Kapitola 1 Mapa vědomí (rev 7.8.2023)

 

Předcházející část: Úvod

Mapa vědomí

Představíme koncept využití přístupu vědomí k různým problémům člověka, jako je stres, alkoholismus, různé nemoci, deprese, strach a velká ztráta, abychom jmenovali jen několik. Při diskusi o těchto výzvách budeme opakovaně odkazovat na Mapu vědomí. Často se na ni odkazujeme, abychom vysvětlili vztah mezi tělem, myslí a duchem, který je velmi důležitý a je potřeba jej pochopit, abychom se mohli vyléčit.

Abychom porozuměli hodnotě mapy samotného vědomí bez odkazu na konkrétní problém, budeme popisovat jeho důsledky a užitečnost při jeho aplikaci na všechny lidské problémy. Měřítkem je relativní výkon životního energetického pole („vibrace“) a jde o exponenciální model (na základnu 10 – tedy hodnota 20 = 10 na dvacátou, neboli jednička a dvacet nul! a 500 = 10 na pětistou, neboli jednička a pět set nul!, tak veliký je to rozdíl v řádech, V tabulce jsou hodnoty po ZLOGARITMOVÁNÍ), který se vyvíjel během desítek let výzkumu v různých oblastech. Je to poprvé, kdy byla energie těchto energetických polí kalibrována..

Když se odkazujeme na vědomí, popisujeme energetická pole. Na mapě jsou zobrazené všeobecné oblasti vědomí, které byly kalibrované, pokud jde o moc pole a jeho směr, jak je naznačeno šipkami. Ti, kteří jsou pod úrovní Odvahy v úrovni 200, jdou dolů a ti nad Odvahou míří nahoru. Ve směru energetických polí je jejich význam. Pole, která jsou v negativním směru, nepodporují život a dalo by se říci, že jsou „proti životu“. Ta, která jsou v pozitivním směru Pravdy, život podporují. V horní části mapy dosahujeme souladu s Pravdou a vidíme, že energetická pole se stávají mocnějšími, když se jejich číselná kalibrace zvyšuje.

Kalibrace polí začíná na nule a to, čemu svět říká osvícení, kalibruje od úrovně 600 k úrovni 1000. Osvícení znamená, že člověk překročil dualitu a identifikaci s malým, osobním já. V rámci mapy jsou tyto úrovně tím, co člověk obvykle míní, když mluví o „já“ nebo o sobě. Představují ego, které je „já“ s malým „j“, na rozdíl od „Já“ s velkým „J“ v horní části mapy.

Napravo v seznamu energetických polí jsou emoce spojené s každou konkrétní úrovní. Dále napravo je proces, který probíhá ve vědomí. Levá strana mapy zobrazuje názor, který má člověk o Bohu a o životě na každé úrovni vědomí.

Průměrná osoba (pokud kalibruje více než 200) může tato čísla ověřit pomocí jednoduchého systému testování svalů (plně popsaného v Příloze B). Někdo vás může testovat tisknutím ruky, zatímco říká: „Strach je přes 50? Více než 60? Více než 70? Přes 80? Přes 90? Více než 100?“ Při 100 bude rameno slabé. Tyto kalibrace byly celosvětově ověřeny mnoha lidmi po celá desetiletí a jsou pragmaticky velmi užitečné, i klinicky, i pro výzkum. Mapa začíná energetickým polem nazvaným Stud v úrovni 20 a Vinou v úrovni 30. Emoce, která doprovází tyto úrovně, je nenávist k sobě a proces, který probíhá ve vědomí, je sebedestruktivní. Pohled na svět spojený s tímto energetickým polem je hřích a utrpení. Proto by Bůh takového světa musel být potenciálním, konečným ničitelem, který je dokonce naštvaný na lidstvo a uvrhl věčné duše navždy do pekla. S takovým vnímáním Boha člověk opravdu nepotřebuje ďábla, takže pod „Božím pohledem“ není uveden žádný ďábel, protože to je opravdu démonické zobrazení Boha. Pro mnoho lidí na planetě přichází smrt jako důsledek pasivní sebevraždy kvůli nevědomé vině a nenávisti k sobě. (To je rozvedeno později, zvláště ve vztahu k závislostem.) Sebevražda může mít formu, že se člověk nezajímá o sebe, srazí se s autobusem, převrátí auto, náhodně se předávkuje léky či drogami, má vysoce rizikové chování atd.

Apatie kalibruje na úrovni 50 a má také negativní energetické pole. Emoce Apatie jsou beznaděj, zoufalství a deprese, které jsou důsledkem ztráty energie. Apatie vede k tomu, že svět je beznadějný a Bůh beznadějného stavu lidstva bude mrtvý nebo neexistuje. Existuje mnoho skeptiků, ateistů a filozofů, kteří nevědomky ospravedlňují nějaký konkrétní postoj, který vyvrací Realitu a snaží se ho racionalizovat, bránit a vypadat rozumně (viz Pravda vs. faleš). Myšlenky, že Bůh je mrtvý a že stav člověka a hodnota života jsou beznadějně znehodnocené, jsou proto destruktivní.

Apatie je jako stará dáma, která se houpá sem a tam na houpací židli a beznadějně zírá z okna poté, co obdržela chybný telegram, že její syn byl zabit ve válce. Velká část světa žije ve stavu apatie, včetně celých zemí a subkontinentů, kde lidé bezvýrazně civí, protože neexistuje žádná naděje ani šance. Asi třetina světa žije ve třech stavech Strachu, Smutku a Apatie. Žena houpající se tam a tam také měla v mozku nepříznivé změny. Mohli bychom doplnit sloupec na Mapě, který nazveme „Mozková chemie“, protože toto energetické pole Apatie vede k posunu neurotransmiterů a vytváří klinický stav nazvaný „beznaděj“. (Viz schéma funkce mozku a fyziologie na konci této kapitoly.)

Kdyby žena v houpací židli začala plakat a vyjadřovala emoce, pak by se zlepšovala a přesunula by se na energetické pole nazvané Smutek, které je emocionálně charakterizováno lítostí a pocity ztráty a zoufalství. Proces probíhající ve vědomí je deprimovaný. Smutek je ztráta energie života, ducha a vůle žít. Když je ztracena vůle žít, pak se energie z vesmíru ztratí, což vede k depresi. Lidé ve smutku vidí smutný svět a Boha, který je ignoruje.

Strach je dalším energetickým polem, které je také negativní, kalibruje však na úrovni 100 a proto obsahuje mnohem více energie. Člověk může ze strachu uběhnout velkou vzdálenost. Strach běží velkou částí světa a hraje velmi důležitou roli v životě každého člověka. Reklamní průmysl apeluje na naše obavy, aby nám prodával výrobky. Smutek souvisí s minulostí, ale strach, jak ho obvykle zažíváme, je z budoucnosti. Strach je v každodenním životě emocionální zkušeností průměrného člověka v podobě obav, úzkosti nebo paniky. Proces probíhající ve vědomí je proces deflace. Například zvíře se smršťuje, když je vyděšené.

Vzpomínáte si na základní školu, když učitel někoho vyvolal a dal mu otázku, jak se všichni zmenšili a skrývali za osobu před nimi? Strach je smršťování a strach z budoucnosti má spoustu energie. Pokud víme, čeho se máme bát, energie strachu může být opravdu přínosná jako opatrnost.

Nižší stavy na Mapě skutečně představují neschopnost čelit energetickému poli nad nimi. Cesta z deprese je podívat se na strach, který je podkladem pro depresi, a všimněte si, že je obvykle ve formě: „Ztratil jsem zdroj mého štěstí.“ Všechny tyto úrovně pod odvahou mají negativní energetické pole plynoucí ze stejné myšlenky – že štěstí pochází z vnější strany. Umístit přežití na něco mimo sebe vede tedy ke stavu bezmocnosti, oběti a slabosti tím, že dáváme zdroj vlastní moci mimo sebe.

Podkladem deprese je strach ze ztráty, protože smutek má co do činění se ztrátou. Pokud osoba, která čelí tomuto strachu, ho zvládne, rychle překoná depresi. Později se podíváme na to, jak vědomí vidí strach, a představíme specifickou techniku, jak se zbavit energetického pole strachu tím, že ho necháme odejít, aby následně zmizela i deprese.

Energetické pole nad strachem je Touha, které kalibruje na 125. Je to stále negativní energetická oblast, kterou v běžném životě zažíváme jako „chtít“. Existují obecné pocity chtění a touhy, které jsou součástí oblasti závislostí a mohou se stát posedlostí a nutkáním. Proces probíhající ve vědomí je zachycení. Člověk je poháněn tím, co si přeje, a zdroj štěstí je vnímán jako „tam venku“. Reklama využívá to tak, že vytváří touhu přes nevědomé spojení; je to symbolizace s něčím archetypálním v nevědomé mysli, která vytváří touhu.

Touha může trvat celý život. Může to být motivace stát se úspěšným nebo slavným, mít spoustu peněz, být celebritou nebo získávat to, o čem si člověk myslí, že přinese štěstí, včetně určitého vztahu. Chtění a touhy jsou často nenasytné, protože pocházejí z energetického pole, které se nikdy nedá uspokojit. Jedná se o trvalé energetické pole, které vytváří stále větší touhu. Energetické pole však může být pozitivně využito jako motivace a záměr k naplnění potenciálních a vnitřních cílů. Neschopnost internalizovat cíle vede k frustraci a nelibosti.

Hněv, který kalibruje na 150, je doprovázen velkým množstvím energie. Pokud rozzlobený člověk ví, jak využít tento hněv konstruktivně namísto destruktivity, pak může energie hněvu vést k pokroku. Prostřednictvím televize se lidé v zemích třetího světa začali seznamovat s tím, co mají jiní lidé, což vyvolalo jejich touhu, vedlo k frustraci a hněvu a vyvrcholilo tím, že tato energie byla využita k vytvoření celých společenských hnutí, změn v legislativě a konstruktivních změn ve společnosti. Tímto způsobem může být použita energie hněvu k řešení a odhodlání.

Hněv, kterého jsme svědky nebo ho zakoušíme v každodenním životě, je obvykle ve formě odporu a nelibosti. Na více závažné úrovni může vést k nenávisti, stížnostem, zášti a nakonec i k vraždám nebo válce. Proces probíhající ve vědomí je expanze; například když je zvíře rozzlobené, nabobtná. Když se kočka rozzlobí, ocas nabývá až dvojnásobek obvyklé velikosti a kočka se pokusí vypadat impozantně. Biologickým účelem expanze je zastrašit nepřítele. Energie hněvu může být pozitivně využita k tomu, aby člověk usiloval o něco lepšího pro sebe, a tak se posunul až k pýše.

Pýcha kalibruje na 175, což znamená, že má mnohem více energie než úrovně pod ní. Pýcha má však stále negativní směr. Slyšeli jsme, že „pýcha předchází pád“. V historii je mnoho známých příkladů, které naznačují, že pýcha je velmi zranitelná pozice (např. arogance). Pýcha může být užitečná v tom, že má mnohem více energie než nižší úroveň vědomí. Projevuje se v každodenním životě jako arogance, opovržení a sarkasmus. Nevýhodou je skutečně popření a problémem je, že proces ve vědomí je inflace.

Říkáme, že pyšná osoba je zpupná, nafoukaná, nepřístupná, neslyší nebo má uzavřenou mysl. Tato úroveň vědomí vede k polarizovanému postoji, který člověka neustále staví do obranné pozice, že je „v právu“, takže svět musí být špatný. Energie se rozptýlí v nekonečné defenzivě.

Důvodem pýchy je základní strach. Jakmile člověk čelí strachu, opouští ho pýcha. Tyto negativní oblasti mají tendenci se navzájem posilovat; zřídka se vyskytují samy. Jedna převažuje, ale všechny se vzájemně prolínají, takže člověk má smutek ze svého hněvu; hněvá se kvůli své pýše; má strach ze svého smutku a tak dále. To všechno má tendenci se navzájem posilovat, takže emoční stav se obvykle skládá z kombinace všech těchto negativních energetických polí. Techniky a realizace potřebné k překonání negativních energetických polí jsou podrobně popsány v Překročení úrovní vědomí.

Tím, že budeme ochotni vzdát se narcistických emocionálních potěšení ega z negativních energetických polí, postupujeme na první úroveň skutečné moci, nazvanou Odvaha, na úrovni kalibrace 200. Na této úrovni se stane něco důležitého, protože má obrovskou moc. Je zřejmé, že Odvaha osídlila Spojené státy americké. Odvaha vytvořila všechna velká průmyslová odvětví a umožnila, aby se člověk dostal na Měsíc. Marines (námořní vojsko USA) začínají na úrovni Pýchy, ale reálně se posunuli až na stabilnější úroveň Odvahy. Proč? Není to jen nárůstem o dvacet pět bodů, i když je značný. Kritickým prvkem je to, že energetické pole je nyní pozitivní, protože člověk oceňuje pravdu a ne falešnost a integritu místo dočasného zisku.

Nad úrovní 200 už není obětí, protože energetické pole je nyní pozitivní. Dalo by se říci, že toto pole je jako anténa a pod úrovní Odvaha je anténa naladěna na negativitu, čímž přitahuje nepřízeň osudu do energetického pole. Na úrovni 200 se energie stává pozitivní, takže pole přestane přitahovat negativitu z vesmíru. Člověk je nyní v jiném stavu. Je schopen čelit situacím, zvládnout a vypořádat se s nimi a poprvé je schopný chovat se přiměřeně.

Na úrovni Odvahy lidé mají méně negativních pocitů, ale nyní mají sílu zvládat tyto energie. Kritický proces je posilující. Člověk se znovu stává schopný rozpoznávat pravdu. To je zjevně kritické pro uzdravení ze všech nemocí. Je to velmi viditelné u milionů členů Anonymních alkoholiků, kde první krok a všechny základní kroky jsou přijetí pravdy.

Když lidé přiznávají, že jsou v něčem bezmocní, namísto toho, aby se svaly při testu oslabily, jsou najednou silné. Když se lidé zbaví arogance pýchy, mohou mít i další negativní pocity. Osoby na úrovni Odvahy, které chtějí požádat svého šéfa o navýšení platu, mohou stále mít sevřený žaludek, rozhněvat se a dokonce nevěřit, že by ho dostali. Mohou být dokonce arogantní, ale nyní, na úrovni Odvahy, mají dostatek síly, aby to zvládli a byli přiměření. Jsou pak schopni čelit situaci, vyrovnat se s ní a účinně fungovat ve světě.

Další hlavní úroveň je Neutralita na úrovni 250, kde je energetické pole pozitivní a ještě více sladěné s Pravdou. Emocí Neutrality je sebedůvěra. Například, je to v pořádku, pokud někdo dostane práci a je také to v pořádku, pokud tomu tak není. Proces probíhající ve vědomí je nezaujatost. Člověk nelpí na nějakém konkrétním výsledku a již není obětí. Takový člověk má nyní mnohem větší sílu a není ovládán averzí nebo touhou. Kladem tohoto stavu je, že život je v pořádku; nevýhodou „nezaangažovaných“ lidí může být odtažitost nebo lhostejnost. Ve stavu Neutrality už člověk netrpí bolestivými emocemi a teď se cítí svobodně. Je proto v mnohem silnějším stavu. Svět nyní vidí jako dobrý a Bůh poskytuje svobodu. Výhodou úrovně Neutrality je to, že se člověk zbavuje věcí, které překážejí, a proto má mnohem větší sílu, ale pak musí v sobě najít novou energii, která ho pozdvihne až k další úrovni Ochoty.

Ochota na úrovni 310 je mnohem mocnější. Její emoce jsou doprovázeny myšlenkami „ano“, kteří říkají ano životu, připojit se, souhlasit a přizpůsobit se, protože nyní působí záměr. Osoba na úrovni Neutrality by na otázku, jestli by chtěla dneska večer jít na film, odpověděla: „No, je to v pořádku, jestli půjdeme, a je to také v pořádku, když nepůjdeme“. Reakce postrádá nadšení a živost a stále je dlouhá cesta k hojnosti, ale je jistě daleko pohodlnější, než když je člověk k něčemu připoután a má strach, smutek, apatii nebo hněv. Ten, kdo se stává ochotným, přináší oživení a záměr říkat ano a souhlasit. Reálná moc začíná Ochotou, protože se člověk vzdal odporu.

Další vyšší pole se nazývá Přijetí a je na úrovni 350. Jedná se o velmi silné energetické pole, které je schopné, přiměřené a jisté. Zde nastává začátek transformace ve vědomí. Transformace souvisí s opětovným uvědoměním člověka, že je sám zdrojem vlastního štěstí a že má svou moc uvnitř sebe. Na lidech této úrovně závisí velké korporace, protože jsou realističtí a umí si přiznat své kladné i stinné stránky. Nejsou ovládáni pýchou, což znamená popření, takže si mohou dovolit své slabiny a nedostatky. Výkonný ředitel na této úrovni může říci: „Víte, já neumím moc dobře jednat s tím člověkem z Argentiny. Bylo by lepší, kdybyste poslali Jacka; jsem si jistý, že bude jednat lépe“. Výkonný ředitel může uvést, kde je omezen, přijmout jak svět funguje, vyhnout se hodnocení správného a špatného a proto situaci účinně řešit. Transformace pochází z opětovného vlastnictví své moci.

Osoba na této úrovni ví, že bez ohledu na to, kde je, vytvoří okolnost, která přinese štěstí. Rick Warrenův The Purpose Driven Life je tato úroveň, stejně jako dobročinné organizace poskytující veřejné služby.

Na této úrovni člověk využívá příležitosti, které mohou přeměnit citrony na limonádu, a které pocházejí z postojů nebo způsobu bytí a z opětovného nabytí vlastní moci. To vede k uvolněnému způsobu života a lidé na této úrovni se příliš nerozčilují. Opětovné nabytí moci a recyklace energie zpět do vesmíru (např. prostřednictvím nesobecké služby) přemístí člověka na energetické pole Rozumu na úrovni 400.

Rozum, logika a intelekt jsou hlavní evoluční charakteristiky lidského druhu. Jsou produktem inteligence, která má schopnost symbolického myšlení a abstrakce. Tato úroveň také představuje disciplinované struktury, které jsou v souladu s pozorovatelným světem a jeho procesy. Emoce, včetně tužeb a odporů, jsou považované za méně důležité ve srovnání s neosobními fakty.

Použití rozumu překračuje omezení narcistického / emočního zkreslení, které je charakteristické dětinskostí a osobní emocionalitou všudypřítomných choutek, nelibostí a nekonečných potřeb. Ztišení hlučných emocí umožňuje chladný výpočet a převládá zpracování faktů a potvrzujících údajů. Objevuje se tak schopnost asimilovat, rozpoznávat, klasifikovat a porozumět významu obrovského množství informací na základě abstraktních symbolů a jejich vzájemných vztahů.

Intelekt a rozum jsou potřebné k interpretaci významů a hodnot, které jsou podloženy termíny „filozofie“ a jejími odnožemi, které jsou metafyzika, epistemologie, ontologie, teologie a vědy. Historii evoluce intelektu přináší Velká kniha západního světa, z níž vidíme, že vývoj intelektu dosáhl svého zenitu během klasického období starověkého Řecka. Obnovil se mnohem později během historické reformace, z níž vyplynuly moderní vědy. Filozofický úpadek se nazývá „rétorika“, která odráží neintegrovanou manipulaci s rozumem, jak dokládá pokles úrovně filosofie v akademické sféře během posledních desetiletí a vznik teorie relativismu (úroveň 190) a následné společenské neshody a disharmonie (viz kapitola 12, Pravda vs. Falešnost).

Na nejčistší úrovni rozum a intelekt představují zvýšené testování reality a neemoční respekt k pravdě a prostředek k jejímu rozlišování. To se může ještě více vyvíjet jako láska k pravdě. To nakonec vede ke skokové změně paradigmatu na úrovni vědomí 500 (Láska). Zatímco Rozum je lineární a objektivní, Láska má jiný rozměr, protože je nelineární a subjektivní. Takže se říká, že rozum pochází z mysli (mozek), zatímco láska vychází z bytosti (srdce).

Při svém vzniku je láska selektivní a podmíněná, ale jak se vyvíjí, postupně se stává životním stylem a způsobem a vztahem k veškerému životu. Láska vychází z Já a je projevem štěstí. Láska vychovává a podporuje život a je začátkem zjevení. Neurotransmitery mozku se mění, počínaje uvolňováním endorfinů, které otevírají miliony neuronů, které až do této doby čekaly, až se toto energetické pole aktivuje. Vědci v současné době zkoumají celou oblast endorfinů (např. oxytocin je spojen s péčí o ostatní a socializací).

Bezpodmínečná láska v kalibrační úrovni 540 je energetické pole hojení a také se týká skupin dvanácti kroků. Zvyšuje se intenzita energetického pole živosti, takže je lepší být ve společnosti takového druhu lidí, protože nás přivádějí k životu tím, že vydávají energii tohoto pole.

Na spodních úrovních vědomí jsou situace ztráty. Lidé ztrácejí a ti, kteří se s nimi spojují, ztrácejí. Úhlem pohledu na život je ztráta, takže člověk říká: „Všude, kam se podívám, jsou zavřené dveře. Jdu-li takhle, ztrácím“. Život vidí jako ztrátu. Lidé ve střední kalibrační oblasti se dívají na život jako na zisk a ztrátu. Jejich pýcha a polarizace z rozhořčení způsobují, že vidí svět jako soutěž, konflikt a ztrátu. „Pokud já vyhraju, pak vy ztratíte.“ Mají nekonečné nevědomé obavy z odvetných opatření, protože se dívají na úspěch jako na vítězství v boji a očekávají odvetu. „Když porazíme někoho v této hře, nemůžeme skutečně vyhrát, protože má koneckonců kamarády, kteří nás možná už hledají, takže nikdy nemůžeme mít klid.“

Lidé na úrovni 500 považují život za stále vítěznou situaci. Když vyhrají, vyhrává každý – rodina, společnost – čím více peněz, které společnost dělá, tím lépe pro zaměstnance. Společnosti hledají lidi na úrovni 500, nemusejí hledat práci, pozvánky ani vztahy, protože zaměstnavatelé je chtějí najmout. Ptají se jich: „Nechtěl byste pro nás pracovat? Nechtěli byste být viceprezidentem marketingu pro naši společnost? “ Zaměstnavatelé a další osoby vyhledávají ty lidi na vyšších úrovních.

Korelace úrovní vědomí a společenských problémů

Úroveň vědomí Nezaměstnanost Chudoba „Život je v pořádku“  Kriminalita
600+ 0% 0,0% 100% 0,0%
500-600 0% 0,0% 98% 0,5%
400-500 2% 0,5% 70% 2,0%
300-400 7% 1,0% 50% 5,0%
200-300 8% 1,5% 40% 9,0%
100-200 50% 22% 15% 50%
50-100 75% 40% 2% 91%
<50 97% 65% 0% 98%

Jak se dostáváme k úrovni 540, začíná nastávat vnitřní radost, klid a vnitřní poznání. V rámci tohoto energetického pole se spojujeme s něčím, co je jako skála a stále přítomné. Toto je začátek přeměny vědomí, počátek vnitřního klidu a otevření soucitu. V úrovni 560 je Extáze – nádherné, vnitřní poznání a přeměna vědomí, která vede ke stavu osvícení (svatost je na úrovni 570), když se přiblíží úrovni 600.

Energetické pole Soucitu je jedním, které lze zvolit. Můžeme se zavázat k lásce jako ke způsobu bytí, takže to nevyžaduje víru v Boha ani k žádnému jinému teologickému duchovnímu systému. Je to závazek k lásce, který živí a podporuje život ve všech jeho projevech. Když se posune na ještě vyšší úroveň, vidíme Božství ve všech věcech a začínáme vidět dokonalost celého života.

Soucit je cesta poznání a pohled do srdcí druhých. Na této úrovni zjevení a transfigurace dochází k uvolňování endorfinů a k vědomí toho, že oddělení sebe sama jako jednotlivce a jiného já jako jednotlivce se začíná rozbíjet. Je to skoro jako začátek jednoty srdce, vědomí – ne myšlení, ale způsobu bytí.

Úroveň zjevení na vysoké úrovni 500 pak otevírá cestu k transfiguraci a soucitu, které vedou k extázi a stavům blízko úrovně 600. Jedná se o stavy blaženosti a začátek stavů osvětlení a osvícení. Často jsou doprovázeny pocity Světla. Například, místnost se rozsvítila, když Bill Wilson z AA měl své duchovní zkušenosti. Řekl, že místnost byla osvětlena Nekonečnou přítomností (úroveň 575). To byl začátek přístupu k energetickému poli úrovně 600. Radiance se vylila do světa jako celosvětové, velké Dvanácti krokové hnutí, které jako Anonymní alkoholici přineslo uzdravení milionům lidí.

Energetické pole nazvané Blaženost (Mír) na úrovni 600 je velmi důležité ve vztahu k závislostem, protože pole mění život člověka. Osoba, která upadne do stavu samadhi (hluboká meditace) náhodou, jde do transcendentálního stavu, když dosáhne 600 a více. Obvykle se život tohoto člověka změní. Lidé, kteří mají zážitky blízké smrti, prožívají pole nad úrovní 600, včetně jejich vlastního vyššího Já. Tyto úrovně pokračují až do Nekonečna a jsou říší různých světoznámých duchovních učitelů.

Energetické pole Kṛišṇy, Krista a Buddhy je 1000 a pole pokračuje až do Nekonečna. Lidé na těchto úrovních mají tak obrovskou sílu, že jim říkáme „avatar“. Jako Avatar, během tří let své služby, Ježíš Kristus zcela přetvořil vědomí celého lidstva na tisíce let. Změnil životy na horizontálních i vertikálních rovinách, které jsou polem s obrovskou mocí.

Dolní energetická pole jsou jako mraky pokrývající slunce. Když odstraňujeme mraky, zažijeme slunce, které vždy svítí. V kapitole o závislostech uvádíme velmi přesně, že nejde o odstranění mraků, které způsobí, že slunce svítí, což je to, co si začne myslet závislá osoba. Lidé, kteří se cítí na něčem závislí, si myslí, že A způsobuje B, a to způsobuje C. Odstranění tohoto typu myšlení a lineární kauzality levého mozku je hlavním účelem duchovní práce, kterou je odstranění mraků, aby člověk zažíval vyzařování Já.

Energetická pole jsou tak silná, že ovládají naše vnímání. Jsou opravdu portály, ze kterých vidíme svět. Často slyšíme, že je to opravdu jen svět zrcadel a že vše, co zažíváme, je naše vlastní energetické pole, které se na nás odráží jako vnímání a prožívání. Podíváme se na vnímání, na pohled na svět a na pohled na život, který vychází z těchto různých energetických polí.

Jak jsme již na začátku říkali, vina (úroveň 30) – pole nenávisti k sobě a destruktivní energie – vidí svět hříchu a utrpení. Proto se takový člověk, který jde po ulici, rozhlíží kolem a vidí jen utrpení. Když otevře noviny, vidí jen také nekonečné utrpení lidstva.

Lidé, kteří se nacházejí v energetické oblasti beznaděje a zoufalství (úroveň 50), doslova vidí beznadějný svět. Při otevření novin si všimnou beznadějného stavu lidstva, nekonečných válek, chudoby a zločinu. Ve skutečnosti vnímají percepčně, vizuálně, sluchově – skrze všechny smysly – svět beznaděje. Bůh beznadějného světa je mrtvý.

Osoby v deprimujícím stavu smutku, lítosti, ztráty a zoufalství, který pochází ze ztráty vůle žít. Chodí po ulici a vidí smutný svět. To je skutečně zkušenost. Víme, že když jsme v smutném stavu a chodíme po ulici, vidíme děti a staré lidi a myslíme si, “ Jak smutné. “ Díváme se na budovy, vidíme smutný stav lidstva při otevření novin a myslíme si, jak je život smutný. Naše vlastní energetické pole zbarvuje vše ostatní. Je to, jako bychom si vzali barevné brýle a pak zažili všechno, co je tímto energetickým polem zbarveno.

Lidé ovládaní strachem vnímají nebezpečný, ohrožující, děsivý svět, který je neustále ohrožuje. Při procházce ulicí v energetickém poli strachu vidí nebezpečí všude kolem. Všude vidí hrozby a násilníky, myslí si, že pod postelí je zloděj a když otevřou noviny, vidí děsivé životní podmínky a nebezpečí. Žijí ve svém domě, uzamknou své auto ve vlastní garáži a pak uzamknou garáž, která je připojena k domku, který je uzamčen uvnitř plotu, který je také uzamčen. (Strach může být přeměněn na pozitivnější opatrnost.)

Mít více policistů opravdu nepomůže, protože, kde bude policie, když je dům vykrádán? Samozřejmě, že budou na druhém konci města, takže to nepomůže. Snaha o změnu světa nezmění energii strachu, protože skutečně pochází ze svého vlastního energetického pole.

Pole nad Strachem je Touha (úroveň 125), což představuje frustrující svět nekonečného chtění. O lidech, kterým dominuje toto pole, se říká, že mají fixaci na „solar plexus“, takže chodí po ulici a vidí vše, po čem touží. Vidí auto, které chtějí; krásu, kterou chtějí, stav, postavení a budovy, které chtějí. Jsou frustrovaní, protože jejich nekonečné touhy a stále více milionů dolarů nepřinášejí štěstí. Skutečnost, že má padesát milionů dolarů, nepomáhá, protože toužení a chtění má větší moc a je nenasytné.

Osoba v těchto energetických polích nemůže být uspokojená a je frustrovaná a rozzlobená. Rozzlobená osoba pak vidí konkurenční svět, svět konfliktů a válek, zaujímá postoj „já proti vám“. Tato osoba se dívá do lesa a myslí si, že vysoké stromy soutěží s malými stromy o sluneční světlo. Toto je matice politického a sociálního pohledu pachatele a oběti. Tento koncept je promítnut do pole, kde se nic takového jako konkurence vůbec neděje. Tato osoba žije ve světě nekonečných možných válek a konfliktů a vidí vše jako soutěž, ne jako spolupráci.

Lidé, kteří jsou na úrovni Pýchy, vidí svět společenského žebříčku, takže při procházce po ulici by si všimli bot značky Gucci, jmenovky, štítků oděvů, postavení, druh auta, které by chtěli, nebo domu, v němž by chtěli bydlet. Všechno je klasifikováno jako status a tito lidé jsou zaujatí obrazem sociálního postavení.

Když člověk dosáhne úrovně Pravdy a odvahy (úroveň 200), svět se nyní zdá být místem příležitosti. Je to vzrušující a náročné místo s příležitostmi pro růst a expanzi. Takový člověk otevírá noviny a vidí nekonečné příležitosti pro růst člověka, možnost setkávat se s těmito úkoly a dokonce je vyhledává a učí se v procesu. Tato osoba je nadšená ze života.

Na úrovni Neutrality (250) je život a svět „v pořádku“ kvůli tomu, že člověk není připoután. Všechno je v pořádku. Člověk má uvolněný úhel pohledu na svět a začne říkat: „No, to je lidská přirozenost. Tak to je. Slouží to k nějakému konečnému účelu.“

Lidé, kteří se posunou až na úroveň Ochoty (310), zažívají svět jako přátelský. Chodí po ulici, vidí nekonečnou přátelskou atmosféru a myslí si, že vesmír je přátelský bez ohledu na to, co mají. Svět je harmonický, benigní a podpůrný.

Osoby, které se přesunuly do úrovně Přijetí (350), skutečně začínají prožívat harmonii života a objevují synchronicitu, a jak všechno probíhá společně. Prožívají svět spolupráce, protože mají spolupráci jako své vlastní energetické pole. To jim pomáhá posunout se až k nadšení (úroveň 390) a do Lásky (úroveň 500) a ke zkušenosti nekonečné milující podpory a nekonečné přítomnosti této milující energie ve vesmíru.

Stavy osvícení (600 a výše) odkrývají neuvěřitelnou krásu a dokonalost života, absolutní dokonalost Stvoření, skutečnou zkušenost s Božskou podstatou a povahou veškerého života a neuvěřitelnou krásu všech jeho projevů. Není to jen estetická krása, která je příjemná pro smysly, ale vnitřní krása Stvoření. Když člověk kráčí dolů po uličce, která by se očím neosvíceného člověka jevila jako ošklivá, osvícený člověk zažije neuvěřitelnou dokonalost a krásu živosti života a začne vidět veškerý život jako rozvíjející se. Nevidí nedokonalost, ale proces. Ten člověk vidí celý vesmír jako rozvinutí dokonalosti.

Ve spojení s každým z těchto různých energetických polí je i shodný pohled a zobrazení božství. Například člověk v apatii a beznaději zažívá Boha, který je nepřátelský nebo neexistuje. Osoba, která je v této energetické oblasti, někdy říká: „Věřím v Boha, ale mám pocit, že se mnou nebude mít nic společného, protože jsem jen bezcenný červ. Jsem tak bezcenný, že mě Bůh prostě ignoruje. „

Osoba, která žije ve strachu, má obraz trestajícího, děsivého, hrozného Boha. Osoba, která žije ve frustraci, se cítí oddělena od Boha. To je Bůh, který jim neustále odmítá to, co by jim umožnilo být šťastní; proto je to Bůh nepodporující. Člověk v hněvu očekává odplatu trestajícího Boha, a protože tyto věci jdou spolu dohromady, je to opravdu démonický Bůh, Bůh, který nás opravdu nenávidí a hrozí, že nás svrhne do pekla. Je to konečný ničitel, trestající Bůh, který je pomstychtivý a žárlivý. Jedná se o antropomorfní zobrazení Boha, který je žárlivě zapletený, „nenávidí hříšníky“ a je v emocionálním stavu extrémní ničivosti.

Když se dostaneme až na úroveň Pýchy, máme dva směry, které je třeba vzít v úvahu kvůli aroganci nafouknutého ega. Ateista je na jedné straně fanatik, a na straně druhé je bigotní a nevyvážený extremista.

Když se vydáme k Odvaze, což je úroveň Pravdy, může být Bůh především otázkou. Poprvé, protože nyní se blížíme k úrovni Pravdy, můžeme mít otevřenou mysl a říkat: „Ve skutečnosti o Bohu opravdu nic nevím. Je to jen poučení, které pochází ze všeho, co jsem četl a slyšel, a všechno, co náboženství učí. Jsou to opravdu jiné zkušenosti lidí v jiných časech a místech. Ze stanoviska svědka, upřímně řečeno, musím říct, že o Bohu nic nevím.“ Takže tam je otazník. Duchovní hledač opravdu začíná na této úrovni. Ten člověk říká: „Já sám bych chtěl vědět, co je to pravda.“ Takový člověk pak může svobodně přijít k Bohu z vlastní vnitřní zkušenosti a porozumění.

Na úrovni Neutrality začínáme zažívat dobrý stav světa a Boha jako svobodu. Člověk začíná objevovat, že neexistuje žádný represivní, nenávistný, negativní Bůh, protože se člověk přesunul z těchto energetických polí. Místo toho existuje Bůh absolutní, Bůh nekonečné svobody umožňující člověku expandovat, zkoumat, stát se a plnit svůj potenciál.

Na přátelské úrovni Ochoty začíná člověk chápat Boha jako něco, co je užitečné, slibné, nadějné a nyní pozitivní. Dole v dolní části Mapy vědomí byl negativní, ale na této úrovni se otevírá pro upřímnost a svobodu a nyní začíná vypadat optimisticky. Osoba na této úrovni zažívá život jako harmonický a uvědomuje si, že Bůh je milosrdný. Osoba v milosrdenství pak začne zažívat Boha bezpodmínečné lásky a věčnou přítomnost Boží lásky jako zdroj štěstí a života.

Když se posuneme do radosti a poznání krásy a dokonalosti jako božské podstaty všech věcí v Boží jednotě, přesouváme se na vrchol Mapy, s Bohem jako Bytost, Bytí, Realita, Pravda a Věčný Zdroj existence.

Nyní existuje kontext, který poskytne pozadí a způsob, jak vidět svou duchovní práci a pokrok z jiného pohledu. Můžeme vidět léčení z jiného pohledu a také jak se přiblížit k té velké hádance nazývané ego. Energetická pole soucitu jsou na úrovni 540 a výše; lidé zde jsou odpouštějící a benigní.

Studenti duchovní práce jsou často ti, kteří zdokonalují úrovně 400+, kde získali učení a rozvinuli znalosti o duchovních záležitostech. Dostali tyto principy do praxe, aby dosáhli úrovně 500. Někteří se zapojili do skupin Kurzu zázraků nebo do skupin Dvanácti kroků a mají zájem o zdokonalení schopnosti milovat. Vycházejí z překročení toho, co svět nazývá ego a ztratí touhu po penězích, bohatství, moci, sexualitě a světském úspěchu.

Opakuji: spodní část Mapy vědomí je světem vlastnictví. To je to, co se počítá a z toho pochází status. Lidé z dolní části chtějí vědět, co ostatní mají, a podle toho je hodnotit. Uprostřed mapy je svět činnosti. Lidé zde chtějí vědět, co dělají jiní ve světě. Jaká je jejich pozice a funkce? Majetek už není působivý.

Na nižších úrovních jsou majetky žádané a vážené, ale s pokrokem ve vývoji vědomí už nejsou tak působivé, protože každý ví, že pokud někdo pracuje sedm dní v týdnu na dvou pracovních místech, může mít vše, co chce a majetek již nemá status. Jak se člověk pohybuje směrem k horní části mapy, není důležité, co má nebo dělá, ale kým je. Lidé nyní vyhledávají člověka za to, čím se stal, což je pravda, kterou vlastní o sobě. Vyhledáváme tyto lidi kvůli tomu, čím jsou, a ani nemáme zájem o to, co mají. Znám takové lidi už mnoho let a nikdy jsem nevěděl, jaké mají povolání.

S využitím těchto znalostí můžeme pochopit mnoho věcí. Způsob, jak uzdravit malé já, je odmítnout přijmout polarizovanou správnou nebo špatnou pozici, která z ní činí našeho nepřítele, a místo toho vidět život s milujícím soucitem a vidět vnitřní nevinnost dítěte. Nejprve vidíme nevinnost vědomí dítěte a pak programování, která je překrývají. Je to kvůli lásce a důvěře dítěte, že je tak programovatelné a začneme vidět nevinnost dokonce i v těch, kteří vypadají nejvíce nenávistně. Ze soucitu nahlížejme do srdcí věcí a najdeme vnitřní nevinnost uvnitř ega, které se pak uzdraví tímto soucitem a láskou. Můžeme milovat naši lidskou povahu, i povahu těch druhých, a místo toho, abychom ji odsoudili, nyní říkáme: „V té době jsem viděl zdánlivou platnost toho jevu. „

Například, namísto toho, abychom se styděli za hněv a nenávist, říkáme si: „No, být naštvaný v tom okamžiku bylo nevyhnutelné“, protože člověk, který nikdy nenáviděl, se nebude pozvedat až k Lásce, protože se moc nestaral o život. Pokud se člověk vůbec nestará o to, aby se v životě rozčilil a skutečně nenáviděl, pak by byl na úrovni Apatie.

Když se podíváme na naši lidskost z hlediska odpuštění a soucitu, pak ji můžeme milovat a vidět ji v naší velikosti. Podíváme se na naši malost, jako bychom se dívali na dítě a začali ho léčit skrze pochopení a soucit. Když to uděláme, vydáváme velmi silné energetické pole, které je léčivé. Když se podíváme na soucit a lásku, začneme se uzdravovat. Také nyní víme, že to, co odpouštíme v ostatních, je odpuštěno v nás a zmizí to z našeho vnímání světa.

Naše vnímání světa se začíná posunovat a začínáme zažívat svět zcela odlišný. Je to, jako když si nasadíme jiné barevné brýle, svět není stejný a můžeme ho prožít úplně jiným způsobem.

Účelem Mapy vědomí je vytvořit kontext, z něhož je možné vidět a prožívat svět a vidět, že představuje zcela nové cesty, které se automaticky začínají otvírat. Náš záměr, který je schopen léčit sebe i ostatní, je nyní usnadněn. Je to naplnění našeho vlastního potenciálu, když vidíme, že se pohybujeme vpřed ve vlastní realizaci pravdy.

Z tabulky funkce mozku a fyziologie (následující strana) vidíme hluboký vliv úrovní vědomí na fyziologii mozku a souběžné neurotransmitery. Důležité je, že z úrovně kalibrace 200 a výše dochází k uvolnění endorfinů, které jsou doprovázené pocity radosti a štěstí. Pod úrovní vědomí 200 je převládající odezva na přežití z adrenalinu a zvířecích instinktů. Naproti tomu úrovně vědomí přes 200 se nazývají „emoce blahobytu“, které jsou benigní a znamenají vznik a nakonec dominanci duchovních energií.

FUNKCE A FYZIOLOGIE MOZKU

Nižší mysl (méně než 200)

Vyšší Mysl (nad 200)

Pod 200                                                                    Nad 200

Dominance levé hemisféry   Dominance pravé hemisféry
Lineární   Nelineární
Stres – Adrenalin   Klid – Endorfiny
Boj nebo útěk   Pozitivní emoce
Alarm – odporu – vyčerpání (Selye- Cannon: Boj / útěk)   Podpora brzlík
Klesá počet bílých krvinek a klesá imunita   Stoupá počet bílých krvinek
Brzlík stres   stoupá imunita 
Narušení akupunkturních drah   Vyvážený systém akupunktury
Choroba   Léčení
Negativní reakce svalů   Pozitivní reakce svalů
Klesá hladina neurotransmiterů – Serotonin    
Sledování emocí dvakrát rychlejší, než sledování emocí přes prefrontální kůru    Sledování emocí je pomalejší než z prefrontální a éterické kůry
Zornice se rozšíří   Zornice se zúží

Důležité:

Duchovní úsilí a záměr mění funkci mozku a fyziologii těla a vytváří specifickou oblast pro duchovní informace v pravém mozku v prefrontální kůře a ve shodném éterickém (energetickém) mozku.

Následující část: Kapitola 2 Pomoc při léčbě

Napsat komentář