SUR_12. Posledné metre finišu

Předcházející část: SUR_11. Vzdávanie tvrdohlavosti

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

 

Posledné metre finišu 04

 

Ak sú podmienky – zahrňujúc prevládajúci stav mysle, zámer, oddanosť – priaznivé, môže vzniknúť rozhodnutie {ozaj} všetko svetské zanechať a úplne sa vrhnúť – s klapkami na očiach, neprerušovane, zaostrene ako laser, jednobodovo nasmerovane – do vzdania sa tej časti ega, ktorá sa týka zdanlivosti vnímania/prežívateľa.

Tento postup privedie človeka pomerne rýchlo mimo myseľ, k samotnému ‘okraju spracovávania’ {=vznikajúceho počiatku prežívania} prežívateľa.

Tento ‘okraj spracovávania’ je u všedných ľudí presne práve to udomácnené miesto ich všedného pocitu ‘ja’, a vytvára oneskorenie 1/10,000nu sekundy medzi Skutočnosťou a svetom vytvorenom zdanlivosťou vnímania alebo prežívaním.

Táto rozluka je kľúčovým bodom a ložiskom mylných predstáv všedného ja, ako aj duality, ktorá zatemňuje chápanie prirodzenej Skutočnosti Neduality (Ja-Bytia).

S preklenutím mylnej predstavy existencie oddeleného, individuálneho, osobného všedného ja, vystúpi do popredia Žiarivosť a Jednoliatosť Ja-Bytia, prostredníctvom ktorej sa všetok život, či už je označovaný za subjektívny alebo objektívny, pretaví do Jednoliatosti {Všetkého-Čo-Je}.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část: SUR_12. Dynamika osvietenia

Total Page Visits: 55 - Today Page Visits: 1