Není líto vyšším bytostem, že děkujeme jen Bohu? Děkujme andělům strážným! Kdy se zvyšuje úroveň vědomí? ČZ z 112. OLS

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse z 19.12.2022

Text není zpracován.
Pokud se najde dobrovolník ochotný přepis vytvořit, prosíme, aby nejprve u správce skupiny ověřil, zda na přepisu již někdo nepracuje.
Email: jan.macto@gmail.com a tel: +420 608119880. Děkujeme.