. 66. Vysvětli ‘vzdání se’; Co je ‘vzdáním se’ při finiši k osvícení?; B2K8 – Mimo Příčinnosti – 3/3; Vzdát se znamená nemít slovo o výsledku – 31.1.2022

. 31. ledna/januára 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu pravidelnému, už více jak ročnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support a nově postupně i ze „Studijního Centra“, které je přístupné po přihlášení.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění;

2) Četba z vybraných textů na vzdávání se:
SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’
+ SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?;

3) Četba z díla DRH: Kniha B2, kap.8 – Mimo Příčinnosti – 3. část ze 3;

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

– překlad z knihy ‘Podél cesty k osvícení‘ pro 26. leden/január ;

– Vzdát se znamená nemít slovo o výsledku;

– ?

 

 Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (38) na přeminulé setkání z 10. ledna/januára 2022.

–  Odezva od Amandy – poděkování

–  Odezva od Adama – Kalibrace a úrovně vědomí II.

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

+ Informace k osobnímu setkání ve Střílkách.

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  Rozpoznání oproti nevrtání se;

–  Překlady nesouvisí s češtinou a slovenštinou, ale s jejich kvalitou;

–  Julo jen nepřekládá, ale vytváří i studijní pomůcky pro skupinu, které jsou ukládané do překladu knihy.

–  ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv.

– Kolik lidí se podívalo na film – Musíme si pomáhat?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které je uvedeno v chatu:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

HONZA:
Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat –SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’
+ SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?;.

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění…
Předávám slovo:


JULO:

SUR7

Klikni zde a otevři text
SUR 7 – Vysvetliť ‘vzdanie sa’

SUR8

Klikni zde a otevři text
SUR 8 – Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

– Mimo Příčinnosti  – čtení nově přeložené 8. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.
Toto čtení je rozděleno na tři části a dnes dokončíme tu třetí.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 17jan2022.
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 8

Mimo Príčinnosti

Pokračování z minulého týdne:

Klikni a otevři text
B2K8 – Mimo Príčinnosti 3.část ze 3

KONIEC B2K8

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

a) – překlad z knihy ‘Podél cesty k osvícení‘ pro 26. leden/január ;

b) – Vzdát se znamená nemít slovo o výsledku;

– ?

Ad a) překlad z knihy ‘Podél cesty k osvícení‘ pro 26. leden/január:

Takže lidský svět představuje jakousi očistnou škálu možností a voleb, od těch nejchmurnějších až po ty velebné, od zločinnosti po ušlechtilost, od strachu po odvahu, od zoufalství po naději a od chamtivosti po dobročinnost. Když je tedy smyslem lidského prožívání vývoj, pak tento svět je dokonalý právě takový, jaký je.

Přeloženo s překladačem DeepL a poupraveno s Julom..

JANUARY 26: REFLECTIONS FROM ‘ALONG THE PATH TO ENLIGHTENMENT’

Thus, the human world represents a purgatorial-like range of opportunities and choices, from the most grim to the exalted, from criminality to nobility, from fear to courage, from despair to hope, and from greed to charity. Thus, if the purpose of the human experience is to evolve, then this world is perfect just as it is.

From: “I: Reality and Subjectivity” (2003), Chapter 12: The Emotions, p. 209

JULO:

?… 

Nyní přejděme k druhé části:

Ad b) – Vzdát se znamená nemít slovo o výsledku.;

JULO:

?…

+ Přídavek:

B5 (2006), Chapter 13: pp. 233–234:

Ego je očarené svojím životným príbehom a sebou ako ústrednou postavou. Dobre disciplinovaná myseľ by mala hovoriť len vtedy, keď sa od nej žiada, aby vykonala nejakú úlohu.

B3 (2003), Chapter 22, p397

V každom okamihu, človek vlastne volí medzi nebom a peklom. Súhrn všetkých týchto volieb určuje ciachovanú úroveň vedomia, a karmický a duchovný osud človeka.

Nepripútanosť neznamená pasivitu alebo nečinnosť; človek teda môže zaujať vo svete postoj obraňovania nevinnosti, ako záväzok k bezúhonnosti {zachovávania} pravdy.

B3 (2003), Chapter 17: The Inner Path, p. 300

Myseľ, ktorá je v mieri, nemá myšlienky ani názory. Pretože Poznanie nahradí myslenie, človek objaví, že nie je potrebný komentár, aby sa úspešne plnili požiadavky života, a že to, čo sa považovalo za potrebné (myšlienky), je v podstate nadbytočné.

B3 (2003), Chapter 12: The Emotions, p. 209

… {pri výchove detí.} odmena láskou môže, ale nemusí byť dôležitejšia ako strach z trestu. {Pre deti} pri najúspešnejšom vyústení {vychovávania} sa odmena láskou stáva prevládajúcou.

Na najnižších úrovniach vývoja vedomia sa dobro oproti zlu porovnáva predovšetkým na úrovni zvieracieho zisku oproti strate. Na inej úrovni sa motívom stáva strach z negatívnych dôsledkov vrátane pocitu viny. Ako vedomie napreduje, motívy správania zahŕňajú spoločenské schválenie, sebaakceptovanie a sebavedomie. To sa potom spojí, na 200, do úrovne bezúhonnosti a morálnej zodpovednosti. Keď k tomu dôjde, hovoríme o formovaní charakteru a sebaúcte.

Keď sa egocentrickosť a sebectvo ako motivátory zmierňujú, spôsobilosť prejaviť starosť o šťastie a blaho druhých získava prevahu, a tak sa láska (úroveň 500) a jej zisk alebo strata stávajú prevládajúcimi. Keď tento sklon dozrieva, láskyplnosť sa stáva výrazom toho, čím sa človek stal (úroveň 540), a je bezpodmienečná. Láska sa potom stáva poľom a rámcom, ako aj obsahom zámerov a činov.

Je teda zrejmé, že ako sa vedomie vyvíja, už viac nepotrebuje posudzovanie alebo protichodnosť dobra/zla ako vodítko pre správanie. Voľba toho, čo je bezúhonné a láskyplné, sa deje spontánne, pretože je prirodzeným prejavom vyvinutého chápania života.

{A ešte raz:} … {pri výchove detí.} odmena láskou môže, ale nemusí byť dôležitejšia ako strach z trestu. {Pre deti} pri najúspešnejšom vyústení {vychovávania} sa odmena láskou stáva prevládajúcou.

HONZA: Tímto je oficiální část u konce.

 

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen ve skupině Julo!
 2. Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme více než rok.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (39) na minulé setkání, z 24. ledna/januára 2022.

–  Odezva od Amandy – email s poděkováním:

Dobrý deň – teda ahoj Ján

len by som rada pozdravila celú študijnú skupinu DRH a zároveň  ďakujem za skvelé – úžasné online stretnutia … posledné z 25.1.2022 bolo moje štvrté … aj ked priamo online som len „jedným“ očkom a uchom – púšťam si potom zo záznamu  každý deň tieto nahrávky po častiach. 

Motala som sa v kadečom , no teraz som sa ukotvila len v tejto skupine a tejto duchovnej ceste (práci) – nič ine nie je potrebné … Dakujem za veľmi dobre spravovanú stránku hawkins.support a za každeho clena online stretnutia – normálne sa teším na každé dalsie,  akoby som šla k priateľom 🙂 

Julo je skvelý  – vie podať potom prečítané veľmi zrozumiteľne .. aj som si vytlačila „magnet, horniny, svetlo a valce“ … aj si čítam texty – teda aj na odporúčanie Jula skor jednu – dve vety alebo kratšie odseky. A ten pokoj a kľud fakt stojí za to – nech je to aj len krátke uvedomenie ale je to tam …

S dôverou a srdečným pozdravom Amanda z města, ktoré je – že skoro úplný východ SK 🙂  

este raz dakujem za Dr. Hawkins … Jula … Teba .

Odpověď: Děkujeme za odezvu. To, co tady ve skupině na on-line setkáních probíhá, je až neuvěřitelně podobné cílům, které jsme si vytýčili a napsali před třemi roky do stránek evoluce.eu. Samo se to zázrakem splnilo. Tehdy jsme ani nevěděli jako tu udělat, jen to bylo společné přání několika osob. Nakonec i díky těmto naoko nepříznivým vnějším vlivům a nemožnosti se osobně setkávat vzniklo pravidelné pondělní setkávání se ve virtuálním prostoru.
Je to zásluha nás všech. Kdyby se nikdo nepřipojoval a setkání nesledoval, nebyl by důvod v tom pokračovat – tedy je to zásluhou – vás, připojujících se do setkání a vaší podporou po nehmotné i hmotné stránce. Nemáme žádného sponzora, vše funguje jen z vašich příspěvků, ve formě finančních darů.

Jula nám seslalo samo Nebe. Je nejspíš jediným čechoslovákem, který studoval učení DRH v originále, účastnil se akcí DRH a dostal i požehnání od DRH.
Honza přejmenoval stránky, původně s překlady knih DRH na studijní skupinu učení DRH, doplnil je o další informace a prakticky je s Julem celé pozměnil. Honza je vděčný, že ve skupině je a může být pro skupinu užitečný. Prakticky bezúsilně, jen prostou přítomností při přípravách a při pořádání setkání se na něj lepí pole energie, ke kterému jako skupina cílíme.

A to že se na setkání těšíte, jako byste šla na návštěvu k přátelům je jeden z cílu – v mottu skupiny:
Neboť záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho uvědomování si ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.

A to – být v kruhu stejně zaměřených – tak to je ta návštěva u přátel.

JULO:

?…

–  Odezva od Adama –  Kalibrace a úrovně vědomí II.

Tuto odezvu jsme nakonec nezveřejnili, jen Julo napsal krátký text:

JULO:

Adam píše: Předem bych vás rád požádal, aby se z vás na chvíli stali vědci a vědkyně…

Nakoľko je tento svet očistcom, tak je plný ľudských duší, ktoré si pestujú stanoviská a tak iba 5% ľudstva sa dostane do úrovní vedomia nad vedecké náhľady. Pri vhodných podmienkach, vďaka odovzdaniu sa Božej Vôli na základe zámeru a oddanosti sa týmto dušiam predostrie jediná možná cesta vedúca von z domčeku ilúzií, ktorou je totálne zanechanie stanovísk a tým súvisiaceho prežívania. Tento Adam nás pozýva tam, kam táto skupina nemá zámer kráčať. Adamovi sme už dali možnosť sa v minulosti predstaviť, a nakoľko Adam naďaľej rád zostáva v mudrovaní, čo vedie k dizertačným prácam, titulom, a upútavaniu pozornosti, a čo nie je ani dobré ani zlé, iba to je, jeho ďaľšie ‚vedecké‘ príspevky nie sú pre túto konkrétnu skupinu, ako je stanovené v motte,  vhodné. Nakoľko cieľom tejto skupiny je zvyšovanie úrovne vedomia, z láskou a úctou ďakujeme za Adamove pozvanie  aby se z vás na chvíli stali vědci a vědkyněa pozvanie v tejto skupine odmietame. Julo.

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Stránky www.hawkins.support byli přidány jako československá studijní skupina na rozcestník skupin DRH při veritaspub.com – na stránky, kterou spravuje Suzan Hawkins.
 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, ta je ale automaticky přeposílána na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Na hawkins.support vytvářím nový oddíl, který jsem nazval Studijní Centrum. Tento oddíl je viditelný jen po přihlášení a po ověření přihlašující se adresy.
  Zde bude možnost neveřejně komunikovat o důvěrnějších věcech v rámci studia DRH.
  Také jsem vytvořil složku pro zápis dat pro vzájemné kontaktování se a pro setkávání se v regionech. Mám radost, že začínáte vkládat nové okresy a k nim své údaje.
  Studijní centrum budu rozvíjet postupně, dle časových možností.

 

 • Jarní osobní setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách.

K přihlašování se:
Minulý rok jsme to udělalili tak, že se úplně všichni zájemci prihlašovali Honzovi do Střilek, a když vyšla nařízení v září/septembri, že jsou potřeba testy, očkování a podobně na přechod přes hranice, tak se to hned zorganizovalo tak, že byli Slováci v Jakubovanoch a zbytek v Střílkách a vzájemně jsme byli ve spojení pomocí on-line aplikace.

Letos jsme se dohodli, že se zatím všichni budou hlásit u Honzy. Všichni zájemci zaplatí symbolickou zálohu 250 Kč nebo 10Euro na družstevní účet nebo na Paypal, který mají Slováci bez poplatků. Doplatek zaplatí až na místě, a to ze dvou důvodů.  Za prvé, přeshraniční převod často vyžaduje poplatky. Za druhé, pokud by se to opakovalo jako vloni, nebude nutné peníze vracet a provádět další převod a platit bankovní poplatky. Kdyby se někdo i přes zaplacenou minizálohu rozhodl nepřijet, může tuto částku ponechat jako dar na podporu skupiny.

Takže všichni budou platit doplatek až na místě, ať už ve Střílkách nebo  případně v Jakubovanoch. Zatím počítáme s tím, že budeme všichni pohromadě ve Střílkách. V Jakubovanoch je dohoda, že pokud budou mít Slováci problém s cestováním přes hranice jako vloni, setkají se opět společně v Jakubovanoch.

Prozatím se tedy všichni emailem hlaste k Honzovi s vyplněným formulářem. V případě potřeby Honza pošle Jurajovi všechny podrobnosti a všichni budou informováni o změně organizace. Pro každého účastníka je tedy pouze organizačně nutné – udělat si čas na tento termín – 29.4.-1,5,2022. Budeme sledovat, jak probíhají politické hry, a měsíc před osobním setkáním se vše vyjasní, stejně jako tomu bylo loni.


K ubytování ve Střílkách:
Ubytování je ve 4 – 6 lůžkových pokojích přímo v objektu zámku. Jsou vybaveny zánovními lůžky a budou nachystané kompletně včetně lůžkovin. Záchody a koupelny jsou na chodbách. Z kapacitních důvodů budeme ubytovávat internátním způsobem, tedy v pokojích – muži zvlášt a ženy zvlášt.
Pokud by zůstala volná kapacita, pak bychom mohli ve 4 lůžkových ubytovat i samostatný pár, který by to bez sebe nemohl 2 dny vydržet.
POZOR – Možnost pro ubytování pro páry v objektu Gangy, kde jsou dvoulůžkové pokoje včetně koupelny s WC na každém pokoji!
(Komu nevyhovuje tento způsob ubytování, může se ubytovat na vlastní pěst v okolí a na setkání docházet, jídlo může mít zajištěno s ostatními ubytovanými.)

Přesné ceny za setkání ještě nejsou známy a budou mírně vyšší, než ty loňské – 1670 Kč. Díky všeobecnému zdražování – potravin, energií… Jak obdržíme aktuální ceníky, opravíme ceny na příslušné stránce.
Děkujeme prvním zájemcům za zaslání přihlášek.

Dotazy?


7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  Rozpoznání oproti nevrtání se;

–  Překlady nesouvisí s češtinou a slovenštinou, ale s jejich kvalitou;

–  Julo jen nepřekládá, ale vytváří i studijní pomůcky pro skupinu, které jsou ukládané do překladu knihy.

Tedy: Je to přesný překlad od DRH, do kterého je vloženo jasně označené Julovo objasnění.
Komu se to objasnění nelíbí, ten to nemusí číst a může číst jen text bez závorek – to je čistý Hawkins.

–  ?

Předávám Julovi slovo:

JULO: zatím jen ze záznamu…

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– Kolik lidí se podívalo na film – Musíme si pomáhat?

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: