. 11. Odezva od Adama č.4: Žalm 91 dle interpretace Dr. Hawkinse, překlad JULO – 7.6.2021


ADAM č.4

Dobrý den,

Bylo by možné najít Žalm 91, tak jak ho interpretoval Dr. Hawkins a poprosit Jula o překlad?

Děkuji za odpověď

S pozdravem Adam

Odpověď:

Dobré ráno Adame, děkujeme za email. Pokusíme se získat odkaz na video, kde je Žalm 91 prezentován Dr. Hawkinsem a na některém z příštích setkání jej zveřejnit. Teda, když s tím Julo bude souhlasit a přeloží jej.

JULO: volně bez písemné přípravy, tj. – odpovědi jsou v záznamu setkání ze dne 14.6.2021:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Z Aramaickej Pešitty by George M. Lamsa (1933), ktorú uprednostňoval Dr. David R Hawkins

 

 Žalm 91

Pozor: Julova interpretácia

KTO VOLÍ OCHRANU NAJVYŠŠIEHO

{pred každou vetou si zamrmlajte: Nuž reku:}

1      Kto prebýva pod ochranou Najvyššieho, zotrváva pod záštitou Všemohúceho.

2    O Jeho Výsosti poviem: „Je mojím útulkom a mojou pevnosťou, mojím Bohom, ktorému budem dôverovať.“

3    Určite ťa oslobodí z pasce lovca a márnivých klebiet.

4    Prikryje ťa svojim perím a pod jeho krídlami sa možeš spoľahnúť, že jeho Pravda bude tvojím štítom a ochranou.

5      Netreba sa ti báť ani hrôzy noci; ani šípu, letiaceho vo dne;

6    Ani spiknutia, ktoré sa šíri v temnote; ani pohromy, ktorá pustoší napoludnie.

7       Tisíce padnú popri tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nedostane.

8      Iba svojimi očami zahliadneš odplatu hriešnikov.

9      Veď tebe, Ó, Vaša Výsosť, dôverujem;  ty si si zriadil svoje obydlie na vrchole.

10     Pod ním sa ti nič zlého nestane, a žiadna pohroma sa nepriblíži k tvojmu príbytku.

11     Pretože svojím anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

12     Na rukách ťa budú nosiť, aby si si netresol nohu o kameň.

13     Pošlapeš po vretenici a užovke, podupeš leva a hada-pokušiteľa {jabĺk}.

14     {Boh sám pre seba:} Pretože ma miloval, oslobodím ho; povznesiem ho {nad záplavy}, pretože sa hlásil k môjmu menu.

15      {Boh sám pre seba:} Keď ma vyzve, tak mu odpoviem; budem s ním v tiesni; oslobodím ho a budem ho držať v úcte.

16     {Boh sám pre seba:} Dlhý život mu pokojný ubezpečím a odhalím mu svoju spásu.

KONIEC Žalmu 91