. 115. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 9.1.2023

. 9. ledna/januára 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 115. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 1.650 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo je inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Kdo můžete, zůstaňte na kameře. Obrazovka se všemi zobrazenými není nahrávána.
Textový záznam bude Julem doplněný až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat, tedy pokud Julo právě nehovoří bez písemné přípravy. Také v průběhu týdne budou zpracovány částečné videozáznamy a dovloženy k aktuálnímu záznamu setkání v našem archivu.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_2. Jaký je nejjednodušší způsob meditování?

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i další rozvinutí. A úvodem připomene také SUR 3 – Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

Klikni a otevři ke čtení
SUR 2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Výběr textů od Jula: 

– B2K15 otázka 8 a 9.
– možná i úryvek z jiného překladu DRH.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení textů:

JULO

– B2K15 otázka 8 a 9. 

.15.8.   Otázka: Ako sa môže človek vyhnúť takejto chybe? 

Odpoveď: V dnešnom svete, úroveň pravdivosti akéhokoľvek tvrdenia alebo učenia, sa dá rýchlo ociachovať. Ego stvorilo mnoho pôsobivých rečníkov. Je tiež užitočné pamätať na to, že Skutočnosť je mimo formy a nedá sa definovať {prostriedkami formy}. 

.15.9.   Otázka: Predtým ste spomenuli cestu jednoduchosti. Čo tým myslíte? 

Odpoveď: Pre priemerného človeka, ktorý je zapojený do rušného sveta, sú intenzívne požiadavky a záväzky duchovného hľadajúceho osvietenia zvyčajne nepraktické. To neznamená, že by sa mal hľadať iný cieľ, ale že prostriedky {a metódy} by mali byť zmiernené {tak, aby boli praktické a vyhovovali} každodennému {všednému} životu. 

Je ozaj zbytočné {do hĺbky} pochopiť obsah diskusií a dialógov, ktoré boli popísané, predovšetkým preto, aby sa predostrelo {objasnenie} pre oblasti ľudského vedomia, ktoré nie sú dobre pochopené. Na výrazný duchovný rast je potrebný len jeden jednoduchý nástroj. Stačí si vybrať akýkoľvek jednoduchý duchovný princíp, ktorý {vám} sedí, a potom pristúpiť k jeho uplatňovaniu, a to bez výnimky, v každej oblasti života, {a uplatňovať ho aj} na {nás samých, na naše} vnútro, a {aj} navonok {, na naše okolie}.Človek si napríklad môže vybrať láskyplnosť, súcit, odpúšťanie, porozumenie, alebo nekritické prijímanie {toho, čo práve je}. Človek si môže vybrať byť bezpodmienečne láskyplným, alebo odhodlaným vidieť nevinnosť života. Akýkoľvek princíp si zvolíme, {ale} musíme ho potom uplatňovať voči všetkým, vrátane seba samého, bez výnimky, a to s absolútnou vytrvalosťou. Tento proces prinesie so sebou duchovnú očistu, ako sa {vzchádzajúce} prekážky k duchovným princípom predostrú na preskúmanie. 

Dosiahnutie duchovného cieľa si bude vyžadovať zmeny vo vnímaní, ktoré si zasa budú vyžadovať rast chápania, a pretváranie náhľadov. {Čiže pozor, zmeníte sa, a tým aj zanecháte ľudí, z nižších úrovní vedomia, s ktorými ste si doteraz rozumeli, a oni zanechajú vás.}

 

DRH, B7, p55.

Existujú celé kultúry {a spoločnosti}, v ktorých sa imitácia duchovnej erudície a pokroku zdokonalila do takej miery, že na odhalenie {jej} vnorenej chyby je potrebná znalosť metód ciachovania vedomia. Internet tiež prezentuje nekonečné ponuky na rôzne, údajne duchovné, programy, ktoré robia prehnané sľuby okamžitého osvietenia. Všimnite si, že všetky sa uskutočňujú za značný poplatok, pričom veľmi špeciálne ‘požehnania’ alebo ‘magické schopnosti’ sú na predaj za päťtisíc dolárov a viac. To, že takéto ponuky posluhujú sebaobdivovaniu a sebadôležitosti duchovného ega, je celkom zrejmé, a vlastne {ich prijatie} by škodilo vlastnému zámeru.

Pre ovplyvniteľné, naivné ego samotný fakt, že niekto alebo nejaká línia myslenia je prominentná {a momentálne populárna}, je  v centre pozornosti, alebo je v správach, dodáva mystickú, magickú, očarujúcu auru dôveryhodnosti, ktorá je snáď ešte posilnená nejakým dôležito znejúcim titulom.

{Ako sa chrániť?} Ochranné opatrenia.

Vnútorným pokorným uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti, plus múdrosťou, hľadajúci pravdu si seriózne všimne vrodené obmedzenia samotnej ľudskej psychiky a viac sa už nespolieha na ovplyvniteľné osobné ego ako na svojho jediného určovateľa pravdy.

 

HONZA:

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Zlý rok?

Slávny spisovateľ bol vo svojej pracovni. Vzal pero a začal písať:

 • Vlani som podstúpil operáciu a odstránili mi žlčník. Kvôli tejto operácii som musel zostať dlho pripútaný na lôžko.
 • V tom istom roku som dosiahol vek 60 rokov a musel som sa vzdať svojej obľúbenej práce. V tejto vydavateľskej spoločnosti som strávil 30 rokov svojho života.
 • V tom istom roku som zažil smútok zo smrti svojho otca.
 • A v tom istom roku môj syn neuspel na lekárskej skúške, pretože mal autonehodu. Niekoľko dní musel zostať v nemocnici na lôžku so sadrou. Ďalšou stratou bolo zničenie auta.
 • Na záver napísal: Bohužiaľ! Bol to taký zlý rok!!

Keď spisovateľova manželka vstúpila do izby, našla svojho manžela so smutným pohľadom strateného v myšlienkach. Spoza jeho chrbta si prečítala, čo bolo napísané na papieri. Potichu vyšla z izby, vrátila sa s ďalším papierom a položila ho vedľa manželovho textu.

Keď spisovateľ uvidel tento papier, našiel na ňom napísané nasledujúce riadky :

 • V minulom roku som sa konečne zbavil žlčníka, kvôli ktorému som strávil roky v bolestiach….
 • Dožil som sa šesťdesiatky s pevným zdravím a odišiel som do dôchodku. Teraz môžem svoj čas využiť na to, aby som mohol písať niečo lepšie, sústredenejšie a pokojnejšie…..
 • V tom istom roku sa môj otec vo veku 95 rokov, bez závislosti od kohokoľvek a bez akéhokoľvek kritického stavu sa stretol so svojím Stvoriteľom…..
 • V tom istom roku Boh požehnal môjho syna novým životom. Moje auto bolo zničené, ale môj syn zostal nažive bez akéhokoľvek postihnutia……
 • Na záver napísala: Vďaka Bohu! Bol to taký výborný rok!!

 

– Prodavač s teplou vodou.

DRH, Nov. 2003 lecture, Sedona, AZ

Ľudia v päťstovkách sú zaslepení, sú ‘ľahko uloviteľní’ a ‘žraloci’ to vedia. ‘Žraloci’ vedia, že ľudia vo vysokých päťstovkách, sťaby svätí ľudia, nevidia vo svete zlo a myslia si, že sa netreba pred ním chránit {, že neexistuje,} atď, {že} môžete dôverovať každému. Nie, to nie je otvorenie tretieho oka budhistického tela, ktorým je rozlišovanie. Sú ľudia, ktorých môžete mať v láske, a pritom im nedávať svoje peniaze.

DRH, Dec. 2002 lecture, Sedona, AZ

Môžete mať všetko v láske, a pritom nebyť naivní! To je slabina päťstovky. Slabinou päťstovky je, že kráčate vo svete lásky, len láska je skutočná, len láska je to, vidíte iba lásku, láska je to, čo zažívate. Spočiatku je pri tom veľká naivita. Duchovné uvedomovanie, podobne ako iné veci, prechádza rôznymi stupňami zrelosti a ‘počiatočný dospievajúci’ je nadšený duchovnosťou a chodí po svete „Ó la la“, a modlí sa za mier, a akúsi rozprávkovú krajinu šťastia. Slabinou toho je extrémna zraniteľnosť, naivita.

 

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Není připraveno

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
 2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 115 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (86) na setkání z minulého týdne – 2.ledna/januára 2023:

– Odezva od Amandy č.1 – 2 témata: Jak v lidech generuji jejich chování ke mně?  a Jsem normální, když už netoužím v práci po vedoucích pozicích?
– Odezva od Adama č.1 – Jak proniknout do učení Dr. Hawkinse?.
– Odezva od Amandy č.2 – Jak na Léčení a uzdravení?
– Odezva od Adama č.2 – Jak jednat se ztrátou velmi blízkého?

Ad Odezva od Amandy č.1 – 2 témata: Jak v lidech generuji jejich chování ke mně?  a Jsem normální, když už netoužím v práci po vedoucích pozicích?

Přišlo e-mailem:

Ahoj Honzo, dobré ráno!

Píšu odezvu na 114.online setkání, a prvně chci poděkovat všem, kdo se na tvorbě těchto setkání pro nás podílejí.

Nevím, čím mě to tak zasáhlo, ale bylo to skvělé od začátku až do konce, pouštěla jsem si to už třikrát, protože jsem už měsíc nezaměstnaná a je úplně super, že na to mám nyní díky tomu čas. Mám k tomu na Jula taky dotaz, konkrétně je to k tomu, že člověk vlastně není obětí.

.1. Zdálo se mi, že tomu rozumím, ale nějak jsem se do toho zamotala a potřebovala bych to lépe vysvětlit, Chápu, že já můžu za to, jak vnímám svět okolo, já jsem toho tvůrcem, jak to vidím, tak to je – pro mě. Ale už mi nějak uniká souvislost s tím, jak to, že já generuji v lidech to chování vůči mně? Julo tam dával konkrétní příklad se šikanováním. A cesta z toho ven je zvýšení si úrovně vědomí, to taky asi chápu, protože to je cesta ven ze všeho. Tak si to jdu pustit po čtvrté, třeba to konečně pochytím, a předem děkuji za vysvětlení.

.2. A druhý dotaz na Jula – je možné, že protože jsem se rozhodla, že chci mít pokoj a klid, tak jsem se automaticky vzdala vedoucí pozice v zaměstnání a našla jsem si práci na nižší pozici? Pořád mě to vrtá hlavou – dala jsem dvakrát za sebou výpověď a nyní místo hledání práce vedoucí v zemědělském podniku se mi naskytla práce ošetřovatelky a já se tam dokonce těším. A přijde mi to divné, a přemýšlím, jestli jsem vůbec normální. Děkuji za odpověď.

Prosím Boha o přízeň pro všechny, kdo poslouchají tyto online blabotance.

Děkuji, Amanda č.1.

 

HONZA:

Děkujeme Amandě za odezvu a předávám slovo Julovi:

JULO:

Ako to vidí Julo:

Ďakujeme za poďakovanie ako aj za prianie Božej priazne. Tešíme sa s tebou, že ti práve 114. stretnutie sadlo.

.ad 1. Čo sa pred nami predostiera je akurát to, čo Ja-Bytie požaduje za najpríhodnejšie pre náš duchovný rast. Naša aura to vyžaruje, a tak pri tom, ako iné tvory okolo nás hľadajú pre seba situáciu, na ktorú môžu zvaliť svoj vnútorný tlak nepohody, sa dostavujeme mi. Predstav si v krčme aroganta, ktorý si vyberie práve tú konkrétnu osobu, na ktorej jej akože vadí úsmev. A niektorí v tej krčme sú pre aroganta neviditeľní. Alebo stand-up komika, ktorý si vyberá na uťahovanie všetkých ľudí pri tvojom stole, okrem teba.

.ad 2. Ako píšeš, vzdanie sa vedúcej pozície je automatickým dôsledkom uprednostnenia pokoja a kľudu. Zdá sa, že teraz ťa automaticky priťahuje aktivita, pri ktorej si nápomocná živým tvorom, keď to najviac potrebujú. A zároveň by to bol aj tvoj tréning na rozpoznávanie a neprijímanie vycuciavania žralokmi, ak sa týka ľudí. A odpoveď na to, či si normálna je zrejmá. Nie si. Všedné ja chcú dosahovať to, čo všedný svet považuje za úspechy a to zväčša bez ohľadu na iných. Z 2.5.21 máme: Cieľom spoločnosti, vo všeobecnosti, je uspieť vo svete, zatiaľ čo cieľom osvietenia, je svet preklenúť. Bytostí, zaostrených na pokoj a kľud je poriedko. A ‘normálne’ je to, čo definuje väčšina. Je normálna ochota vzdať sa kráľovských titulov kvôli láske? Je robenie očisťovacích kúr normálne? Je dávať sa drgancovať normálne? Atď…

Ešte raz ďakujeme, Julo.

 

Ad: Odezva od Adama č.1 – Jak proniknout do učení Dr. Hawkinse?

Adam napsal:

Dobrý den/Ahoj,

nevím co je zvykem ve vaší skupině. Dovolím si použít tykání. V opačném případě přehodím výhybku.

Začal jsem číst knížku Moc vs. Síla. Narazil jsem na stránky hawkins.support.

 1. Jaké jsou Tvoje doporučení nebo doporučení vaší skupiny jak do tohoto učení nejsnáze/nejlépe proniknout. Pokud lze tak ideálně nějaká roadmapa čím začít a čím pokračovat nebo to má každý jinak? Pokud to je stránkách tak jsem to zatím nenašel.

Viděl jsem pár přednášek z Radějova a chtěl jsem na tom s manželkou začít pracovat, ale je tam jedna podmínka pokud jsem to správně pochopil a to je mít úroveň vědomí nad 200.

 1. Je možné někoho z komunity požádat aby určil úroveň vědomí mé a mojí manželky abychom se tomu mohli začít věnovat? Lze to udělat i distančně?
 2. Můj zdravotní stav není optimální. Tak jestli to není kontraindikace. Asi 6 let jsem v invalidním důchodu s vleklými bolestmi a komplikacemi. Nejsem moc schopen se někam dopravovat.
 1. K samotnému testovaní: Lze svalově testovat jinak než ve stoje, třeba v sedě?

Neustále hledám cestu jak se z mých komplikací dostat. Zatím jsem nedosáhl takové úrovně vědomí, aby mi bylo jedno, jak se moje tělo cítí nebo si ho dokázal „sám“ opravit :-).

Předem díky za odpověď.

Ať se daří.

Adam.č1

HONZA:

Děkujeme Adamovi č.1 za email.

Za Honzu – ve skupině si tykáme.

K bodu 1.: Začít od prvních on-line setkání, kde od 1. Do 14 setkání jsme pracovali na základech, díky kterým nyní máme více klidu pro zvládání Vykonávání potřeb přítomnosti, aniž bychom si přáli, aby byli věci, události a okolnosti jinak.

Všechny záznamy setkání je možné najít v oddíle Archiv on-line setkání na stránkách www.hawkins.support.

K bodu 2.: Úroveň vědomím skupině netestujeme ani se jimi nezabýváme. Ale máme pomůcku pro sebeidentifikaci, kterou je popis úrovní vědomí, díky kterému se můžeme sebeidentifikovat. Ta je například popsána v oddíle naše videa: 12. Charakteristiky úrovní vědomí – Julo – setkání ve Střílkách a Jakubovanoch 9/2021. Jak najít, kde se uvědomujeme, nám jistě doplní Julo.

K bodu 3.: Ne není to kontraindikace, účast na osobních setkáních je sice výhodou, ale ne podmínkou.

K bodu 4.: Asi lze svalové testování provádět i v sedě, ale nezabýváme se tím.

Poprosím Jula o doplnění:

JULO:

Ako to vidí Julo… pouze ze záznamu

6. „Nákup nemoci“ a jak se odnemocnět – platí i na Virové infekce.

 

Ad: Odezva od Amandy č.2 – Jak na Léčení a uzdravení?

Amanda napsala:

Dobrý večer pane Honzo a Julko.
Několikrát jsem poslouchala nahrávky v části B8. Nevím kdy nemoc přijmout (v případě začátku, náhlých potíží? ) a kdy jakoby popřít, nebo nepřijmout a negovat myšlenku na nemoc , když přetrvává?
Omlouvám se, jestli jste to již vysvětlovali, nebo mi případně napište, kde najít odpověď. Děkuji za vysvětlení

Amanda

HONZA:

Děkujeme Amandě za dotaz. Nahrávky z B8 – knihy Léčení a uzdravení jsou amatérské překlady a mohou mít určitou chybovost překladu. Pro odpověď předávám slovo Julovi:

JULO:

Ako to vidí Julo… pouze ze záznamu

 

Ad: Dotaz od Adama č.2 byl velmi krátký – Jak jednat se ztrátou velmi blízkého?

Odpověď byla zodpovězena Adamovi osobně a pro nedostatek časového rámce jsme tuto odpověď pro ostatní vynechali. Bude-li požádáno znovu – jiným posluchačem, dotaz znovu zařadíme a odpovíme na něj.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

V hlavním menu, v „našich audiích“ vznikly podsložky s vystřiženými úseky MP3, které kopírují strukturu bodů našich setkání. Jsou doplňovány a aktualizovány.

Také do archivu on-line setkání jsou postupně přihrávány částečné záznamy z on-line setkání, které  kopírují strukturu bodů našich setkání a jsou zdrojem dat pro MP3ky.

Byl zde dotaz od jednoho účastníka, že má komplikace se Zoomem a připojení má nestabilní.
Pokud máte potíže s připojováním se na Zoom nebo s jeho padáním, prosím napište mi zprávu. Případně vyspecifikujte, zda máte připojení po kabelu nebo vzduchem či zda používáte mobil či počítač. Honza používá pevné připojení na stolním počítači a mobilní připojení na notebook a připojení má stabilní.

Přesouváme termíny regionálních setkávání na druhou sobotu v měsíci, aby se příští prosincové setkání nekrylo s vánočními firemními večírky a jinými akcemi. Termín pro leden 2023 bude už tuto sobotu 14.1.2023. Ozvala se mi Ostrava, Praha a Bratislava, kde se uskuteční regionální setkání. Máte-li zájem se k nim připojit, napište mi email a přepošlu vám kontakt na organizátora.

Do těchto skupin bude vysíláno on-line Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, pro který nemáme oprávnění veřejného sdílení. Začátek pro připojení bude 14:45 a zahajovat krátký on-line přenos budeme v 15 hod, max. na 20 – 30 min a další pokračování bude takové, jak si to ve skupině sami vytvoří…

 
8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– Jak bylo na regionálním setkání? Ohlasy?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1bK5vps9kVQpd9VbTG0L_O2GU9s2C-NjA/view?usp=sharing