9. kapitola: Vzory moci v lidských postojích

Předcházející část: 8. kapitola: Zdroj moci

***

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…
Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

 

***

Schopnost rozpoznat vysokoenergetické od nízko-energetických vzorů je podstatou vnímání a rozlišování, kterému se většina z nás naučí bolestnou metodou zkoušky a omylu. Neúspěch, utrpení a eventuální nemoc jsou důsledkem vlivu slabých vzorů. Úspěch, štěstí a zdraví pocházejí ze silných atraktorových vzorů. Proto stojí za to věnovat pár minut prohlídce seznamu dvojic protikladných vzorů, které uvádíme dále, jež byly zkoumány, a byla změřena jejich energetická úroveň, aby se určila odpovídající kritéria. Tento vyčerpávající seznam je vzdělávacím nástrojem využívajícím princip párové svázanosti. Úvaha o mnoha párech vlastností protikladných ne svou podstatou, ale motivací, může vyvolat proces povznášení vědomí, takže si člověk postupně začne uvědomovat vzory působící ve vztazích, obchodních záležitostech a všech různých interakcích tvořících tkanivo života. Na levé straně jsou přídavná jména popisující silné (pozitivní) vzory s energetickou úrovní nad 200. Na pravé straně jsou slabé (negativní) vzory s energetickou úrovní pod 200.

 Angažovaný  Posedlý
 Autoritativní  Dogmatický
Bezstarostný Lehkovážný
Bránící se Napadající
Cílevědomý Žádostivý
Citlivý Bezcitný
Ctnostný Proslulý
Čestný Právnický
Dávající Beroucí
Demokratický Diktátorský
Diplomatický Klamný
Dlouhodobý Okamžitý
Dokonalý Vychytralý
Dostávající Uchvacující
Dovolující Ovládající
Duchaplný Jízlivý
Duchovní Materialistický
Důvěřivý Lehkověrný
Empatický Litující
Energetický Rozčilený
Erotický Chlípný
Estetický Rádobyumělecký
Etický Problematický
Globální Místní
Harmonický Rozvratný
Holistický Analytický
Chválící Lichotící
Informovaný Bezmyšlenkovitý
Intuitivní Čistě rozumový
Jemný Hrubý
Jsoucí Mající
Klidný Nudný
Konající Dostávající
Konstruktivní Destruktivní
Krásný Fascinující
Laskavý Uhlazený
Lidumilný Hýřící
Loajální Podbízivý
Milosrdný Shovívavý
Milující Využívající
Milý Krutý
Mírumilovný Bojechtivý
Nadaný Mající štěstí
Nadčasový Pomíjivý
Nápaditý Tupý
Napomáhající Vměšující se
Nestranný Lhostejný
Nezatížený Skrupulózní
Nezávislý Odcizený
Nezištný Sobecký
Něžný Tvrdý
Oddaný Panovačný
Odhodlaný Tvrdohlavý
Odpouštějící Záštiplný
Odpovědný Vinný
Odvážný Unáhlený
Ohleduplný Shovívavý
Opatrný Zbabělý
Optimistický Pesimistický
Osvobozující Omezující
Otevřený Tajnůřkářství
Oživující Vyčerpávající
Plodný Bujný
Podstatný Zdánlivý
Porovnávající Napadající
Povzbuzující Podporující
Pozorný Nedůvěřivý
Pravdivý Klamavý
Privilegovaný Neurozený
Pružný Strnulý
Předvídající Představující si
Přemýšlivý Přízemní
Příjemný Blahosklonný
Přijímající Odmítající
Připouštějící Popírající
Přirozený Umělý
Přitažlivý Svádivý
Přívětivý Dotěrný
Radující se Uspokojující
Rovnostářský Elitářský
Rovný Nadřazený
Řádný Zmatený
Samostatný Odtažitý
Sebejistý Arogantní
Schopný Silný
Sjednocující Rozdělující
Skromný Nesmělý
Sloužící Ctižádostivý
Slušný Podlézavý
Smířlivý Neúprosný
Snažící se Zápasící
Spokojený Přesycený
Společenský Uzavřený
Spontánní Impulzivní
Spravedlivý Nespravedlivý
Stálý Kolísavý
Stimulující Brzdící
Střízlivý Opilý
Šetrný Skrblický
Šťastný Maniacký
Štědrý Rozhazovačný
Tolerantní Nesmlouvavý
Trpělivý Dychtivý
Tvárný Poddajný
Uchovávající Uctívající
Uctivý Ponižující se
Upřímný Vypočítavý
Úrodný Neplodný
Ušlechtilý Pompézní
Uvážlivý Nerozhodný
Uvolňující Napínající
Uzdravující Dráždivý
Uznávající Kritický
Uznalý Žárlivý
Vážící si Využívající
Vděčný Zavázaný
Věčný Dočasný
Vědomý Nevědomý
Vedoucí Nutící
Velkorysý Malicherný
Věřící Bigotní
Veselý Zádumčivý
Vlastenecký Nacionalistický
Volný Omezený
Vřelý Horečnatý
Vybíravý Rezervovaný
Vydatný Přílišný
Vynalézavý Nenápaditý
Vynikající Přiměřený
Vyrovnaný Extrémní
Význačný Sebejistý
Vyživující Vyčerpávající
Vzdávající se Znepokojující se
Vychovávající Přesvědčující
Zainteresovaný Kritizující
Záměrný Vypočítavý
Zápasící Konkurující
Zásadový Účelový
Zdrženlivý Povýšený
Zdvořilý Formální
Žádající Vymáhající

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Jde o překlad z angličtiny, a proto mnoho výrazů neodpovídá tomu, co bychom volili v češtině. Přesto je to inspirativní.

Už pouhé čtení tohoto seznamu z vás dělá jiného člověka – stačí, abyste se seznámili s rozdíly mezi těmito póly, a začíná růst vaše vnitřní duchovní moc. Když si uvědomíme tyto rozdíly, začneme si všímat věcí, které jsme dříve nepozorovali. Jak čtenář objeví, k takovým odhalením dochází, protože vesmír upřednostňuje duchovní moc.

Navíc vesmír nezapomíná. Problematika karmy je složitá a mnohostranná, ale každá volba kým a jakým být, je volbou s dalekosáhlými důsledky, a tak se odrážejí během staletí všechny naše volby. Tisíce zpráv o zážitcích blízkých smrti, jak jsou popsány v takových bestsellerech jako Saved by the Light Danniona Brinkleyho nebo Embraced by the Light B. J. Eadieho (jejíž úroveň pravdivosti dosahuje 595), potvrzují, že budeme skutečně muset převzít odpovědnost za všechny své myšlenky, slova a skutky, a znovu prožít stejné utrpení, jaké jsme způsobili. V tomto smyslu si každý z nás vytváří své vlastní nebe, nebo peklo.

Vesmír zadržuje dech, když vybíráme, okamžik za okamžikem čeká, jakou cestou se vydáme. Pro vesmír je samotná podstata života vysoce vědomá. Každý čin, myšlenka a volba doplňují trvalou mozaiku. Naše rozhodnutí čeří vesmír vědomí a ovlivňuje životy všech. Aby tato myšlenka nebyla pokládána za pouze mystickou nebo imaginární, pamatujme si, že základním heslem nové teoretické fyziky je: Všechno ve vesmíru je spojeno se vším ostatním.

Naše volby posilují vytvoření mocných M-polí, která jsou atraktorovými vzory, jež ovlivňují druhé, ať si to přejeme, nebo ne. Každý skutek nebo rozhodnutí, které učiníme na podporu života, podporuje veškerý život včetně našeho vlastního. Vlny, které vytváříme, se k nám vracejí – to, co se možná kdysi zdálo být metafyzickým tvrzením, je nyní potvrzeno jako vědecká skutečnost.

Všechno ve vesmíru neustále vysílá energetický vzorec určité frekvence, stálý a neměnný v čase. Může být vyluštěn těmi, kdo vědí, jak se to dělá. Každé slovo, skutek a záměr vytváří trvalý záznam. Každá myšlenka je poznána a navždy zaznamenána. Nejsou žádná tajemství, nic není skryto; ani nemůže být. Náš duch stojí nahý v čase a všichni jej vidí – život každého se nakonec zodpovídá vesmíru.

Následující část: 10. kapitola: Moc v politice

Napsat komentář