DODATEK A – Mapa Vědomí

Předcházející část: Kapitola 21. Otázky a odpovědi

 

Aktualizovaná a upravená Mapa Vědomí:

 

Původní verze:

Bůh

Vnímá se jako
Život

Vnímá se jako
 Rovina  Vibrace – relativní výkon životní enegie
 Pocit  Proces
Bytí Osvícení 10700 – 1000 Nevýslovný Čisté uvědomování
Bytí Dokonalé Mír 10600 Blaho Osvícení
Jediné Celistvý Potěšení 10540 Vyrovnanost Klid Proměna
Milující Laskavé Láska 10500 Úcta Odhalování
Moudrý Smysluplný Vyvozování důsledků 10400 Pochopení Abstrakce
Milosrdný Harmonický Přijetí 10350 Odpouštění Transcendence  Překročení
Inspirující Nadějný Ochota 10310 Optimismus Záměr, vůle
Umožňující Uspokojivý Neutralita 10250 Důvěra Uvolněnost
Svolující Schůdný Odvaha 10200 Schvalování Posílení
Lhostejný Náročný Pýcha 10175 Pohrdání Psychická inflace
Mstivý Protichůdný Hněv 10150 Nenávist Agrese
Odepírající Neuspokojivý Touha 10125 Žádostivost Zotročení
Trestající Nahánějící hrůzu Strach 10100 Úzkost Odtahování se
Pohrdající Tragický Zármutek 1075 Lítost Sklíčenost
Odsuzující Beznadějný Apatie 1050 Zoufalství  Rezignace
Pomstychtivý Zlý Pocit viny 1030 Obviňování Destrukce
Bídný Depresivní Zahanbení,
Stud
1020 Ponížení Likvidace

Následující část: Příloha B – Proces svalového testování

Napsat komentář