Co je Čistě Duchovní Cesta 1. část; Poslední metry finiše; Dynamika Osvícení – 21.6.2021

Záznam on-line meetingu ze 21.6.(jun)2021 na téma: Co je Čistě Duchovní Cesta 1. část; Poslední metry finiše; Dynamika Osvícení.

21june2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v další etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! 🙂

 

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Co je Čistě Duchovní Cesta? – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

– Poslední metry finiše
– Dynamika Osvícení.

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (07) na setkání ze 14 června/júna 2021. 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Co se stává, když využíváme služby poskytované zdarma. 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH. 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Jurajovi slovo:

Nečteno: Motto CZ: “Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.”

JURAJ: – Motto SK: “Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.”

JURAJ: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
Co je Čistě Duchovní Cesta? – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé.

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen “Julo volně”}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

02 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’

KAPITOLA 4  Základy

Pokračování …

 

B2K4_SK_ods57-74

                    Čo Je Čisto Duchovná Cesta?

 1. Vlastne, až do dnešnej doby, neexistoval spôsob, ako sa presvedčiť o pravdivosti alebo falošnosti akéhokoľvek duchovného učenia alebo učiteľa; takže duchovný študent sa spoliehal na svoju dôveru v duchovnú bezúhonnosť učiteľa, ktorá plynula z učiteľovej reputácie. Jediným spoľahlivým vodítkom bolo, že človek sa vďaka svojej vnútornej priazne a karme snáď zapojil do bezúhonného a správneho duchovného snaženia.
 1. Obmedzeniami veľkých duchovných ciest, ktoré vznikli pred tisíckami rokov, bol nedostatok {detailných informácií jednotlivých} učení, ktorý spôsobil postupnú stratu {obsahu, ako aj správnosti} toho, čo sa šírilo ústnym podaním. Došlo ešte aj k strate presnosti pri preklade z jedného jazyka do druhého, ako aj k nesprávnemu pochopeniu učenia zo strany poslucháčov, {pretože} ktorí sami neboli osvietení.
 1. Ak použijeme svalový test na ociachovanie úrovne pravdy veľkých svetových náboženstiev, uvidíme, ako bolo podrobne uvedené v knihe ‘Moc Oproti Sile’, že v priebehu času došlo k všeobecnému poklesu úrovne pravdy niektorých z týchto náboženstiev. Pokles v budhizme bol snáď najmenší a pomerne malý, ale v iných náboženstvách bola strata veľmi výrazná. Človek si môže ľahko urobiť veľmi poučnú štúdiu tým, že bude skúmať a ciachovať úroveň vedomia každého náboženstva, storočie po storočí, ako aj úroveň všetkých tých, ktorí tieto náboženstvá v tej-ktorej dobe vysvetľovali. Takýmto spôsobom je dokonca možné presne určiť, v priebehu ktorého roku a pod koho nariadeniami prišlo k úpadkom. Tieto úpadky je často možné spojiť s konkrétnymi udalosťami, pri ktorých cirkevné orgány urobili náboženské rozhodnutia, ktoré mali hrozné následky. Presnú podstatu chyby možno jasne určiť a pochopiť aj objasnením kultúrnych a politických síl v danej dobe. Boli urobené kompromisy, ktoré sa pravdepodobne v tom čase pravdepodobne zdali oprávnené, a ktoré sa považovali za dočasné v záujme prežitia, ale ktoré mali veľmi neblahé dlhodobé následky, pretože nikdy neboli neskôr opravené.
 1. Najbolestnejším a najvážnejším príkladom bol veľký úpadok úrovne pravdy kresťanstva, ku ktorému došlo v čase Nicejského koncilu. Kresťanstvo, ktoré bolo na 900-kách, kleslo o viac ako 400 bodov, v dôsledku začlenenia Starého zákona k Novému zákonu, {a následne pomenovanom} ako ‘Biblia’, plus začlenenia Knihy Zjavenia (ktorá je astrálneho pôvodu). Bola to veľmi zničujúca chyba, keďže všetky knihy Starého zákona s výnimkou Genezis, Žalmov a Prísloví spôsobujú, že človek pri svalovom testovaní ochabuje, čo naznačuje, že ich úroveň pravdy je pod 200, a teda sú nepravdivé. Táto negativita pochádza z pripisovania ľudských vlastností Bohu, ktorý sa tým pádom stáva omylným, a podliehajúcim negatívnym ľudským emóciám, ako sú pomsta, nenávisť, zaujatosť, vyjednávanie, zraniteľnosť, zlosť, ničenie, pýcha a márnivosť. Tohto rozhnevaného boha pomsty bolo treba upokojovať, lichotiť mu, ukľudňovať ho a vyjednávať s ním, aby nezačal ničivo besnieť a nezoslal na nás búrky, záplavy, oheň a mor. To bol presný opak Boha pravdy, milosrdenstva a odpustenia, ktorého predstavoval Kristus. Kristus povedal, že boh pomsty má byť nahradený Bohom milosrdenstva a odpustenia. Za nepriateľov sa malo modliť a odpúšťať im za ich nevedomosť. Toto učenie {však} zavrhovala staroveká hebrejská tradícia ‘Boha Mravopočestnosti, Pomsty a Protekcionárstva’.
 1. Starovekí bohovia primitívnych kultúr pochádzajú z ‘astrálnych’ úrovní vedomia a sú pôvodcami škandinávskych, germánskych, gréckych, hebrejských, rímskych, egyptských, babylonských, inkských a mayských ‘bohov’, s ich prezrádzajúcimi obmedzeniami ľudských vášní, motívov, stanovísk, nenávisti a požiadaviek na prinášanie obetí, a na žiarlivé, zlostné ničenie. To, čo je skutočne Boh, má nekonečnú moc a nepotrebuje používať slabú manipuláciu silou. To, čo je skutočne božské, nemá žiadne zraniteľné miesta, potreby, ani osobné záujmy. Emocionálnosť, výberovosť, a obmedzenia, ktoré tieto odhaľujú, nie sú vlastnosťami Boha, ktorého prítomnosť sa vnútorne prejavuje Láskou a Mierom. Negativita pochádza z mysle človeka, ktorý vyrába nekonečný rad falošných bohov, z ktorých všetci vyžadujú uctievanie a prinášanie obetí. Boh Skutočnosti nemá žiadne ‘potreby’ a nepodlieha potešeniam alebo nepotešeniam, a už vôbec nie tomu, aby bol ututlávaný.
 1. Závažnosť straty porozumenia {predošlým informáciám} je možné vidieť na základe uvedomenia si, že číselné ciachované hodnoty sú logaritmické. Strata o sto bodov predstavuje obrovskú stratu pravdy a moci. V niektorých náboženstvách boli tieto chyby také závažné, že fundamentalistické vetvy týchto náboženstiev upadli pod kritickú úroveň 200, a z toho vyplývajúce klamstvá, ktoré boli prekrútené za pravdu, mali vážne následky, a to v podobe obrovského utrpenia a ničenia ľudstvom. Úrovne pod 200 predstavujú utrpenie vo všetkých jeho podobách.
 1. Jednou z hlavných pák, ktoré naklonili svet negatívnym smerom, bola sebazničujúca ideologická zbraň nazývaná ‘mravopočestnosť’, ktorá ciachuje ako Hrdosť na 190. Tá bola hlavnou ničivou silou a Achillovou pätou za posledných niekoľko tisíc rokov v dejinách ľudstva. Tá bola tou veľkolepou, najvypuklejšou zámienkou pre všetky podoby nepredstaviteľnej krutosti a barbarstva.
 1. Skutočne veľké {a pravé duchovné} cesty v histórii pochádzajú od avatárov, alebo Veľkých učiteľov, ktorých sme {svalovým testom} rozpoznali ako tých, ktorí kalibrujú na úrovni 1000, čo je najvyššia možná úroveň v pozemskej sfére. Najznámejšie v západnom svete sú mená Kristus, Budha, Krišna a Zoroaster. Úroveň 1000 sa zameriava na spásu celého ľudstva. Tým pádom {taký} duchovný učiteľ, ktorý sa obracia na celé ľudstvo, hovorí z úrovne avatára.
 1. Veľkí avatári žili predtým, než bolo k dispozícii tlačené slovo, a preto je nedostatok spoľahlivých údajov o tom, čo sa presne učilo a ako sa to vykladalo. Keďže existuje len málo vysvetlení toho, čo sa pôvodne myslelo, ľahko dochádzalo k nesprávnym výkladom pri tom, ako sa pôvodné učenie ďalej odovzdávalo. Môžeme sa ľahko presvedčiť, že do pôvodnej čistoty {učenia} sa vkradol omyl a skreslil ju. Mnohé z týchto odchýlok sú celkom zjavné a ľahko viditeľné pre každého, kto má čo i len trochu duchovnej intuície, alebo aspoň základný zmysel pre etiku. Zdá sa, že k skresleniam došlo pri zakladaní náboženstiev a pri tom, keď si mocenské úrady prisvojili meno svojich domnelých zakladateľov, aby tak získali vplyv a moc na prilákanie stúpencov a svetského majetku, a aby získali vládu nad ostatnými.
 1. Duchovnosť ako taká, nemá spory s nikým, a mylné interpretácie, ktoré sa odštiepili {od pravého učenia} ako dogmatické, boli vytvorené cirkevnými orgánmi, ktoré si chceli posilniť svoje postavenie, a ťažiť z mylných výkladov akoby boli duchovnou pravdou, pretože chceli získať svetské výhody. Takýmto konaním sa zriekli moci v prospech sily, a tým podryli pravdu, ako bola stanovená zakladateľmi, ktorí, pozerajúc do histórie, sa tak stali zakladateľmi len v názve.
 1. Postavenie a prestíž pôvodného avatára, {a jeho} Veľké meno, bolo týmto ukradnuté, a stalo sa predmetom obchodníčenia, a to s cieľom budovania veľkých {geopolitických} ríš. Vďaka tomuto {, v predchádzajúcich odsekoch nami uvedenému} krátkemu historickému pohľadu možno vidieť, že pôvodná pravda zostáva nepoškvrnená do dnešného dňa, a je teda možné ju znovu objaviť.
 1. Slovo ‘duchovný’, podobne ako slová ‘náboženstvo’ a ‘Boh’, sa stalo takým prekombinovaným, že je až zavádzajúce. Zrozumiteľnejší a obsažnejší pojem, ktorý sa vyhýba historickým skresleniam, a zahŕňa všetky dostupné a možné informácie o človeku a Bohu, je ‘vedomie’. Duchovnosť správne označuje tie aspekty vedomia, ktoré sa týkajú uvedomovania si pravdy a božskosti, a zahrňuje všetky odkazy na Absolútnu a Všadeprítomnú Skutočnosť, (ktorá je Zdrojom a nekonečnou sférou všetkého, čo existuje,) ako na samotnú Existenciu.
 1. V tejto definícii vedomie zahŕňa všetky možnosti a skutočnosti, v ich úplnosti, a predstavuje samotný priestor a podložie, v ktorom uvedomovanie napreduje k svojmu konečnému možnému stavu. Túto cestu môžeme bezpečne a presne potvrdiť, a to aspoň do ciachovanej úrovne vedomia 1000, pri ktorom sa mylná predstava existencie oddelenosti hľadajúceho už rozplynula. {Nieto mylnej predstavy subjekt/objekt, teda neJednoliatosti, a teda oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta}.
 1. Učenie každého Veľkého duchovného učiteľa, ktorý kedy žil, je teraz dostupné k nahliadnutiu, a dokonca aj k podrobnému ociachovaniu a overeniu. Úroveň vedomia 600 označuje úroveň, na ktorej sa dualita rozplynie do neduality. Práve v tomto bode je možné priblížiť k mostu medzi viditeľným a neviditeľným, poznaným a nepoznaným, všedným a možným. Na úrovni 600 sa stretávajú duch a človek. Viditeľné a neviditeľné sa navzájom prepájajú. Je to orientačný bod, ktorý slúži ako vodítko. Je to úroveň osvietenia.
 1. Je zaujímavé, že samotný svalový test Pravdy kalibruje na úrovni 600, a preto je fyzickým vyjadrením stretnutia sfér duality a neduality. Štúdium podstaty vedomia je azda najsilnejším a najčistejším zo všetkých duchovných ciest, pretože sa stáva samoopravným a samopoháňajúcim.
 1. Literatúra o vedomí a duchovnosti ľahko zvádza k chybám, a preto dnešný seriózne osvietenie hľadajúci, vylučuje všetky učenia, ktorých pravdivosť sa nedá objektívne overiť. Úrovne vedomia od 500 až po 1000 skutočne označujú to, čo by sa dalo označiť ako úplne iné sféry alebo dimenzie.
 1. Duchovní učitelia vo vysokých 500-kách sú tí, ktorí majú najväčší styk so značným počtom ľudí. Ako ich duchovne vyvinuté vedomie dosahuje 700, stávajú sa menej dostupnými a viac legendárnymi, a ich odkaz pozostáva z ich zaznamenaných učení.
 1. Ľudský život by sme mohli označiť ako rôzne polia a úrovne ľudského vedomia, ktoré sa navzájom rozprávajú, a ľudí ako neosobných hovorcov pre tieto rôzne úrovne. Preto znevažovanie náboženstva alebo duchovna zo strany zarytého materialistického vedca nie je v skutočnosti {jeho} osobným názorom, ale iba vyjadrením energetických polí 400-viek, s ich prirodzenými obmedzeniami, ako aj schopnosťami. Najmä v nižších 400-kách sa často vyskytuje egoizmus týkajúci sa intelektu, rozumnosti a uvažovania. V 400-kách je preto Boh nahradený vedou ako zdroj všetkého poznania a nádejou do budúcnosti.

KONIEC B2K4 ods. 57-74

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Nyní zde postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.12:
– Poslední metry finiše
– Dynamika Osvícení.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění. Možná i zopakuje některé modré věty z předchozích stran.

Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

 

Posledné metre finišu 03

Ak sú podmienky – zahrňujúc prevládajúci stav mysle, zámer, oddanosť – priaznivé, môže vzniknúť rozhodnutie {ozaj} všetko svetské zanechať a úplne sa vrhnúť – s klapkami na očiach, neprerušovane, zaostrene ako laser, jednobodovo nasmerovane – do vzdania sa tej časti ega, ktorá sa týka zdanlivosti vnímania/prežívateľa.

Tento postup privedie človeka pomerne rýchlo mimo myseľ, k samotnému ‘okraju spracovávania’ {=vznikajúceho počiatku prežívania} prežívateľa.

Tento ‘okraj spracovávania’ je u všedných ľudí presne práve to udomácnené miesto ich všedného pocitu ‘ja’, a vytvára oneskorenie 1/10,000nu sekundy medzi Skutočnosťou a svetom vytvorenom zdanlivosťou vnímania alebo prežívaním.

Táto rozluka je kľúčovým bodom a ložiskom mylných predstáv všedného ja, ako aj duality, ktorá zatemňuje chápanie prirodzenej Skutočnosti Neduality (Ja-Bytia).

S preklenutím mylnej predstavy existencie oddeleného, individuálneho, osobného všedného ja, vystúpi do popredia Žiarivosť a Jednoliatosť Ja-Bytia, prostredníctvom ktorej sa všetok život, či už je označovaný za subjektívny alebo objektívny, pretaví do Jednoliatosti {Všetkého-Čo-Je}.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

 

Dynamika osvietenia 03

Na veľmi vysokých úrovniach {vedomia}, subjektívne prežívanie existencie už nie je obmedzované narcistickým egom, a ani psychologickými zábranami stanovísk. Tento stav je dôsledkom postupného vzdávania sa, vo veľkej hĺbke, všetkých prekážok a nazhromaždených presvedčení, {okrem viery v návod od DRH, viď ‘prečo Hawkins’ na web stránke}. Požiadavkou je sústavné ‘jednobodové zameranie mysle’ odbúravajúce emocionálne/mentálne pozostatky z nižších úrovní vedomia, a odovzdávanie všetkých sebaidentifikácií a mentálnych presvedčení. Tento proces je uľahčovaný a podporovaný nerušeným tokom duchovnej {, takzvanej} kundalini energie do vyšších éterických duchovných tiel nad korunnou čakrou.

Tok kundalini energie je odozvou na odovzdanie osobnej vôle priamo Božskému Učiteľovi, Avatárovi, Mudrcovi alebo Božstvu, bez ohľadu na to, pod akým pomenovaním sa ho dovolávame.

Predchádzajúce z angl. originálu:, Dr Dávid R Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

 

HONZA: Julko, děkujeme ti za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (07) na emaily a setkání z 14. června/júna 2021.

Na dnešek mám připravenou jednu odezvu, přečtu ji na poprosím Jula o odpověď. Tentokrát mi napsal Adam v češtině, tedy jej přečtu sám. Adamem jsem zfiktivnil osobu, která mi poslala emailem dotaz.

Adam – předmět emailu – Meditace:

Dobrý den,
děkuji za pořádání on-line setkání!

Jsem rád že mohu lépe pochopit učení pana Hawkinse a jsem rád když vidím podobné nadšence.

Mohl bych vás požádat, jestli můžete říct něco k meditaci a průběžné meditaci?

Možná to již bylo zmíněno, tak se omlouvám, ještě jsem neviděl všechna videa.


Děkuji mnohokrát.

Adam

HONZA: Odpověď:

Dobré ráno Adame, děkujeme za email. Tuto otázku adresuji přímo na Jula a poprosím o vysvětlení, co je to meditace, co je tzv. průběžná meditace, neboli neustálá duchovní zamyšlenost a v čem se liší.

 

JULO:
… není k dispozici písemná příprava… viz záznam setkání: 1:02:07

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Co se stává, když využíváme služby poskytované zdarma.

Minulou středu, když jsme připravovali dnešní on-line setkání, jsme hovořili o tom, že zhruba před měsícem jsem na stránky hawkins.support přidal možnost vložení daru přes aplikaci paypal a nebo přímo z platební karty dárce. To aby to měli dárci snadnější a nemuseli vypisovat platební příkaz v internetových bankovních systémech. No a minulý týden přes tento paypal platební systém do družstva Evoluce, které je oficiální právnickou osobou zaštiťující z darů financování naši skupiny, webu i on-line setkávání, případně zajišťování živých společenských akcí, přistál první dar ve výši 500 Kč. Julo k tomu řekl: „zaplať Pánboh“ a pak i tomu dodat i něco dalšího, proč to byl po měsíci první finanční příspěvek pro naši podporu. Donácie sú dobrovoľné, ale existujeme iba z nich, že Julo?

JULO:
… není k dispozici písemná příprava…

Další Julové “vspomenutia si”:

From: “Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment” (2006), Chapter 5: Fear, pp. 111–113

Mier a pokoj môže byť dôsledkom odovzdania sa nevyhnutnostiam v živote. Náboženský/duchovný skeptik sa môže pozrieť do svojho vnútra a vypozorovať, že základnou, neredukovateľnou kvalitou života je schopnosť uvedomovania, vedomia a podklad subjektivity. Bez vedomia by jednotlivec “nevedel”, ba ani “nevedel”, či “vie”, takže vedomie predchádza uvedomovaniu si existencie, a to bez ohľadu nato, aký je obsah tejto existencie. Samotné vedomie teda možno prijať ako zjavnú skutočnosť bez toho, aby sme ho rozvíjali ako Božské (ako to odporúčal Budha). “Byť a existovať” je jedna vec; vedieť, že človek “je a existuje”, si zjavne vyžaduje preklenutie na vyššiu úroveň vedomia.

From: “I: Reality and Subjectivity” (2003), Chapter 22: Applications, pp. 396–398

Ego sa upína na emocionalitu, ktorá je úzko spojená s jeho stanoviskami, a predstiera, že nemá inú možnosť. Odovzdať sa Bohu znamená prestať hľadať útechu a vzrušenie v egu, a objaviť nekonečnú, pokojnú radosť z pokoja. Pozerať sa do svojho vnútra znamená nájsť samotný základný, neustále prítomný Zdroj rozjasnenia mysle.

 

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Jurajův email:

Prozatím pouze ve čtené podobě…

Další informace:

Uvažujeme o živém setkání od pátku večera do nedělního poobědí někde na Moravě poblíž Slovenska, termín – letos v září. Podle počtu předběžných zájemců budu hledat odpovídající kapacitu a místo setkání. Proto bych vás chtěl požádat, abyste mi v případně předběžného zájmu o setkání poslali email. Na Supportu vytvořím i informační stránku s předběžným záměrem a emailem na zjištění počtu zájemců: jan.macto@gmail.com

 

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: