. 76. Vzdávání tvrdohlavosti; Poslední metry finiše; Dynamika osvícení; B2K3: Povaha Duchovní pouti 2.z2; Duchovní práce – 11.4.2022

. 11. dubna/apríla 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 76. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště.

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

Osobní setkání – Střílky (CZ) 29.4. až 1.5.2022

Ve Střílkách podnikneme výpravu do hlubin duše duchovního studenta. Společně nahlédneme na cestu k Radostinaplněnosti a do Ticha.

Má-li někdo podobný cíl a ještě není na setkání přihlášen, je stále možnost dodatečné přihlášky. Zůstává jen možnost ubytování na pokojích v Zámku, a to úplně pro všechny účastníky setkání.

Minulý pátek jsme s Hedvikou a Františkem navštívili Ášram ve Střílkách za účelem dojednání podrobností. Prohlédli jsme si pokoje na Ganze a hlavní sál Jadan, ve kterém bude setkání probíhat. Následně jsme šli do kuchyně se domluvit na místo a způsob stravování. Tam nám kuchařka sdělila, že s námi počítají o týden dřív.

Bum! Pan Sudický se pozorně podíval do plánu obsazenosti Gangy a zjistil, že se stalo opět nějaké nedopatření a že v tu dobu, kdy máme domluvenou akci ve Střílkách, běží na Ganze souběžně jeden menší, ale zato pravidelný seminář. Vzal to na sebe a přislíbil, že to bude pro nás beze změn a že tu menší akci ubytuje na zámku v jiné části, že jen pro nás padá možnost nocování na zemi v přízemí Gangy. S touto domluvou jsme opustili Střílky.

V sobotu mi volal p. Sudický, sdělil mi, že není možné ubytovat naši skupinu na Ganze za současného běhu druhého semináře v přízemí haly, neboť v rámci svého programu tam budou bubnovat dlouho do noci a rušili by tak ubytované v 1 patře.

Bum! Nakonec jsme našli kompromis. A to ten, že ty páry a matky či rodiče s dětmi, kteří měli spát na Ganze, budou samostatně ubytováni v menších 4 lůžkových pokojích, bez WC a koupelny na pokoji a ušetří 400 Kč na osobu za ubytování, pro původně ubytované na zámku internátním způsobem se nic nemění. Pokud by náhodou někteří z vás, co měli být ubytováni na Ganze by se rozhodli nepřijet, plně vaše rozhodnutí budeme respektovat a bude-li požadovat vrácení symbolické zálohy, učiníme tak. Jen potřebujeme váš písemný pokyn a vaši volbou.

Závěrem, než předám slovo Františkovi, ještě pár technických informací:

Tentokráte nebudeme ze Střílek živě vysílat. Obrazem tu atmosféru a energii není možné zcela přenést, to se musí zažít J. Kdo máte možnost přijet, přijeďte.

Pro vás, kdo přijet nemůžete, bude po setkání připraven částečný záznam dění a umístěn na stránky.

Františku máš slovo: – pro potíže s připojením František krátce pohovořil až později.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

. 1) Motto skupiny a upozornění a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 11: Vzdávání tvrdohlavosti;
+ SUR 12a: Poslední metry finiše;
+ SUR 12b: Dynamika osvícení;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
–  kap.3: Povaha Duchovní pouti – 2. část z 2;

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.
– Úryvek textu ze „Stát se modlibou“ z B5K22;
– Úryvek textu z „Dialogy“ z B6K9
– Úryvek textu z „Objasnění“ z B6K5

– všechny na téma: Duchovní práce

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (49) na setkání ze 4. dubna/apríla 2022.

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a které nesouvisí s učením DRH.

–  ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj vojna, ako cennú príležitosť k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

HONZA:
Vrátím se ještě k Mottu skupiny a naváži na něj s Upozorněním:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 11: Vzdávání tvrdohlavosti;

– SUR 12a: Poslední metry finiše;

– SUR 12b: Dynamika osvícení;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů…
Předávám slovo:

 

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 11 – Vzdávanie tvrdohlavosti

SUR12a – Posledné metre finišu

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12a – Posledné metre finišu

SUR12b – Dynamika osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 12b – Dynamika osvietenia

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.3: Povaha duchovní pouti – 2. Část ze 2.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení druhé části 3. Kapitoly – Povaha duchovní pouti:

 

JULO:

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 03apr2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

Druhá časť

DUCHOVNÝ PROCES

KAPITOLA 3

Povaha Duchovnej púte

ČÍTAME ODTIAĽTO 2022apr11 – 3.31

Klikni a otevři ke čtení
B2K3 – Povaha Duchovnej púte 2část ze 2

KONIEC B2K3 {, } ‘’ ô ä „“

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Úryvek textu ze „Stát se modlibou“ z B5K22;
– Úryvek textu z „Dialogy“ z B6K9
– Úryvek textu z „Objasnění“ z B6K5

– všechny na téma: Duchovní práce

 

JULO:

B5K22 (2006): Becoming the Prayer, p. 358

Jediný nástroj uplatňovaný sústavne a dôsledne je účinnejší ako čítanie všetkých kníh alebo mať sporadické epizódy nadšenia.

Vytrvalosť je charakteristická pre ‘jednobodové {zameranie} mysle’. Analogicky, ťahaním za jediné vlákno priadze, celý sveter sa rozmotá, a odstane sa svetrom.

 

B6K9 (2006) Dialogues, p. 15; April 10:

Otázka: V duchovnej literatúre sa ‘jednobodové {zameranie} mysle‘ považuje nielen za dôležitú, ale aj za nevyhnutnú podmienku pre meditáciu alebo iné duchovné praktiky.

Odpoveď: To je jednoducho zručnosť sústredenia sa a neochvejného vôľového zamerania. Je to podobné, ako keď človek udržuje oko svojho uvedomovania si zaostrené počas šoférovania na cestu . Znamená to odmietnutie rozptyľovania. Neskúsený, nie bezpečný, vodič vykonáva počas šoférovania mnohoraké činnosti tým, že sa hrá s rádiom, hladká psa, konzumuje chlebíčky, a pritom hovorí na mobile, a číta reklamné tabule. Jednobodovosť je ako zručný profesionálny šofér, ktorý vie, že ho vyhodia z práce za čo i len jednu nehodu, bez ohľadu na to, aká je zdanlivo banálna. Ochota založiť si {v sebe} spôsobilosť k zaostrenej pozornosti vzchádza z duchovného zámeru, ktorý vedie skôr k stotožneniu sa s nelineárnym poľom než s lineárnym obsahom.

Vo veľkej časti duchovnej práce nejde o to, či je človek schopný, ale či je ochotný. Človek napríklad čelí pokušeniu túžby.

Otázka: Je možné sa jej vzdať? 

Odpoveď: Áno, ale bude to tak? Áno/nie. Uvádzaná výhovorka je: „Nemôžem“. Potom sa spýtame: „Keby vám na hlavu namierili nabitú zbraň, aby ste sa podriadili, inak zomriete, dokázali by ste?“ Odpoveď je, samozrejme, „áno“, pretože teraz to človek {zrazu} urobí. {Teda vyhováracie „nemôžem“, sa mení na pravdivé „nechcem“, a} teda človek to bol ozaj mohol urobiť po celý čas. {Definícia:}

Oddanosť znamená: nerozptýlené zaostrenie sa, a zaradenie sa {za úlohou, a to}
bez nejednoznačností. Predstavuje odhodlanie, a zaťatosť k účelu, a je vlastne
vnútornou disciplínou {v človeku}, posilňovanou rozhodnutím a inšpiráciou.

Otázka: Ego/myseľ a jeho emócie a pocity sa zdajú byť také silné a zaužívané. 

Odpoveď: To je pravda. Preto je potrebný viac než len dobrý nápad ‘stať sa duchovným‘ na prekonanie emócií a pocitov.

Sila {a nátlak} inštinktov a negatívnych emócií ciachuje pod 200. {Tesne} nad 200, človek má {na pomoc} moc odvahy, {a} neodporovanie neutrality; a po dosiahnutí 300viek je tu viera, nadšenie, a ochota, ku ktorým sa po dosiahnutí 400viek pridáva inteligencia, vzdelanie a usmerňovanie intelektom. Na úrovni 500 nastáva dôležitá zmena modelu {vnímania sveta}, a hodnoty {človeka} sa presúvajú z hmatateľného do nehmatateľného, čomu napomáha transformačná črta Lásky.

Oddanosť je záväzok voči Láske ako vodiacemu princípu, posilnená voľbou
a Vôľou. Vzdaním sa osobnej vôle a dovolávaním sa dochádza k zásahu Božej Vôle
(Ja-Bytia), ktorá je vzývaná zaradením sa za duchovný účel.

S Božou pomocou, nemožné sa stáva možným. Dokonca aj toho, čo si ego/rozum najviac cení, sa dá vlastne vzdať. Jednobodovosť mysle znamená zaostrenie sa na hrebeň vlny svedkovania/prežívania, plus

ochotu vzdať sa zdanlivej straty alebo zisku.

To je základná zručnosť, ktorá je potrebná.

Otázka: Ako si treba predstaviť duchovnú prácu?

Odpoveď: Proces je procesom objavovania, a preto je zameraný dovnútra. Práve vplyvom Ja-Bytia sa duchovné úsilie zvolí za životný cieľ.

Je to predovšetkým rozhodnutie.

B6K5 (2006),  Clarifications, pp. 104–105

Vlastne, radosť vychádza zvnútra, a nie je závislá na vonkajších faktoroch. Radosť je spojená s tým, čo si vážime a ceníme. Veľká časť uvrhnutých hodnôt vzniká z predstavivosti, a hodnoty odrážajú túžby. V skutočnosti nie je nič cennejšie ako čokoľvek iné okrem duchovného naplnenia.

Otázka: A čo činy, {konanie}?

Odpoveď: Konanie je automatickým následkom zlúčenia rámca, poľa, a zámeru. Všetky činy sú v skutočnosti spontánne, a odrážajú karmické sklony, a miestne podmienky, ktoré môžu, ale nemusia byť priaznivé pre ich vyjadrenie. Na odosobnenie konania je len potrebné vzdať sa presvedčenia, že jestvuje samostatný, nezávislý príčinný činiteľ, nazývaný „ja“ alebo „mňa“. Toto uvedomenie si umožňuje vybudovanie si {tzv.}

‘nekonania konania’, ktoré je možné vďaka zrieknutiu sa snahy ovládať výsledky.

Jediné, čo človek môže vlastne ‘robiť’, je byť naplno svojou možnosťou {v každom sústavnom okamihu}. To, že

„človek je zodpovedný za úsilie, ale nie za výsledok“,

je základným výrokom dvanásťkrokového programu, ktorý krotí {, a umierňuje,} ego.

JULO:

?…

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Ale ještě než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 76 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (49) na setkání ze 4. dubna/apríla 2022.

– bez odezev

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

https://www.hawkins.support/videa/osobni-setkani-strilky-cz-29-4-az-1-5-2022/

Ve Střílkách podnikneme výpravu do hlubin duše duchovního studenta. Společně nahlédneme na cestu k Radostinaplněnosti a do Ticha.

Má-li někdo podobný cíl a ještě není na setkání přihlášen, je stále možnost dodatečné přihlášky. Zůstává jen možnost ubytování na pokojích v Zámku, a to úplně pro všechny účastníky setkání.

O zásadních změnách v organizaci ubytování jsme hovořili i (částečně 🙂 ) s Františkem v úvodu dnešního on-line setkání a doporučuji, pokud jste tyto změny nezachytili, se k nim v záznamu vrátit a vyposlechnout si je.

Tentokráte nebudeme ze Střílek živě vysílat. Obrazem tu atmosféru a energii není možné zcela přenést, to se musí zažít J.

Po setkání bude připraven částečný záznam a umístěn na stránky.

Věřím, že jsem zaevidoval všechny zájemce a rozeslal odpovědi, ale pokud ode mne někdo z vás, co jste se přihlásili, neobdržel žádný email či telefonát, prosím o zvovuposlání přihlášky nebo připomenutí se.
Pokud budete chtít zrušit přihlášku, prosím napište co nejdříve.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: