SUR_12a. Posledné metre finišu

Předcházející část: SUR_11. Vzdávanie tvrdohlavosti


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

 

Posledné metre finišu

Ak sú podmienky – zahrňujúc {prevládajúci} stav mysle, zámer, oddanosť – priaznivé, môže vzniknúť rozhodnutie {ozaj} všetko svetské zanechať, a úplne sa vrhnúť – teraz alebo nikdy, sústavne, ako laser, zaostrene {, s klapkami na očiach,} do vzdania sa tej časti ega, ktorá sa týka vnímateľa/prežívateľa.

 

Tento prístup privedie človeka pomerne rýchlo mimo myseľ, k samotnému ‘okraju spracovávania’ {, k vznikajúcemu počiatku prežívania,} prežívateľa.

 

Tento ‘okraj spracovávania’ je u všedných ľudí presne práve to {udomácnené} miesto ich všedného pocitu ‘ja’, a vytvára oneskorenie 1/10,000nu sekundy medzi Skutočnosťou a svetom, ako je vnímaný alebo prežívaný.

 

Táto rozluka je kľúčovým bodom a ložiskom mylných predstáv a duality všedného ja, ktoré zatemňuje chápanie prirodzene vlastnej Skutočnosti Neduality (Ja-Bytie).

 

S preklenutím mylnej predstavy existencie oddeleného, individuálneho, osobného všedného ja, vystúpi {do popredia} Žiarivosť a Jednosť Ja-Bytia, prostredníctvom ktorého sa všetok život, či už je označovaný za subjektívny alebo objektívny, pretvorí {pozmenením uhla pohľadu} do Jednosť {Všetkého-Čo-Je}.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

 

Následující část: SUR_12b. Dynamika osvietenia