Věnování

Předcházející část: Úvodní slovo

Věnování

V mládí, se rozsah i síla lidského utrpení přede mnou rozkryla spontánně, jako obrovské, nekonečné porozumění. Tato šokující zkušenost mě dovedla k tomu, abych se cele věnoval zmírnění lidského utrpení všemi dostupnými prostředky – s pomocí vědy, filozofie, duchovna, neurochemie, medicíny, psychoanalýzy, humoru, psychiatrie, vzdělávání i léčení. Díky Boží milosti doufám, že výše řečené se stane katalyzátorem, který rozptýlí zdroje lidské bolesti a utrpení.

Dílo věnuji službě Bohu a také celému lidstvu. Cítím vděčnost za to, že darované prozření našlo podporu. Inspiraci pro napsání této knihy mi vdechla radost ve tvářích těch, kdo poslouchal vyprávění o níže napsaném. Tato kniha i rozhovory jsou odrazem jejich lásky.

Následující část: Předmluva

Napsat komentář