. 63. Nejjednodušší postup meditování; Jednobodovost Mysli; Co je Mysl 3/3; Pole vědomí a my v něm; Proč se vyvíjet – 10.1.2022

. 10. ledna/januára 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu pravidelnému, už více jak ročnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support a nově postupně i ze „Studijního Centra“, které je přístupné po přihlášení.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

 

PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění;

–  Jang oproti Jin – Julo Jang, my ostatní Jin (nekopírujme Jula);

 

2) Vzdávání: SUR2 – Jaký je nejjednodušší postup meditování?;
+ SUR9 – Jednobodovosť {zamerania} mysle

– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 kap.7 – Mysl – 3 část ze 3;

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Jeden z důvodů, proč se vyvíjet – audio DRH – volně;

– Pole vědomí a naše zařazení se v něm;

– Život je interakce;

–  Každý vykonává potřeby přítomnosti dle své úrovně vědomí;

– ?

 

 Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (36) na setkání z 3. ledna/januára 2022.

–  Amanda  č.1 – poděkování za aktivitu

–  Amanda  č.2 – poděkování za odezvu ke „Svědkování“

–  Adam – reakce na „Hopkinsova slova“

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 

7.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

–  Slepá důvěra je do doby, než nám to bude jasné;

–  Kurz Zázraků a odlišnosti překladů;

–  Síla a nátlak je náhradou pravdy;

–  C-19 a náš „nákup“ podle úrovně vědomí;

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}Do této části ještě zařazujeme – Jang oproti Jin – Julo Jang, my ostatní Jin (nekopírujme Jula);Více nám k tomu řekne Julo:

 

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat – SUR2 –  Jaký je nejjednodušší postup meditování?;
+ mimořádně SUR9 – Jednobodovosť {zamerania} mysle.

 

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění…
Předávám slovo:


JULO:

SUR2:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

 

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? 04

Všetka duchovná pravda sa nachádza v každom duchovnom koncepte; je iba potrebné úplne pochopiť jeden jediný {duchovný} princíp, aby sme porozumeli všetky a dospeli k {Poznaniu} Skutočnosti. Zvoľte si jeden duchovný princíp či nástroj, a neúnavne ho uplatňujte, až do jeho úplného vyčerpania: odpúšťanie, alebo láskavosť, prevedené do úplného vyčerpania, {alebo}  3. krok z 12-krokového programu {‘Anonymní Alkoholici’, AA}, alebo  čokoľvek. Potom tento uplatňujte na každučkú myšlienku, pocit, čin, správanie, a to bez výnimky.

Stačí jediný skalpel na rozpitvanie celého ľudského tela, a stačí jediný duchovný skalpel na odseknutie sa od ega. Spočiatku si to vyžaduje úsilie na prekonanie prirodzeného odporu, ale keď sa ochota ‘to robiť’ zdokonalí, a to postupným vzdávaním sa, {tento} nástroj ožije svojim vlastným životom – {tu potom} už neexistuje všedné ja, ktoré by to robilo.

Nakoniec si uvedomíme, že tento nástroj je usmerňovaný niečím iným ako osobným všedným ja. Pravdu ‘nenájdeme, takže je ju márne ‘hľadať. Božskosť sa bez námahy odhalí sama. {A} je to záležitosťou pripravenosti sa na to {odhalenie}, a to agóniou umierania všedného ja a našej osobnej agendy. Telo je ‘ono’, karmická, kľúčikom naťahovacia hračka, ktorá si sama od seba vykračuje za svojím vlastným osudom; na toto kráčanie vôbec nikdy nepotrebovala ‘mňa’. Ako sa mi mohla takáto myšlienka vôbec objaviť a panovať?

Duch a srdce sú jedno. Je to srdce, ktoré je zajedno s Bohom, nie myseľ. Objaviť svoje srdce znamená objaviť Boha.

Aký je najjednoduchší postup na meditovanie? Myslím si, že by ste mali len sedieť s mierne zdvihnutými a vystrčenými rukami, nie aby ste prijímali, ako je to tradíciou v {tzv.} západných krajiných, ale naopak, aby ste vyžarovali to, čo by ste dali svetu a ľudstvu. V tichom sede, s vystrčenými rukami, akoby ste chceli požehnať svet, sa stanete sprostredkovateľom Boha a vyžarujete bezpodmienečnú lásku. Dávate všetko, čo ste nekonečne schopný dávať. Ste vyžarovacou anténou.

Začnete modlitbou, niečo podobné ako povedal Svätý František {z Assisi}:

„Ako tvoj služobník, Ó Pane, dávam to, čo si mi dal.“

Pritom, ako to robíte, sa prebudíte k tomu, za čím svet volá {o pomoc}, a automaticky to vyžarujete, a zrazu prídete k poznaniu, kto ste. Je to všetko bez slov. Môže to trvať roky, kým vám to trkne. Je to jednoduché a priamočiare ako laser. Stanete sa nekompromisným laserovým lúčom.

Pokračujete v tom a to, čo ľudstvo potrebuje, sa vám odhalí, a to, čo ľudstvo vo svojej podstate prirodzene je, sa vám odhalí, a nakoniec aj to, čo je Skutočnosťou Vášho Ja-Bytia sa zaskvie v Absolútnej Súladnej Dokonalosti.

Myseľ je utíšená. Všetko existuje z titulu svojej vlastnej podstaty, a spontánne sa skvie {, prejavuje}. Neexistuje ‘tu’ alebo ‘tam’, ani subjekt a objekt, ani ‘ja’ a ‘vy’. Nič nezapríčiňuje niečo iné. Všetko je už také, aké je , {aké to má byť}. Neexistuje rozkúskovanosť. Všetko je zliate v jednom.

A nie je nič úžasnejšie, ako spätný návrat domov k svojmu Zdroju.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Synopsis and Study Guide to P vs. F“, Part III, str. 2

 

SUR9:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované 10jan2022
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr R Dávid Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 125

Jednobodovosť {zamerania} mysle 04

Základ {tohto prístupu, s ktorým sa chceme skamarátiť} sa popisuje ako nami vedome zvolený proces {voľného prietoku mysľou zachytávaného obsahu}, ktorý sa často pletie s pojmom ‘sústrediť sa’.

Namiesto toho {‘sústredenia sa’ na obsah} sa tu jedná o dôsledok zaostrenia sa {na nechávanie odplachtenia každého mysľou zachyteného obsahu}, a nie úsilia {zaostrenia sa na ten zachytený obsah}, na čo nabáda pojem ‘sústrediť sa’. Ide vlastne o rozhodnutie ‘umožniť’ {odplachtenie obsahu}, a nie ‘robiť’ {šťúranie v obsahu}, {jin, nie jang}. Zahŕňa to ochotu vzdať sa, buď držania sa, alebo {, na druhej strane,} vyhýbania sa prehliadke zachytávaných javov, bez ohľadu na to, či je ich pôvod v nás (myseľ/emócie), alebo mimo nás (zdanlivosť vnímania / zmysly).

Je len potrebné zanechať príťažlivosť k, alebo averziu voči, prechádzajúcim javom. Pojem ‘sústrediť sa’ vedie k ‘úsiliu’ ega zamerať sa na obsah, ktorý je lineárny; namiesto toho by uvedomovanie malo ustúpiť od obsahu (predstáv, myšlienok, ideí, pocitov, atď.) {a nasmerovať sa} na samotné nelineárne pole rámca.

Tento postoj nás vedie bližšie k otázke ‘kto’ pozoruje. S vnútornou úprimnosťou potom človek zistí, že neexistuje ‘kto’, ale namiesto toho je to ‘čo’ – čo je nezávislá črta {vedomia}, ktorá zachytáva.

Od toho, {čo pozoruje, (a tým aj od zachytávaných javov)} sa dá odpútať

na základe stiahnutia zámeru niečo so {zachytávanými} javmi ‘robiť’,

ako napríklad ⇒ vytĺkať pôžitok alebo  nejakú emóciu.

Presnejší názov pre tento prístup {jednobodovosti zamerania mysle} je

‘nebodovosť {zamerania} mysle’, a to v tom zmysle, že

ide o našu voľbu/rozhodnutie nezaostrovať {‘ a hľadať situácie’},

a tak sa nenechať vtiahnuť do účasti na prechádzajúcich javoch.

Človek, jednoducho, svojou voľbou, dovoľuje {‘difúzne’} zachytávanie {predchádzajúcich a prechádzajúcich javov na obrazovke mysle}, namiesto úsilného jednobodového zaostrenia {a nenechá sa nachytať na kaviarenskú ponuku tém, ponúkajúcich sa všednému ja na uchmatnutie} (…).

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr R Dávid Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 125

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Mysl  – opakování toho podstatného ze 7. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’. Pro velký počet modrých vět v této sedmé kapitole jsme toto čtení, se zaměřením se na to podstatné, rozdělili na tři části a dnes budeme pokračovat tou závěrečnou.

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

 

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Tretia časť

SMER CESTY K VEDOMIU

KAPITOLA 7

Myseľ

Pokračování z minulého týdne – třetí část

Neosobnosť Ega

.7.51.    Pokiaľ {vo všednom ja} panuje presvedčenie o samostatnom {, oddelenom} ‘ja’ alebo ‘mojom {ja}’, {všednému ja} sa zdá, akoby sa človek obetoval, keď upustí od ega/mysle. Vníma sa to ako obeta, pretože sa to {, ego/myseľ,} pokladá za niečo unikátne a vzácne, pretože je to {považované za} osobné. Je užitočné si ujasniť, že ego je neosobné; vôbec nie je unikátne. Každého vrodené ego funguje približne tak isto, ako {ego} každého iného. Pokiaľ nie sú pozmenené duchovným vývojom, všetky egá/všedné ja sú samoúčelné, egoistické, samoľúbe, dezinformované, a oddané nekonečnému zisku, vo všetkých jeho obvyklých podobách, ako je moralistická nadradenosť, vlastníctvo {čohokoľvek ‘cenného‘}, sláva, bohatstvo, pochlebovanie, a šéfovanie.

.7.52.    {Práve} kvôli svojim stanoviskám, ego každého človeka plodí vinu, hanbu, chamtivosť, hrdosť, hnev, besnenie, závisť, žiarlivosť, nenávisť, atď. Pretože ego je vybudované zo stanovísk, nemá možnosť byť ničím iným, než čím je{!} Preto sa stane neuniknuteľným zdrojom nekonečného utrpenia a strát {a zisku}. Nadovšetko, bojí sa budúcnosti, a samotného prízraku smrti, čo je prirodzene vlastné štruktúre ega. Čoho sa ego najviac drží, je jeho presvedčenie o svojej vlastnej existencii ako nezávislej skutočnosti. Na nejaký čas, ego sa dokonca utieka k hľadaniu osvietenia, ako tajného prostriedku na zabezpečenie si svojho prežitia až do Večnosti. Týmto klamlivým úskokom, duchovné ego sa vynára v zúfalom, ale teraz už rafinovanom spôsobe prežitia. Naše fantázie o našej {akože} skutočnosti sú nám drahé, a neochotne sa ich zriekame. {Celý} postup {vzdania sa všedného ja} si vyžaduje aj odvahu, aj vieru {, čo je vnútorná slepá dôvera}. Upustiť od poznaného pre nepoznané si vyžaduje veľké odhodlanie, ochotu, a oddanosť vzdať svoju vieru Bohu.

Príčinnosť {, A Tá Je Podkladom Ega}

.7.53.    Niektoré ozrejmenia {pri duchovnom raste} prinášajú veľké skoky vo vedomí, a preto stojí za to si ich zopakovať, pretože sú často pochopené predovšetkým prostredníctvom procesu zoznamovania sa {s danou tematikou}, a nie postupným {spracovávaním} lineárnou logikou {premýšľania}. Pokroku napomáha upúšťanie od určitých obmedzujúcich, ale silne zakorenených súhrnov presvedčení, ktoré sú samy o sebe stanoviskami.

.7.54.    V Skutočnosti {, s veľkým S}, nič nezapríčiňuje niečo iné. Všetko {vyjadruje, a teda} je vyjadrením svojej vlastnej podstaty, a je samoexistujúce {, teda bez niekoho/niečoho individuálneho zapríčinenia}. {Všetkého} prejav je závislý od všetkého ostatného vo vesmíre, a od uhla pohľadu, z ktorého je pozorovaný. {Teda ešte raz,} všetko je vlastne samoexistencia vo svojej skutočnosti, pretože {to} všetko je súčasťou Všetkého-Čo-Je, a {čo teda} nemá samostatné časti, oddelenosť {od ostatného všetkého}, a ani samostatnú existenciu.

.7.55.    Keďže {každá vec a teda všetky veci} nie sú oddelené od všetkého ostatného, toho existencia, taká, aká {práve} je, si nevyžaduje vonkajšiu príčinu. To, čo sa {nám} ukazuje ako prejavené, vzniká {rovno a} priamo z neprejaveného, a to procesom {ktorý nazývame} tvorenie {, v náboženstve zavádzajúco nazývané Stvorenie, ako napríklad vo vete „Boh stvoril svet“; je to minulý čas slovesa, ako sme uviedli v .1.7.}. Nevzniká to ako následok ‘niečoho iného’ {, všedným ja vymyslenej nejakej príčiny}. Neexistuje žiadne ‘{niečo} iné’, a len v dualite sa zdá, že {to, čo sa nám ukazuje ako prejavené,} si vyžaduje vysvetlenie {svojho vzniku, použijúc}, napríklad {všedným ja vymyslenú} príčinnú súvislosť {poznámka pre matematicky nadaných – akože operand medzi udalosťou A, a udalosťou B}, aby sa vysvetlilo to, čo sa {všednému ja} javia ako oddelené udalosti. Vlastne, nejestvujú oddelené udalosti, oddelené veci, žiadne diania, ktoré by bolo treba vysvetliť.

.7.56.    Newtonovský model {existencie} príčinných súvislostí, ktorý je hlavným obmedzením ciachovaných úrovní 400-viek, predpokladá záhadný proces nazývaný ‘príčinnosť’. Ak pozorujeme a pozorne skúmame sled udalostí, všimneme si, že ide vlastne o sled prejavov. {Tento sled} je vytvorený {všedným ja, a to jeho úplne náhodným,} svojvoľným výberom {zvolenia} začiatku a {zvolenia} konca, a to {tak, ako sa mu hodí pre Jeho príbeh} v čase alebo v priestore. Príčinnosť je abstraktný náhľad, a ako všetky abstrakcie, nemá prirodzene vlastnú skutočnosť. Je to jazykový pojem, {ale} užitočný {a potrebný} vo fyzickom svete bežných činností. My vidíme iba podmienky. Zrejmým príkladom je, že človek môže ‘začať iba odtiaľ, kde je’. Mohli by sme povedať, že nevyhnutnými predpokladmi ‘udalostí’ nie sú príčiny, ale určité nevyhnutné podmienky {, pri splnení ktorých niečo akože ‘nastane’}. Dokonca aj intelektuálne uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomostí, si vyžaduje zrieknutie sa hypotetických {vymyslených náhľadov,} konštrukcií, ktoré majú len špekulatívnu hodnotu ako jazykové vysvetlenia. Toto je zrejmé z otázky dieťaťa: ‘Prečo sa kvet otáča k slnku?’ ‘Heliotropizmus’ je uvádzané vysvetlenie, ktoré síce napĺňa túto otázku, ale ktoré vlastne je odpoveďou bez odpovede. Rečnícka otázka môže vytvoriť len rečnícku odpoveď. {Všimnime si, že je to otázka „prečo“, a ako každá otázka „prečo“ je v Skutočnosti nepatričná.}

.7.57.    Nakoľko myseľ, ktorá funguje na základe modelu newtonovskej príčinnej súvislosti, nemá prostriedok na rozpoznanie pravdy od falše, {takáto} vedecká myseľ {túto svoju v určitých oblastiach uvedomujúcu si neschopnosť} nahrádza skepticizmom alebo dokonca cynizmom, v snahe brániť sa pred zavádzaním. Na prekonanie tohto {jej} obmedzenia sú {ňou} využívané všelijaké obchvaty, vrátane dômyselných štatistík, ktoré sú zaraďované do podkategórie nazvanej ‘Vedecká Metóda’. To vedie k takzvaným dvojito slepým pokusom {teda takým, pri ktorých aj testovaný, aj testovateľ sú ‘zaslepení’, teda ani jeden z nich dopredu nevie, kto dostáva placebo), alebo k odkázanosti na zopakovateľnosť výsledkov, nadhadzujúc {a vyzdvihujúc} štatistické a matematické kritériá, ktoré sa sami sebou stávajú tým, čo dáva abstrakcii skutočnosť príčinnej súvislosti, ako údajný pôsobiaci mechanizmus. Z nelineárnej dynamiky však pozorujeme, že práve z rovnakosti vzniká rozdielnosť, inak by celé Tvorenie stálo. Je to práve zo stámiliónov generácií čiernych chrobákov, z ktorých sa zrazu objaví biely chrobák.

.7.58.    {Všetky} skepticizmom vytvárané zábrany sú v hypotetických sporoch všetko zdržiavaním duchovného pokroku. Viera {, teda vnútorná slepá dôvera,} si vyžaduje dobrovoľné pozastavenie pochybností {napríklad zo zvolenej duchovnej cesty (, ale buďte si istý, že je bezúhonná!)} , čo podporuje uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, ktoré {, uznanie,} tvorí základ všetkého duchovného pokroku. {Posun zo (slepej) viery na} presvedčenie nastáva neskôr {, ak dozrel čas; pri priaznivých karmických podmienkach pre stúpenca}, pretože pravda sa odhaľuje sama od seba, je zrejmá sama od seba {, teda samoočividná}, a prichádza ako beznámahové, sebauskutočňujúce  predloženie.

.7.59.   Ak neexistuje príčinná súvislosť a {teda} nič nespôsobuje niečo iné, ako potom privodíme želané ciele alebo zmeny? {Čo sa vlastne teda deje,} je nastolenie nevyhnutných podmienok, ktoré, pri pohľade do minulosti, boli vždy prítomné {, okrem ‘poslednej’}. To, čo si želá {, alebo neželá všedné ja}, je zachytávanie {vzchádzajúcich} následností {a udalostí funkciou svedka}; a pritom}, potom príčinnosť je nadhodená {ako fígeľ všedného ja} ako{že bola, táto príčinnosť,} pôsobiaca počas {celého prejavovania sa} týchto následností.

.7.60.   Pri pozornom rozbore nám svitne, že samotné následnosti {, akože postupnosť udalostí}, podobne ako heliotropizmus, sú len intelektuálnou konštrukciou. {Aby sme si tento náhľad následnosti priblížili, môžeme si, ale len dočasne, ako pomôcka, povedať, že} nieto ani následností, ani dianí, ale namiesto toho {sú nami registrované,} po sebe idúce, body pozorovania, na pomyselnej časovej osi. {Ak sa takto, rozkúskovane, pozeráme na následnosť udalostí, tak} prinajlepšom by človek mohol postrehnúť, že toto {rozkúskovanie aspoň} rozmazáva to, čo sa javí {a považuje} ako premena vzhľadu {pozorovaného}.

.7.61.   Ak upustíme od svojvoľného, {všedným ja} umelo {zvoleného} bodu pozorovania v {nejakom} čase, tak {proste nutne} zmizne mylná predstava zmeny {, lebo čas sme zanechali}. Domnienka {, že sa vyskytuje nejaké} ‘toto’, v porovnaní s {nejakým} ‘tamtým’, je výplodom duality a svojvoľne {zvoleného} bodu pozorovania.

.7.62.   {pozri 2.19., pozri 6.2.} V Skutočnosti {s veľkým S}, nejestvuje ‘toto’ alebo ‘tamto’, nejestvuje ‘tu’ alebo ‘tam’, nejestvuje ‘teraz’ ani ‘inokedy’. Sú to len mechanizmy {,nástroje,} myšlienkových pochodov, rovnako ako sa nedá opísať poloha bez základného referenčného bodu {ktorý však slúži ako pomocný mechanizmus pri nutnom opisovaní vo fyzickom svete}. V Skutočnosti neexistuje žiadne ‘toto’, ktoré by sa stalo ‘tamtým’; ani čas, a či vzdialenosť, nie sú ničím iným než {z pohľadu Skutočnosti} mylnou predstavou, vytvorenou svojvoľným výberom referenčného bodu. {Tento} svojvoľne zvolený referenčný bod {náhodného umiestnenia} v priestore nie je {v Skutočnosti (, ktorá nemá polohu v priestore)} možný {existovať}, ani nie je {teda} popísateľný; preto sa o Skutočnosti hovorí ako o nemajúcej polohu, či umiestnenie v priestore, mimo priestoru a času. Nie je popísateľná tými {takými} pojmami {toto, tam, vtedy, raz, inokedy …}, ktoré sú len kategóriami myšlienok a abstrakciami procesu uvažovania. Tie sú však užitočné pre úrovne vedomia, ktoré ciachujú predovšetkým v 400-vkách. Pri 500-vkách dochádza k podstatnej zmene modelu {pohľadu všedného ja na skutočnosť}, takže to, čo bolo {doteraz považované za} skutočné, sa teraz javí ako neskutočné, a to, čo je {predtým považované za} neskutočné, sa teraz stáva ‘skutočným’. Každá úroveň uvedomovania má svoje vlastné chápanie pravdy, pričom zorientovanosť {človeka} prichádza vďaka spoznaniu tejto črty úrovní vedomia {, že naozaj každé všedné ja, od napríklad 20-tky počnúc, !!!má pravdu!!!. !!! ale iba na svojom vlastnom piesočku!!! A preto sa neoplatí hádať sa, pretože sa nehádate s Adamom, ale s energiou úrovne vedomia, ktorá sa cez Adama prejavuje}.

.7.63.   Ak príčinná súvislosť nemá skutočnosť {, ináč povedané nejestvuje}, a mechanistické {newtonovské} poukazovania nie sú vysvetlením toho, čo pozorujeme, akým iným vysvetlením by sa to dalo dočasne nahradiť, kým sa {v nás} neodhalí väčšie uvedomovanie? Myseľ je rozpakom zdanlivo neriešiteľnej situácie života, preto môžeme na jej otázky {, obdobne ako na všetky rozpaky zo zdanlivo neriešiteľnej situácie,} odpovedať dočasným, ale zjavne uspokojivým vysvetlením Tvorenia.

.7.64.   Ak sa {teda} neprejavené stáva prejaveným prostredníctvom sústavného tvorenia, potom nie sú potrebné inakšie intelektuálne prostriedky alebo predpoklady, ako pokusy o vysvetlenie zrejmého {pre úrovne nad 500-vky}. {Pre uspokojenie mudrlantského všedného ja, ktoré potrebuje papaničku nejakého vysvetlenia,} mohli by sme {mu} povedať, že všetko je Tvorené tak, aby sa {mohlo} samotvoriť, pretože je {,táto samotvornosť,} prirodzene vlastná {, prihodená k} všetkého existencii a {teda k} povahe samotného Tvorenia. Z takéhoto vysvetlenia potom {ale} vychádza ďalšia dualita, a to ‘stvorený‘ oproti ‘tvoriteľ’. Tú možno ľahko preklenúť tým, že uvidíme očividné; že Tvorenie a Tvoriteľ sú jedno a to isté. V nedualite nieto oddelenia medzi tvoriteľom a tým, čo je tvorené. Keď sa obmedzenia {mysle} pustia, vesmír sa odhalí, že nie je odlišný {, a teda oddelený,} od Božstva. Pri Sebastotožnení sa s Ja-Bytím sa božskosť celého Tvorenia, vo všetkých jej prejavoch, vynára so žiarivou silou a absolútnosťou. Je sebažiariace, sebaodhaľujúce, sebatotožné, a zavŕšené, v úplnej svornosti a jednoliatosti.

.7.65.   Absolútno je presne také. Nekonečná Božia Prítomnosť Všetkého-Čo-Existuje, je mimo všetkého času a priestoru, naveky zavŕšená, dokonalá a celistvá. Všetky body pozorovania miznú, a je {len} všadeprítomnosť toho, čo Vie-Všetko tým, že Je-Všetkým.

.7.66.   Pritom, ako Skutočnosť vystupuje do popredia vo svojom ohromujúcom sebasvedectve, a nekonečnom mieri, zdá sa, že zábranou Sebastotožnenia sa s Ja-Bytím bola samotná myseľ, ktorá nie je odlišná od ega; sú jedno a to isté.

.7.67.   Stav Uvedomenia {, stav Ja-Bytia,} je úrovňou ‘ne-myslenia’, {ale pozor,} čo nie je to isté ako ‘prázdnota’ alebo ‘ničota’. Tieto pojmy sa odvolávajú na formu. Absolútno je sférou neformy, neobmedzenia {bez akýchkoľvek obmedzení} , a neumiestnenia {v priestore}, a preto večnej prítomnosti totality Všetkého{-Čo-Je}.

.7.68.   Jestvuje iba Existencia {, s veľkým E}. Existencia si nevyžaduje žiadnu príčinu, a myslieť si to, znamená vytvárať klamlivú logiku. Pod Existenciou mienime postrehnuteľnosť na základe pozorovania, a z toho vyplývajúce hypotetické zmeny stavov, z neexistujúceho na existujúce. Avšak, to, čo je, vždy bolo, vo svojej zavŕšenosti, mimo všetkého času; hľadanie prvotnej príčiny je výplodom premieľania myšlienok, ktoré sa rodí popri náhľadoch na čas a priestor. Mimo času a priestoru nieto žiadnych udalostí, žiadnych začiatkov, žiadnych koncov, ktoré sú mimo rámca {všedného} ľudského myslenia či uvažovania.

KONIEC B2K7

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Pole vědomí a naše zařazení se v něm;

– Jeden z důvodů, proč se vyvíjet – audio DRH – volně;

– Život je interakce;

–  Každý vykonává potřeby přítomnosti dle své úrovně vědomí;

– ?

JULO:

– Pole vědomí a naše zařazení se v něm;

From: “Transcending the Levels of Consciousness: (2006), Chapter 3: Apathy—Accidents, p. 81

Nekonečné pole vedomia je Všeprítomné, Všemocné a zahŕňa Všetku Existenciu. A tak sa nič nemôže udiať pomimo jeho nekonečnej sféry, pretože je Zdrojom Existencie. Vo vnútri tohto nekonečného poľa moci sa nachádzajú znižujúce sa úrovne energetických polí. Ako sa postupne prejavujú vo forme (lineárnosti), ich relatívna moc sa znižuje až k jednotlivcovi.

{Toto} gigantické pole by sa dalo prirovnať k obrovitánskemu elektrostatickému poľu, v ktorom je človek ako nabitá častica, ktorá sa vzhľadom na nekonečnú silu poľa automaticky zaraďuje v poli podľa svojho individuálneho ‘náboja’. Náboj karmického duchovného tela sa nastavuje zámerom, rozhodnutím a, zaradením sa za zámer.

Naivnej zdanlivosti vnímania sa javí, že to, čo nie je rozumovo vysvetliteľné, akokeby bolo ‘náhodné’, najmä ak je udalosť nepredvídateľná. Keďže nekonečné pole vedomia je neobmedzené svojím rozsahom, nič sa nemôže stať mimo neho. Všetko, čo sa v ňom deje, je pod jeho vplyvom, a preto v Skutočnosti nič ‘náhodné’ nie je možné.

From: “I: Reality and Subjectivity” (2003), Chapter 5: Spiritual Reality p. 85

Otázka: A čo ‘náhody’?

Odpoveď: Takzvané náhody sú mylnou predstavou zdanlivosti vnímania vo sfére formy, ktorá je založená na lineárnom očakávaní. Pri svalových testoch sa odhalia skryté prvky a mylná predstava o ‘náhode’ zmizne. Jediná hypotetická možnosť pre výskyt opravdivej nehody by si vyžadovala, aby sa ‘stala’ mimo Všeobsahujúceho Tvorenia, čo je nemožnosť. Aby bola takzvaná náhoda pozorovateľná, podľa definície by musela nastať vo vnútri rozpoznateľného vesmíru. Všetko predstavuje dôsledok účinku celého vesmíru počas celého jeho trvania. Nič nie je mimo karmickej, vyrovnanej súhry vesmíru.

– Jeden z důvodů, proč se vyvíjet – audio DRH – volně;

DRH audio – One reason to evolve. Voľne

Voľby, ktoré sú vám dostupné, každému, závisia od úrovne vášho vývoja vedomia, {ako v spomínanom makovníku}. Ak ste dosiahli bod duchovnej šľachetnosti, potom je vám otvorená voľba ctiť duchovný záväzok toho, čo by svet nazval ‘váš protivník’. Na tejto {nižšej} úrovni by ste ho iba nenávideli. Takže možnosti, ktoré sú vám otvorené, odrážajú úroveň vášho vlastného rozvoja vedomia. Jedným z dôvodov, prečo vyvíjať vedomie, je teda to, že možnosti, ktoré sú vám otvorené, nie sú otvorené ľuďom, ktorí tento bod nedosiahli. Voľba odpustenia ľuďom nie je otvorená {každému}. Väčšina ľudstva neprijíma odpustenie svojmu nepriateľovi, však? …

Možnosť nenávidieť {v nižších úrovniach vedomia} tu nie je, s výnimkou jednotlivcov, ktorí sa pravdepodobne v dôsledku toho všetkého vyvinuli a hovoria, že {nenávidieť} je hlúposť. Majú možnosť sa s tým vyrovnať, ale kým sa neodpútate od tohto nižšieho energetického poľa nenávisti, ak ste chytení v slezine, ste chytení v slezine. Takže ten, kto je chytený v slezine, …nemáte možnosť si zvoliť láskyplnosť. Nie je to vo vašich možnostiach. Takže hodnota duchovne vyvinutých ľudí navzájom, oni vyžarujú túto schopnosť do vašej aury, takže táto spoločná aura duchovne vyvinutých ľudí vám {to} prináša. Viete, že máte možnosť odpustenia, bez ohľadu na to, aké je to zlé. Neexistuje žiadna oprávnená nevraživosť. Možnosť odpustiť je schopná.

Všetko, čo je potrebné, je už vo vás. Božia láska je taká mocná, taká hlboká, taká vrodená do samotnej podstaty vášho bytia, že ak ju nájdete, nájdete v sebe silu a ochotu odovzdať všetko, vrátane samotného života, Bohu. Už teraz je vo vás mocná oddanosť. Hovoríte: „Nemám na to silu“. Ak ju privoláte, vo vás samých už existuje. „Za Teba, Ó, Pane, Bože, položím svoj život vo všetkých jeho detailoch“. Sila tejto oddanosti sa nachádza vo vás všetkých a je zárukou vašej spásy.

– Život je interakce;

Život je interakcia rozličných úrovní vedomia. Konflikty vznikajú tým, že tieto jednotlivé úrovne vedomia, rozdielne, sú nútené medzi sebou žiť, komunikovať, interaktovať (šéf je na iné úrovni, manželka je na iné úrovni, deti sú na iné úrovni) a všetky tie úrovne majú svoje pravdy a na nižších úrovniach nevidia ludia, že se dá na vec pozerať ako na čtvorec a ako na kruh. A z toho je konflikt a vojna.

 

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

–  Každý vykonává potřeby přítomnosti dle své úrovně vědomí

Vykonávám potřeby přítomnosti podle své úrovně vědomí; bez toho, abych si přál, aby věci byly jinak; a vím, že budu vědět co třeba vědět, až to bude třeba vědět; a jsem zodpovědný za snahu a ne za výsledek.

Předávám Julovi slovo:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen ve skupině Julo!
 2. Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme více než rok.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (36) na setkání z 3. ledna/januára 2022.

–  Amanda  č.1 – poděkování za aktivitu

–  Amanda  č.2 – poděkování za odezvu ke „Svědkování“

–  Adam – reakce na „Hopkinsova slova“

– ?

Prvně odezva od Amandy, která přišla mailem:

Ahoj, 
 píšu odezvu a poděkování za vaši činnost.
 Jako první děkuji Julovi za to, že na minulém meetingu doporučoval znovu prostudovat materiál s popisem úrovní vědomí, který jste měli ve Střílkách. Byla tam ta odpověď, kterou hledám cca 2 roky! Prosila jsem: Pane Bože, prosímtě dej, ať ji najdu, už nevím kudy kam. Dále děkuji Julovi za to, že tam tu odpověď napsal, protože v překladu knihy Vzestup po úrovních vědomí to tam napsané není. Hledala jsem to v oficiálním překladu i v amatérském na hawkins.support.
 Je to popis úrovně 500, kde Julo píše: Nie je to silná emocionalita, nie je to priťažlivost ku jiným, nie je to pripútanosť………Nie je prechodná a meniaca sa podľa vonkajších okolností. Takto opísaná láska, po prerušení jej podporujcich vonkajších podmienok, vyúsťuje vačšinou do nenávisti, podľa čoho je zrejmé, že to nebola láska, o jakej hovoríme.
 Snažím se přijít na to, proč, i když se opravdu snažím v manželství praktikovat a dělat všechno, tak jak doporučuje dr, Hawkins chovat se k jiným lidem se kterými není jednoduché vycházet, proč to vždycky skončí u nenávisti. A já pak nevím, co s tím mám dělat, vyzkoušela jsem skoro všechny modré věty, které s tím souvisí a pojednávají o tom, tady se konkrétně jedná o mojeho manžela. A najednou mi to došlo, on s tím nic nemá, on je opravdu takový jaký je a jiný být nemůže, ani já s tím nic nemám, to bylo tenkrát na té úrovni 145 nebo kolik se píše v oficiálním překladu, tak jak jsem mohla při té zaslepenosti vidět, že je to blbec….. A je po nenávisti u které moje snahy s ním vycházet vždycky skončí. Mnohokrát děkuji, to byl ten jiný úhel pohledu, který jsem potřebovala, nebo vidět to z jiné úrovně.
 Dále chci poděkovat Honzovi za obě vánoční videa, Skvělé, dívala jsem se i s dětmi. Malým se líbila Princezna zakletá v čase, ta je super, ani nevím, že se taková pohádka natočila a na toho ducha od Dickense se s námi díval i nejstarší, kterého pohádka nezajímá. Tak snad nám z toho něco zůstalo.
 Ještě jednou děkuji a přeji mnoho sil do další práce ve zvyšování našeho vědomí.
 Zdraví Amanda

HONZA: Děkujeme Amandě za odezvu, jsme rádi, že záznam ze Střílek a Jakubovan pomohl. Letos si živé setkání zopakujeme, první plánujeme na přelom dubna a května, kdy se opět sejdeme v Ašramu zámku ve Střílkách, a pokud nebudeme mít možnost se sejít všichni na jednom místě, pak na Slovensku se sejdeme ve stejném termínu na Liptove v Jakubovanoch. Jste samozřejmě také zvána.

Také mám radost, že pohádky se líbily, na tu Princeznu zakletou v čase mne nasměrovala Dáša, na tu druhou – Vánoční koledu – tu máme jako doporučení od Dr. Hawkinse, o kterém se zmínil Julo.
Julo, chceš k tomu něco říct?

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

HONZA: –  Amanda  č.2 – poděkování za odezvu ke „Svědkování“
Julo se předminule ptal, jak by se dalo přeložit slovo WITNESSING, které by v překladu významově znělo jako svědkování, neboli být svědkem něčeho, co se událo venku. Amanda odepsala do komentáře u zveřejněného záznamu videa:

„Len sa dívať“ , len sa pozerať _ nerobiť s tým nič (svedkovanie) možno by toto slovo tam sedelo ☺️

HONZA: Děkujeme Amandě za odpověd, která pomohla, Julo použil její návrh, že?

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

–  Adam – reakce na „Hopkinsova slova“

Jde o odezvu z facebooku ze skupiny vědomí.
Vloni zde v online setkání – 19.7.2021 Julo přeložil text, který se právě hodil pro mnohé posluchače. Byly to „Hopkinsova slova“, které ukázaly, jak jednat s lidmi na velice nízkých úrovních vědomí a vnuknuly myšlenku, abychom byli při interakci s těmito lidmi více ve střehu a máme-li možnost, opustili jejich „přízeň“, přestali jim dělat hromosvod. Abychom pochopili, že tito lidé nás mohou znenadání „kousnout“, podobně jako krokodýl.

Letos po Facebooku kolovaly tyto slova v originále a strojový překlad neseděl, proto jsem je přesdílel do skupiny Vědomí a přidal Julův překlad. Mimochodem, později jsem zjistil, že ten Julův překlad jsem do skupiny vědomí vložil i v vloni v červenci, po našem online setkání…

Napsal mi Adam, že to nejsou Hopkinsovy slova a ať to uvedu na pravou míru, že bychom ve skupině Vědomí neměli podporovat lži. S Julem jsme Adamovi odpověděli a Adam následně odpověděl nám:

Julo k tomu nyní dodává:

1.Praktický príklad to toho, čo sme si vysvetľovali o takých úrovniach vedomia, pri ktorých je všedné ja/ego tak zaslepené, že si vytrubuje svoju pravdu bez počúvania druhej strany. Tak tu to máme:

Začiatok a koniec nášho emailu Adamovi boli slová „Zámerom tohto úryvku je a bolo poukázať slovami iného človeka, ako si iní zvyšujú svoju úroveň uvedomovania na ich danej úrovni. Tento úryvok to vyjadruje. Čo je doležité, je vyjadrenie podstaty bezúhonného učenia určitej úrovne a nie jej autor.“, a koniec bol „viz zámer v prvej vete.“. A Adamova odpoveď je „Nevím, jaký záměr vedl Jula k tomu, že ve studijní skupině dr. Hawkinse byl prezentován zmíněný text. K úrovni vědomí textu jsem se již vyjádřil – tento text nikomu nedoporučuji ke zvýšení úrovně vědomí. Preferuji pravdu před falší…“ , … ale viem moje, Adamove, stanovisko, že nechcem počuť o zámeroch iných.

 1. Ďalej uvedieme praktický príklad, že ak všedné ja/ego niečomu nerozumie a pritom ešte nedosiahlo úroveň pripúšťajúcej diskusiu, tak nediskutuje, ale útočí. Napadne doručiteľa a napadne presnosť slovíčiek potrebných na vyjadrenie tematiky:

{obrátil jsem se na www.oversightboard.com s žádostí o posouzení toho, zda je v pořádku, že jméno a fotografie sira Anthony Hopkinse je spojováno s textem, jehož zjevně není autorem. Sám Julo na videu spojuje text s sirem Anthony Hopkinsem, takže lidé, kteří toto budou poslouchat nebo to poslouchali, byli uvedeni v omyl.}

{Honza zmínil v komunikaci s jinou členkou skupiny, že tento text není z oblasti úrovně „pětistovek“ (úroveň vědomí 500+). A o textové části Kurzu Zázraků se Julo vyjadřuje slovy: „Nechoď tam.“ Takže textovou část KZ, kterou kalibroval dr. Hawkins na 550 a není Julem doporučována, ale text, který evidentně není z úrovně 500, tak tomu je ve studijní skupině dr. Hawkinse dáván prostor? To je řečnická otázka.}. A pamätáme sa definíciu tangentu z niektorého z predchádzajúcich stretnutí, ako pomer nejakých zaľahlých strán ako ukážku ešte nedozretého slovíčkovania.

 1. Ďalej si všimnime, že takáto úroveň vedomia hľadá vinu a trest, a obracia sa na takzvané autority, kam domnelý priestupok nahlási.

{ obrátil jsem se na www.oversightboard.com s žádostí o posouzení toho, zda je v pořádku, že jméno a fotografie sira Anthony Hopkinse je spojováno s textem, jehož zjevně není autorem }

 1. Na záver si povieme, že nie je potrebné ciachovať úroveň ľudí, ale stačí porovnať ich slová a činy s jednolivými úrovňami vedomia, ktoré sme už uvádzali. Vy si to môžete urobiť sami pre seba. Naším zámerom bolo vám ukázať jedno z praktických použití mapy vedomia.

Pýtate sa, čo bolo spúšťačom a obsahom hore uvedenej odozvy Adama? Na internete prisudzované autorstvo slov jednému z dvoch autorov, kde my sme pred pol rokom čítali a uverili, že ich povedal  {v angličtine} Antony Hopkins a iná skupina na internete tvrdí, že to bola autorka…Weist..  My nevieme, kto je ich autorom, ale Adam to vie.

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Stránky www.hawkins.support byli přidány jako československá studijní skupina na rozcestník skupin DRH při veritaspub.com – na stránky, kterou spravuje Suzan Hawkins.
 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Je přidána nová funkce – stažení jakékoliv stránky jako PDF soubor. Julo si to přál, tak jsem to zprovoznil. Je to podprogram, který je nabízený bezplatně, proto je omezený v rámci typů písma a dalších možností jako jsou vložení názvu stránky do názvu PDF souboru apod.
 • Do stránky našich audií bylo nově vloženo díky „Adamovi“ asi 20 chybějících MP3 záznamů, nyní je poslední záznam k 1.11.2021.  Pokud nám Adam pošle další audia, rád je opět vložím…

 

 • Na hawkins.support vytvářím nový oddíl, který jsem nazval Studijní Centrum. Tento oddíl je viditelný jen po přihlášení a po ověření přihlašující se adresy.
  Zde bude možnost neveřejně komunikovat o důvěrnějších věcech v rámci studia DRH.
  Také jsem vytvořil složku pro zápis dat pro vzájemné kontaktování se a pro setkávání se v regionech. Mám radost, že začínáte vkládat nové okresy a k nim své údaje.
  Současně vytvářím oddíl, kde bychom na základě prvních 14 setkání – díky rozdělení a setřídění textů a videí mohli nabídnout komukoliv a kdykoliv opakování témat s možností dotazů i odpovědí členů skupiny či delegování otázky přímo na Jula.
  Také tu bude naplněn archiv odezev a odpovědí.
  Další náměty prosím pište na email nebo navrhněte v diskusi při posledním bodu setkání.

Studijní centrum budu rozvíjet postupně, dle časových možností.

 

 • Jarní živé setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat on-line tak, jako posledně. Tuto událost jsem dnes zviditelnil na stránkách hawkins.support a začínáme přijímat přihlášky a platby záloh na toto osobní setkání. Přesné ceny za setkání ještě nejsou známy a budou mírně vyšší, než ty loňské. Díky zdražování… Jak obdržíme aktuální ceníky, opravíme ceny na příslušné stránce.

 

Dotazy?


8) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

–  Slepá důvěra je do doby, než nám to bude jasné;

–  Kurz Zázraků a odlišnosti překladů;

–  Síla a nátlak je náhradou pravdy;

–  C-19 a náš „nákup“ podle úrovně vědomí;

 

–  Slepá důvěra je do doby, než nám to bude jasné;

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

–  Kurz Zázraků a odlišnosti překladů;

Julo si všiml odlišnosti u 5. Lekce v originálu a u překladů – českého a slovenského. Tím to nekritizujeme, že je to zlé, zdá sa nám, že ten slovenský to vyjadřuje presněji z vyššej úrovně.
5. Důvodem mého znepokojení není nikdy to, co si myslím.
5. Nikdy sa netrápim z dovodu, o ktorom sa domnievam
5. I am not upset… – rozladěný, namrzelý, rozrušený, ale ne znepokojený…

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

–  Síla a nátlak je náhradou pravdy;

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

–  C-19 a náš „nákup“ podle úrovně vědomí;

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

Poznámka od Amandy k C-19:
Dobré ráno Honzo,poslouchala jsem záznam minulého meetu..ptal ses Jula, jestli může člověk po prodělání covidu znovu onemocnět.Sleduji vědce imunologa J.Šinkoru. Rika, že ano (jedná se o reinfekce).IgG vzrostou za pár hodin a člověk má velmi mírný průběh.Mam vlastní totožnou zkušenost.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: