. 62. 9 hlav. rysů duch. přístupu; Mysl – 1,5tá část z 2; Pravda oproti pravdivosti; Znázornění úrovní vědomí; Jak na C19 – 3.1.2022

. 3. ledna/januára 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše první on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse v roce 2022.

Na úvod nám všem chci popřát do Nového roku, aby se nám dařilo uvolňovat stanoviska, která jsme nakoupili v minulých epizodách života, i v této současné epizodě. Tyto stanoviska jsou napáskovaná v zásobníku, jako náboje do kulometu. Pro zvýšení úrovně vědomí je potřebné tyto náboje vystřílet. Tak jak přichází, postupně za sebou. Je jen na nás, zda budeme střílet po jednotlivých nábojích – čtvrtým způsobem, nebo rychleji – v ucelených dávkách – pátým způsobem. Pak je jen potřeba dávat pozor, aby se nám nepřehřála hlaveň – neboli abychom nepředbíhali Karmu.

Tyto neperspektivní i perspektivní způsoby na uvolňování pocitů, stanovisek jsme zmiňovali přesně před rokem a dnem – 4.1.2021 na online setkání nazvaném: 7 způsobů jednání s pocity a kde hledat ticho. Je k dispozici v našem archivu on-line setkání.

https://www.hawkins.support/archiv-on-line-setkani/7-zpusobu-jednani-s-pocity-a-kde-hledat-ticho/
Tolik k přání na úvod.

Díky našemu pravidelnému, už více jak ročnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support a nově postupně i ze „Studijního Centra“, které je přístupné po přihlášení.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění;

2) Vzdávání: SUR1 – 9 hlavních rysů duchovního přístupu;

– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 kap.7 – Mysl – 1,5-tá část ze 2 :-);

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– ?

 Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (35) na setkání z 27. prosince/decembra 2021.

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– Pravda oproti pravdivosti;

– Znázornění úrovní vědomí pro lepší představu

– Návod na přípravu nosních kapek, které dezinfikují nosní sliznici;

– Schéma doporučení při léčbě C19;

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme opět začínat – v novém roce –  první stranou – SUR1 –  nazvanou „9 hlavních rysů duchovního přístupu“.

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění…
Předávám slovo:


JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

.9 Hlavných čŕt duchovného prístupu 04

V určitom období duchovného vývoja a so súhlasom vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie si, a to kvôli nemu samotnému {čiže duchovný vývoj sa dostane na obrazovku cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné črty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

.1.   Disciplína zamerania sa bez odchýlok {na iné vábenia, a povedať si: „nejdem tam“}

.2.   Ochota odovzdať všetky túžby a strach Bohu {, lebo v prítomnom okamihu je každý v bezpečí}.

.3.   Ochota znášať prechodné trápenie, až pokým nie je ťažkosť preklenutá {, a ktorá zaručenie pominie aj bez ‘vkladu’ nášho trápenia}.

.4.   Stálosť a bdelosť {, čo je „nepretržitá duchovná zamyslenosť“}.

.5.   Presun zo záujmov všedného ja ako účastníka/prežívateľa na {pozíciu} svedka/ pozorovateľa {, teda zanechávanie zadosťučinenia z prežívania}.

.6.   Ochota zanechať posudzovanie a názory na to, čo je pozorované {, zanechať vrhanie náhľadov, pri ktorých všedné ja doluje z nezrovnalostí}.

.7.   Stotožniť sa s poľom, radšej než s obsahom poľa {, teda presun zo stotožňovania sa s obsahom do stotožňovania sa s rámcom}.

.8.   Postupovať s istotou a dôverou, a to -> prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie cieľom {, predsavzatím}, želaním alebo nádejou; -> odmietnuť názor, že Osvietenie je ziskom;  -> a rozumieť, že je to stav, ktorý nastáva následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti, vyplývajúcej ako aj z karmy, tak aj z Božej Priazne.

.9.   Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto {duchovného} úsilia, alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

– Mysl  – opakování  7. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’. Pro velký počet modrých vět v této sedmé kapitole jsme toto čtení, se zaměřením se na to podstatné, rozdělili na dvě části a dnes budeme pokračovat tou jedenapůltou…, (protože bylo potřeba tuto druhou část ještě dále rozdělit…) 🙂

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

SMER CESTY K VEDOMIU

KAPITOLA 7

Myseľ

Pokračování z minulého týdne – druhá“, ale spíše jedenapůltá část 🙂

Umlčanie Mysle; Prekročenie Jej Rámca

Motívy {Mysle}

.7.27.    Možno pozorovať, že myseľ získava zadosťučinenie zo svojich rozjímaní a z myšlienkového rozpracovávania. Potešenie {pramení a} je výsledkom {samotného} premýšľania, a vykonávania činnosti ‘niečo robenia’, napríklad: „Neotravuj ma; JA premýšľam“. Časťou potešenia z {takéhoto myšlienkového} robenia niečoho je mylná predstava, že človek {pritom} dosahuje nejaký cieľ, {že} tvorí riešenia precvičovaním a plánovaním, {že} napravuje pomyselné krivdy, alebo {že} tamtým si teda povie svoje. Prejavuje sa tu teda motív prepracovania {, preoinačenia,} vlastného života a jeho histórie, na priaznivejší a uspokojivejší obraz, ktorý sa {akože} odzrkadľuje priaznivejšie {pred nami samými v našej hlave}. Ide o pokus prinavrátenia sebavedomia, a {tým} zvýšenia svojej spôsobilosti na prežitie. Základnými zámermi bežnej duševnej, {teda myšlienkovej,} činnosti sú (1) cítiť sa lepšie a (2) prežiť.

Vytváranie Myšlienky

.7.28.    Na dosiahnutie {týchto svojich} cieľov, myseľ, ako je možné vypozorovať, sa od okamihu k okamihu predovšetkým sužuje svojím vlastným chodom, čo sa týka ovládania {, teda šéfovania,} ďalšiemu okamihu; je nekonečne pripravená {, v strehu,} v očakávaní byť nad vecami v nasledujúcom zlomku sekundy, a snaží sa dohliadať na každý následný okamih prežívania. Tento ústredný zámer {mysle byť nad vecami} je základom {každej myšlienky všedného ja, teda je základom} všetkých {mysľou vyfantazírovaných} spôsobov, ktoré môže duševné {myšlienkové} spracovanie nadobudnúť; a je neustále prítomný. {Tento zámer} leží tesne pod povrchom samotného obsahu {každej} myšlienky. Jeho motívom je prežitie a pretrvávanie vlastného fungovania. Myseľ akoby mala strach, že zanikne, ak sa čo i len na chvíľu odmlčí. (Väčšina ľudí prehlušuje ticho hudbou v pozadí, a konverzáciou.)

.7.29.    Na utíšenie mysle, istých motívov sa treba vzdať, a zrieknuť sa ich Bohu:

.1. Túžby myslieť.

.2. Túžby po pôžitku z myslenia.

.3. Útechy záruky pokračovania vlastnej existencie.

.7.30.    Nie je odporúčané, snažiť sa zastaviť myšlienky aktom vôle, nakoľko to len udržuje v myseľ chode tým, že ju núti, aby si naďalej vyžadovala svoje vlastné pozastavenie {svojim –myslením!}. Účinnejším postupom je upustenie od chcenia myslieť, a od pomyselných odmien alebo výhod, ktoré by myslenie so sebou údajne prinieslo. Nevyskytuje sa vlastne nijaká osobnostná bytosť, ktorá by stála za myšlienkami. Sú motivované samy sebou, zo zvyku. Myšlienky vlastne slúžia len ako pohodlnosť, ale nie na prežitie, pretože keď myseľ stíchne, život ide radostne ďalej aj bez nich.

.7.31.    Pri tom, ako sa {v našej duchovnej práci} blížime k vzdaniu sa mysle, {hneď} spočiatku si všimneme, že myseľ vytvára príbehy a zdĺhavé scenáre. Jej túžby to robiť sa {však} dá vzdať. {Ak tak urobíme,} potom myseľ rozpráva v kratších odsekoch, a potom v kratších vetách, úlomkoch viet a zoskupeniach slov. Pod akýmkoľvek prejavom myšlienok, {teda} bez ohľadu na ich obsah alebo vyobrazenia {, spomienky, pocity,..}, sa {vždy} nachádza ten istý motív, ktorým je túžba po sebazáchove a {túžba po} myslení, {ktoré je vždy} zamerané na ovládanie, a očakávanie zážitku nasledujúceho okamihu.

.7.32.    Myšlienky nadobúdajú čoraz detailnejšiu formu {,či tvar}, ako sa vynárajú z rozptýlenejšieho zárodku, ktorý vzchádza z energetického poľa, ktoré podporuje a šíri myšlienky. Keď sa človek zameria na upúšťanie motívov za myslením, je možné pristihnúť myšlienky pri tom, ako sa práve sformovávajú. Táto šablóna myšlienkových tvarov {sformovávania} sa dá odhaliť v zlomku sekundy bezprostredne pred vznikom konkrétnej myšlienky. Táto šablóna {sformovávania} je miestom jemného tlaku, ktorý stojí za výrobou myšlienok. Vzdanie sa tohto zámeru {šéfovať nasledujúcemu okamihu, a prežiť} má za následok prestanie myšlienok. V tichu, ktoré nastane, prevláda kľud Božej Prítomnosti ako Všetko-Čo-Je. Božskosť jeho Podstaty vyžaruje ako bezforemnosť za všetkými formami, v nádhernej dokonalosti, mimo všetkého času a priestoru.

.7.33.    Upúšťanie od premýšľania je uľahčované uvedomovaním si, z duchovného hľadiska, že všetky myšlienky sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, {a to} bez {akejkoľvek im} prirodzene vlastnej skutočnosti, alebo hodnoty. Ich atraktivita pramení z premrštenej hodnoty {uvalenej na ne všedným ja}, ktorá plynie z toho, že sú považované {všedným ja} za ‘moje’, a preto sú výnimočné, hodné úcty, obdivu, alebo {ich} starostlivého uchovávania {,a obraňovania}. Odčiniť zovretie mysľou {, teda jej nadvládu, } si vyžaduje zásadnú pokoru {v zmysle uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti}, a výraznú ochotu vzdať sa jej podkladových pohnútok. Táto {výrazná} ochota dostáva energiu a moc z ochoty, ktorá vychádza z lásky k Bohu, a z vášne pre vzdanie sa lásky k myšlienkam, za lásku k Bohu {, teda z nášho rozhodnutia, alebo slúžiť všednému ja a mať vo veciach pravdu a vyhrať, alebo slúžiť Ja-Bytiu a mať vnútorný mier}.

.7.34.    Jednou z nechutí pre upúšťanie myšlienok je mylná predstava stotožňovania sa s myšlienkami nielen akože sú ‘moje’, ale aj akože som to ‘ja’. Myseľ má sklon byť hrdá na svoje myšlienky, ako keby uchovávala veľký poklad. Je užitočné si ujasniť, že Ja-Bytie je porovnateľné s hardvérom počítača, {čo sú všetky jeho konštrukčné hmatateľné prvky}, a myšlienky {sa vlastne na tomto hardvéry len vykonávajú, podobne ako} softvéry, čo sú zameniteľné {nahraditeľné, rôznorodé} programy vonkajšieho pôvodu {, prehrávajúce sa na nemenlivom hardvéry}.

.7.35.    Zo všetkých {možných} programov {všedného ja} sú {to práve naše} názory {, ktoré sú} často vysoko cenené {;} hoci, pri kritickom pohľade na ne, sú názory v podstate bezcenné. Každá myseľ má nekonečné množstvo názorov na všetko, aj keď o danej tematike vôbec nič nevie. Všetky názory sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, a sú bez {akejkoľvek im} prirodzene vlastnej hodnoty, a sú vlastne následkom nevedomosti. Názory sú pre svojich majiteľov nebezpečné, pretože sú emocionálne nabitými spúšťačmi k nesúhlasu, sváru, hádke, a stanovisku. Človek nemôže zastávať názor, a zároveň preklenovať protiklady. Odčinenie názoru je uľahčované uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti; keď myseľ prerazí cez vlastné sebaobdivovanie, rozpozná, že vlastne nie je schopná nič vedieť, v pravom zmysle toho, čo poznanie vlastne znamená {z úrovne Ja-Bytia}. Myseľ má ‘o’ čomkoľvek len informácie a predstavy; nemôže v skutočnosti ‘vedieť’, pretože vedieť znamená byť tým, čo sa vie. Všetko ostatné sú len špekulácie a domnienky {pochádzajúce zo zdanlivosti vnímania}. Keď je myseľ preklenutá, nieto čo vedieť, pretože v Skutočnosti Ja-Bytie je Všetkým-Čo-Je. Neostáva nič mimo, na čo by sme sa mohli pýtať. Tomu, čo je zavŕšené, nič nechýba, a táto úplnosť je zjavná svojou Všezahrnutosťou.

.7.36.    Upúšťanie od akéhokoľvek predstierania vedomostí alebo znalostí o čomkoľvek je veľkou úľavou, ktorú človek prežíva ako obrovskú výhodu, a nie ako stratu, ako sa {kedysi} obával. Človek bol, bez toho, aby to bol vedel, v putách obsahu, a preto je uvoľnenie sa od mysle sprevádzané hlbokým pocitom mieru a absolútneho bezpečia. Keď k tomu dôjde, človek je konečne naplno doma, nezostávajú mu žiadne pochybnosti. Už nie je nič, čo by sa dalo získať, nič, čo by bolo potrebné dosiahnuť, alebo o čom by bolo potrebné premýšľať. Dokončenosť {tohto stavu} je absolútna, dôkladná, nehybná a kľudná. Nekonečné obťažovania túžob a chcení, a nátlak času, sa nadobro skončili, a ich planosť stojí obnažená.

Stanovisko {Že Všetko Viem}

.7.37.    So zanechaním stanoviska človeku trkne, že {sú to práve stanoviská, ktoré} boli zdrojom všetkých predchádzajúcich útrap, strachov, a nešťastnosti, a že {mať} akékoľvek stanovisko je vrodene pretrvávajúco mylné. Všetky postoje, ktoré človek {kedy} zastával, si môže {proste} odpustiť {, a teda neviniť sa za ne}. Vzhľadom na {vtedajšie} naprogramovanie {všedného ja}, a rámca {v ktorom sa udalosti odohrávali}, zneli, v tom čase, ako dobrý nápad. Všetky takéto {kadejaké naše} nápady boli založené na rovnako mylnom poňatí, ktoré, {nápady,} do istej miery {, aj vtedy}, slúžili na pokračovanie prežitia oddeleného, nezávislého ega/všedného ja, ako vlastnej sebatotožnosti. Vlastne, keď {stanoviská a ego} zmiznú, strata nie je možná a zisk nie je potrebný. Bola to samotná mylná predstava, ktorá bola vlastne príčinou nekonečnej bolesti a utrpenia.

.7.38.    Na základe svojej podstaty, štruktúry, a čŕt, {toto} iluzórne ego/všedné ja, nie je schopné dosiahnuť {trvalý vnútorný} mier alebo opravdivé šťastie. V najlepšom prípade, prežíva potešenie, ktoré je založené na {akože ‘nutných’ vonkajších} podmienkach, ktorých strata prináša smútok a návrat do nešťastnosti. Napokon zistíme, že obeta upustenia od mysle je vlastne najväčším darom, aký môžeme dostať. Odmena tak výrazne prevyšuje akékoľvek očakávania, ktoré človek bol mohol mať, že to nie je vysvetliteľné. {Ale} keď sa ego rozpustí, a myseľ stratí svoje nenásytné zovretie nad pocitom vlastnej sebatotožnosti, vyvstanú určité nové obavy. Bez mysle zabezpečujúcej prežitie, ako ‘ja’ prežije a ako bude život pokračovať? Ako sa pripraví večera, ak si ju nenaplánujem? Ako budú zabezpečené {každodenné} životné potreby? Nie je {tak náhodou} ego/myseľ nevyhnutná na prežitie?

.7.39.    Všetky tieto otázky sú založené na obmedzenosti {,zadebnenosti} ega/mysle {/všedného ja, čo sa týka jeho mylných} náhľadov na príčinné súvislosti. Tie sú zas založené na pomyselnej dualite, že jestvuje {v nás} stotožnenie myslenia s ‘ja’, ktoré svojimi myšlienkami a túžbami, zapríčiňuje dianie {vonkajších} vecí, prostredníctvom konania. Hovorí sa, {vo svete všedných ja,} že ‘tamto’ nastáva ako následok ‘tohto’ vo svete.

.7.40.    Preto tu máme mylné odlúčenie medzi príčinou a následkom, medzi odlúčeným ‘ja’ a udalosťou vo svete, spôsobenou plánmi a predstavivosťou tohto ‘ja’. {Na druhej strane,} ak sa teda verí, že ak nieto myšlienok ega/mysle{/všedného ja}, ktoré by spôsobovali akékoľvek dianie, ako sa bude podporovať prežitie {človeka}? Toto je zdrojom veľa strachu, neistoty, a zúrivého hnevu, keď sa v {každodenných} plánoch {všedného ja} vyskytnú prekážky, a ohrozia tento vyfantazírovaný mechanizmus na prežitie {človeka}.

.7.41.    Pri vážnej duchovnej práci je potrebné mať niekoľko jednoduchých základných nástrojov, na ktoré sa dá úplne spoľahnúť, a o ktoré sa dá bezpečne oprieť, aby sme mohli kráčať cez strach a neistotu. Jednou základnou pravdou, ktorá má neoceniteľnú hodnotu a užitočnosť, je vyhlásenie, že všetok strach je klamlivý a nezakladá sa na pravde. Strach sa prekonáva tak, že sa kráča priamo doň, až kým sa človek neprerazí k radostinaplnenosti, ktorú strach blokuje. Radostinaplnenosť, ktorá nastane po čelení akémukoľvek duchovnému strachu, pochádza zo zistenia, že {strach} bol len mylnou predstavou bez opodstatnenia a skutočnosti.

.7.42.    Ego/myseľ{/všedné ja} je obmedzené na newtonovský model skutočnosti, a nie je vlastne schopné porozumieť podstate samotného života. Vlastne, všetko sa deje samo od seba, bez {nejakej} vonkajšej príčiny. Každá vec, a každá udalosť, je prejavom úplnosti Všetkého-Čo-Je, presne ako to práve je {aj}, v {každom} danom okamihu. Akonáhle je všetko videné vo svojej úplnosti, {tak potom} všetko je dokonalé, {a to} vždy {, v akomkoľvek okamihu}, a {tak} nič nepotrebuje vonkajšiu príčinu, aby sa to nejako zmenilo. Z pohľadu stanoviska ega a jeho obmedzeného rozsahu, svet akoby potreboval nekonečné opravovanie a napravovanie. {Z pohľadu celistvosti} táto mylná predstava sa rúca ako preceňovanie vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach.

.7.43.    V Skutočnosti {Ja-Bytia,} všetko automaticky prejavuje pretrvávajúco vrodený údel svojej podstaty; nepotrebuje k tomu žiadnu vonkajšiu pomoc. S uznaním vlastných nedostatkov a nevedomosti, človek sa môže zrieknuť samozvanej úlohy ega ako spasiteľa sveta, a vzdať ju priamo Bohu. Svet, ktorý si ego vykresľuje, je uvrhnutím jeho vlastných mylných predstáv a svojvoľných stanovísk {na svet}. Taký svet neexistuje {, existuje iba vo výplodoch všedného ja}.

.7.44.    Ďalší zdroj váhavosti pri vykonávaní duchovnej práce sa objavuje preto, lebo sa zdá, že je tu dočasný konflikt medzi zvyčajnými spoločenskými postojmi, a prácou duchovného vývoja. Zo zvyku sa {u všedného ja} uplatňuje hlásenie sa k súborom presvedčení a hodnôt, ktoré vychádzajú zo zvyklostných hodnôt {všedného ja}, očakávaní, a naprogramovania. O nich sa verí, že majú hodnotu pre človeka a pre spoločnosť, a {preto} môže existovať určitá neochota sa ich zrieknuť. Napríklad, človek môže pociťovať vinu za to, že upúšťa od pestovaných, zabehaných, alebo náboženských presvedčení, alebo od {svojho} naprogramovania {akože} dobrého človeka, ktoré sa pokladajú za ideály. Na prechádzanie cez tieto zdroje konfliktov je užitočné si pripomínať, že duchovná cesta si vyžaduje zrieknutie sa {akýchkoľvek, teda} všetkých presvedčení a postojov, aby sa vytvoril priestor na to, ‘aby sa mohla Skutočnosť dostať do popredia‘ a zažiariť.

.7.45.    Dôraz vlastného úsilia, a očakávania od tohto úsilia, sa presúvajú od očakávateľného a nevýrazného k tomu, čo sa spočiatku javí ako mimoriadne a nezvyčajné. Dochádza k dočasnému opusteniu toho, o čom sa fantazírovalo, že má hodnotu pre spoločnosť. To, čo sa {doteraz} považovalo za kľúčovo dôležité pohľady {na veci}, sú {tieto teraz} videné ako nevhodné domnienky a prázdne rečičky. Zrieknutie sa obľúbených sloganov {všedného ja} odhaľuje, že sú to predovšetkým prejavy {každodenného} prevádzkového úsilia {všedného ja} s {jeho} skrytými motívmi ovládať druhých {, šéfovať im,} a ovplyvňovať ich mysle.

.7.46.    S uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti, prichádza ochota skoncovať so snahou ovládať alebo meniť druhých ľudí, či životné situácie alebo udalosti, {akože} zjavne ‘pre ich vlastné dobro’. Byť oddaným duchovným hľadajúcim si vyžaduje zrieknuť sa túžby mať ‘pravdu’, ako aj zrieknuť sa {túžby mať nejakú} pomyselnú hodnotu pre spoločnosť. Vlastne nikoho ego alebo {jeho} súhrn presvedčení nemá pre spoločnosť vôbec žiadnu hodnotu. Svet nie je ani dobrý, ani zlý, ani narušený, ani nepotrebuje pomoc či úpravu, pretože jeho výzor je len premietaním mysle všedného ja. Taký svet neexistuje.

.7.47.    Iným zvykom mysle, ktorý vytvára dočasné prekážky, je {jej} časté používanie ‘čo-keby’ situácií, ako podkladov pre {jej} výhrady a pochybnosti {v diskusiách}.Vždy je možné, aby si intelekt {, v 400vkách, čo je mudrovanie všedného ja} vytvoril vyfantazírovaný súhrn náhľadov takým spôsobom, aby čokoľvek vyvrátil. Podvedomým účelom {všedného ja a jeho} ‘čo-keby’ postoja je vždy preceňovanie vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, a mať ‚pravdu‘, a vyvrátiť {niekoho} nejaký iný uhol pohľadu {na vec}. ‘Čo-keby’ nemá {ani} opodstatnenosť a {ani} neexistuje v Skutočnosti. S ‘čo-keby’ sa v duchovnej práci nikdy netreba zaoberať, pretože je podvrhnutým výtvorom predstavivosti a jazykového vyjadrenia, ktorého motívom je {vždy} vlastné zdôvodňovanie nejakého stanoviska {všedného ja}.

.7.48.    Úroveň vedomia {mudrovania všedného ja} intelektu ciachuje v 400vkách, čo je {samozrejme} užitočné vo fyzickom svete ľudského snaženia, ale je obmedzením a veľkou prekážkou {pre tých, ktorý zámerom je byť na ceste smerom} k osvieteniu. Samotný intelekt je veľkým obmedzením, a najväčší géniovia vedy a intelektu všetci ciachujú približne na úrovni 499. To je najďalej, kam až intelekt môže zájsť, kvôli obmedzeniam, ktoré mu ukladá jeho rámec Skutočnosti. Prekročenie tohto obmedzenia si vyžaduje väčší rámec, a {tento potom} privedie človeka mimo príčinných súvislostí, do neduality, a do nelineárnych a ne-newtonovských sfér myslenia a chápania.

.7.49.    Je potrebné vidieť, že všetko je také, aké je, ako následok bytia celého vesmíru, v jeho úplnosti, počas celého {jeho} trvania. Každá ‘vec’, o ktorej si myslíme, že ju {správne} vidíme, je sama o sebe dokonalá, úplná, a je prejavom celého vesmíru. Nanajvýš, intelekt by to iba mohol pochytiť ako {nejaký} nápad, ale nie zažiť túto ozajstnú pravdu. Aj keby ego dokázalo pochopiť Úplnosť {Všetkého-Čo-Je}, stále by hovorilo o svojom zdanlivom vnímaní {každej} udalosti, a nechápalo by svoju vlastnú existenciu. Je užitočné prísť na to, že nič sa nedá opísať alebo zažiť inak, ako zo seba samého. Všetky opisy, nech sú akokoľvek elegantné, nie sú ničím iným než zdanlivosťou vnímania {všedného ja} vytvorenými merítkami a definíciami {veciam} pripisovaných čŕt, ktoré {však v Skutočnosti Všetkého-Čo-Je} nemajú vlastnú existenciu {, ináč povedané, sú vyfantazírované všedným ja}.

.7.50.    Nič nie je tak, ako sa to dá popísať; preto všetky popisy sú o tom, čím vec nie je. Trknutie absolútnej Skutočnosti a Pravdy je najväčším darom, akým človek môže byť, pre svet a celé ľudstvo. Duchovná práca, vo svojej podstate, je preto nesebeckou službou, a je vzdaním sa do Božej Vôle. Ako sa zvyšuje uvedomovanie človeka, moc tohto poľa vedomia sa zvyšuje exponenciálne v logaritmickej rozpínavosti, a to, už samo o sebe, dokáže viac, než všetky snahy či pokusy {všedného ja} o zmiernenie utrpenia sveta. Všetky takéto snahy sú márne, pretože sú nevyhnutne zvádzané sfalšovaniami a mylnými predstavami {z} činnosti zdanlivosti vnímania samotného ega.

KONIEC jeden a půlté části  🙂

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– ?

Nebyla žádná doplnění.

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen ve skupině Julo!
 2. Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme více než rok.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (35) na setkání z 27. prosince/decembra 2021.

– ?

Protože dnes nemáme žádnou konkrétní odezvu, rád bych poděkovat všem za přání do Nového roku a popřeji vám přáním, které bylo vloženo na facebook do skupiny Vědomí:

Přeji všem lidem do roku 2022, aby se chovali jako tato smečka vlků! 🙏❤

Sdílení obrazovky s videem o setkání smečky vlků v lese, se ženou, která je odchovala, když byli mláďaty.

https://www.facebook.com/agbioworld/videos/431579761976773/

Čím se ti vlci na videu lišili od běžných vlků? Vrtěli ocasy. Jak víme od Dr. Hawkinse, to je u psů projev lásky na úrovni 500! Je to velmi odvážné přání, aby se všichni lidi dostali nad 500, ale v naši studijní skupině by se toto přání mohlo splnit, neboť záměrem skupiny je dovést lidi do pětistovek… 

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Stránky www.hawkins.support byli přidány jako československá studijní skupina na rozcestník skupin DRH při veritaspub.com – na stránky, kterou spravuje Suzan Hawkins.https://veritaspub.com/groups/dr-david-r-hawkins-ph-d-study-group/
 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail. 
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Je přidána nová funkce – stažení jakékoliv stránky jako PDF soubor. Julo si to přál, tak jsem to zprovoznil. Je to podprogram, který je nabízený bezplatně, proto je omezený v rámci typů písma a dalších možností jako jsou vložení názvu stránky do názvu PDF souboru apod.
 • Na hawkins.support vytvářím nový oddíl, který jsem nazval Studijní Centrum. Tento oddíl je viditelný jen po přihlášení a po ověření přihlašující se adresy.
  Zde bude možnost neveřejně komunikovat o důvěrnějších věcech v rámci studia DRH.
  Také jsem vytvořil složku pro zápis dat pro vzájemné kontaktování se a pro setkávání se v regionech.
  Současně vytvářím oddíl, kde bychom na základě prvních 14 setkání – díky rozdělení a setřídění textů a videí mohli nabídnout komukoliv a kdykoliv opakování témat s možností dotazů i odpovědí členů skupiny či delegování otázky přímo na Jula.
  Také je tu archiv budoucích odezev a odpovědí.
  Další náměty prosím pište na email nebo navrhněte v diskusi při posledním bodu setkání.

Studijní centrum budu rozvíjet postupně, dle časových možností.

Ještě jednou vám předvedu, jak vložit váš kontakt do nově vytvořeného okresu a do okresu, který již existuje: viz přesdílená obrazovka…

https://youtu.be/n0Ua8vM8efE?t=9175

 

 • Jarní živé setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat on-line tak, jako posledně. Tuto událost budu zviditelňovat už tento týden na stránkách hawkins.support i na facebookové skupině Vědomí a začneme přijímat přihlášky a platby záloh na toto osobní setkání.

 

Dotazy?


8.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– Pravda oproti pravdivosti;

– Znázornění úrovní vědomí pro lepší představu

– Návod na přípravu nosních kapek, které dezinfikují nosní sliznici;

– Schéma doporučení při léčbě C19;

– ?

Předávám Julovi slovo:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

– Pravda oproti pravdivosti;

 

– Znázornění úrovní vědomí pro lepší představu;

– Návod na přípravu nosních kapek, které dezinfikují nosní sliznici;

– Schéma doporučení při léčbě C19;

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

https://ulozto.sk/file/tZBcslDl2bOT/dont-look-up-2009-1080p-bluray-nedivej-se-nahoru-mp4

https://ulozto.sk/file/GJYtervhAYtG/musime-si-pomahat-2000-cz-avi

12. Charakteristiky úrovní vědomí – Julo – setkání ve Střílkách a Jakubovanoch 9/2021

B5. Vzestup po úrovních Vědomí {Překlenování úrovní vědomí}

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání ze Zoomu: