Upozornění: poznámka k čtenáři

Předcházející část: Autorské prohlášení

Upozornění: poznámka ke čtenáři

Emocionální reakce jsou osobně určené vlastními vnitřními postoji a systémy víry. Ony nejsou „způsobeny“ zvenčí nebo expozicí novou informací. Jak publikum při prezentaci tohoto materiálu objevilo, počáteční vnitřní odpověď rozpouští odraz do širšího porozumění a soucitu se sebou a ostatními.

Záměrem této prezentace je zmírnění utrpení a nahradit klam pravdou, a sdílet znalosti, jak může každý vlastní cestou dosáhnout zdroje pravdy. Těm, kdo jsou vyrovnaní s pravdou, se cesta osvítí, pro ty, kdo ji odmítají, je cesta temná. My všichni máme volbu si vybrat.

Při prvním čtení se 1. část může zdát být obtížná nebo příliš akademická. Pokud ano, přeskočte na část 2 a po přečtení zbytku knihy se i 1. část bude číst rychleji a bude snáze pochopitelná. Lidé se učí různými způsoby – někdo logickým procesem přes rozum a zachází do detailů, zatímco jiní se učí seznámením se s dílem a potom jsou připraveni na vysvětlení. Oba způsoby končí v cíli porozuměním a pochopením. Čtenář si také všimne nadbytku jistých klíčových konceptů. To je záměrný pedagogický styl, který usnadňuje progresivní chápání kritických konceptů, které jsou nové, nebo neznámé, ale při prvním čtení se stanou zřejmé s následujícími reprezentacemi.

Celkově lze říci, že základní výrok ohlášené informace je v tom, že význam není založený na tom, zda je líbivý nebo ne, ale na tom, zda to je pravda nebo lež a nakolik. Ohlášená kalibrování jsou výsledkem výzkumu a ne názoru autora.

 Popsaná metodologie je jako kalkulačka, má za následek čísla, ne subjektivní zaujatost nebo názor. Nelze reagovat jako v hašteřivých dopisech, proč má to či ono vyšší hodnotu vědomí, než něco jiného. Rozsáhlé odkazy, které poskytují základní informace, jsou potřebné pro lepší pochopení vykázaných výsledků výzkumu. Sestavování rukopisu samo o sobě trvalo tři roky, včetně revizí, oprav a začlenění vstupů od posudkových komisí a poradců, jakož i zpětné vazby od různých odborníků. Proto byla provedena pečlivá snaha prezentovat data s co největší přesností.

Celková mise se řídila Sokratovým výrokem, který říká, že všechny omyly nebo provinění jsou neúmyslné, protože člověk si může vybrat jen to, v co on věří, že je v té době dobré, a co přinese štěstí. Jeho jediná chyba je, že nemůže rozeznat skutečné dobro od iluzorního dobra. Cílem této práce je vyjasnit, co je skutečně dobré a jak to může být identifikované.

Aby se zamezilo nepřípustnému emocionálnímu rozrušení, publikace knihy byla odložena, až informace, které byly objeveny v předchozím výzkumu, byly odhaleny pro veřejnost. Proto bylo rozhodnuto vyčkat
až po volbách v roce 2004, irácké válce, skandálu OSN, islámském teroristickém školení ve Spojených státech, dvojitých agentů v U. S. zpravodajských operacích, pedofilii duchovenstva, infiltrace MS-13 gangu, Íránských jaderných plánech, atd., až se to stalo. Všechny tyto události byly identifikovány dříve v letech 2003-2004, dlouho před tím, než se staly veřejnými zprávami. Podobně, více by se dalo říci o událostech, které se teprve vynoří. Větší význam má popsat metodiku a základní koncept, jak dělat takové objevy. Poměrně komplexní studie ukazuje, že už neexistují žádná tajemství a pravda může být okamžitě objevena každým integrovaným výzkumným pracovníkem. Zda se má odhalit vše, co je objeveno, je problematické a vyžaduje reflexi. Předpoklad, který způsobil výše uvedené rozhodnutí, byl, že moudrost je lepší než statečnost.

Následující část: Úvodní slovo

Napsat komentář