. 152. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 25.9.2023

. 25. září/septembra 2023

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 152. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

I dnes bude setkání odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci. Možná jej bude inspirovat i váš dotaz, který je potřeba zodpovědět. Tento týden je bez písemných odezev, které by přišly e-mailem.

 

JULO

Jen ze záznamu.,,

 

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si


SUR16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

 

HONZA :

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Další osobní setkání ve Střílkách  – na Moravě – mezi Brnem a Uherským Hradištěm, se bude konat od 29.9. – 1.10., tj. od pátečního večera do nedělního odpoledne, a pro ty, co mají možnost se uvolnit o jeden den dříve, bude jako už tradičně tzv. předsetkání, od čtvrtečního, svátečního, večera 28.9.2023 .
Program:
. 1. Slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH, ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

. 2. Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH.

. 3. Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět. Můžete si vyzkoušet upravené jízdní kolo s obráceným natáčením předního kola spřevodovanými řídítky.

. 4. Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

https://www.hawkins.support/videa/pkp8-setkani-strilky-cz-28-29-9-az-1-10-2023/

 

Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

.15.13. Otázka: Nie je láska len bežná emócia? Hovorí sa o nej donekonečna.

Odpoveď:
. a) {Vo význame slovíčka Láska, ako ho my používame, a akou Láska v Skutočnosti je,} Láska {, ako stav bytia,} rozhodne nie je prevládajúcou úrovňou vedomia ľudstva. Sedemdesiatosem percent svetového obyvateľstva ciachuje pod 200 (čo je základná Bezúhonnosť), a preto sa zameriava na negativitu {, a pod láskou rozumie kolísavé emocionálne dočasné záchvaty voči tým, ktorí si ju ‘zaslúžia’}. Iba 0,4 percenta obyvateľstva vôbec niekedy dosiahne úroveň Bezpodmienečnej Lásky, ktorú možno nazvať ‘láskyplnosťou’.

. b) Láska je uvedomovanie, prístup {stavania sa k veciam}, rámec chápania života. Láska je predným okrajom Skutočnosti, a jednosti a podstaty Ducha. Popierať lásku znamená popierať Boha. Láska je zastretá stanoviskom a posudzovaním. Väčšina spoločnosti považuje lásku za neplatnú ako rozumný základ pre rozhodovanie a konanie. Sú celé vrstvy obyvateľstva, ktoré považujú lásku k blížnemu za slabosť. Ľudstvo ozaj vlastne chce zisk, hrdosť, majetky, nadvládu, a právo na pomstu a odvetu trestom.

 . c) Spojené štáty {USA}, krajina ‘slobody’, má viac ľudí a väčšie percento obyvateľstva vo väzení ako ktorákoľvek iná krajina okrem Číny. Spoločnosť vyhlasuje ‘vojnu’ svojim problémom, ktoré sa potom, samozrejme, množia. Sila je neúčinná, a je slabou náhradou moci. Naopak, ľudia urobia takmer všetko z úcty a lásky, {ale} len veľmi málo zo strachu. Bez lojality zrodenej z úcty, ani generál nedokáže prikázať svojim vojakom, aby poslúchali, a bez tej črty lásky, ktorá sa nazýva úcta, vznikajú povstania a vzbury. Sila môže pôsobiť len ako dočasné oparenie. Všetky ríše, ktoré boli ovládané strachom, sa zrútili. Náboženstvá, ktoré sú založené na strachu z hriechu, namiesto na láske k Bohu, sú {v dôsledku toho} slabé.

. d) Láskyplnosť je spôsob {nášho} vzťahu k svetu. Je to veľkodušnosť, štedrosť, a hojnosť {nášho} prístupu {stavania sa k veciam}, ktorá sa prejavuje zdanlivo malými, ale mocnými spôsobmiJe to prianie priniesť druhým radosť, rozjasniť im deň, a odľahčiť ich bremeno. Už len to, že sme priateľskí a pochvalní ku každému, koho počas dňa stretneme, je odhaľujúce. To, že to nie je bežný prístup {stavania sa} je odhalené na základe odoziev ľudí, keď sa s takýmto prístupom stretnú. Častokrát odpovedajú s prekvapením alebo dokonca v potešujúcom stave šoku. „Nikto nikdy nepochváli to, čo robím, iba sa sťažujú,“ je poznámka, ktorú budete počuť. Väčšina ľudí, pretože sa sústreďuje na vlastné chcenia, a kritické postoje, {a tým} zrejme ani nevidí pozitívne stránky života, a nie je schopná na ne mať odozvu. Služby druhých berú ako samozrejmosť s vysvetlením: „Nuž, veď sú za to platení, no nie?“ (Čo je vlastne úplne mimo veci.)

. e) Veľké časti spoločnosti fungujú na úrovni nelásky. Gigantické korporácie a vládne agentúry sa dajú popísať len ako neprívetivo fungujúce. Hlboká vďačnosť sa neobjavuje, a dokonca sa ani nepovažuje za spoločensky vhodnú. Láska je bagatelizovaná ako ‘citlivuškárska’. Láska je preto spoločensky obmedzená na romantiku, na matky a ich deti, alebo na vlastného psa. Ak je prejavovaná inde, stáva sa trapasom. {Avšak} je {aj} zopár mužských oblastí, v ktorých je láska v poriadku, ako napríklad k rodine, športu, vlastnej krajine, alebo k autu.

. f) Veľkou oblasťou života, ktorá je spoločensky prijateľná a otvorená pre každého, je oblasť, ktorá sa nazýva ‘opatrovanie’. ‘Opatera’ je široký otvorený priestor na {spoločensky prijateľné} vyjadrenie a rozvinutie lásky. Ľudia hovoria, že nemôžu nájsť lásku, akoby to bolo niečo, čo sa dá vyfasovať. Keď človek začne byť ochotný lásku dávať, rýchlo príde k objavu, že je obklopený láskou, a len nevedel, ako ju sprístupniť. Láska je vlastne prítomná všade, a jej prítomnosť si treba len uvedomiť.

. g) Vesmír odpovedá na lásku odhalením jej prevládajúcej miery. Je skrytá bežnému vnímaniu, ale {jej} uvedomovanie si je dotvárané samotnou láskou. Uvedomenie je spôsobilosť, ktorá presahuje zmysly alebo emócie. Ak človek prestane s premietaním pripisovania a obmedzeností ľudských vlastností {na kadečo}, odhalí sa, že všetko, čo existuje, je vrodene vedomé, a vyžaruje lásku ako dôsledok božskosti Tvorenia.

. h) Každá rastlina si je vedomá svojho okolia, a obdivu a rešpektu k nej. Vracia nám to {odhaľovaním} svojej prirodzenej dokonalosti a krásy. Každá rastlina sa vyníma ako jedinečná, tvorivá socha, a je dokonalým vyjadrením svojej podstaty. Božskosť vyžaruje z celého Stvorenia pre tých, ktorí ju dokážu vidieť. Príroda sa stáva {vlastne} nie nepodobnou detským kresleným príbehom, kde sa stromy usmievajú, zvieratá rozprávajú, a kvety sa živo pohybujú. Keď zdanlivosť vnímania prestane, odhalí sa svet úžasu. Vedomie je vo všetkom, čo existuje. Spoznáva samo seba, prejavujúc sa ako Všezahrnutosť Tvorenia.

.15.14. Otázka: Ako môže k takému úžasnému odhaleniu dôjsť?

Odpoveď:
● Samotným zámerom {preukazovania} láskavosti, úcty a ohľaduplnosti ku Všetkému-Čo-Je, bez výnimky, a to v každej drobnosti, vrátane seba samého.   
●  Vidíme {to}, v čo veríme, a prijímame to, čím sme my sami.   
● {Črty} vlastnosti hlbokej vďačnosti, vďaky, jemnosti, a oceňovania {samých seba a druhých} sú samy o sebe nesmierne premieňajúce   
● Naše prežívanie sveta a života  {, teda ako ho pociťujeme,} je naprosto výsledkom {našich} vnútorných presvedčení a stanovísk.   
● Z lásky a úcty k Bohu vzchádza ochota vzdať sa všetkých tých unáhlených úsudkov, a pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, ktoré z toho plynú, otvára dvere k nádhere Skutočnosti, ktorá je odhalením Ja-Bytia. Láska je kúzelným spúšťačom, ktorý prináša uvedomenie. Napokon je viera nahradená istotou, a preto sa hovorí, že Boha nachádzajú tí, ktorí ho hľadajú.

FRANTIŠEK:

Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Od  Františka:
Přátelé děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše

kamarádská těla.
Dovolujeme si tím častěji uvědomovat, že podléháme jen tomu, co uchováváme v mysli. Nic není dobré ani špatné, jen myšlení skrze naše stanoviska to dělá takým. Zde je nutné si odkrýt, že některé názory či stanoviska jsme nakoupily jako děti od svých rodičů, kteří nás vychovali jak nejlépe uměli. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Jinak řečeno žádáme ducha svatého o to, abychom viděli věci jináč, vlastně častěji a hlučněji tráseme nebezskou bránou, aby o nás v nebi věděli.
Jak to udělat?
Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás opantávají k vidění nevinnosti, podmaňují k projevování laskavosti a účasti na soucitu.
Ukázalo se, že velmi účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Tímto oddaným uvědomováním můžeme jednat k sebe i ostatním ze soucitem, tedy jak jsme si dneska řekli „každý, tím pádem aj my, jedná tak, jak nejlépe umí a jak to nejlépe dokáže vymyslet“.
A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně bezúhonně, tedy nekonali ve svém životě s energiemi pod úrovní 200. Zde je vhodné si připomenout, že nemusíme sledovat světové panoramatické zprávy, protože jsou vytvořeny pro život nepodporující úrovně vědomí.
Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či roky oddaně říkáme na všechno, co nás v životě potkává.
Takto pomalu zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky v nás, tedy „koncepty v nás“. Jednoduše řečeno přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných věcí a dovolujeme věcem být tím, čím jsou. 
Tedy jak jsme si dneska řekli, dovolíme si, že na pozorované události nemusíme reagovat, čili necháme obsah projít bez komentáře o tom, jak by to správně mělo být. Může trknout, že já jsem ta způsobilost, ze které vychází vědomí a která si uvědomuje všechen sajrajt. Jinak řečeno, způsobilost uvědomování si uvědomuje, že je na ní, kolik pozornosti bude věnovat obsahu událostí a myšlenkám.
Děkujeme za vše Bohu a jsme vděční JáBytí.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo darováno 905 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1lGrUfu-fWR8pG9TeMDgcJBnR86zTFWlw/view?usp=sharing