. 108. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 21.11.2022

. 21. listopadu/novembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 108. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti, nepřetržitého duchovního zaostření. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Za měsíc říjen/oktober – bylo vámi darováno 7701 Kč. K 20. listopadu bylo darováno 5188 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání je vnášena variabilita. Julo dnes nebude inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Volal mi dnes před třemi hodinami a nebyl schopen mluvit. Má zapálené hrdlo. Domluvili jsme se, že dnes setkání vynechá a Honza bude používat starší záznamy v rámci dnešního opakování.

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a opáčko z 11. setkání.

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi , info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video z 25.7.2022, ve kterém DRH žehná posluchačům a za ním bude pokračovat Julo čtením modlitby ve jménu Nejvyššího Dobra a SURů 3, 7 a 8a+b ze záznamu:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR_7. Vysvetliť ‘vzdanie sa’;
– SUR_8a+b  Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i potřebná dopřesnění.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR7: Vysvětli vzdání se;

Klikni zde a otevři text
SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’

SUR8a+b: Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Klikni zde a otevři text
SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Dnes pustíme záznam ze PkP Střílky9/2022, tedy komentář k videu z DRHclip-Julo18: Cejchování některých duchovních postupů.

Text je zveřejněn jen ve videu.

 

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Subjektivita, Objektivita a Realita + praktické rady na jednání a kde hledat duchovní pravdy vedoucí k osvícení – opáčko z 11. setkání.

Honza vám pustí část záznamu z našeho jedenáctého on-line setkání, jehož součástí bude i opakování předchozích opakování, uvedeného v předchozích týdnech.

Sestřih videa z části jedenáctého setkání:

2) HONZA: Opakování, jak dosáhnout vysokou úroveň vědomí (anglické text byl již uveden minule):

MIREK:
Jak je možné dosáhnout vysokého stavu vědomí?  Pamatujete si tyto věty?

1) Na prvním místě musí existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

2) Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

3) Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost, a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

4) Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy. S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém, jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

5) Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

9) Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se, nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace, pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

3) HONZA: Souhrn, jak se dá jednat s pocity:

1- svalením pocitu na vámi vytvořenou umělou situaci,

2- anebo vybouchnutím, pocit je uvolňován projevem,

3- anebo útěkem, co znamená vyrobením množství nepřetržitých horečnatých aktivit,

4- anebo uvolněním pocitu, tedy uvědoměním si tohoto pocitu a zaměřit se na vypouštění energie za ním,

5- anebo zlikvidováním, kdy pocit vidíte jako důsledek nesouladu vašeho stanoviska s tím, co je pozorováno,

6- anebo přesunem do ztotožnění se ze schopností, která umožňuje tyto emoce prožívat, tedy na uvědomování. Když jste tady, body 1 až 5 jsou bezpředmětné. A jenom se divíte, jak jste mohli někdy být svedeni a jednat s pocity podle návodu 1 až 5.

7- anebo Bytím, To, co jsem, je ještě před vědomím. Je to uvedeno jenom jako vtip. Když jste tady, sedmý bod je o ničem. V tomto stavu se identifikujete jako podklad bez obsahu, ale schopný jakéhokoliv obsahu.

4) HONZA: Subjektivita, Objektivita a Realita.

JULO:
B2/d203: (Dá sa kúpiť na stránke Veritaspub.com)

Otázka: Kde sa nachádza realita večnej pravdy? Odpoveď: Začnite tým, že uznáte nasledujúce dôležité prehlásenie, ktoré je, že všetka pravda je subjektívna. Nepremárňujte kopu prevtelení hľadaním objektívnej pravdy, pretože nič také neexistuje. Aj keby existovala, dala by sa vyhlásiť za takú iba čisto subjektívnym zaregistrovaním. Všetky vedomosti a múdrosti sú subjektívne. O ničom sa nedá povedať, že existuje, ak to nie je subjektívnym vnemom povšimnuté. Dokonca aj to, čo považujeme za zrejmý „objektívny materiálny svet“, ak by naozaj existoval, sa dá vyhlásiť za existujúci iba na základe nášho subjektívneho zmyslové zaevidovania. Dokonca aj ten najzarytejší „objektivista“ sa nevyvlečie z faktu, že vlastne je to len jeho subjektívne uvedomovanie, ktoré všetkému dodáva pečať uveriteľnosti.

Otázka: Nie je rozdiel medzi objektívnou a subjektívnou realitou? Odpoveď: Každá realita je subjektívna. Každé iné stanovisko sú ilúziou založenou na dualite. Subjektívne a objektívne je presne to isté a vyjadruje vnímanie vecí z rôzneho uhľa pohľadu. Realita (s veľkým R) nestojí na vnímaní, dĺžke trvania, opise, tvare alebo meraní. Všetky tieto vlastnosti sú vlastnosťami zdanlivosti vnímania, ktorého povaha je od prírody netrvalosť, svojvoľnosť, obmedzenosť, iluzórnosť a dualistický pohľad.

Otázka: V čom spočíva cennosť veľkolepých učiteľov a učení? Odpoveď: Byť nimi obdarovaný sa neobmedzuje iba na informácie, fakty, alebo múdrosť, ale prinášajú so sebou aj úroveň vedomia, z ktorých pochádzajú. Ich obrovská sila je udržovaná čistotou a neskresľovaním širších okolností, z ktorých pochádzajú.

B2/d203: Available for purchase on Veritaspub.com 

Q: Where is that reality of eternal truth to be found? A: Begin by accepting the very important statement that all truth is subjective. Do not waste lifetimes looking for an objective truth because no such thing exists. Even if it did, it could not be found except by the purely subjective experience of it. All knowledge and wisdom are subjective. Nothing can be said to exist unless it is subjectively experienced. Even a supposedly purely objective material world, if it existed, could be said to exist only because of one’s subjective sensory experience of it. Even the most rabid materialist is stuck with the fact that in the end, it is only their own subjective awareness that gives it the authority of believability.

Q: Is there not a difference between an objective and a subjective reality? A: All reality is subjective. Every other position is an illusion based on duality. The subjective and objective are one and the same, just different descriptions from different points of perception. Reality is not based on perception, duration, description, form, or measurement. All such attributes are those of perception itself, which is, by its very nature, transitory, arbitrary, limited, illusory, and dualistic.

Q: What is the value of the great teachers and teachings? A: The gift is not limited to information, facts, or wisdom but the level or power of consciousness from which they emanate. Great power is sustained by purity of context.

B2/d194|Dá sa kúpiť na stránke Veritaspub.com|

Otázka: Ak sa na nič nedá povedať, že je „objektívne správne“ alebo „objektívne nesprávne“, tak čoho sa máme držať v našom správaní? Odpoveď: Vaše uvedomovanie si Reality (s veľkým R) mení váš postoj k tomu, čo vám dáva zmysel a čo považujete za dôležité; a tak isto aj mení to, ako sa na veci pozeráte. Pritom, ako sa zvyšuje úroveň vedomia, prestáva existovať túžba čokoľvek získať, pomstiť sa za krivdy, nieto víťazov a ani tých, čo prehrali, a ani žiadne honosné príčiny za ktoré sa obetovať. Tým, čo usmerňuje správanie všetkého konania sa stane bezpodmienečná láskyplnosť, milota a ochota s porozumením vidieť vo všetkom nevinnosť. Všetky alternatívy nesú so sebou dôsledky, a fakticky neexistuje nespravodlivosť na ktorú sa dá poukázať – ak ste pri pozeraní na svet  preklenuli ilúziu času, priestoru a zdanlivosť vnímania.

B2/d194|Available for purchase on Veritaspub.com| Q: If there is no ‘objective’ right or wrong, then what guides behavior? A: One’s awareness of Reality recontextualizes all meaning and significance as well as any appearances. There are no gains to be desired, no wrongs to avenge, no winners or losers, no causes to sacrifice for. The guide to all action becomes an unconditional lovingness, kindness, and compassion. All choices have consequences, and there is actually no injustice anywhere to be seen when one’s vision is unlimited by time, space, and perception.

JULO:
B3/d247|Dá sa kúpiť na stránke Veritaspub.com

Všetky reakcie na život sú subjektívne. Nič sa nedeje, čo je hrozné, vzrušujúce, smutné, dobré alebo zlé. Je nezmyselné zastávať pozíciu, že katastrofy by nemali „existovať“, alebo že tí nevinní „si to nezaslúžili“, alebo že je niečo „nehorázne“, alebo „niekto musí byť na vine“. S nadhľadom je možné nenechať sa vyviesť z miery, a to ani jednotlivými príhodami a ani širšími okolnosťami života, z ktorých vyvierajú. To si vyžaduje vzdať sa veci hodnotiť, vzdať sa predstáv ako by sa mali veci odohrávať a vzdať sa „precitlivenosti“. Šanca, že sa nejaká udalosť udeje, sa dá zmeniť modifikáciou podmienok, čím sa ovplyvní náchylnosť sklonov na jednu alebo druhú stranu. Ako príklad uvedieme citát múdreho pozorovateľa lesného požiaru, ktorý sa v novinovom článku o tomto požiari vyjadril, že „Požiare nie sú dobré ani zlé. Odrážajú miestne podmienky.“ (Paxon, 2002.) To, čo obyvatelia považujú za „zlé“, je pre les z dlhodobého hľadiska zdravé, normálne a „dobré“. V Realite (s veľkým R) neexistujú udalosti; nie sú v nej žiadne začiatky alebo konce. Pozadie je tiché, nehybné, a nevyrušené filmom toho, čo sa naň premieta. Každého realita sú širšie okolnosti, z ktorých príbehy vyvierajú a nie tie príbehy. Jednota života, kvôli zdanlivosti vnímania, vyzerá ako mnohotvárna. To, čo dodáva dianiu pred našimi očami zdanlivú realitu je vrhanie Žiary Svetlometom nášho Bytia. Naše chápanie reality filmu nie je realitou. Naozajstné miesto pocitu reality sa nachádza stopercentne vo vedomí ako subjektivita. Aj keby existovalo niečo také ako nezávislá, objektívna realita, bolo by ju možné spoznať len prostredníctvom vnútornej subjektivity.

B3/d247|Available for purchase on Veritaspub.com| All reactions to life are subjective. There is nothing happening that is awful, exciting, sad, good, or bad. It is pointless to hold a position that catastrophes shouldn’t ‘happen’ or that the innocent ‘didn’t deserve it’, or ‘isn’t it awful’, or ‘it must be somebody’s fault’. With a broad view, one can remain unperturbed by either the content or the context of life. That requires giving up judgments, expectations, or ‘sensitivities’. The potentiality for events can be modified by changing conditions so as to affect the balance of propensities one way or the other. As an example, following a forest fire, a wise observer was quoted as stating in a newspaper article that “Fires are neither good nor bad. They reflect local conditions.” (Paxon, 2002.) What is considered ‘bad’ by residents is healthy, natural, and ‘good’ for the forest over the long term. In Reality, there are no events; there are no beginnings or endings. The backdrop is silent, still, and undisturbed by the movie. One’s reality is the context and not the content. The oneness of life appears to perception as multitudinous. What makes the appearances of the world seem real is a projection of the Radiance of the Self. The movie itself has no intrinsic reality as perceived. The actual locus of the sense of realness lies totally within consciousness as subjectivity. Even if there were such a thing as an independent, objective reality, it would only be knowable because of one’s internal subjectivity.

5) HONZA:  Praktické rady na jednání s těmi, kteří vám nadávají (jednáte ale z vaší nižší úrovně, někdy je to zapotřebí, protože to visí v poli a jak stále přizvukujete při jednání s lidmi přitom samozřejmě posíláte pozitivní energii láskyplnosti).

 1. a) Jak to vy tak vidíte, tak JE TO TAK, ale pro vás.
 2. b) Je ještě něco, co třeba dodat?
 3. c) Souhlasit, že jste nejenom takový, ale zvětšená verze toho.
 4. d) No a co?
 5. e) A co on na to? (toto Julo slyšel ne od Dr.Hawkinse, ale od někoho jiného, ale funguje to.).

6) HONZA:
Úvaha k inspiraci z knihy Podél cesty k osvícení – uvedena pod 1. lednem/januárom.

Otázka:  Kde máme začít naše hledání duchovní pravdy a sebe-realizace, kterou nazýváme osvícení?
Odpověd:  Je to jednoduché. Začněte s tím, kdo a co jste. Veškerá pravda je k nalezení ve vás samých. Jako průvodce používejte ověřené učení.

Q: Where does one begin the search for spiritual truth and self-realization called enlightenment? A: It is simple. Begin with who and what you are. All truth is found within. Use verified teachings as a guide.

 

Konec záznamu opakovacího videa.

 

HONZA: Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
 2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 108 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (80) na setkání z minulého týdne – 14.listopadu/novemobra 2022 nejsou.

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

V hlavním menu, v „našich audiích“ postupně vznikají podsložky: SURy – MP3 z minulých setkání, Kniha B2 – části jednotlivých kapitol jako MP3, Julova doplnění – MP3 z minulých setkání, Opakování, Odezvy a Odpovědi a Otázky a Odpovědi. Kopírují strukturu bodů našich setkání.

Je to aktivita našeho člena skupiny, ne Honzova. Patří mu za to velká vďaka! J

Tyto nově vložené MP3ky je možné jen vyposlechnout, nebo kliknutím na název můžeme soubor stáhnout do mobilu či počítače.

Ve studijním centru vznikla anketa, kde máte možnost hlasovat, kde byste upřednostnili regionální setkávání. Je to stejná anketa, jako ve skupině vědomí. Ve skupině vědomí zatím hlasovalo 87 osob a nejvíce zájem je o Plzeň, Prahu a Brno. Budeme hledat cestu a návod, jak tato setkání uskutečnit.
Bylo by skvělé, kdyby se našel v každé oblasti organizátor, který by se s ostatními domluvil a případně i nabídl místo pro setkání u sebe doma, či v nebytových prostorách, které může použít. Po vzoru Bratislavy by Honza navrhoval každou třetí sobotu v měsíci od 15 hod a Honza by do skupin se připojil on-line a pustil by Požehnání od Dr, Hawkinse a nějaký záznam ze Střílek, třeba jak Julo rozebírá nadabovaná video, vždy jen jedno, abyste měli čas na osobní regionální setkání.

 
8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– nejsou k dispozici

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– Vy se ptáte a Julo odpoví na Budúce.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1U-XcKC4CSUSM9emEypmVQUZ9jYINV70_/view?usp=sharing