Předmluva

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.

Překlady profesionálů mají vyšší kvalitu než amatérské překlady, které jsou umístěny zdarma na hawkins.support a jsou čtivější, lze z nich obsah lépe pochopit a vstřebat.

Proto jsme se rozhodli vám nabídnout i oficiálně vydané knihy. Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpopořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

PŘEDMLUVA 

Účelem dřívějších prací bylo prozkoumat a vysvětlit nové výzkumné techniky založené na vědomí a jejích aplikací na všechny oblasti života, včetně subjektivních duchovních zážitků. Vývojem pragmatické klinické vědy vyšlo najevo, že pravdy by mohly být použity jako kompas k průvodci nekonečného hledání pravdy člověkem. Jak již bylo popsáno v předchozích studiích, na základě své samotné struktury je lidská mysl neschopná rozlišit pravdu od lží, což je skutečnost, které si je lidstvo bolestivě vědomo. Cena této nevědomosti a omezení je obrovská. Nejen jednotlivci, ale i celé civilizace prošly ohromujícím množstvím agónií, utrpení i smrti.

Hladiny vědomí zde budou popsány pro duchovně hledající osoby s integritou, tedy osoby se zájmem o sebezdokonalování. Tím, že člověk analyzuje různé překážky a úrovně, které bude překonávat, začínají se mu odhalovat jisté principy duchovního vývoje.

Tato práce je spíše praktická příručka, než komplexní analýza, která byla prezentována v předchozích knihách (např. § 1 Pravdy vs. lži, 2005).    I když tato práce odkazuje čtenáře na předchozí díla, základní principy jsou zde prezentovány. Materiál je také určen i pro frustrovaného hledače, který „vše přečetl, všude byl“, který navštívil všemožné semináře, a stále ještě stojí na místě („Má mysl je jako houba: Ta absorbuje veškeré informace, ale jsem stále na stejném místě, vůbec jsem se nepohnul!“)

Vzhledem k tomu, že nižší úrovně vědomí jsou velmi bolestivé a těžké k vydržení, zdálo se být nejlepší začít po žebříku vědomí právě od nich, tedy od samotných spodních úrovní, které jsou nejvíce trýznivé. Jen proto, že jsou nejbolestivější, neznamená, že je velmi obtížné je překonat. Naopak, velmi velká bolest nižších úrovní tlačí na osoby, které usilují o úlevu.

Pro pokračování na vyšší úrovně vědomí, je zdůrazňována důležitost lidské „vůle“, protože ta je v duchovní práci ze všech funkcí nejdůležitější. V porovnání s tím, jak je extrémně důležitá, je jí v životě věnována jen malá pozornost. Vždyť vůle je pozváním Božího zásahu.

Základní výzkum o povaze a úrovních vědomí byl popsán v předchozích pracích. První byl zveřejněn v podobě disertační práce (Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace z úrovní lidského vědomí, 1995.) Následovala Moc vs. síla (také 1995), která obsahovala vysvětlení a elaborace. Následující dvě knihy byly věnovány duchovním pravdám a osvícení: Eye of I /Oko do já/ (2001), a Já: realita a subjektivita (2003).

Zatímco poslední dvě knihy byly věnovány osobnímu osvícení, v knize Pravda vs. lži (2005) jsme zkoumali distribuci a vývoj úrovně vědomí ve veřejném životě a ve společnosti, stejně jako u jedince. Hlavním záměrem této studie bylo naznačovat cestu pro mír a integritu a doufejme také i pravděpodobnost snížení války tím, že poskytuje přístupné, pragmatické a klasicky vědecké pravdy.

Tato kniha se vrací a zaměřuje na jednotlivce a studium subjektivní zkušenosti k rozvoji vědomí, což vede k většímu duchovnímu vědomí a vyšší úrovni vědomí, která vede k postupnému duchovnímu uvědomění se na vyšších úrovních vědomí ve vyšších stavech, jako je samotné osvícení. Materiál je čerpán z různých zdrojů, včetně padesáti let psychiatrické praxe; psychoanalýzy; 25 let výzkumu podstaty vědomí a z transformačních, subjektivních duchovních zážitků, které byly popsány jinde.

V této knize, stejně jako v těch předchozích, jsou zahrnuty kalibrované úrovně hlavních tvrzení.

Všimněte si, že v důsledku nedávných objevů v rozvíjející se oblasti výzkumu vědomí byly revidovány a aktualizovány pokyny pro svalový test (viz dodatek).

Následující část: Úvod

Napsat komentář