Prolog

Identifikácia a Charakteristiky Duchovnej Pravdy, Bezúhonných Učiteľov a Učení

Book of Slides,  David R.Hawkins, M.D., Ph.D

snímka 39

 1. Univerzálnosť: Pravda je pravdou vždy, v každom časovom okamihu, v každej epoche a kdekoľvek na svete, je nezávislá od kultúry, osobností alebo okolností.
 2. Nevylučuje: Pravda zahrňuje každého, nemá tajomstvá a netvorí sekty.
 3. Dostupnosť: Je všetkým prístupná; nikoho nevylučuje. Neexistujú v nej tajomstvá, ktoré treba odhaliť, skryť alebo predať, a ani zázračné návody alebo „záhady“.
 4. Bezúhonnosť účelu: Nemá čo získať ani stratiť.
 5. Netvorí zo seba kult: Pravda nie je poukazovanie na obmedzenia u iných.
 6. Nezávislá na názore: Pravda je nelineárna a nepodlieha obmedzeniam rozumu alebo formy.
 7. Bez stanoviska: Pravda nie je „proti“ ničomu. Nepravdivosť a nevedomosť nie sú jej nepriatelia, ale jednoducho predstavujú jej neprítomnosť.
 8. Bez požiadaviek alebo naliehaní: Neexistujú tu požadované členstvá, poplatky, nariadenia, prísahy, pravidlá alebo podmienky.
 9. Nediktuje: Duchovná čistota sa nezaujíma o osobný život ašpirantov, ich štýl obliekania, sexuálny život, ekonomickú situáciu, rodinné pomery, životný štýl alebo stravovacie návyky.
 10. Bez násilia alebo zastrašovania: Nevymýva mozog, nerobí z Iídrov modly, nekoná zaúčacie rituály, indoktrinácie alebo zásahy do súkromného života.

Snímka 39 – komentár:

Tým, že sa oboznámime s charakteristikami duchovnej Pravdy, Bezúhonných Učiteľov a Učení, minimalizujeme tendenciu vychýliť sa z priamej a úzkej duchovnej cesty. Ináč môže dôjsť k premárneniu mnohých vlastných životov honbou za tým, čo nepomáha, a ešte naviac môže brzdiť či zvrátiť náš duchovný pokrok.

Pravda je univerzálna v tom zmysle, že to, čo je pravdivé pravdivým vždy bolo a aj vždy bude, je subjektívne prežívaná ako aj rovnako opisovaná vo všetkých kultúrach. Pravda odhalená v starodávnych Védach z 7 000 pnl., Realita Krišnu, Budhu a Ježiša Krista sa nelíši od toho, ako súčastne žijúci osvietený jedinec opisuje Nekonečnú Realitu. Človek ju nemôže „porozumieť“ od niekoho iného. Posledná vec, ktorej sa treba vzdať, je presvedčenie o tom, čo si človek myslí, že čo je zdrojom a podstatou svojho vlastného života a existencie. Keď sa takéto presvedčenie odovzdá Bohu, človek prejde smrťou ega a vhupne do veľkolepej Pravdy. Preto sa dá všeobecne povedať, že každá osvietená bytosť je osvietená z prázdnoty vytvorenej touto smrťou. Jediná vec, ktorú môže učiteľ preniesť na žiakov, je frekvencia energetického poľa. Potom raz, keď príde okamih, že ju človek potrebuje, toto pole sa nepredloží človeku ako myšlienka, ale ako absolútna istota poznania. Pravda nezávisí na ničom mimo samej seba.

Pretože Pravda je univerzálna, ako môže niekto tvrdiť, že len on má pravdu? Ako je možné dekrétom vyhlásiť, čo je pravdivé? Ako ju možno označiť? Pravda je všade a v každom časovom okamihu všeobecne prístupná. Pravda vždy ostáva pravdou. To, čo je Pravda, je očividné a nemá žiadne tajomstvá ani záhady. Ako môže byť tajné to, čo je podstatou všetkého čo existuje? Takáto naivita vyplýva z  predpokladu, že to čo je univerzálne a nelineárne, sa prejaví v lineárnej sfére ako tajomstvo. Objavenie Pravdy vedie k rozjarenosti, ktorá núti človeka sa s ňou podeliť so všetkými. Človek vidí, že skutočne duchovné organizácie, ako sú 12-krokové skupiny, zdieľajú svoju pravdu otvorene so svetom.

Pravda nehľadá výnimočnosť. Pravda sa človeku vyjavuje samoodhalením a je dostupná každému, kto ju chce. Duchovná Pravda, už samotným tým čím je, je spokojná a naplnená. Pokročilý duchovný človek nepotrebuje nič, nezháňa nasledovníkov, od ktorých by žiadal zaviazanosť a peniaze. V tomto stave už nieto čo získať, pretože človek sa stal „Všetkým, Čo Existuje“. Sektárstvo je vracanie sa späť do lineárnej sféry: členovia verzus nečlenovia, naša versus ich cirkev; neexistuje tam univerzálnosť. Pravda nepodlieha obmedzeniam intelektu, a preto nepodlieha názoru. Nelinearita je komplexné pole, rozlíšiteľné od lineárneho, ktoré je obsahom. S obsahom sa dá argumentovať. Argument sa stáva menej dôležitým, keď sa človek presunie do najbližšieho vyššieho poľa a úplne zmizne, keď sa človek presunie do koncového, teda Univerzálneho poľa. To čo je nelineárne sa nedá naštrbiť. Nemá rukoväť, za ktorú by sa dalo nachytať, pretože nemá formu. Keď sa intelekt zastaví, keď myseľ prestane myslieť, zostane iba nekonečné Splynutie s Bohom. Toto nekonečné Splynutie komunikuje prostredníctvom existencie formy a to cez prítomnosť reči, ktorá hovorí sama od seba. Pravda je prítomná alebo nie je prítomná, a ak je prítomná, tak je prítomná v rôznej miere a jej úroveň sa dá okalibrovať. V bezúhonných duchovných organizáciách môže každý slobodne prísť a aj odísť a to bez nejakých záväzkov. Nie je potreba vymývať mozgy iným. Urobiť z vlastného života modlitbu znamená splynúť s Kontextom – a nie s jeho praktizovaním alebo počúvaním o ňom, ale tým, že sa ním človek stane.

.

Snímka 40

 1. Nezaväzuje: Neexistujú tu žiadne nariadenia, zákony, vyhlášky, zmluvy alebo sľuby.
 2. Sloboda: Účastníci môžu voľne prichádzať a odchádzať bez presviedčania, nátlaku, zastrašovania alebo následkov. Neexistuje tu hierarchia; namiesto toho si každý dobrovoľne plní potrebné veci a povinnosti.
 3. Rovnosť: Človek je uznávaný na základe toho, čím sa stal, a nie kvôli udeleným titulom, hodnostiam a získanej slávy.
 4. Inšpirujúca: Pravda sa vystríha a vyhýba okúzlovaniu, zvádzaniu a teatrálnosti.
 5. Nematerialistická: Pravda nemá potrebu vlastniť svetské bohatstvo, prestíž, pompu alebo majetky.
 6. Seba-naplňujúca: Pravda je sama o sebe úplná a kompletná, nikoho nepotrebuje obracať na svoju vieru, získavať stúpencov a prívržencov alebo robiť nábory.
 7. Odseparovaná: Nezapája sa do svetových záležitostí.
 8. Neškodná: Úroveň, do akej je pravda pravdou, sa dá rozpoznať na stupnici postupne vzrastajúcej pravdy. Nemá „protiklad“, a preto ani „nepriateľov“, ktorých by mohla kritizovať alebo im oponovať.
 9. Bez zámeru: Pravda nepchá do ničoho nos a nemá na programe žiadne návrhy, útoky a presadzovanie sa.
 10. Nedualistická: Všetky udalosti, všetko čo sa deje okolo nás, sa vynára na základe vrodenej (karmickej) náchylnosti poľa zmateriálniť potenciálnosť, čím ju robí zjavným; a nie ako dôsledok „príčiny“ a následku.

Snímka 40 – komentár

Skutočne duchovný človek, organizácia alebo učiteľ iných nezaväzuje. Prísahy pretrvávajú dlhšie ako tento jeden pozemský život a preto je najlepšie neprisahať. Človek sa môže ocitnúť v podivných okolnostiach práve kvôli nejakej krvnej prísahe, ktorú kedysi dávno, pred mnohými pozemskými životami, zložil. V tomto živote si môžeme preskúmať naše záhadné udalosti ktoré nás teraz sprevádzajú, modliť sa za ne a požiadať o odpustenie všetkých ľudí, ktorým sme predtým ublížili.

V bezúhonných organizáciách môžu účastníci voľne prichádzať a odchádzať bez presviedčania, nátlaku, zastrašovania alebo následkov. Naproti tomu, v niektorých kultoch, ak niekto odíde, zastrašujú človeka rôznymi hroznými budúcimi udalosťami a daný človek sa stane ich nepriateľom.

Človek je uznávaný na základe toho, čím sa stal, a nie kvôli udeleným titulom, hodnostiam a získanej sláve. To, čím človek je, sa aj tak automaticky dostáva na miesto, na ktoré patrí. Ľudia sú tu uznávaní za to, čím sa skutočne stali, teda akými sú.

Pravda sa vyhýba okúzlovaniu, zvádzaniu a teatrálnosti. Inšpiráciou a podnetom akéhokoľvek konania v živote je iba pravda. Počet stúpencov nič neznamená. Hitler mal za druhej svetovej vojny 40 miliónov nemeckých stúpencov. Kniha z roku 1841 od  Charles MacKay,“ Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds“, hovorí o tom, ako celé ľudstvo, v pravidelne opakovaných intervaloch, verí určitým veciam, a to preto, lebo pravda je niekedy utopená v závratnom počte klamstiev. Bezúhonné duchovné organizácie sa neangažujú do svetových záležitostí. To neznamená, že človek nemôže pozorovať stupeň ich pravdivosti, ale že sa do týchto záležitostí nezaplieta. Neúčasť je základným duchovným princípom nezaujatosti a nestrannosti.

Zároveň však existuje alternatívne učenie od Dalajlámu, ktorý hovorí, že sa nestačí len modliť, ale že duchovní ľudia sú povinní urobiť pre svet to, čo môžu, aby vyriešili svetové problémy. Znamená to použitie svojho vplyvu k vylepšeniu spoločnosti, a nie iba modlenie sa za svoju dušu. Stupeň do akého je pravda pravdou sa dá rozpoznať na stupnici postupne vzrastajúcej pravdy. Nemá „protiklad“, a teda preto ani „nepriateľov“, ktorých by mohla kritizovať alebo im oponovať. Bezúhonní duchovní učitelia nepôsobia ohrozujúco, nepomsťujú sa a neurážajú sa keď ich niekto prestane nasledovať alebo opustí ich učenie. Pravda nepchá do ničoho nos a nemá  na programe žiadne návrhy, útoky a presadzovanie sa.

Neobracia ľudí sa svoju stranu, čo by bolo pokusom ovládať ostatných. Všetky udalosti, všetko čo sa deje okolo nás, sa vynára na základe vlastnosti poľa a to jeho vrodenej (karmickej) náchylnosti zmateriálniť potenciálnosť, čím ju robí zjavným; a nie ako dôsledok „príčiny“ a následku. Spôsob, akým sa pritom treba správať, je: Nehovorte o tom, nemodlite sa za to, ale len „buďte“ tým, čo je odpúšťajúce, chápajúce a podporujúce život. Ste tým, čo rozpoznáva a uznáva krásu a je zladené s krásou Stvorenia, ktorú všade vidí. Všetko sa deje tým, že sa jedna z neprejavených možností, vďaka moci nekonečného poľa, stáva skutočnosťou, pretože  to miestne podmienky umožňujú.

.

Snímka 41

 1. Pohoda a Pokoj: Nemá sporné záležitosti alebo predsudky. Nemá túžbu meniť ostatných alebo robiť nátlak na spoločnosť. Účinok vyšších energií je ich vrodenou vlastnosťou a nezávisí od ich rozširovania alebo úsilia. Boh nepotrebuje pomoc, rovnako ako gravitácia nepotrebuje „pomoc“ aby jablko padlo zo stromu.
 2. Rovnosť: Táto sa prejavuje úctou ku všetkému, čo je živé. Tomu, čo je škodlivé, neodporuje, ale sa mu jednoducho vyhýba.
 3. Nie je dočasná: Uvedomuje si život ako večný a telesnosť ako dočasnú. Život nepodlieha smrti.
 4. Nedokázateľnosť: To, čo sa dá „dokázať“, je Iineárne, obmedzené a výsledok intelektualizácie a myslenia. Realita nepotrebuje aby sa s ňou súhlasilo. Realita sa nedá nadobudnúť úsilím, ale sa objaví ako čisto spontánny, subjektívny poznatok, a to až potom, keď sa dualistické ego vzdá, do posledného, všetkých názorov.
 5. Mystický: Vynorenie pravdy nastane spontánnym osvietením, či ožiarením, čo je Zjavením, ktoré nahradí ilúziu oddeleného, samostatného, individuálneho ja, teda ega aj s jeho myslením.
 6. Neopísateľné: Jednoducho sa nedá sa definovať. Radikálna subjektivita sa dá zažiť iba na vlastnej skúsenosti na vlastnej koži. Je to stav, ktorý nahradí predchádzajúci. S touto udalosťou kontext, ktorý nie je limitovaný dočasnosťou ani poňatím času, nahradí obsah. Pretože čas je iba výplodom mysle, realita neexistuje v čase, alebo z neho, a ani za ním, ani mimo neho a nemá vzťah k ničomu, čo je produktom myslenia. Realita preto presahuje používanie akýchkoľvek podstatných mien, prídavných mien alebo slovies, prechodných alebo neprechodných.

Snímka 41 – komentár

Pohoda a Pokoj: Nemá sporné záležitosti alebo predsudky. Neexistuje túžba meniť ostatných alebo robiť nátlak na spoločnosť. Účinok vyšších energií je ich vrodenou vlastnosťou a nezávisí na od ich rozširovania alebo úsilia. Boh nepotrebuje pomoc, rovnako ako gravitácia nepotrebuje „pomoc“ aby jablko padlo zo stromu. Keď sa zosúladíme s Božou vôľou, v podobe akej si ju pre nás predstavujeme, prispievame k celej kolektívnej úrovni vedomia. V prítomnosti Boha sa potenciál nekonečnej škály možností prejavuje ako existencia vesmíru, čo je prejav Stvorenia, pričom toto neustále prebiehajúce Stvorenie nazývame evolúciou. To je naplnenie reality Božstva.

Rovnosť: Toto sa prejavuje úctou ku všetkému, čo je živé. Tomu, čo je škodlivé, neodporuje, ale sa mu jednoducho vyhýba. Človek sa pýta: „Čo môžem urobiť, aby som si zvýšil svoje vedomie?“ Buď tým. Život človeka sa stane modlitbou a stane sa tým, čo ctí všetko, čo je živé. Vidíte zo všetkého vyžarovať neuveriteľnú krásu, neuveriteľnú krásu formy. Čím pokročilejším sa človek stane, tým viac sa krása stáva univerzálnou. Dokonca aj to, čo svet považuje za  škaredé, sa stáva umeleckým. Človek vidí krásu v linearite, pretože pod linearitou je nelinearita, nakoľko prítomnosť a podstata Božstva je vo všetkých veciach a predchádza formu. Človek môže vidieť inteligenciu Stvorenia a neuveriteľnú estetiku. Keď všetko začne vyzerať krásne, ste blízko ku koncu a mali by ste to radšej povedať svojim priateľom. Každý, kto je seriózny v duchovnej práci, potrebuje vopred vydať pokyny, ako by chcel, aby sa riešili jeho záležitosti.

Nie je dočasná: Uvedomuje si život ako večný a  telesnosť ako dočasnú. Život nepodlieha smrti. To, že život je večný učia všetky seriózne duchovné učenia, ale ľudstvo tieto učenia analyzuje a syntentizuje a hovorí, že nie je sú podľa vedeckých pravidiel pravdivé a tak nedovolí, aby sa stali každodennou realitou. Všetko je prijateľné bez akýchkoľvek obmedzení, ak človek za to nemusí zobrať na seba zodpovednosť.  Ak niekto popiera existenciu Absolútna, potom má voľnosť robiť si, čo chce. Nuž ale potom príde čas, ako zistil aj Dr. Faust, niesť následky za svoje konanie. Vrodenou črtou konštrukcie vesmíru je karma, čo je nesenie následkov za svoje konania, skutky, rozhodnutia a zámery. Keďže všetko má svoju kalibrovanú úroveň, bez ohľadu na to, či sme si toho vedomí, karma sa vzťahuje na všetko. Automaticky o sebe vytvárate záznam v nekonečnom poli vedomia. Čokoľvek, čo človek kedy urobil, je navždy zaznamenané. Každý vlas na hlave je zrátaný. To niektorých ľudí desí, ale pre ostatných je to veľmi úžasný pocit.

Nedokázateľnosť: Ako je možné dokázať existenciu, nekonečno alebo božstvo? Žiadne z nich nie sú dokázateľné. Mystici vo všetkých náboženstvách kalibrujú vysoko a často oveľa vyššie, ako je cirkevná inštitúcia ktorú reprezentujú. Vysoko uctievaní avatári boli Seba-realizovaní mystici (mudrci). Každý človek je neustále vystavený a prežíva Božiu prítomnosť, ale len málokto si uvedomuje, čo to je. Bez ohľadu na to čo práve prežívame, prežívanie prebieha neustále. Každého vnútorný televízor je stále zapnutý, bez ohľadu na to, čo sa na ňom momentálne prehráva. Človek sa prestane pozerať na program a pýta sa: „Čo je to, čo je stále zapnuté?“ Nuž, je v nás čosi, čo existuje pred naším pozeraním, čo nám umožňuje to pozeranie.

Mystickosť: Mystik sa pozerá do svojho vnútra a neustále prekonáva obmedzenia ega: „nie toto, nie tamto“ cestou negácie alebo cestou afirmácie. Osvietenie je preklenutie ega, ktoré je nahradené iným stavom. To čo bolo mysľou individuálneho osobného ja sa rozplynie do Nekonečnej Jednoty.

.

Snímka 42

 1. Jednoduchosť: Vidí vnútornú krásu a dokonalosť všetkého, čo existuje, a nepozerá na vzhľad a formu.
 2. Afirmatívna: Pravda nemá názor a nedá sa dokázať. Jej potvrdenie je výlučne na základe jej subjektívneho uvedomenia; je však rozpoznateľná spôsobmi kalibrácie vedomia.
 3. Neaktívna: Pravda „nerobí“ nič a ani nič „nezapríčiňuje“; Je všetkým.
 4. Vítajúca: V kontraste ku propagácii alebo presviedčaniu.
 5. Nezaškatuľkovateľná: Pretože Realita je nelineárna, nedá sa lokalizovať a ani vtesnať do formou obmedzeného rámca, ako sú tajné správy, kódy, čísla a nápisy, rovnako ako sa nedá skryť v hieroglyfoch, kameňoch, rozmeroch pyramídy, DNA alebo v chlpoch nosa ťavy. Pravda nemá tajomstvá. Božia Realita je všadeprítomná a stojí mimo kodifikácie alebo exkluzivity. Kódy sú výplodom predstavivosti človeka a nie rozmarnosťou Božstva.
 6. Neprecitlivelá: Emocionalita je založená na percepcii. Súcit je výsledkom rozpoznania pravdy.
 7. Neautoritatívna: Neexistujú žiadne pravidlá ani príkazy, ktoré treba dodržiavať.
 8. Nesebecká: Učitelia sú rešpektovaní avšak odmietajú osobné lichotenie alebo výnimočnosť.
 9. Vzdeláva: Poskytuje informácie v rôznych formátoch a zabezpečuje ich dostupnosť.
 10. Sebestačná: Nedá sa podplatiť a nestojí na hmotných základoch.
 11. Samostatná: Je úplná, a teda bez závislosti na pre ňu vonkajších alebo historických autoritách.
 12. Prirodzená: Je bez navodených, zmenených stavov vedomia alebo manipulácie s energiami, umelo vyvolanými kadejakými neprirodzenými cvičeniami, polohami tela, dýchaním alebo stravovacími rituálmi (t.j. nezávislosť na forme alebo fyzikalite; žiadne vyvolávanie kadejakých duší alebo „iných“ entít).

Snímka 42 – komentár:

Keď sa dostanete do bodu, že krása buriny vám vyrazí dych, určite robíte duchovný pokrok. Svet to nazýva pýr a duchovný ašpirant to nazýva Boh. Je to práve burina, v ktorej vidíte neuveriteľné umelecké dielo, ktoré žiadna osoba na tomto svete nedokáže vytvoriť. To, čím niečo je, je lineárnym prejavom toho, ako sa to stalo tým, čím to je. Forma toho čo existuje tak vyjadruje svoj vývoj. Vedomie je ako žiarovka. Čím vyššia je úroveň vedomia, tým jasnejšia je žiarovka. To je zaregistrovaťeľné kdekoľvek a kedykoľvek. Pravda je dokonalé naplnenie vlastného potenciálu z momentu na moment. Všetko sa odvíja z dokonalého k dokonalému a to k dokonalému a to k dokonalému. Všetko je v každom momente perfektné. Nič nejde od nedokonalosti k dokonalosti, ale od dokonalosti k dokonalosti. Pravda priťahuje na základe toho, čím je. Bezúhonné, čisto duchovné programy, ktoré zmenili milióny životov, nerobia nábory. Slúžia svojou príťažlivosťou, nie reklamou, napr. 12-krokové skupiny.

Nájdete to, čo máte zámer nájsť. Existujú rôzne druhy „tajných“ kódov. Môže Nekonečný Stvoriteľ a Prítomnosť celého vesmíru skrývať tajomstvá o sebe v kódoch? Tajomstvo znamená peňažný zisk pre niekoho .

Skutočný súcit znie tvrdo – povie totiž veci na rovinu.  Mnoho pseudo-duchovnosti je v skutočnosti samá precitlivenosť, srdcia a kvety. Ježiš Kristus povedal: „Prinášam vám meč pravdy.“ Nepriniesol ľuďom podporu ich obľúbených omylov, emotívnosti alebo precitlivenosti. Priniesol pravdu. Bol zabitý za to, že hovoril pravdu. Precitlivená duchovnosť je falošná a postupom času prináša smrť miliónom ľudí.

V bezúhonných duchovných organizáciách, ako sú 12-krokové programy, nie je zavedená autoritárska hierarchia. Zakaždým, keď pravda zažiari, začína z ničoho, vychádza z ticha. Zakaždým je znovuzrodená a nedá sa preniesť na niekoho iného. Tituly je možné prenášať, ale nie samotný stav ako taký. To je to, čo Huang Po myslel prenosom Nemysliteľného. To, čo je nelineárne sa nedá preniesť, pretože nemá formu. Existuje nekonečne veľa falošných postupov, ako sú napríklad divné diéty, vedieť dlho vydržať v dokrútenej póze, čistenie krvi, očisty, dýchacie cvičenia. Je to práve váš zámer, čo im dáva akúkoľvek moc, ktorú majú. Zámerom je priblížiť sa k Bohu, takže človek vykonáva určité očisty. Tieto veci sú v poriadku, ak má človek učiteľa, ktorý je majstrom tej-ktorej metódy. Zmenené stavy vedomia nie sú to isté ako božské stavy. Výcvik na dosiahnutie Alfa vĺn je terapeutický, ale nie je duchovným stavom. To, čím sa človek stane, je samozrejme bez navodených zmenených stavov vedomia alebo manipulácie a podobných čachrov. Všetky tieto veci môžu niekomu slúžiť ako dočasné pomôcky na jeho duchovnej ceste.

Gloria in Excelsis Deo!
Nejvyšší Sláva Bohu!