Úvodní slovo

Kniha Vše vidoucí JÁ, je rozdělena na čtyři základní části. V první části David Hawkins popisuje vlastní zkušenost osvícení. Ve druhé části – představuje algoritmus hledání duchovní cesty, popisuje její základní úseky i překážky, se kterými se setká každý, kdo se na ni vydá. Třetí část je věnována podstatě vědomí a problematice dosažení osvícení. V poslední části autor odpovídá na otázky, které mu pokládali účastníci seminářů z různých zemí a konkretizuje některé myšlenky, uvedené v knize.

Toto dílo pokrývá obrovský rozsah materiálů. V něm není uveden jen pouhý výklad nejvyšších stavů vědomí, informace o duchovnu je zobecněna a předává se v novém kontextu, vhodném ke zpracování logikou i rozumem.

Následující část: Věnování

Napsat komentář