. 85. Vzdávání tvrdohlavosti; Poslední metry finiše; Dynamika osvícení; Kniha B2: kap.12. Hledání Pravdy – 3. část z 3; Inspirace k lokálním setkáním – 13.6.2022

. 13. června/júna 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 85. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – používáme službu ZOOM. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K 12.6.2022 za tento měsíc – červen – bylo vámi darováno 2550 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: 2) Vzdávání: SUR 11: Vzdávání tvrdohlavosti;

+ SUR 12a: Poslední metry finiše;

+ SUR 12b: Dynamika osvícení;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.12: Hledání Pravdy – 3. část z 3;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Doplnění návodu k „Nejmocnější nástroj při uplatňování DRH učení“ z minulého týdne.

– čtení vybraných odstavců z B5K20 – Přechod poslední bránou.

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (57) na setkání ze 6. června/júna 2022.

– Odezva od Adama – Je vůbec možné, aby se něco, co není, vzdalo Jedinému, co Je?;

– Odezva od Amandy – poděkování za velkou trpělivost při vysvětlování učení DRH;

– Odezva od Branka – zájem o uspořádání pravidelných lokálních osobních setkání“;

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Potvrzení osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022;

 

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– Nepřítomnost Jula na On-line setkání 20.6. a asi na dalších dvou následujících pondělcích;

– Tři síta – údajně od Sokrata.

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 11: Vzdávání tvrdohlavosti;

+ SUR 12a: Poslední metry finiše;

+ SUR 12b: Dynamika osvícení;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů., třeba část ze SUR 3 …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

SUR12a – Posledné metre finišu

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12a – Posledné metre finišu

SUR12b – Dynamika osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12b – Dynamika osvietenia

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.12: Hledání Pravdy – 3. část z 3.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení třetí části 12. Kapitoly – Hledání Pravdy:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 30máj2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

 

KAPITOLA 12

Hľadanie Pravdy

 

Pokračování – 3.část ze 3

.12.37. Otázka: Zdalo by sa, že idenie za {prah} zdanlivosti vnímania a duality ku Skutočnosti je náročné a vyžadovalo by si to preprogramovanie celej mysle, aby sa to dosiahlo. Je toto možné?

            Odpoveď: Závažný posun {, medzník,} vo vývoji vedomia sa klasicky označuje ako ‘preklenutie protikladov’, a prináša rýchly skok vo vedomí. Pozrime sa na viac príkladov, ktoré sú ľahko viditeľné. Domnelé protiklady tepla a chladu sa rozplynú v jednoduchom rozpoznaní, že teplo buď je, alebo nie je prítomné. Nehovoríme, že nastupuje väčší ‘chlad’, ale len to, že teplo mizne. Ak je prítomné, nazývame tento stav teplý alebo horúci. Chlad iba znamená neprítomnosť tepla; sám o sebe neexistuje. Nemôžeme povedať, že v miestnosti existuje ‘ne-teplo’. Nemôžeme povedať, že ‘neprítomnosť’ je prítomná alebo že ‘ničota’ existuje. {Chladiacou vzduchotechnikou odoberáme z bytu teplo, teplomerom meriame stupeň prítomnosti tepla, motor v aute sa neprehreje ak mu odoberáme teplo. Avšak všedné ja si kvôli efektívnejšiemu jazykovému vyjadrovaniu vymyslí neexistujúcu premennú, chlad, čo ale neznamená, že chlad v skutočnosti existuje.}

Použime iný zjavný príklad: zdanlivé protiklady viditeľného oproti neviditeľnému. Je zrejmé, že neviditeľnosť nie je vecou, ktorá existuje nezávisle, takže sa vynára otázka, viditeľné akým spôsobom?

Iným príkladom by boli zdanlivé protiklady ‘prítomnosť’ oproti ‘neprítomnosti’. Prítomnosť je skutočnosť, {naozajstnosť,} ktorú možno potvrdiť; neprítomnosť nie je stav alebo rozpoloženie samo o sebe. Nemôžeme povedať, že neprítomnosť existuje.

.12.38. Otázka: Toto sa stále zdá byť abstraktné. Môžete uviesť konkrétnejší príklad?

            Odpoveď: Elektrina je buď zapnutá {, prítomná}, alebo nie je {prítomná}. Nieto takého ako ‘vypnutosť’. Vypnutie sa nedá poslať po vedení. Je to len jazyková pohodlnosť. Telegraf môže vysielať len zapnuté signály; nemôže vysielať vypnutosť. {Ďalší príklad:} Podobne aj život je buď prítomný, alebo nie; mŕtvy alebo mŕtvosť nemá nezávislú existenciu.

.12.39. Otázka: Môžete uviesť nie slovný {ale} zážitkový príklad?

            Odpoveď: Je tu veľmi jednoduchá a zaujímavá ukážka tohto princípu. Väčšina ľudí je do určitej miery oboznámená so základným svalovým testovaním. Jednoduchá demonštrácia ukazuje, že to, čo je pozitívne alebo pravdivé, spôsobuje, že svaly tela sa utužujú, a to, čo nie je pravdivé, {teda je} negatívne, falošné, či zraňujúce, spôsobuje, že svaly ochabujú. Naivnej mysli by sa zdalo, že svalová odozva je buď pozitívna alebo negatívna, alebo, pravdivá alebo nepravdivá. V skutočnosti, podobne ako elektrina, to, čo existuje alebo je pravdivé, má razanciu/silu, a svalová odozva je pozitívna. To, čo nemá existenciu alebo je falošné, nemá energiu či moc, a ruka jednoducho ochabne, pretože nieto moci či zapnutej elektriny, ktorá by ju utužila. Inými slovami, nieto takej veci ako faloš, ktorá by spôsobovala, že by {ruka} ochabovala; to sú len štýly vyjadrovania.

Obdobne, elektrina robí to, že motor ide; keď je odpojená, motor sa zastaví. Nieto takej veci ako ‘ne-elektrina’, ktorá robí zastavenie motora. To, čo nemá existenciu v Skutočnosti, je z mylných predstáv vytvoreným výplodom myšlienkových pochodov. Nemá vlastne nezávislú existenciu. Preto je zbytočné hľadať objektívny, nezávislý vesmír, pretože nijaký taký nie je možný. Všetko, čo existuje, existuje len ako subjektívne prežívanie. Nezávislá, objektívna skutočnosť nemôže byť ani potvrdená, ani vyvrátená. Obe tieto tvrdenia sú jednoducho stanoviskom. Nikto nemôže uniknúť čírej subjektivite svojho vlastného prežívania.

.12.40. Otázka: Aký je účel ega?

            Odpoveď: Nemôžeme povedať, aký je jeho účel; to by bolo teleologické zdôvodňovanie. Avšak jeho hlavná funkcia je organizovaná smerom k sebapretrvávaniu, aby si udržalo mylnú predstavu odlúčeného ‘ja’ s nezávislým prežitím {, zachovaním prežitia} svojej jedinečnosti, a existencie. V dôsledku toho podlieha bolesti, utrpeniu, a strachu zo smrti. A tak ego usmerňuje svoje stratégie na prežitie vo všetkých svojich mnohorakých prejavoch, akými sú zisk, strach zo straty, a úzkosť zo svojho koncového osudu.

.12.41. Otázka: Aký je ústredný, najdôležitejší dôsledok funkcie ega?

            Odpoveď: Viera, že za činmi je {akýsi} ‘konateľ’, za myšlienkami ‘mysliteľ’, za pocitmi ‘pociťovateľ’. Toto sú mylné predstavy, ktoré posilňujú presvedčenie, že človek je odlúčený, osobitý tvor podliehajúci narodeniu, smrti, a karme. Viera, že človek je odlúčený tvor, plodí strach, ktorý zasa posilňuje všetky pudy prežitia a základné mechanizmy ega, akými sú chamtivosť, túžbu, závisť, hrdosť, nenávisť, a vinu. Vidieť seba samého ako odlúčeného, {existenčne časovo obmedzeného, smrti podliehajúceho, a teda tým} konečného tvora automaticky vytvára dualitu založenú na ‘ja’ oproti ‘nie ja’, ‘tu’ oproti ‘tam’, ‘teraz’ oproti ‘potom’ a tak ďalej.

.12.42. Otázka: Čo je teda základnou hybnou silou sebaudržovania sa ega v chode?

            Odpoveď: Veriac v to, že je {odlúčenou,} samostatnou jednotkou, ego odoláva tejto mylnej predstave, na základe svojho strachu z neexistencie. Bojí sa, že {raz} zanikne a neprežije v čase. Jeho poňatie skutočnosti je veľmi obmedzené a nevie, čo sa nachádza mimo neho {samotného}. Ego nemôže zakúsiť Nekonečnosť ani vedieť o skvostnej Božej Prítomnosti, ktorá ho nahradí. Ego lipne na osobnom, malom ‘ja’ {, ‘všednom ja’}, pretože nemá vedomosť ani vedomú skúsenosť s nekonečným mierom či radosťou veľkého ‘Ja’ { ‘Ja-Bytím’}, ktoré príde {raz na scénu} do uvedomovania a nahradí ho.

Ego nemožno obviňovať z vlastnej neznalosti. {Ego} nemá poňatia o tom, že čokoľvek existuje mimo jeho vlastných obmedzených parametrov. Prekročiť svoje vlastné obmedzenia a hranice nie je cieľom, ktorý by mohol pochádzať zo samotného ega. Bez pomoci, ego nemôže preklenúť samo seba, ani rozpustiť svoje vlastné zábrany a medze. Je ako izolovaný kmeň, ktorý si neuvedomuje, že jestvuje celý svet mimo neho samého. Bežne, príslušníci primitívnych spoločností označujú sami seba ako ‘ľudia’ Zeme. Ego nie je zlé, ani nepriateľ, ale jednoducho mylná predstava, ktorú treba pustiť, aby ju mohlo nahradiť niečo oveľa lepšie.

.12.43. Otázka: Ak je ego také, ako je opísané, ako potom môže dôjsť k osvieteniu?

            Odpoveď: To je funkcia duchovnosti, ktorá informuje, vzdeláva, inšpiruje, vedie, a podporuje skúmanie vedomia mimo obmedzení prežívania ega. Tí, ktorí sa dostali ďalej na ceste k väčšiemu uvedomovaniu si, oznamujú svoje zistenia svetu, a pozývajú tých, ktorí majú záujem, aby ich nasledovali.

Hoci osvietenie je štatisticky zriedkavé, nastáva dostatočne často na to, že je nahromadený veľký súbor učení, ktoré majú podstatný vplyv na celé ľudstvo. Každá osvietená bytosť svojím vlastným energetickým vyžarovaním mlčky pretvára uhol pohľadu a rozširuje model ľudského vedomia. To, že vyššie úrovne vedomia sú možné, presakuje a inšpiruje všetko poznanie a vytvára celkový rámec pre ľudskú skúsenosť. Nutkanie k pokroku je vrodené všetkým spoločnostiam a kultúram, a to ako individuálne, tak aj kolektívne. Ľudské úsilie vytvára dejiny civilizácie v jej snahe sa zlepšiť. Aj keď sa vo svojej snahe často mýli, samotné úsilie je stále prítomné.

.12.44. Otázka: Hovorí sa, že svet, ktorý vidíme a prežívame, je premietaním mysle, a nemá nezávislú existenciu. Existuje len ako vnem. Ako sa to dá vysvetliť?

            Odpoveď: Môžeme začať jednoduchým príkladom. Počujeme, že na svete je ‘problém’, alebo že pozorovateľ má ‘problém’. Je pomerne ľahké vidieť, že všetky ‘problémy’ sa vyskytujú len v mysli pozorovateľa, ako výsledok zaujatia ľubovoľného uhla pohľadu. Všetky ‘problémy’ sú len výtvorom myšlienkových procesov, a neexistujú vo svete.

Túžby, a iné svetské vášne, a súhrny presvedčení, vedú k výberčivosti toho, {čo chce všedné ja vlastne vidieť a teda} čo je vnímané. Preskúmajte takzvané znamenia ‘zverokruhu’ a ‘súhvezdia’, ktoré že vraj existujú na oblohe. Ak odfotografujete hviezdami posiatu oblohu v noci a pozriete sa na ňu bez predsudkov, je zrejmé, že ľubovoľné čiary by sa dali nakresliť medzi ľubovoľnou skupinou jasných bodov tak, aby sa vytvoril obrys akejkoľvek známej postavy alebo geometrického útvaru. Na mapu hviezd sa dá nakresliť pes, mačka, štvorčatá, alebo čokoľvek iné. Tieto v skutočnosti v priestore neexistujú; vlastne nie je nič také ako súhvezdie, iba {je to odzrkadľovanie} predstavivosti pozorovateľa. Z iného bodu pozorovania vo vesmíre, ani jediné z chýrnych súhvezdí s vynachádzavými názvami nemôže nikto vidieť.

.12.45. Otázka: Prečo teda je taká hojnosť chybných pozorovaní a súhrnov presvedčení?

            Odpoveď: Jazykový prejav vytvára a definuje {a sústavne od detstva utvrdzuje} myšlienkové vzory a formy, ktoré sú potom premietané na svet. Je to zvyk pripisovania ľudských vlastností. Vidíme veľký strom vedľa malého stromu a povieme, že veľký strom ‘dusí’ ten malý strom a ‘odoberá mu jeho slnečné svetlo’. Alebo hovoríme, že to bola brutálna alebo zlostná búrka, alebo, že toto je nádherný strom, ale ten vedľa neho je zdeformovaný a škaredý.

Naivné výroky pripisovania ľudských vlastností Bohu sú bežné. Keď povieme, že niečo je dobré, mienime tým, že to chceme. Keď povieme, že niečo je zlé, mienime tým, že sa nám to nepáči. Sám o sebe svet neobsahuje {nič také, ako v gramatike} predmety, príslovky, ani predložky; nie je v ňom ani {časová} postupnosť, {ani} udalostí, či dianí. Dokonca aj všetky slovesá sú nepatričné. Nič ‘nerobí’ nič {, ináč povedané niet niečoho, čo by niečo ‘robilo’}. Dokonca aj podstatné mená sú zdrojom zdanlivosťou vnímania {vytváraných} mylných predstáv, keďže podstatné meno zastrešuje ľubovoľný výber ohraničenia a vlastností, ktoré majú prvotnú existenciu len v pozorovateľovej mysli. Čo je obtiažne vidieť je, že všetko je kompletné a úplné samo o sebe, a existuje ako vlastná sebatotožnosť. Žiadna ‘vec’ neexistuje, a aj keby mohla, nie je to meno, ktorým je pomenovaná. Povedať: „Toto je stolička“, znamená poprieť kompletnosť, celistvosť a absolútnu sebatotožnosť všetkého, čo existuje. Povedať: „Toto je stolička“, znamená povedať, že A je vlastne B. Pomenovanie, vyobrazenie, idea stoličky, je opäť niečo iné ako stolička, a myseľ je ľahko obalamutiteľná vytváraním slovíčkovania {, ktoré zbožňuje}, a jazykovou pohodlnosťou. Abstrakcie sú jazykové pohodlnosti; nemajú samostatnú existenciu. Jazyk je metafora {, ináč povedané, jazyk sú výtvory myšlienkovitosti zdanlivosťou vnímania {vytváraných} mylných predstáv, pritom ale nevediac, že sú falošnou náhradkou skutočnosti a jej skresľovaním a humpľovaním}.

Všetci poznáme dômyselne vyhotovené obrázky, ktoré ukrývajú vyobrazenia. Deti milujú ‘hľadať mačku’ na obrázku. Myseľ to robí neustále, dokola a dokola, zo zvyku. Svet vnemov je vytvorený zo známych tvarov a vyobrazení, ktoré sú držané pohromade súhrnmi presvedčení, a je mu dodávaná energia emóciami. {Na Marse objavili kamenné dvere.} To, či predmet alebo situáciu milujeme alebo nenávidíme, či sa jej bojíme alebo ju obdivujeme, či ju vidíme ako škaredú alebo nádhernú, závisí od pozorovateľa. Takéto vlastnosti neexistujú vo svete. Prídavné mená nemajú ozajstnú existenciu ani skutočnosť.

Ako sa vedomie vyvíja do vyšších úrovní, svet {v očiach pozorovateľa} mení svoj vzhľad a správanie {, nakoľko ego/všedné ja si vždy všíma a vidí výhradne iba to, na čo je ‘naladené’ a čo a ako to chce vidieť}. Ako vedomie dosiahne úrovne, ktoré ciachujú vo vysokých 500vkách, krása a dokonalosť sveta žiaria božskou Žiarivosťou ako jadrom svojej existencie. Všetky zdanlivé formy a oddelenosť začínajú miznúť a všetko sa vidí ako prepojené a {plynulo} súvislé so všetkým ostatným. Človek je potom svedkom nekonečného zázraku časovo neohraničeného tvorenia. Všetko je videné ako celistvé, dokonalé a kompletné. S trknutím sebatotožnosti je všetko videné ako absolútne dokonalé vo vyjadrení svojej božskej podstaty. Nedokonalosť existuje len v myšlienkach mysle. Nedokonalosť neexistuje {a nie je možná} vo svete takom, aký je.

Ako úroveň vedomia postupuje nahor cez 600 do úrovní ciachovaných na 700 a viac, dokonca aj samotný svet ako taký mizne. Je len neprejavené a prejavené, ktoré existujú len ako vnemy. Absolútna Skutočnosť je sama o sebe bezforemná, a preto je prítomná vo všetkých formách.

.12.46. Otázka: Dá sa človek vycvičiť, aby dosiahol tieto úrovne uvedomovania si?

Odpoveď: {Áno, odbúravaním, nie nahromaďovaním.} Tieto porozumenia sú samoodhaľujúce, nie sú získané. Duchovné vzdelávanie neprebieha v lineárnej postupnosti ako logika. Ide skôr o to, že oboznámenie sa s duchovnými princípmi a disciplínami otvára uvedomovanie si a sebatrknutie. Nič ‘nové’ sa neučí, namiesto toho to, čo už existuje, sa prezentuje ako úplne samozrejmé.

KONIEC B2K13

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

 

– Doplnění návodu k „Nejmocnější nástroj při uplatňování DRH učení“ z minulého týdne.

 

Zanechávám myšlenkovitost a jsem Láskyplný. Ale jak na to?

Nevlastni myšlenkovitost a buď Láskyplný.

 

Nevlastni myšlienkovitosť = Prúd „čo nerobiť, čo prekáža“ nabáda človeka k tomu, aby, áno, nerobil určité veci: „Nechoď tam. (Ne)rob nič, aby si to vlastnil. Rob nič, aby si to dirigoval. Nie je to moje konanie, ale moja odozva. Vzdaj sa toho. Nič sa ťa nemôže dotknúť, ak sa toho nedotkneš ty. Keď všetko odovzdáš Bohu, nemôžeš sa miešať do výsledku. Nehľadaj výsledok, osobná svojvôľa je odstránená, akákoľvek je Božia vôľa, taká je, nestoj jej v ceste.“ V určitej úrovni vedomia však začnú fungovať automaticky, keď je ego dostatočne skrotené a vypadáva.

Buď láskyplný = Prúd „čo robiť“ súvisí s voľbami človeka, ako to ukazujú tieto vety: „Mám voľbu vidieť veci inak. Mám voľbu byť láskyplný. Mám voľbu vidieť všade nevinnosť. Mám voľbu byť odpúšťajúci, súcitný,…“. V určitej úrovni vedomia je však zrejmé, že možnosti voľby neexistujú a že to bola lož.

„Čo ostáva nemenné?“, to, jak to, že si veci uvedomujem“; alebo „čo som ja, vyvádza človeka z domu zrkadiel, pretože tento prúd je zameraný na mechaniku celej ľudskej šarády, bez ktorej preklenutia nie je možné preklenutie. Opäť niekoľko príkladov: „Obsahom mysle je forma. Oproti pozadiu ne-formy sa objavuje forma v podobe myšlienky. Pozadím mysle je ticho samotného poľa vedomia. To, čo som ja, je spôsobilosť pre vedomie. To, čo som, je mimo existencie“.

Vybranie len zopár podstatných, súvisiacich, a presných viet z príslušného prúdu je kľúčom; potom rozoberanie každého slova, dumanie nad tým, prečo je použité práve to ktoré slovo, a nie iné, a čo je dôležité, snaha stotožniť sa so slovami a vyjadrenými myšlienkami a zakomponovať ich do každodenného života pod hlavičkou „Ako sa s tebou práve teraz rozprávam…“. Treba si ich zapamätať, aby naskočili vo vhodnej chvíli. Podobne sa dá premýšľať, čomu sa rovná 7×8, ale nie je to to isté ako vypľuť výsledok. A nám všetkým trvalo celé veky, kým sme sa dostali do tohto štádia vypľutia. V prípade učenia duchovných právd je to to isté.

 

– další čtení  – B5K20:

 

B5,(2006), Chapter 20: Passing Through the Gates—General Guidelines, p. 336 

Kapitola 20, Prechod poslednou bránou, Obecné zásady {Julo voľne}

Duchovnému pokroku dodáva energiu zámer, ktorý posilňuje oddanosť a odhodlanie ako aj zlaďovanie sa s duchovnými princípmi a postupmi. To vyúsťuje do odhodlania a ochoty zaostriť úsilie, rozhodnosť a trpezlivosť, ktoré vyžadujú celkovú dobrú vôľu vo vzťahu k sebe a k procesu duchovného húževnatého úsilia. Vyššie uvedené by mohlo byť zhrnuté ako oddaný postoj, ktorý preklenováva hocijakú konkrétnu lineárnu definíciu. Ciele automaticky zostavujú rebríčky hodnôt a významu, ktoré tým pádom majú sklon poskytovať potrebnú energiu pre duchovné úsilie.

Aj keď je obvyklé vyčleniť si nejaký čas špeciálne pre duchovnú prax, akou je formálna meditácia, je všeobecne omnoho praktickejšie začleniť duchovné princípy do svojho každodenného života a životného štýlu, pretože špeciálne zaškatuľkované úseky môžu zaniknúť v boji každodenného života a viesť k jeho celkovému opusteniu. Naopak životný štýl nepretržitej duchovnej zamyslenosti sa nedá tak ľahko zamietnuť, ako špecificky vyňaté časové úseky, ktoré si vyžadujú zvláštne kľudné prostredie. Izolované časové úseky venované praxi majú tiež nábeh byť mentálne izolované od každodenného života, a stáva sa z nich iba niečo, čo človek „robí“ a nie to, čo človek „je“.

V praxi je dobré si vybrať jeden duchovný princíp, a urobiť ho vnútorným pravidlom života, a ktorý bude používané dôsledne a vytrvalo, bez ohľadu na to, čo sa deje. Veľkú hodnotu pre život má výber nejakého základného princípu, podľa ktorého žiť, ako je napríklad rozhodnutie byť láskavým a mať dobrú vôľu voči všetkému životu vo všetkých jeho prejavoch. Z toho by vychádzala ochota odpúšťať zdanlivé negatíva, pozorovania, alebo mentálne konštrukcie. Záväzok žiť podľa základných duchovných princípov je veľmi posilnený modlitbou, pokornou prosbou, a rozhodnutím byť Božím služobníkom, a nie slúžiť egu. Takisto je užitočné spýtať sa priamo Boha o možnosť vidieť veci inak, a pýtať si nasmerovanie, informácie, a smer.

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
 2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 85 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (57) na setkání ze 6. června/júna 2022.

– Odezva od Adama – Je vůbec možné, aby se něco, co není, vzdalo Jedinému, co Je?;

– Odezva od Amandy – poděkování za velkou trpělivost při vysvětlování učení DRH;

– Odezva od Branka – zájem o uspořádání pravidelných lokálních osobních setkání“;

– ?

 

Ad a) Odezva od Adama – Je vůbec možné, aby se něco, co není, vzdalo Jedinému, co Je?;

Adam napsal:

Dobré ráno!

 1. Keď sa vzdá Adam úplne a bezpodmiečne Absolutnu, vzdá sa aj Absolutno Adama?
 2. Keď sa človek vzdá úplne a bezpodmienečne Absolutnu, vzdá sa aj Absolutno človeka?
 3. Je vôbec možné aby sa niečo, čo nie je, vzdalo Jedinému čo Je, a je možné, aby sa Jediné čo Je, vzdalo niečoho čo vôbec nie je?

Glória In Excesis Deo!!!

NAMASTÉ

Adam

Tato odezva je výjimečná, tak trochu to vypadá, jako by si dělal Adam srandičky, nebo pojedol jedovaté huby! J Julo připravil odpověď, tedy mu předávám slovo.

JULO:

Ďakujeme Adamovi za dôveru, ktorú nám vyjadruje tým, že hľadá náš náhľad na jeho protirečenia.

Nakoľko zameranie tejto skupiny je zaostrené na všetko, čo súvisí so zvyšovaním úrovne vedomia, a výhradne len na to, nenecháme sa Adamom nachytať na jeho pozvánku vnárať sa do jeho myšlienkových konštrukcií pripisovania ľudských vlastností Bohu, myšlienkových premieľancoch, ktoré nevedú von z bludiska mysle, a teda nebudeme Adamovi odpovedať na obsah jeho otázok. Ďakujeme za pozvánku, ktorú s úctou odmietame. Nejdeme tam.

Pretože Adam hľadá, poukážeme mu smer cesty, z nášho subjektívneho hľadiska, ktorý by snáď bol presperktívnejší, ale výhradne iba vtedy, ak Adamovým cieľom je zvyšovanie úrovne vedomia a nie, ako povedal DRH, poháňanie myšlienkového kolesa pre morčatá.

Najprv sa spýtame. Aký je zámer Adamových otázok? Keďže už my vieme, že zámerom nie je zvyšovanie úrovne vedomia, tak čo to potom je? Na to si Adam musí odpovedať sám a potom si svoju odpoveď vnútorne priznať. Je to snáď poukazovanie na akože ‘hlbokú tematiku’ Adamových otázok? Duchovná pýcha? Koľko anjelov sa to zmestí na hlavičku špendlíka? Perspetívnejšie by snáď pre Adama bolo prestať točiť to morčacie koleso myšlienkových premieľancov, a zaostriť sa na to, čo si v skupine vtĺkame po slovensky a po česky do hlavy, napríklad SUR6b „Naučte sa prestať myslieť“, alebo SUR9 „Umožňujte odplachťovanie obsahu, a nešťúrajte sa v ňom“, alebo SUR10 „Zostávajte na vrchole vlny“, alebo SUR11 „Vzdávajte tvrdohlavosť“, alebo akýkoľvek ďaľší DRH materiál, ktorý je k dispozícii. A netreba ísť do iných kultúr, jazykov a učení, iba snáď ak sa chce všedné ja ukazovať, ako je duchovne znalé.

Ako si pripománame v Motte „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu DRH.“

In peace, Julo.

– ?

 

Ad b) – Odezva od Amandy – poděkování za velkou trpělivost při vysvětlování učení DRH;

Amanda napsala:
Ahojte všetkým,Amanda sa chce poďakovať Julovi za veľkú trpezlivosť vo vysvetľovaní učenia DRH a za jeho jasné nakormidlovávanie na ten správny smer….….. Amanda vie, že má niekedy tendenciu skĺznuť k dizertačnému objasňovaniu vecí… a Julo ju, ako keby nakopáva späť do tej správnej uličky… ktorá je jedinou možnou cestou… pretože v praxi to naozaj funguje……až po omieľaní 2 viet (do blba mesiace)… nastalo pochopenie, o čo ide… (vety boli až potom pochopené) ego sa zdá sa postupne zjemňovalo, vedomé pokusy o posudzovanie zlyhávali… akože rozumné stanoviská sa začali stávať nelogickými… a tie záblesky pokoja začali trvať čoraz dlhšie… …to, že ja, ty, on, ona, my, vy, oni sú dokonalí a jedineční bez významnosti osoby, bolo pre ego asi to najhoršie priznať… všetko bolo predsa predtým založené na tom, že jedine stotožnenie sa s osobou, s jej vytvorenou významnosťou je jediná možná cesta (nám vtĺkaná do hlavy)… to, že by mal niekto o sebe tvrdiť, že len som, alebo, že len sme, to bol pre Amandu asi najväčší kameň úrazu……po uvedomení si tohto bola Amandou vychŕlená veta: „Predsa, ja nič neznamenám“……až to slovo „neznamenám“ doslovne zasiahlo ego, Amanda v sekunde ostala zaskočená so štipkou urazenosti, po piatich minútach akoby nastala nedefinovateľná úľava… pričom všetko funguje ďalej… …tak Amanda ďakuje Honzovi, Julovi a všetkým… 

Děkujeme Amandě za odezvu.
Honzovi se líbí termín – „dizertačné objasňovanie vecí“. Přidal bych i dizertační obhajování stanovisek, jak to vidíme My, oproti tomu, co ve Skutečnosti Je.

Něco takového – v rámci obhajování – jsme si pracně vytvořili ve škole. Tam nás za to chválili a teď abychom se toho vzdali? Tak to tedy rozhodně ne! Říká Ijáček, egoušek, domácí mazánek.

Omílání si 2 vět doblba, to vypadá jako aplikování Nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je vidět, že to přináší výsledky.

Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…

 

Ad c) – Odezva od Branka – zájem o uspořádání pravidelných lokálních osobních setkání;

Branko napsal:

Pekný deň a víkend vám prajem, páni, Honzo a Julo.

V Střílkách som sa inšpiroval a následne som oslovil našich ľudí z Bratislavy, či by sa chceli stretnúť lokálne napr. raz za mesiac na pár hodín.

Aby sme mali predstavu, nadhodil som prvú tému stretnutia takto:

 Ako sa mení môj život

Každý by mohol vybrať a prečítať nejaký úryvok z Hawkinsových kníh, povie k téme kúsok svojho príbehu a pokecáme o tom.

Všetci nadšene súhlasili.

Potom som volal Jurajovi, či mi to nejako vylepší. Páčilo sa mu to a došli sme k tomu, že by tam malo na úvod zaznieť zopár základných princípov, napr. najhodnotnejšie vlastnosti duchovného hľadajúceho. Možno aj nejaké Sur-y.

Pripomenieme si aj, že odovzdávame nie stanoviská a túžby, ale pripútanosť k nim.

Vďaka pokore nachádzame to magické pripojenie, ktoré nám zabezpečuje vyššie vedenie.

Tak sa možno rodí nový formát operatívnejších stretnutí – malé lokálne.

Mojím zámerom je, aby učenie Dr. H. čo najviac ovplyvňovalo náš každodenný život. Stretnutia zabezpečia častejší kontakt s učením a prospešné vzájomné zdieľanie.

Mohli by tiež pomôcť šíreniu učenia k ďalším ľuďom.

Čo si o tom myslíte?

Branislav

Děkujeme Brankovi za odezvu. Honza podobnou iniciativu se setkáváním se zmínil na loňských Střílkách, které byly jen s česko-moravsko-slezskou částí skupiny, a pak to zapadlo. Je dobře, že je možnost tyto aktivity oprášit a vytvořit lokání osobní setkání. Zatím se jen, omezeně, setkávají lidé v Praze. O dalších skupinkách nejsou zmínky.

Jak by mohl být průběh takového setkání? S Julem jsem o tom hovořil a udělal si pár poznámek, jak to dělají například v USA.

 1. Na úvod by mělo být přečteno motto skupiny;
 2. Je-li možnost, pustit si požehnání od Dr. Hawkinse;
 3. Číst pomalu, cokoliv, a o tom můžete hovořit, Třeba SURy nebo rozebírat čtvrté body z on-line setkání;
 4. Nabídnout lidem, co chtějí slyšet;
 5. Dávat příležitost k dobrovolnému opakování vět nebo odstavců. Nebo přečíst větu a prohodit slovosled. Uvědomění si, trknutí, je následek, například prohození slovosledu. Ale jen na základě dobrovolnosti a nechodit jinam, mimo učení DRH.
 6. Záměr je sbírat trknutí a ne informace.
 7. Rozdělit setkání na oficiální a neoficiální část s občerstvením, každý donese něco, nebo se na občerstvení složit;
 8. Když je setkání u někoho doma, dává se klobouk a říká se jaká částka je vhodná. Příklad: Prosíme o dar 5 euro, občerstvení se nedělá.
 9. Vhodné by bylo informovat na hawkins.support o těchto lokálních setkáních, aby se mohli připojit i další zájemci.

Co by bylo možné ještě dodat, Julo?

JULO:

?…

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

Potvrzení termínu osobního setkání:

Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: (15.)16.-18.9. – září, septembra 2022. Plánujeme možnost se setkat již o den dříve, na tzv. Before party, na takovém předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Představa je, že oficiální program by začínal až v pátek večer, náplň předsetkání zatím není dána.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání bude vytvořena nová stránka s informacemi pro přihlášení se.

Byl i nabídnut termín od 8. – 14.8.2022 na týdenní pobyt v Prostorách na Zámku Ášramu ve Střílkách. Je to k diskusi, zda by o to byl zájem. Může jít jen třeba o prodloužený víkend – čtvrtek/neděle.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– Nepřítomnost Jula na On-line setkání 20.6. a asi na dalších dvou následujících pondělcích;

Julo nebude přítomen, byl pozvaný na povinnou občanskou aktivitu být soudcem z lidu a nedostal výjimku na pondělky, o které žádal. Většinou to bývá na 3 týdny.

 

– Tři síta – údajně od Sokrata:

 

V starovekom Grécku mal Sokrates povesť mudrca.

Jedného dňa niekto vyhľadal veľkého filozofa a povedal mu:

– Viete, čo som práve počul o vašom priateľovi?

– Momentík, odpovedal Sokrates. Skôr ako mi to povieš, vyskúšame tvoju správu na troch sitách.

– Tri sitá?

– Áno, pokračoval Sokrates. Predtým, ako sa niečo povie o druhých, je dobré venovať čas filtrovaniu toho, čo zamýšľaš. Nazývam to testom troch sít.

Prvým sitom je PRAVDA. Overil si si, či to, čo mi chceš povedať, je pravda?

– Nie, práve som to počul.

– Veľmi dobre! Takže nevieš, či je to pravda. Ďalej pokračujme s druhým sitom, a to sitom LASKAVOSTI. To, čo mi chceš povedať o mojom priateľovi, je dobré?

– Ale nie! Práve naopak.

– Takže, pýtal sa Sokrates, chceš mi o ňom povedať zlé veci a ani si nie si istý, či sú pravdivé? Možno by si ešte mohol prejsť skúškou tretieho sita, skúškou UŽITOČNOSTI. Je užitočné, aby som vedel, čo mi chceš o tomto priateľovi povedať?

– Ani nie…

– Takže, uzavrel Sokrates, to, čo si mi išiel povedať, nie je ani pravdivé, ani dobré, ani užitočné.

Prečo si mi to teda chcel povedať?

 

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: