. 12. Poslední schod k stavu osvícení, vliv paranormálních jevů – 18.1.2021

Předcházející část: Subjektivita, Objektivita a Realita + praktické rady na jednání.


Záznam dvanáctého on-line meetingu z 18.1.2021 na téma: Poslední schod k stavu osvícení, vliv paranormálních jevů.


Video obsahuje tyto texty:

18jan2021: HONZA:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Souhrn, jak dosáhnout vysoké úrovně vědomí.                                                    

3) Krátce souhrn, jak se dá jednat s pocity.

4) Proč duchovní práce

5) Posledný schod k stavu osvícení.

6) Grafické znázornění: to co hledáme, je v nás a utvrzení, že jsme na dobré cestě.

7) Úvaha k inspiraci z knihy Podél cesty k osvícení

8) A co paranormální jevy?

9) Konec, dotazy.

 

HONZA:

1) Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečtěme si světově používané motto pro takové setkání, kdy se účastníci postaví a spolu čtou následující záměr. Čtěte si ho, prosím, s vypnutým mikrofonem, abychom neměli zpětné vazby. Dnes si jej přečteme nahlas slovensky a anglicky.

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

JULO: Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

JULO: Motto EN: „This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

FRANTIŠEK: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

2) HONZA: Opakování, jak dosáhnout vysokou úroveň vědomí (anglické text byl již uveden minule):


MIREK:

Jak je možné dosáhnout vysokého stavu vědomí?  Pamatujete si tyto věty?

1) Na prvním místě musí existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

2) Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

3) Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost, a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

4) Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy. S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém, jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

5) Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

9) Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se, nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace, pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

JULO: Skrátene vo slovenčine:

Ste definitívne rozhodnutí, že chcete mať stále pokoj, preto jednáte so stále prítomným odpúšťaním a láskyplnosťou, a ste pritom ochotní všade vidieť nevinnosť. Zanechávate všetky svoje ostatné túžby. Tým, že uvoľníte a nechcete vlastniť ani jednu myšlienku, pocit, túžbu a skutok, myseľ sa utíši, čím sa vaše príbehy začnú skracovať, a rozpadávať sa v priebehu vytvárania, takže nakoniec zmizne energia sprevádzajúca samotný proces myslenia. No a to jednoducho robíte furt.

 

3) HONZA: Souhrn, jak se dá jednat s pocity:

HEDVIKA:

1- svalením pocitu na vámi vytvořenou umělou situaci,

2- anebo vybouchnutím, pocit je uvolňován projevem,

3- anebo útěkem, vyrobením množství horečnatých aktivit,

4- anebo uvolněním pocitu, tedy uvědoměním a vypouštěním energie za ním,

5- anebo zlikvidováním, kdy pocit vidíte jako důsledek nesouladu vašeho stanoviska s tím, co je pozorováno. Na místo babrání se s výplody svých představ iluzí je víc prospěšné tyto pocity zlikvidovat odhalením jejich původu, kterým je zdánlivost vnímání.

6- anebo přesunem do ztotožnění se ze subjektivitou, která umožňuje tyto emoce prožívat,

 

4) HONZA: Proč duchovní práce?

JULO:

Dr. Hawkins, Február 2002 , Disk 2

Skutočnosť, že sme späť v tomto svete, dnes a tu a v tele znamená, že sme pre uspokojenie ega znovu a znovu zapredali duchovú pravdu. Ale v tomto živote o tom začíname mať pochybnosti. V tomto živote si hovoríme, stálo to za to? Stojí nám za to odoprieť skúsenosť božej prítomnosti za všetko, čo vydolujeme  z nášho ega?  Odpoveď vlastne iba stojí na viere.  Nie na skúsenostiach, nie na dôkazoch. Proste nemáte nič, na čom môžete stavať, že vzdať potešení ega by bolo lepšie riešenie … Na základe viery, na základe učenia nejakej entity, ktorá prešla celou cestou a hovorí vám, že konečný výsledok, prežívanie Boha, je tak neuveriteľná, je úplne neopísateľná … Všetky potešenia … všetko honobenie, citové a materiálne … celého ľudstva… sú ako smietka v porovnaní s Božou prítomnosťou. Nič nie je ani v rovnakej doméne. Preto ste žiadaní obetovať to, s čím ste teraz v pohode v nádeji, že vstúpite do inej domény.

5) HONZA: Poslední schod k stavu osvícení.

Od Dr. Hawkins, B3:I, 2003, pp.398-399 (Anglický originál k zakúpeniu na Veritaspub.com)

Julo vybral, rozkouskoval, vložil očíslování vět a volně přeložil a to se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních překladů, přičemž věří, že se plně drží originálního významu. Tento volný překlad Julo také přečte a okomentuje.

Nejprve je anglický originál, potom oficiální český překlad, potom Julův přesný překlad a nakonec Julův volný překlad. Studujte ten, který s vámi rezonuje.


ANGLICKÝ ORIGINÁL – NEČTEN

Dr.Hawkins, B3:I, 2003, pp.398-399 (Available on Veritaspub.com). Sentence numbering added by Julo.

A
1.
Direct one’s focus inward to the absolute subjectivity of all experiencing.
2. Examine the nature of the sense of subjectivity that accompanies every expression of life.
3. Without labeling, note that at all times, in every instant, in every moment, in every circumstance, there is always present the ultimately irreducible, underlying substrate of subjectivity.
4. It never changes.
5. The essence of experiencing, in all its forms (thinking, feeling, seeing, knowing, etc.), is the presence of this subjective quality.
6. Then look further to find out what this subjective experiencing is that is ever present.
7. Without it, there would not be the possibility of knowing that one exists.

B
8.
Ask, “How am I aware or even know that I exist?”
9. That question is the best that can be acted upon for it leads directly and nonverbally to the ever present Reality.
10. Identify with that quality, capacity, or condition of ever present subjectivity, which is experienced as an underlying awareness.
11. It is consciousness itself.
12. Identify with that consciousness instead of with the ‘what’ it is conscious about.
13. That is the direct route to the Self.
14. It is actually the only practice that leads directly through the doorway.
15. There is nothing to know, to learn, or to remember.
16. It is merely necessary to focus, fixate, meditate, contemplate, look at, and realize that the substrate and source of existence is the radical subjectivity of the Presence of God as the Light of Consciousness.

C
17.
Subjectivity devoid of content, subject/object illusion is the Self.
18. The subjective ‘I’ of the Self is independent of content or form, beyond all thoughts or concepts.
19. It is not feelings or thoughts that are important but only the subjectivity that underlies their seeming importance.
20. Paradoxically, it is radical subjectivity that leads to the amazing discovery of the only possible true ‘objectivity’.
21. The only fact that can be objectively verified in all times and places and under all conditions by anyone anywhere is the absolute, irreducible fact of subjectivity.
22. Even radical scientific inquiry leads to the discovery that without subjectivity, nothing is knowable nor could it even be said to exist.
23. The awareness of awareness, the awareness of being conscious, and the awareness of content all depend on rising out of this subjectivity.


ČESKÝ OFICIÁLNÍ PŘEKLAD – NEČTEN

A
1. Nasměrujte vlastní pozornost dovnitř, na absolutní subjektivitu všeho prožívání.
2. Zkoumejte povahu subjektivního prožívání, které doprovází veškeré projevy života.
3. Nic neznámkujte, pouze si v každém okamžiku a za všech okolností všímejte, že je vždycky přítomen stejný podklad subjektivity.
4. Nikdy se nemění.
5. Podstatou prožívání (všech jeho forem, tedy myšlení, cítění, vidění, vědění apod.) je právě přítomnost této subjektivní schopnosti.
6. Pak se zkuste podívat ještě hlouběji a zjistíte, že tato přítomnost je zde neustále.
7. Bez ní by nebylo vůbec možné vědět, že existujete.

B

8. Ptejte se: „Jak si uvědomuji či jak vůbec vím, že existuji?“
9. Tato otázka patří k nejlepším, neboť umožňuje přímý přístup beze slov do věčně přítomné Reality.
10. Ztotožněte se s onou subjektivní schopností, onou neustále přítomnou subjektivitou, kterou prožíváte jako pod vším ležící uvědomování.
11. Je to vědomí samotné.
12. Ztotožněte se přímo s tímto vědomím, namísto toho, „čeho“ jste si vědomi (toho, čeho si je toto vědomí vědomo).
13. Toto je přímočará cesta k „Já“.
14. Vlastně jde o jedinou techniku, která vede rovnou.
15. Nic není zapotřebí vědět, učit se, pamatovat si.
16. Stačí se soustředit, zaměřit, meditovat, rozjímat, pohlédnout a uvědomit si, že podkladem a zdrojem existování je radikální subjektivita Přítomnosti Boha coby Světla Vědomí.

C
17. „Já“ je subjektivita bez obsahu, bez iluzí objektů a subjektů.
18. Subjektivní „Já“ našeho jáství nijak nezávisí na obsahu, formě a stojí mimo veškeré myšlenky a koncepty.
19. Myšlenky ani pocity nejsou důležité. Jediné, na čem záleží, je pouze subjektivita, jež je jejich podkladem.
20. Paradoxně právě radikální subjektivita vede k překvapivému objevu jediné možné pravé „objektivity“.
21. Jediným faktem, který lze kdykoli a kdekoli objektivně ověřit kýmkoli a za jakýchkoli okolností, je neoddiskutovatelná skutečnost subjektivity.
22. Jakýkoli důležitý vědecký objev vede vždy k poznání, že nic není poznatelné bez subjektivity, ba ani bez ní nelze vědět a říci, že cokoli existuje.
23. Z této subjektivity vychází a na ní závisí uvědomění si vědomí, vědomí, že si uvědomujeme, i uvědomování si každého obsahu.

 

JULOV PRESNÝ PREKLAD – NEČTEN

A

1) Zamerajte sa do vnútra na absolútnu subjektivitu všetkého prežívania.

2) Skúmajte povahu zmyslu subjektivity, ktorá sprevádza každý prejav života.

3) Bez označovania si všimnite, že stále, v každom okamžiku, za všetkých okolností, je vždy prítomný, už ďalej nezredukovaťeľný, podkladový substrát subjektivity.

4) Nikdy sa nemení.

5) Podstatou prežívania, vo všetkých jeho formách (myslenie, cítenie, videnie, vedenie, atď.), je prítomnosť tejto subjektívnej kvality.

6) Potom sa pozrite ďalej, aby ste zistili, čo toto subjektívne prežívanie je, čo je vždy prítomné.

7) Bez neho by nebolo možné vedieť, že existujete.

B

8) Spýtajte sa: „Ako som si vedomý alebo dokonca viem, že existujem?“

9) Tá otázka je tá najlepšia podľa ktorej sa dá konať, pretože vedie priamo a neverbálne k stále prítomnej Realite.

10) Stotožnite sa s tou kvalitou, kapacitou alebo stavom stále prítomnej subjektivity, ktorá sa prejavuje ako podložka uvedomovania.

11) To je samotné vedomie ako také.

12) Stotožnite sa s týmto vedomím namiesto s tým, o čom si je toto vedomie vedomé.

13) To je priama cesta k Ja.

14) Je to vlastne jediný postup, ktorý vedie priamo cez dvere.

15) Netreba nič vedieť, naučiť sa alebo si pamätať.

16) Je iba potrebné sa zamerať, zaostriť, pomeditovať, pouvažovať, pozrieť sa a uvedomiť si, že substrát a zdroj existencie je radikálna subjektivita Božej prítomnosti ako Svetlo Vedomia.

C

17) Subjektivita zbavená obsahu, bez ilúzie subjektu/objektu je Ja.

18) Subjektívne „ja“ z Ja je nezávislé od obsahu alebo formy, je mimo všetkých myšlienok či konceptov.

19) Nie sú to pocity ani myšlienky ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita, ktorá je podkladom ich  zdanlivej dôležitosti.

20) Paradoxne, je to radikálna subjektivita ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravdivej objektivity.

21) Jediný fakt, ktorý je možné objektívne overiť vždy, všade a za každých okolností hocikým hocikde je absolútny, nezredukovateľný fakt subjektivity.

22) Dokonca aj dôkladné vedecké pátranie vedie k objavu, že bez subjektivity nie je nič poznateľné a ani sa dokonca nedá povedať, že existuje.

23) Uvedomovanie si uvedomovania, uvedomovanie si bytia pri vedomí a uvedomovanie si obsahu závisia všetky na vyvieraní s tejto subjektivity.


JULO: JULOV VOĽNÝ PREKLAD

1) Zamerajte sa do svojho vnútra na absolútnu subjektivitu všetkého čo prežívate.

2) Skúmajte povahu toho, čo nazývame subjektivitou, ktorá doprevádza každý prejav života.

3) Bez toho, aby ste čokoľvek, čo prichádza pred vaše vedomie, pomenovali, si všimnite, že vo vás existuje niečo, čo je vo vás sústavne prítomné, (teda v každom okamihu, v každom momente a za každých okolností), a to je, už ďalej nedeliteľná, doprevádzajúca podložka subjektivity.

4) A táto sa nikdy nemení.

5) Podstatou všetkého, čo zaevidujete, a to vo všetkých formách (myslenie, cítenie, videnie, vedenie atď.) je existencia prítomnosti tejto subjektívnej kvality.

6) Nuž a začnite z bližšia skúmať, čo toto stále prítomné subjektívne evidovanie je.

7) Bez neho by ste dokonca ani nemali možnosť vedieť, že existujete.

B

8) Spýtajte sa: „Ako je možné, že som si vôbec niečoho vedomý, alebo ako viem, že existujem?“

9) Toto je najlepšia otázka, na ktorú treba nájsť odpoveď, pretože vedie priamo a intuitívne ku stále prítomnej Realite (s veľkým R).

10) Odpoveď je: Stotožnite sa s touto kapacitou, (či kvalitou, či stavom, či fenoménom) stále prítomnej subjektivity, ktorú pociťujete ako základ uvedomovania.

11) Toto je samotné vedomie. (angl.: consciousness)

12) Stotožnite sa s týmto vedomím a nie s tým, o čom si je toto vedomie vedomé.

13) To je priama cesta vedúca k podstate vášho Bytia (angl.: Self).

14) Je to vlastne jediný prístup, ktorý vedie priamo cez dvere vedúce k stavu osvietenia.

15) Netreba nič vedieť, nič sa naučiť, nič si pamätať.

16) Je iba jednoducho potrebné – zamerať sa, zaostriť sa, pomeditovať, duchovne sa zamyslieť, pozrieť sa vec a uvedomiť si, – že základom a zdrojom existencie je neúprosná subjektivita Svetla Vedomia, ktoré je samozrejme prejavom Božej prítomnosti.

C

17) Subjektivita bez akéhokoľvek obsahu, ako aj bez ilúzie oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta, je každého Bytie.

18) Subjektívne jadro Bytia je nezávislé na obsahu či forme, čiže je mimo všetkých myšlienok či konceptov.

19) Teda nie sú to ani pocity a ani myšlienky, ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita, ktorá poskytuje javisko pre prejav ich zdanlivej dôležitosti.

20) Paradoxne, je to práve neúprosná subjektivita, ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravdivej „objektivity“.

21) Jediná skutočnosť, ktorá môže byť objektívne, vždy a za každých okolností overená hocikým a hocikde je absolútna, nedeliteľná skutočnosť subjektivity.

22) Dokonca aj dôkladné vedecké vŕtanie sa do tohoto vedie k odhaleniu, že bez subjektivity nie je nič spoznateľné a bez nej sa ani dokonca nedá povedať, že niečo existuje.

23) Uvedomovanie si uvedomovania, uvedomovanie si bytia pri vedomí a uvedomovanie si obsahu – sú všetky závislé na poskytnutí javiska subjektivitou.

 

6) HONZA: grafické znázornění, že co hledáme, je v nás.

HONZA:  utvrzení, že jsme na dobré cestě

JULO: DRAHÝ STVORITEĽ

Dnes, drahý Stvoriteľ, do tohto momentu, fungujem podľa Tvojich doporúčaní a som so sebou veľmi spokojný. A to zrejme aj bez Tvojej pomoci. Neohováral som, nevybuchol som, nebol som chamtivý, navrčaný, hnusný, sebecký a ani som si nadmerne nelebedil.

Ale, za pár minút, drahý Stvoriteľ, vstanem z postele, a od toho okamžiku budem potrebovať hodne Tvojej pomoci.  Vopred hlboko ďakujem. Amen.


7)
HONZA:  Úvaha k inspiraci z knihy Podél cesty k osvícení – uvedena pod 2. lednem/januárom.

FRANTIŠEK:
Svět ega připomíná zrcadlové bludiště, v němž ego, ztracené a zmatené, bloudí při své honičce za pouhými odrazy mezi zrcadly. Lidský život se vyznačuje nekonečnými pokusy a chybami, jak utéct z tohoto bludiště. Někdy se pro spoustu lidí, a možná i pro většinu, tohle zrcadlové bludiště stává pak strašidelným domem, jehož děsivost se stále stupňuje. Jediným způsobem, jak bloudění v kruhu ukončit, je prostřednictvím sledování duchovní pravdy.

Kniha B3/angl.393

„Pokušitelem“ je
tedy lidská zvědavost, která je základní slabostí. Když se tato zvědavost spojí s nevědomostí, což je vrozený defekt (neschopnost rozlišit pravdu od nepravdy), výsledkem toho je chycení se do pasti nižšími úrovněmi vědomí.


8) HONZA: 
 Juraji, a co paranormální jevy?

 JULO:  (čítaj len po slovensky)

Kniha 4/str 388-390 Verituspub.com

Únos  nadprirodzenou entitou 70 …. Čítanie z Tarotových kariet 190 …. Trance mediumship (médium v tranze) 190 … Preklínať (použiť meno Božie nadarmo)  45 …  Posielať ľudí do pekla  15  … Okultizmus   135-185 …

Most of these practices are avoided by people with even minimal spiritual intuition and conscious awareness. The advisability of avoiding these errors is emphasized within the Commandments themselves, e.g., to not abuse the name of God or bear false witness against one’s neighbor. They are also universally recognized as having negative karmic consequences, e.g., in Christianity, the fate of the soul after physical death.

Väčšine z týchto praktík sa ľudia vyhýbajú, dokonca aj taký, ktorí majú minimálnu duchovnú intuíciu a minimálné vedomé uvedomovanie.  Doporučenie vyhýbať  sa týmto chybám je zdôraznené v samotných Desiatich prikázaniach, napr. nezneužívať meno Božie alebo podávať krivé svedectvo.  Tieto praktiky sú tiež všeobecne rozpoznávané, že majú negatívne karmické dôsledky, napríklad v kresťanstve, osud duše po fyzickej smrti.

Most of the prevalent negative spiritual practices attract the spiritually naive by their „feel good“ glamour and uniqueness, e.g., get a psychic reading or Tarot card seance, have fortunes told, get „channeled“ advice from a „master“ on the „other side,“ or dabble in the occult with various forms of magic, seances, or rituals.

Väčšina z prevládajúcich negatívnych duchovných praktík priťahuje duchovne naivných, a to ich leskom „dobrého pocitu“ a výnimočnosťou, napr. dať si veštiť alebo seansa s Tarotovými kartami, dať si predpovedať osud, dostať radu pomocou „channelingu“ od „majstra“, ktorý je na „druhej strane“, alebo sa babrať s okultizmom a jeho rôznymi formami mágie, seáns, alebo rituálov.

Paranormal phenomena are confused with the supernatural and are attractive to the curious. Traditional scripture, as well as highly evolved sages and teachers, warn „not to go there“ because the astral realms are not spiritual and represent other realms and dimensions for which the human mind is not equipped with protective discernment. Thus, it is perilous to invoke spirits and otherworldly entities. Occult practices have a sizeable and unseen downside, despite the popularity of various Tantric exercises, „white magic,“ incantations, Tarot cards, channeled masters, psychic readers, etc.

Paranormálne javy sú zamieňané s nadprirodzenými a sú atraktívne pre zvedavcov. Tradičné Písmo, rovnako ako aj vysoko vyvinutý mudrci a učitelia, varujú „nechoď tam“, pretože astrálne ríše nie sú duchovné a predstavujú iné ríše a sféry, a na jednanie s nimi ľudská myseľ  nie je vybavená ochrannou súdnosťou. Teda je veľmi nebezpečné vyvolávať duchov a subjekty či entity a bytosti z iných svetov. Okultné praktiky majú značné a neviditeľné temné stránky, a to napriek popularite rôznych tantrických cvičení, „bielej mágii“, zaklínadiel, Tarotových kariet, channelovaných majstrov, veštcov, atď.


9) HONZA:
konec připravených textů a odpovědi na dotazy…

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek.

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube překopirovaný na rumble.com:

Následující část: Jak zůstávat nepřetržitě na vrcholu prchavého okamžiku.