Dodatek B mapa stupnice vědomí

Předcházející část: Dodatek A kalibrování pravdy jednotlivých kapitol

Dodatek B

Mapa stupnice vědomí

JÁ – je osvícení 700-1000 nevyslovitelné čisté vědomí
Vše je naprostý mír 600 Blažený Illumination
Jeden dokončí radost 540 klid přeměna
Milující vlídné lásky 500 úcta odhalení
Moudrý smysluplný důvod 400 Porozumění abstrakci
Milosrdné harmonické přijetí 350 odpuštění transcendence
Podnětná nadějeplná ochota 310 optimistický záměr
Umožňující uspokojivá neutralita 250 uvolňování důvěry
Povolení proveditelné odvahy 200 zplnomocnění ujištění
Indiferentní domáhající se pýcha 175 pohrdá inflací
Pomstychtivý antagonistický hněv 150 nenávist agrese
Popření zklamání touha 125 touha zotročení
Trestající děsivý strach 100 stažení úzkosti
Nestarající se tragický žal 75 lítost skleslost
Odsouzení beznadějná netečnost, nenávist 50 odstoupení zoufalství
Mstivá zlá vina 30 obviňování ničení
Pohrdající nenáviděná hanba 20 vyloučení ponížení
Nad 200: Úrovně pravdy
Pod 200: Úrovně falše

 

Následující část: Dodatek C jak kalibrovat úrovně vědomí

Napsat komentář