. 83. Vysvětli ‘vzdání se’; Co znamená ‘vzdání se’ u finiše před osvícením?; Četba – Kniha B2: kap.12. Hledání Pravdy – 1. část ze 3 – 30.5.2022

. 30. května/mája 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 83. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. 🙂

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K 29.5.2022 za tento měsíc – květen – bylo vámi darováno 7.423 Kč.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 7: Vysvětli ‘vzdání se’;

+ SUR 8: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.12: Hledání Pravdy – 1. část z 3;

4) Julova (a Honzova) doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

–  ?;

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (55) na setkání z 23. května/mája 2022 a ze Střílek.

– Odezva Adama – poděkování za exkurzi po stránkách hawkins.support z minulého týdne;

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH..

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 7: Vysvětli ‘vzdání se’;

+ SUR 8: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů., třeba č.3 …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR7: Vysvětli vzdání se;

Klikni zde a otevři text
SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’

SUR8a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Klikni zde a otevři text
SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

 

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.12: Hledání Pravdy – 1. část z 3.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení první části 12. Kapitoly – Hledání Pravdy:

 

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 30máj2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

 

KAPITOLA 12

Hľadanie Pravdy

.12.1.   Otázka (zo 46): Kde človeku začať hľadanie duchovnej pravdy sebatrknutia {Ja-Bytia} nazývaného osvietenie?

            Odpoveď: To je jednoduché. Začnite tým, kto a čo ste {, a teda priznajte si, že si pestujete stanoviská}. Všetka pravda je nájdená vo vnútri. Používajte overené učenia ako sprievodcu.

.12.2.   Otázka: Kde je {teda} tá skutočnosť {, naozajstnosť,} večnej pravdy k nájdeniu?

            Odpoveď: Začnite prijatím {a uznaním} veľmi dôležitého tvrdenia, {a síce,} že všetka pravda je subjektívna. Nepremárňujte {celé} epizódy životov hľadaním objektívnej pravdy, pretože nič také neexistuje. Aj keby existovala, nedala by sa nájsť inak než ako čisto subjektívnym zakúsením. Všetky poznatky a múdrosť sú subjektívne. O ničom sa nedá povedať, že existuje, ak to nie je subjektívne zakúsené. Dokonca aj údajne čisto objektívny materiálny svet, ak by {teda naozaj} existoval, dalo by sa o ňom povedať, že existuje iba vďaka subjektívnemu zmyslovému zakúseniu človekom o ňom. Dokonca aj ten najzarytejší materialista uviazne na fakte, že v konečnom dôsledku, je to len jeho {, naše} vlastné subjektívne uvedomovanie si, ktoré tomu {nášmu zakúseniu a zažívaniu} dáva autoritu {pečať, oprávnenie, pocit} vierohodnosti {, uveriteľnosti}.

.12.3.   Otázka: Nieto rozdielu medzi objektívnou a subjektívnou skutočnosťou?

            Odpoveď: {Nieto}. Všetka Skutočnosť je subjektívna. Každý iný postoj je mylnou predstavou založenou na dualite. Subjektívne a objektívne je jedno a to isté, {vyjadruje} len rôzne opisy, z rôznych bodov zdanlivosti vnímania {, z rôznych uhlov pohľadu}. Skutočnosť {nemôže byť a teda} nie je založená na zdanlivosti vnímania, trvaní, opise, forme, či meraní. Všetky tieto charakteristiky sú vlastnosťami samotnej zdanlivosti vnímania, ktorá je vo svojej {samotnej} podstate prechodná, svojvoľná, obmedzená, zdanlivá, a dualistická. {Teda, dnes to vidím nejako, a zajtra vidím to isté inak, pretože som sa napríklad dozvedel pre mňa nové informácie, alebo som starým informáciám prestal pripisovať dôležitosť, a preto dnes sa mi to zdá ináč. Alebo som sa iba dobre nevyspal}.

.12.4.   Otázka: Akú hodnotu majú Veľkí učitelia a učenia {, v čom spočíva ich cennosť}?

            Odpoveď: {Ich} dar nie je obmedzený na informácie, fakty, či múdrosť, ale {ich dar vo veľkom spočíva} {aj} v úrovni či moci vedomia, z ktorého {tieto ich informácie} pramenia. {Všeobecne platí, že} obrovská moc je {vždy} udržiavaná rýdzosťou rámca {, teda čistotou a neskresľovaním širších okolností}. Užitočnosť mnohých učení bola zničená chybou rámca, v ktorom boli vyučované, a tak bol ich význam zatemnený alebo skreslený. Ako inak by ľudstvo mohlo byť vedené do svojho historického, opakujúceho sa stereotypu hrozných a strašných činov, spáchaných v mene nejakého náboženstva, teologickej dogmy, či stanoviska? Každý ľudský zločin sa dá {zdanlivosťou vnímania a svojvoľným stanoviskom} ospravedlniť a odôvodniť nejakým prekrúteným vyhlásením, ktoré sa vyhlasuje za pravdivé, pretože bolo ‘vyňaté zo {Svätého} Písma’ {, a to} tými, ktorí túžia po moci, sláve, bohatstve, a nadvláde nad inými. Dogma sa zamaskováva za pravdu, a poskytuje slogany, ktoré vedú celé civilizácie svätuškárskou pretvárkou, zbožne, a povýšenecky drzo, do pochmúrnej a strašnej smrti. Všetky takéto ríše zanikajú.

.12.5.   Otázka: Aký je významový rozdiel medzi pojmami Boh, Jestvovanie, Budhovstvo, Kristus, Avatár, Pravda, Osvietenie, Ja-Bytie, Krišna, Skutočnosť, Uvedomenie, Jednozliatosť, Absolútno, Všetko-Čo-Je, Totalita, a Božstvo?

            Odpoveď: Žiaden. Rôzne jazykové tvary odrážajú kultúru pôvodu učení.

.12.6.   Otázka: Ale nie sú rozdiely medzi pravdami rôznych učení?

            Odpoveď: Vlastne, rozdiel nie je možný. Všetky domnelé rozdiely sú jednoducho dôsledkom neporozumenia, a sú odrazom obmedzení rámca. Rozdiely môžu existovať medzi náboženstvami, ale nie medzi pravými duchovnými učeniami. Duchovnosť spája, náboženskosť oddeľuje.

.12.7.   Otázka: Ako je to možné?

            Odpoveď: Všetka pravda je samo-sebou existujúca, je úplná, kompletná, a všezahŕňajúca, bez lokality, trvania, alebo častí. Nakoľko pravda je samoexistujúca, ako ona sama, vo svojej úplnosti, {a tak} to, čo je samozrejmým, subjektívnym stavom ‘ja’, {úplne samozrejme a zrejme} zahŕňa Všetko-Čo-Je. Všezahrnutosť {, =Všetko-Čo-Je,} nepripúšťa {a ani nemôže mať} rozdelenosť.

.12.8.   Otázka: Čo je to ‘Ja-Bytie’?

            Odpoveď: {je podrobne vysvetlená v .2.22 a .6.32.} ‘Nekonečné Ja-Bytie’ je subjektívna skutočnosť, {a z nej vyvierajúci subjektívny pocit svojej naozajstnosti,} ktorá je podložím individuálneho ‘všedného ja’, a umožňuje prežívanie ‘ja/mňa’ ako existencie človeka. Je to absolútne ‘Ja-Bytie’, ktoré umožňuje výrok ‘ja/mňa’. Dalo by sa povedať, že Descartes to mal naopak. Pravdou nie je „Myslím, teda som“, ale jasne z toho plynúce opačné: „Som, teda myslím“.

Vedomie, či spôsobilosť uvedomovať si, je bezforemné, a je pozadím, z ktorého {, oproti ktorému,} je formu možné ponímať. Je to práve vďaka bezforemnosti zdanlivej prázdnoty priestoru, že formu možno ponímať. ‘Niečotu’ je možné zbadať len preto, že vyniká oproti pozadiu ničoho {, nezavadzajú nijaké veci}. Je to práve vďaka jasnosti oblohy, vďaka ktorej môžeme vidieť oblaky.

.12.9.   Otázka: Je nejaká skratka k osvieteniu?

            Odpoveď: Vskutku áno. Človek môže stráviť nekonečné {epizódy} životov, štúdiom všetkých duchovných a filozofických učení sveta, a skončiť prosto zmätený a znechutený. {Namiesto štúdia o duchovných pravdách, použite skratku k osvieteniu, ktorou je} hľadanie {, ako sa stať a stotožniť sa} s ‘poznaním’,,, nie {mať vedomosti} ‘o poznatkoch’. {Byť samotným} ‘poznaním’ naznačuje subjektívne zakúsenie; ‘{mať} poznatky o’ znamená zhromažďovať fakty. Nakoniec, {pri dosiahnutí osvietenia,} všetky fakty {aj tak} miznú, a nieto žiadnych na vedenie. {Inými slovami,} ak človeku trkne, že jeho vlastné Ja-Bytie je Všetko-Čo-Je, {a to} VšetkéhoČoJe, VšetkéhoČoBolo alebo VšetkéhoČoKedyBude, čo ešte zostáva, čo človek{/duša} potrebuje vedieť? {Zo samotného slova Kompletnosť je jasné, že} Kompletnosť je vo svojej podstate úplná a kompletná.

.12.10. Otázka: Ako to tak môže byť?

            Odpoveď: Pretože keď sa raz niečím stanete, už o tom nie je čo viac vedieť. Vedieť znamená neúplnosť. To, čím som, je Všetko-Čo-Je, {=Všezahrnutosť}. Trknutie, že človek už je {Všetkým-Čo-Je}, a vždy aj bol Všetkým-Čo-Je, neponecháva nič, čo by sa dalo dodať.

.12.11. Otázka: Znie to domotané.

            Odpoveď: Je to len preto, že falošné všedné ja/ego sa stotožňuje s obmedzeniami a formou.

.12.12. Otázka: A ako je to s ‘učením sa’?

            Odpoveď: S uvedomením si Skutočnosti, všetko učenie prestane. Myseľ sa stane mĺkvou. V pokoji a tichu, všetko, čo existuje, vyžaruje svoj vlastný zmysel, a pravdu, a odhaľuje, že prirodzenosť existencie je ohromujúco božská. Všetko vyžaruje svoju božskú podstatu ako samotnú Existenciu. To, čo Je, a to, čo je Božské, je jedno a to isté. Z Neprejaveného vyžaruje Prejavené, ktoré je vo svojej podstate tiež Neprejavené. Nieto duality Prejaveného oproti Neprejavenému. Všetky zdanlivé rozdiely zmiznú, keď človek preklenie zdanlivosť vnímania, ktoré je svojvoľným a obmedzeným uhlom pohľadu. Je to práve zdanlivosť vnímania, ktorá vytvára dualitu. To je zakúsený fakt, nie filozofický uzáver. Filozofia môže byť užitočná, ale je to len intelektuálna paralela ku Skutočnosti, v ktorej filozofia nie je možná.

.12.13. Otázka: O čom teda diskutujeme?

            Odpoveď: Popisy {vecí}, ale za nimi stojí subjektívna, zakúsiteľná skutočnosť.

.12.14. Otázka: Akú hodnotu majú {teda} učenia alebo zisťovania?

            Odpoveď: Každý kúsok {nami pochytenej} informácie prispieva k intuitívnemu porozumeniu a rozpoznaniu. Pravda je {sama sebou} rozpoznaná. Predkladá sa poľu Uvedomenia, ktoré bolo {, naším dlhodobým zhromažďovaním poznatkov,} pripravené na to, aby umožnilo predloženie {pravdy}, na odhalenie samej seba. Pravda a osvietenie sa nenadobúdajú, ani sa nedosahujú. Je to stav či rozpoloženie, ktorý sa predkladá sám od seba, keď sú {na to} vhodné {karmické} podmienky.

.12.15. Otázka: Čo je priaznivé pre toto vyskytnutie sa {trknutia stavu osvietenia}?

            Odpoveď: Pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti má väčšiu hodnotu ako zhromaždenie všetkých faktov. Pokiaľ človek úplne a bezvýhradne nezakúsil prítomnosť Boha v Jeho ohromujúcej, absolútnej Všezahrnutosti, je bezpečné predpokladať, že človek vlastne vie nič, a že všetky nazhromaždené takzvané vedomosti sú len neznalosťou a hrdosťou. Všetko, čo v sebe tvrdí: „Ja viem“, práve týmto vyhlásením dokazuje, že je falošné, inak by to nerobilo takéto tvrdenie.

.12.16. Otázka: Prečo sú vedomosti takým blokom {na ceste} k osvieteniu?

            Odpoveď: Myšlienka „Ja viem“ nepripúšťa vrcholné uvedomenie skutočného „Ja som“. Slovo „viem“ je dualistické a predpokladá proti sebe stojace vyhranené javy, {a to} medzi oddeleným subjektom, ‘poznávajúcim’, a niečím vonkajším, čo sa má poznať {, objektom}.

.12.17. Otázka: Takže nieto oddelenosti medzi ‘poznávajúcim’ a ‘poznaným’, nieto rozdielu medzi subjektom a objektom?

            Odpoveď: To je základná chyba duality, ktorá predpokladá {svojvoľne vybratý} bod, z ktorého je pozorovanie vykonávané. Vlastne, subjektívne a objektívne, je jedno a to isté. Tvrdiť niečo iné je iba byť svojvoľným.

.12.18. Otázka: Počujeme, že ego je blokom k Sebatrknutiu {Ja-Bytia}. Môžete to vysvetliť?

            Odpoveď: Nieto takej veci, v Skutočnosti, ako je ego; je to len mylná predstava. Tvorí ho zostava ľubovoľných uhlov pohľadu, zásobovaných myšlienkovými pochodmi, a poháňaných pocitmi a emóciami. Tieto túžby {ega/všedného ja} predstavujú pripútanosti, o ktorých Budha hovoril ako o putách utrpenia. S absolútnym pokorným uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti, ego sa rozpustí. Je to zbierka svojvoľných myšlienkových pochodov, ktoré nadobúdajú na sile len vďaka preceňovaniu vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach a vďaka návyku. Ak človek upustí od preceňovania vysokej mienky o svojich myšlienkach, rozpustia sa. Všetky myšlienky sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach. Všetky názory sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach. Pôžitok z preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach je teda základom ega – odpojte ho, a ono sa zrúti. Vo vyššom stave vedomia umĺkne v Božej Prítomnosti. Mať čo i len jedinú myšlienku v prítomnosti Božej Prítomnosti by nebolo v medziach uskutočniteľného, a ani by nebol predpoklad priniesť {na pretras} takú výstredne prehnanú okázalosť.

.12.19. Otázka: Musia predsa jestvovať nejaké nástroje, ktoré pomáhajú zmierniť nadvládu ega.

            Odpoveď: Vymýšľance pretrvávajú, pretože sú cenené. Všimnite si, že každý má názor na všetko. Všimnite si, že všetky myšlienky sú len dogmatickým vyjadrovaním názorov. Každý je očarený svojimi vlastnými myšlienkami a nápadmi, hoci sú bezcenné.

.12.20. Otázka: Ale čo tak vážiť si vzdelanie?

            Odpoveď: Vzdelanie dodáva spoľahlivosť myšlienkovým procesom, a teda aj konaniu. To je užitočné vo svete, ale nevedie to k osvieteniu. Stať sa vzdelaným je jeden cieľ; stať sa osvieteným je iný cieľ. Mnohí sú vzdelancami, a zopár je osvietencov.

.12.21. Otázka: Ale, nie je {aspoň nejaká} naozajstnosť v zakusovaní toho, čo som ja?

            Odpoveď: Každá zdanlivá oddelenosť je výplodom myšlienky. Je podstatné uvidieť, že myseľ neustále zakusuje určitý uhol pohľadu {, na základe ktorého myseľ vidí vlastne len to, čo chce vidieť, a prežívať, aby sa to použilo ako krmivo pre ego}.

.12.22. Otázka: Čo je teda {tá} mylná predstava, o ktorej toľko počujeme?

            Odpoveď: {Úplne} celý {súbor} zdanlivosťou vnímania {vytváraných} mylných predstáv, o ktorých ego {veselo a nehanebne} tvrdí, že sú skutočnosťou, je úplne a bezvýhradne výtvorom stanoviskovitosti {ega/všedného ja}. Toto je veľmi dôležité {si v hlave} rozmotať, a porozumieť, {a to} vo svojom vlastnom skúsenostnom uvedomovaní si {,ináč povedané na svojich vlastných životných skúsenostiach, a na vlastnej koži}. Ak pozorne pozorujete, všimnete si, že vo chvíli, keď myseľ zaujíma nejaké stanovisko, toto stanovisko {ega/mysle} pochádza z voľby, z ‘tréningu’ {naším okolím na nás} , z túžby, z emócie, alebo z politického či náboženského hľadiska. Zo svojvoľných stanovísk moralizovania, všetky činy a udalosti možno zaradiť do kategórií ‘správne’ alebo ‘nesprávne’. Z tohto stanoviska {kategorizovania} pramenia všetky nezmyselné obete a utrpenia na svete.

Koniec1z3

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– ?

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 83 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (55) na setkání z 23. května/mája 2022 a ze Střílek.

Odezva Adama – poděkování za exkurzi po stránkách hawkins.support z minulého týdne

Adam napsal:

Dobrý den pane Honzo,

chtěl bych Vám moc poděkovat za podrobné vysvětlení stránek studijní skupiny,  Hawkins support.

Bude mi velkou pomocí vyzkoušet postupy, jak pročítat i prohlížet stránky, jak jste vysvětlil v on-line setkání z minulého týdne – 23.5. 2022

Jsem ten pán, s kterým jste mluvil předtím telefonicky. Začínám studovat učení Davida R. Hawkinse a mám přátele, kteří mají stejný zájem a doporučím ji podívat se na toto on-line setkání, aby věděli jak postupovat a kde co hledat.

Velmi mě oslovila celá Vaše duchovní skupina, Julovy překlady knih i opakování učení Dr. Hawkinse a jeho nasazení, co nejlépe objasnit duchovní význam těchto knih a učení.

Už od začátku toto roku sleduji Vaše on-line setkání a budu v tom pokračovat, protože mě to obohacuje a rozvíjí.  Také Vás podpořím finančně.

Ještě jednou velký dík za vysvětlení stránek. On-line setkání sleduji ze záznamu na You Tube.

Děkuji Julovi, Vám i celé studijní skupině za on-line setkání.

S pozdravem

Adam

Děkujeme Adamovi za odezvu. Když Honza s Adamem hovořil, ohledně upřesnění skupiny, co ve Střílkách bubnovala a zpívala nonstop 24 hodin, a pak spolu hovořili o studijní skupině, Honzovi trklo, že to zmapování stránek hawkins.support  bude k užitku nejen Adamovi, ale širšímu okruhu posluchačů. Stránky se doplňují a přetváří už více než 4 roky. Proto původní, zejména amatérské překlady, téměř všech knih Dr. hawkinse do češtiny už nenalezneme na hlavní menu, ale v podmenu Prvotní CZ překlady knih a videa. Tam jsou ukryty i doporučené filmy.
Studijní centrum je teprve ve fázi přípravy, bude rozvíjeno postupně. Budou tam přepisy jednotlivých on-line setkání a budou rozděleny na menší části, podle bodů programu. Na konci bude vždy odkaz na adekvátní část záznamu videa. Takový je záměr, budete moci i přiložit „ruku k dílu“ a přepisy textu tam sami zapisovat. Ve stylu – „každý chvilku, tahá pilku“. Jen bude potřeba tam vytvořit „kostru“, aby to nebylo chaotické. Jak bude „kostra“ pro vkládání hotová, dozvíte se to. J

JULO:

?…

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

– Podzimní osobní setkání ve Střílkách by se mohlo konat v termínu: 16.-18.9. – zaří, septembra 2022. Je tu také možnost se setkat již o den dříve, na tzv. Before party, na takovém předsetkání, pro ty, co mají možnost přijet už ve čtvrtek. Představa je, že oficiální program by začínal až v pátek večer, náplň předsetkání zatím není dána.

Jen bude pro účastníky stanovena vyšší záloha, která při neúčasti a odhlášce na poslední chvíli, propadne jako dar družstvu. Máte-li jiné řešení, které zjednoduší storna, je jim Honza otevřený. Co potřebujeme, je nahlásit asi týden dopředu počet stravujících se a ubytovaných, a tento nahlášený počet neměnit. Stojí to hodně času a Honzovy energie, kterou by mohl vložit v době finiše příprav na setkání jinam.

Kdo by měl zájem (a má časový prostor) pomoci s organizací registrací přihlášek a zaznamenávání plateb záloh do excelové tabulky a jejich aktualizaci, nechť se přihlásí. Tato pomoc by byla Honzem velmi vítána.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: