The Shift – Posun (Proměna), Dr. Wayne W. Dyer

Během natáčení filmu The Shift – Posun, nadabovaný pod názvem Proměna herec Michael DeLuise vybočil ze scénáře a položil Waynovi pár svých otázek.

Tyto otázky a odpovědi jsou přihrány a navazují na konec filmu.

První okno je s filmem, který byl záměrně trochu zpomalen, abychom byli schopni vnímat titulky…
Druhé okno je s filmem v původní rychlosti.

Neveřejné. Určeno jako studijní materiál pro studijní skupinu Dr. Hawkinse.

Dr. Wayne W. Dyer je zmiňován v jednom on-line mítingu, ve kterém je téma Kde vznikají myšlenky a jak je možné je zastavit.


Film zpomalený na 80% rychlosti:

.

Film v původní rychlosti, nezpomalený: