. 43. Mysl – 1.část 7. kap.B2; Vysvětli ‘vzdání se’ a co ‘vzdání se’ znamená těsně před Osvícením – 23.8.2021

23.srpen/august 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše předposlední prázdninové on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.  Napřiklad: na předminulém setkání po neoficiální části a také po uzávěrce jsme díky Julovi probrali 1/6 Kurzu zázraků! J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Mysl – 1.část z 7. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
– v rámci utvrzování: – Vysvětli ‘vzdání se’

Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (16) na setkání z 16. srpna/augusta 2021.

– Nová odezva od Míry

– Odezva od „Amandy“
– Odezva od „Adama“

– Nové Informace k živému setkání ve Střílkách a k živému setkání v Liptove na Slovensku. Ve Střílkách se přesouváme z haly Ganga přímo na zámek do meditační místnosti, ohledně Liptova nás bude informovat Juraj.

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– DRH – Ako odpustiť? 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části, po Konci –  nasleduje zrychlených, (předem nepřipravených) 60 lekcí z Kurzu zázraků.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

 

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

NEČTENO: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Mysl – 1.část z 7. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo, můžeš i zopakovat podstatné předchozí modré věty této 6. Kapitoly.:

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Tretia časť

SMER CESTY K VEDOMIU

KAPITOLA 7

Myseľ

Úvod  {, ideme na vec – na zvyšovanie úrovne vedomia – cez myseľ }

.7.1. (zo 68)    Tradičné cesty k Bohu sa klasicky označujú ako veľké jogy: Rádža Joga, Karma Joga, a Advaita, okrem iných. {Prvé dve} sú to cesty smerujúce cez srdce, odovzdanie sa, lásku, službu, uctievanie, oddanosť; a napokon Advaita, cesta smerujúca cez myseľ. Hovorí sa, že cesta cez myseľ nie je vhodná pre väčšinu hľadajúcich počas tohto {v hinduizme definovaného pozemského cyklu pomenovanom} Kali Juga ({, trvajúceho jeden} eón, čo je 58 000 rokov jednej úplnej rotácie Zverokruhu), pretože je tu príliš veľa svetských rozptýlení. Cesta smerujúca cez myseľ si vyžaduje schopnosť sústredenia alebo jednobodovosť {zamerania} mysle. Môže to však byť najlepší spôsob pre človeka, ktorý svoju energiu usmerňuje skôr prostredníctvom myslenia a premýšľania, než pocitov.

{Zverokruh je hypotetický pás pozdĺž ‘pohybu’ slnka na oblohe, pozostávajúci z dvanástich pomyslených obdĺžnikov na oblohe, a k nim vymyslenými názvami súhvezdí, ktoré sa v nich nachádzajú, a z ktorých sa vyrába horoskop, pre tých, ktorí odovzdali svoju moc ‘príčinám’.}

.7.2.     Nasleduje všeobecná orientácia, ako k tomuto smeru cesty {cez myseľ} pristupovať a ako ju začať. Väčšina hľadajúcich súčasne ide aj cestou smerujúcou cez srdce; ide len o to, či je kladený väčší dôraz na jeden alebo druhý smer. Samozrejme, že sa nevylučujú, a {aj tak sa} nakoniec stávajú rovnakými. To povedie aj k diskusii o súbežnom štýle meditácie.

Pozorovanie {, čo sa to deje s mysľou?}

.7.3.     Myseľ sa pri prvom {jej} pozorovaní javí ako nepretržito hovoriaci stroj s neustálym prívalom nekonečných myšlienok, nápadov, konceptov, významov, spomienok, plánov, obáv, pochybností, opakovaní a nezmyselných veršov. Potom sa vynárajú útržky hudby, minulých udalostí, príbehov, odsekov, scenárov, názorov, špekulácií, predstavy vecí, a ľudí minulých i súčasných. Potom nasledujú predstavy, fantázie, snenie počas dňa, strachy, špekulácie a početné motanice výmyslov. Do tohto nekonečného bľabotu sa vmiešavajú útržky správ, udalostí z médií, scén z filmov, televíznych programov a internetových rozhovorov. Naviac sa k tomu všetkému pridávajú finančné a obchodné starosti, platby ktoré treba zaplatiť, plány, rodina, kultúra, politika, obavy a tak ďalej, do nekonečna.

.7.4.     Na prvý pohľad je tu akoby obrovské prehltenie {zmyslov} a beznádejná všezahrňujúca zamotanosť, nad ktorou má človek len veľmi malú, ak vôbec nejakú, kontrolu. Pri zameraní sa a koncentrácii, je možné dosiahnuť určité logické myšlienkové sledy, ale potom myseľ rýchlo skĺzne späť do svojho neposedného mora myšlienok, obrazov a fantázií, bez zastavenia.

.7.5.     Dá sa z tohto všetkého urobiť nejaký zmysel? Je nejaké miesto, odkiaľ by sa dalo k tomuto úplnému blázincu vôbec začať pristupovať?

.7.6.     Budha {že vraj} povedal, že Ja-Bytie sa dá zahliadnuť v priestore medzi myšlienkami, a predsa sa zdá, akoby nedochádzalo k ustaniu nekonečných činností mysle.

{Budha to nepovedal. Je to nesprávna interpretácia Budhovho učenia. Je to nesprávny preklad. Správny preklad je, že Ja-Bytie sa dá zahliadnuť v priestore pod myšlienkami. Pozri DRH júnovú video lekciu z roku 2004. Pre všedné ja je pri prvom styku s touto tematikou pochopiteľnejší nesprávny preklad, a snáď preto ho tak DRH tu uvádza.}

{Nielenže to, ale} ak niečo, zdá sa, že myseľ sa {horlivo} zapája do nekonečnej horúčkovitej činnosti, akoby sa obávala chvíle ticha viac, než čohokoľvek iného. Bojí sa, že ticho bude znamenať príchod jej konca? Zdá sa, že {myseľ} svoju nádej na prežitie upína na nepretržité žvatlanie. Vskutku vlastne rýchlo vyplní akúkoľvek prípadnú {hrozbu} chvíle ticha nezmyselnými rýmovačkami, alebo nezmyselnými úryvkami zvukov; začne si skandovať „ča-ča-ča“ alebo „eniki-beniky-kliky-bé“, alebo „Bibbidi-Bobbidi-Boo“ – čokoľvek, len aby nenastalo ticho. Čo sa to preboha deje s mysľou?

Motív {pre nás, prečo ignorovať myseľ}

.7.7.     Pozorovaním možno zistiť, že pod samotnými predstavami a slovami, sa nachádza akási hnacia energia, túžba myslieť, premieľať myšlienky, zamestnávať sa akýmikoľvek podnetmi, ktoré myseľ dokáže nájsť, {len} aby vyplnila medzery {ticha medzi myšlienkami}. Človek môže postrehnúť pohnútku k ‘premýšľaniu’, ktorá je neosobná. Pozorovaním človek môže postrehnúť, že vôbec nieto nejakého ‘ja’, mysliaceho si tieto myšlienky. Vlastne, ‘ja’ len zriedkavo zasahuje. Skutočné ‘ja’, Ja-Bytie, má dokonca problém vniesť niekoľko zmysluplných slov alebo myšlienok {do toku bľabotu všedného ja}. Keď je toho schopné, nazývame tento zásah ‘sústredením sa’, ale vyžaduje si to úsilie a energiu na odsunutie bľabotu a rozptýlení, aby bolo schopné zostaviť sled logických myšlienok {, nakoľko hovoríme z uhľa podhľadu všedného ja}.

.7.8.     Prvou časťou takéhoto procesu {sústredenia sa všedného ja} je zameranie sa na želaný predmet, a obmedzenie toku {kadejakého víriaceho sa} obsahu, {iba} na tému, zvolenú na {toto sústredené} nepretržité duchovné zamyslenie. Psychológovia sa tu domnievajú, že tok myšlienok je určovaný inštinktívnymi popudmi, alebo že obsah myšlienok je organizovaný podľa {v mysli už existujúcich podobných} združení {myšlienok}, a podľa natrénovaného spôsobu myslenia {, vypestovaného odozvami na predošlé obdobné podnety}. Všetko teoretizovanie o rysoch myšlienok sa domnieva, že {niekde v nás} sa nachádza vnútorný ‘mysliteľ’, {nejaký} neviditeľný škriatok, ktorý šéfuje tomuto prebiehajúcemu, rôznorodému súboru procesov, nazývaných {vo svete všedných ja} ‘myšlienkové pochody’.

.7.9.     Počítače študujú tieto javy a dúfajú, že vytvoria programy umelej inteligencie. Avšak, prinajlepšom, tieto {programy} len napodobňujú {iba} niektoré čiastkové logické pochody. Mnohostranné, komplexné pochody celej mysle sú nelineárne, a nedajú sa obsiahnuť v rámci newtonovského modelu {príčinných súvislostí} tak, aby boli vhodné na kompjuterizáciu. Prvotný obsah mysli sa dá najlepšie opísať akoby náhodný alebo chaotický, s občasnými {popretkávanými} zábleskami logiky, rozumnosti alebo inteligencie, ktoré sa {však} rovnako rýchlo opäť rozplynú v šume nekonečného žvatlania.

.7.10.    {Časovo obmedzené} obdobia inteligentných logických sledov akoby sa objavovali chaoticky {, kedy sa im zachce}. Podobne ako obrazotvorné dumanie, fantazírovanie alebo snenie počas dňa, myseľ si takisto náhodne vyberá {aj} krátke {časové} úseky, zamerané na spracovávanie sledov potrieb {vykonávania denných činností života}. Intuitívne skoky {, ‘Aha!’ okamihy,} sa objavujú bez varovania. Rovnako pravdepodobné sú {aj} obdobia odblokovania myšlienok, výpadky, zabudnutia a rôzne čriepky stratené v nekonečnom bludisku.

.7.11.    Jedna vec je zrejmá – myseľ je úplne nespoľahlivá. Nedá sa na nej vlastne vôbec byť závislý. Nie je schopná byť, sústavne, dôsledná, a jej pôsobenie je aj nepravidelné, aj nevyspytateľné. Zabudne si vziať kľúče od kancelárie, zabudne telefónne čísla a adresy, a stane sa zdrojom rozčarovania alebo roztrpčenia. Myseľ je zamorená emóciami, pocitmi, predsudkami, mŕtvymi uhlami {, ako na aute v bočnom zrkadle – pozerá, ale nevidí}, či slepými škvrnami {, slepá škvrna je miesto v našich očiach, v ktorom prechádza optický nerv sietnicou do mozgu a nemá fotoreceptorové bunky – takže tú časť zorného poľa nevnímame}, popieraním, prognózami, vymyslenými podozreniami, chorobným strachom, obavami, ľútosťou, vinou, obavami, úzkosťou, a desivými prízrakmi chudoby, staroby, choroby, smrti, zlyhania, odmietnutia, straty, a pohromy. Okrem všetkého uvedeného bola myseľ nevinne a mylne naprogramovaná aj nekonečnou propagandou, politickými sloganmi, náboženskými a spoločenskými dogmami, a neustálym prekrúcaním faktov, nehovoriac o falšovaní, bludoch, nesprávnych úsudkoch a nesprávnych informáciách.

.7.12.    Dokonca aj dôsledne organizované a ukáznené tradičné spoločenské zariadenia, akým je právo a súdne konania, pojednávania a súdne postupy, sú plné chýb (ako to okato odhalili testy DNA). Dokonca aj očití svedkovia sa opakovane hlboko mýlia. Nadovšetko, hlavnou vadou mysle je nielen jej obsah, ktorý je zvyčajne bezpredmetný {k danej súčasnej situácii, ako sú dohady, emócie, atď.} alebo chybný, ale {to, že} nemá prostriedky na odlíšenie pravdy od falše. Je to len hracia plocha.

Ako postupovať {pre upevnenie si motívu}

.7.13.    Z uvedeného vyplýva, že je márne snažiť sa nájsť pravdu pomocou mysle. (Výhodou cesty srdca, čo je cesta Bezpodmienečnej Lásky {na 540}  je, že obchádza mnohé úskalia a zdanlivo neriešiteľné situácie takzvanej {ako ju vidí všedné ja} mysle.) Aj keby sa dalo mysli veriť, že vytvorí logický, ustálený produkt, jednoducho {1.} nedokáže uchopiť dôležitosť rámca {v ktorom sa ‘dianie odohráva’}, {2.} a {vôbec si dovolí, vo svojej nafúkanosti} vykladať výsledky, {3.} alebo ich nesprávne uplatňuje, napr. súčasná ‘politicky korektná’ hra, ktorá akoby nikdy nepredvídala neočakávané dôsledky.

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR, uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support, postupně budeme opakovat.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_7: Vysvětli ‘vzdání se’
a SUR_8: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?,

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může nebo taky nemusí, v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

Vysvetli vzdania sa’ 04

„Vysvetliť vzdanie sa?

Prestaň sa snažiť. Môžeš sa prestať snažiť?

Nevzdám sa. Budem bojovať, bojovať, bojovať.

Nie, idem sa vzdať.

To znamená zanechať chcieť niečo zmeniť.

Znamená to prijatie {toho, čo je},

{ale iba ak chceme žiť v sústavnom pokoji, ináč netreba!}.

Prijímam skutočnosť, že som starý a škaredý a nemôžem si pomôcť!

Viním za to Boha!

Keby Boh chcel, aby som vyzeral ako ryba a plával,

bolo by to tak.

Keby On chcel, aby som mal krídla a lietal,

bolo by to tak.

Chce, aby som bol starý a akosi sa potácal,

tak som takým.

Tak teda prijmi to, čo je, a ako sme stvorení.

Sme stvorení tak, že ako plynú roky, starneme viac a viac,

a ku koncu sme čoraz slabší a slabší, až sa nakoniec proste zvalíme.

Takže {ak chceme žiť v sústavnom pokoji} musíme prijať, že je to {proste} tak, ako je.

Prijatie znamená prestať byť tvrdohlavým.

A človek sa môže modliť za Priazeň.

%

Modlím sa za Priazeň, Tvoju Priazeň, Ó, Pane,

pomocou ktorej môžem prijať Tvoju Božiu Vôľu.

Amen!

%

Musí ti trknúť, že Boh nebude meniť celé ľudstvo, len aby ťa potešil.

Takže prijmeš spoločný osud bytia človekom.

Všetci sme smrteľní a ľudské tvory a

ak

Boh

by to bol

chcel ináč,

bolo by to ináč.

 

Predchádzajúce preložil a vyčačkal Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením? 04

 

„To, v čom to v skutočnosti spočíva je byť v neustálom strehu,  vytrvalo v ňom zostávať (…) Raz nastane čas, keď to znamená vykonávať akýkoľvek prístup, ktorý robíte, bez výnimky, a sústavne (…) čas začať to brať naozaj veľmi vážne. V tomto bode – povedzme, že používate prístup, ktorý som najviac používal – je to vzdávať a uvoľňovať všetko v okamihu vzchádzania. Takže to, čo vzchádza vo vedomí, je ako vlna, trvajúca ako keby 1/100nu sekundy; prichádza, vrcholí, potom opadáva. A to uvoľňovanie je na jej vrchole. Takže človek ako keby sa sústavne vznášal ponad vlny. Inými slovami – {pritom, ako} všetky tieto myšlienky začínajú vzchádzať, vy vytušujete ich zámer, ktorý ste už ale pritom uvoľnili. Všetko odovzávate Bohu. A stane sa to nepretržitým, neustálym, nonstop.

Spomínam si, že som sa raz snažil zbaviť nejakej pripútanosti {k čomusi}, a 11 dní som sedel, a nerobil nič iné okrem zbavovania, zbavovania sa tej pripútanosti. Každá myšlienka, každý pocit, každá spomienka – všetko, ako to vzchádzalo, som vzdával. Viete, lebo energia za niektorými myšlienkami sa nazbierala počas mnohých {epizód} životov (…)

Takže seriózna duchovná práca spočíva

v nepretržitej ochote uvoľňovať veci pritom, ako vzchádzajú

– a to podľa prístupu, ktorý ja zdieľam.

Ako veci vzchádzajú, zanechávať ich.

Byť ochotný vzdať sa:

‘chcenia’ akýmkoľvek veciam vládnuť.

chcieť {čokoľvek} meniť, aby bolo po mojom,

odmietnutia to odovzdať Bohu (…)

 

{Odo}Vzdaním samého seba tomu, čo sa derie na povrch, je postup, ako to {, obsah, ktorý sa derie do mysli} napokon raz vymažeme. Vymažete to tým, že si zvolíte ísť s tým, a zanecháte chcieť to meniť v priebehu toho, ako to vzchádza. {Loď plaviaca sa s prúdom rieky nepociťuje tok, nieto dorážajúcich vĺn, a loď je v ‘pokoji’}.

Postupovať takto opísaným spôsobom znamená robiť ho nepretržite, {stoj čo stoj}, bez ohľadu na to, čo sa deje {okolo vás}, sústavne. Zvyčajne to človek môže robiť iba v nejakom časovom intervale, ale samozrejme, že keď už ste v tom skúsenejší, môžete sa navrátiť do tohto najvyššieho stavu, lebo viete, že vám to zoberie asi hodinu uvoľňovania medzitým nakopených vecí, a potom tento stav preberie {váš chod}. Ale potom ste, z pohľadu sveta, paralyzovaní v každodennom fungovaní.“

 

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

„Všetko vzdávate Bohu, nepretržite, vrátane pocitov a udalostí a

myšlienok – všetko, {už} pri vzchádzaní, vzdávate nepretržite Bohu“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce. Zbývá už jen dodat: Julko, vřelé díky za vše, co pro naši skupinu děláš. Za to, že tu jsi.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (16) na setkání z 16. srpna/augusta 2021.

  1. a) Nová odezva od Míry
  2. b) Odezva od „Amandy“
    c) Odezva od „Adama“
  3. d) Nové Informace k živému setkání ve Střílkách – přesouváme se z haly Ganga přímo na zámek do meditační místnosti
    e) Nové Informace k živému setkání v Liptove na Slovensku. – bude informovat Juraj.

Ad a. – Nová odezva od Míry

Tato odezva přišla mailem a máme svolení ji přečíst. Velice děkujeme za tuto odezvu.

Ahoj Honzo,

Prosím mám na vás dotaz. Původně jsem nechtěl psát, ale třeba mi napovíte.

Občas mívám náhlé těžko popsatelné pocity jako by vnitřního štěstí, třeba při řízení auta, nebo když jsem opravdu unavený po těžké fyzické práci, z ničeho nic přijde tohle uvolnění.

Dnes se mi po delší odmlce stalo to, že jsem jel do města na farmářské trhy, kde jsem si koupil skvělé jídlo od Indů. V klidu jsem si sedl na lavičku, přitom jsme trochu jedl a nezůčastněně pozoroval lidi jak prochází sem a tam, za mnou byla hlavní silnice plná projíždějících aut. Můj zrak se samovolně stáhl k zemi kde jsem pozoroval dlažební kostky a kolem procházející lidi, ale už to bylo jako v kině.

V tom mi zas přišel ten pocit, ale mnohem silněji než kdy předtím. Jako by člověk byl něčím neustále kontinuálně dojímaný, až se mi do očí nahrnuly slzy. Musel jsem to rozdýchávat aby si toho někdo nevšiml, tohle trvalo nevím přesně, asi hodinu. Stále se to vracelo a opakovalo.

Vzpomněl jsem si na Julka jak mluvil o přecitlivělosti…

Nevím jak tyto stavy chápat. Můžou to být jen nějaké výplody Ega které nás chce nachytat?

Osobně nemám s kým sdílet tyto věci. Doma bych dostal doporučení do blázince.

Děkuji mnohokrát v hluboké úctě Míra

 Předávám slovo Julovi:

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

 

Ad B. – Odezva od Amandy

Tato odezva přišla mailem před více jak 14 dny a dostala se nějakým omylem do spamu. Máme svolení ji přečíst. Velice děkujeme za tuto odezvu a umlouváme se za pozdní reakci:

IVAN:

Dobrý deň Honza,

touto cestou poprosím o zaradenie do zoznamu zasielania študijných materiálov. Adresa: amanda@gmail.com

 

Sledujem Vaše on-line stretnutia cca 3 týždne a pozerám videá z archívu na Vašej stránke. Každým dňom si stále viac a viac uvedomujem,aký nesmierny dar mi bol ponúknutý. Z celého môjho vnútra ďakujem Nebeskému Otcovi za to, že je tak ako je. Roky som hľadala, čítala, absolvovala mnoho kurzov, seminárov, ale nenašla som. A tak som si išla vlastnou duchovnou cestou. Vesmír zariadil a ani neviem ako, a bola som na Vašej stránke. Tak s uceleným učením, popisom celého návodu na ceste zvyšovania Vedomia ako je učenie Dr.Hawkinsa som sa nestretla. Ďakujem celej skupine za Váš prínos, za to, že ste. Moja osobitná vďaka patrí Julovi, To čo je nám prostredníctvom Jula dávané si podľa mojej subjektivity plne uvedomíme až neskôr.

Ďakujem, že môžem byť súčasťou toho čo je.

Amanda

Gloria in Excelsis Deo! – Nejvyšší sláva Bohu!

JULO: -odpověd v záznamu videa

Honza: Ad C. – Odezva od Adama:

Tato odezva přišla mailem a máme svolení ji přečíst. Velice děkujeme i za tuto odezvu:

IVAN:

Prajem Vám príjemné nedeľné popoludnie!

Som absolventom niekoľkých online stretnutí platformy hawkins.support a učenie pána doktora Hawkinsa ma zaujalo tým, že ponúka v podstate popis priamej cesty vedúcej ku konečnému cieľu – najvyššia možná úroveň vedomia v doméne zobrazeného, ináč nazývané Osvietenie. A to zároveň bez toho, aby sa človek musel počas cesty zastavovať na medzi-zastávkach a prestupovať pritom na ďalšie ‚autobusy‘.

Rád by som sa s Vami podelil o svoju osobnú životnú skúsenosť, v rámci ktorej sa mi v skutočne reálne v praxi osvedčila funkčnosť a praktickosť ‚Techniky odovzdávania‘, ktorá bola podrobne popísaná pánom doktorom Hawkinsom.

V kontexte svojich pracovných povinností som bol so svojim nadriadeným dohodnutý, že budem mať túto sobotu službu. V daný deň som teda prišiel do práce a s prekvapením som zistil, že v piatok poveril môj nadriadený sobotňajšou službou kolegu (o čom ma zabudol informovať). Ja som o danej skutočnosti upovedomený nebol a teda som prišiel v tú sobotu do práce zbytočne. Respektíve sa to spočiatku javilo ‚zbytočne‘ egu.

Ihneď po zistení uvedeného nedorozumenia som mal na zopár sekúnd pocit krivdy a nahnevanosti, avšak som sa pomerne rýchlo spamätal a začal aplikovať Techniku odovzdávania – uvedomil som si, že hoci by ego chcelo mať ‚pravdu‘, pre mňa je prvoradejšie mať skôr pokoj v duši.  Veľmi dobre viem, že k tomu je nevyhnutné nevytvárať si na udalosti z vonkajšieho sveta vo vnútri svojej mysle žiadne stanoviská – ako by to podľa mňa malo byť, aby som bol ‚ja‘ spokojný.  Tiež som si vedomý toho, že dané stanoviská by som musel potom neustále ako v bludnom kruhu obhajovať.

Ja som sa však vyššie uvedenou životnou skúsenosťou nenechal nachytať a neprepadol som pasci ega zaujať stanovisko. Povedal som si, že vykonám aktuálnu potrebu prítomnosti (t.j. pôjdem domov a nechám v kľude odslúžiť kolegu) a to bez toho, aby som si želal, aby boli veci inak (t.j. aby som pracoval, resp. že mi mohli oznámiť zmenu službukonajúcej osoby včas). Prijal som skutočnosť presne takú, aká sa vyjavila. Ďalej som si povedal, že to malo takto jednoducho byť a z vyššieho hľadiska sa človek vždy dozvie presne to, čo potrebuje vedieť a práve vtedy, keď to potrebuje vedieť (a to určite platilo aj v tom mojom vyššie uvedenom prípade).

Taktiež som sa v danom momente rozhodol, že vytrvám v oddanosti konať s neoblomným odpustením a láskyplnosťou ku všetkému, čo práve prichádza do môjho vedomia (t.j. odpustil som teda kompetentným to, že ma zabudli včas informovať). Uvedomil som si zároveň, že sú plne nevinní a taktiež som úplne bez viny aj ja (t.j. nehľadal som vinníka a nikoho vrátane seba som neobviňoval).

Výsledkom praktizovania Techniky odovzdávania napokon v mojom prípade bolo to, že som pocítil pohodu, hlboký duševný pokoj, vnútornú slobodu od hľadísk a bezpodmienečnú lásku. Využil som teda danú životnú skúsenosť na zvýšenie svojej úrovne vedomia a ku hlbšiemu porozumeniu skutočnosti.

S pozdravom a požehnaním

Adam

HONZA: Děkuji za přečtení obou odezev. Jsme velice rádi, že jsou tato on-line setkání pro vás přínosná. Julo, předávám ti slovo, ak k tomu chceč niečo povedať:

JULO
Výborne popísané. Som nesmierne rád, že sú medzi namy takí, ako ty, ktorím v ich situácii naskočil DRH postup, a dokonca ho vedia aj použiť v každodennom živote, a nie je to iba filozofický prístup! Toto je veľa ‚konkétnych‘ príkladov na jednej kope. Ďakujeme. Z ticha, Julo. + viz záznam setkání

HONZA:
Nové informace k živým setkáním ve Střílkách, na Moravě, a Liptove, na Slovensku:

Ohledně akce ve Střílkách došlo k výraznému posunu a změnám. Vlivem světovému dění se Duchovní vůdce tohoto mezinárodního společenství rozhodl koncem tohoto měsíce neodcestovat z Ašramu ve Střílkách a proto jejich jogový program bude dále pokračovat i v 9. měsíci – v září/septembri. Z organizačních důvodů bude i hala Ganga obsazena jinou a nám byla nabídnuta alternativa – uspořádat naše setkání přímo na Zámku. V sobotu jsme s Františkem a Hedvikou navštívili Ašram, abychom vše viděli a vše dojednali.

Byla nám nabídnuta ucelená část v objektu zámku, kde budeme mít v přízemí jídelnu a nad ni v 1 patře renovované pokoje s 4 – 6 lůžky, do kterých budeme ubytovávat po 2, max. po třech účastnících setkání. Program setkání bude probíhat v modlitební místnosti, ve které již přes 20 let se setkávají místní členové k pravidelným meditacím a modlitbám. Z této místnosti vyzařuje velmi příjemná energie.

Na našich stránkách již jsou aktualizovány hlavní informace a detaily budou dodány během dvou dnů. Veškeré dotazy ohledně ubytování směřujte na Hedviku, kromě místa se počty lidí na pokojích nemění. Protože díky společným sprchám a WC na chodbě bude levnější ubytování, případná cenová vyrovnání přeplatků vyřešíme po setkání vratkou z účtu.

Při vstupu na Zámek bude vyžadován alespoň lékařsky potvrzený antigenní test.

Program bude, jak už bylo minule řečeno, přizpůsoben podle přání účastníků setkání a jejich úrovně vědomí. Současně požadujeme, aby všechny diskuse na živém setkání byly jenom o tom, co si můžeme vzít z těchto diskusí se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.

Jak učí i Dr. Hawkins, jsme zodpovědní za snahu o uspořádání setkání, ale ne za výsledek. Nebudeme tedy sami v Ganze, ale budeme sami v pro nás vyčleněné části Zámku. Energeticky jsou tato místa však nesrovnatelná. Po návštěvě Ašramu jsme s Hedvikou a Františkem asi další dvě hodiny poseděli na zahrádce v místní restauraci. Jestli to bylo tím milým setkáním, či energii z „Přednáškové místnosti“, jednoduše jsem se cítil a stále se cítím velice uvolněně a příjemně. J

A jak to bude na Slovensku? Program bude identický, budeme vzájemně propojeni on-line a Julo se bude k nám připojovat. Předávám slovo Jurajovi či Ivanovi:

IVAN: (nebude písemný záznam – k poslechu ze záznamu)…

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– DRH – Ako odpustiť?


Předávám slovo Julovi…

JULO:

DRH – Ako odpustiť? Čo skutočne odpúšťame, je naše vnímanie a interpretácia

Odpustenie je samozrejme veľmi dôležitou témou v Kurze zázrakov. Ľudia nevedia, čo si majú odpustiť, chápete? Čo je to vôbec odpustenie? Keby nešlo o Zdanlivosť Vnímania, nemysleli by ste si, že je čo odpúšťať. Takže to, čo odpúšťate, je to teda skutočnosť alebo mylná predstava, ktorú odpúšťate? Ak by to bola skutočnosť, nemohli by ste sa od nej odpútať, ale ak je to mylná predstava, môžete ju prostredníctvom odpustenia odstrániť.

Niekedy sa cítite lepšie a nadradenejšie, že ste niekomu odpustili. V skutočnosti nieto čo odpúšťať, pretože to, čo v skutočnosti odpúšťate, je vaša zdanlivosť vnímania a výklad. Takže v istom zmysle vlastne odpúšťate len sebe, že ste to tak videli, alebo že ste si to tak mysleli, alebo že ste na veci premietli takýto pohľad.

Keď však vidíte obmedzenia ľudskej psychiky, uvedomíte si, že každý je vo svojej podstate nevinný. Viete, Ježiš Kristus povedal, že každá chyba je založená na nevedomosti. A slovo chyba znamená výslovne ‘chybu’ {, a nie hriech}. Až neskôr začalo zahŕňať aj vinu. Chyba ozaj znamená chybu {, a nie hriech}, a to chybu zdanlivosti vnímania. {Znamená to} vidieť vec určitým spôsobom. Takže odpustenie je vlastne istým spôsobom vzdanie sa {svojej} mylnej predstavy.

V skutočnosti máme často na mysli zatrpknutosť a obviňovanie. Takže to, čo nakoniec odpustíte, je niečo, čo ste už premietli do sveta, že je to niečia ‘vina’. A keď je to niekoho vina, je úžasné, ako vám vždy niečo dlhujú. Nikdy som nepočul o katastrofe, ktorá by nemala v pozadí právnika, ktorý by ich navádzal, čo majú povedať.

Tak či onak, je to sklon ľudskej mysle, myslieť v rámci viny, premietať túto vinu na iných, a cítiť oprávnenú nevôľu. Takže v skupinách 12 Krokov neexistuje nič také ako oprávnená zatrpknutosť. Čokoľvek, čo sa stalo včera, stalo sa včera, a ja mám vždy rád príklad človeka, ktorý príde na stretnutie, a bľabotá, a plače, a ponosuje sa, a oni sa ho pýtajú, „Kde je problém?“ On povie: „Včera ma opustila žena, vyhorel dom a dostal som výpoveď“. A jeho sponzor povie: Áno, ale to bolo včera.

6. Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části. + nasleduje zrychlených, (předem nepřipravených) 60 lekcí z Kurzu zázraků. 🙂
– není písemný záznam – k dispozici pouze v záznamu setkání

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: