. 93. Výzva Interlicence k promazání webu -> diskuse: co bude pro skupinu nejpřínosnější; Vzdávání tvrdohlavosti; Dynamika osvícení; Poslední metry finiše; Nepřetržitá duchovní zamyšlenost + odezvy. – 8.8.2022

. 8. srpna/augusta 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 93. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K za měsíc – červenec – vámi bylo darováno 8116 Kč, k 5.8.2022 – za měsíc srpen / august – bylo vámi darováno 2897 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání:  SUR 11: Vzdávání tvrdohlavosti;

+ SUR_12a: Dynamika osvícení;

+ SUR_12b: Poslední metry finiše;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

 

3) Četba z díla DRH:– B6K4 (2006): Spiritual Practices, p. 88

– Nepřetržitá duchovní zamyšlenost;

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Jak si představit Skutečnost – Videozáznam části staršího on-line setkání

– ?

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (65) na setkání z 1. srpna/augusta 2022..

– Odezva od Adama: O uplatňování SUR_3 v praxi;

– ?

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Přihlašujte se na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022

Setkání bude i skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

 

7) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Aktuálně k dění: Výzva Interlicence k promazání webu hawkins.support

– Video od Jula

+ diskuse: co bude pro skupinu nejpřínosnější;

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jura, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JURAJ:

 „Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 11: Vzdávání tvrdohlavosti;

+ SUR_12a: Dynamika osvícení;

+ SUR_12b: Poslední metry finiše;

Tyto texty budou pomalu číst Ivan a Juro, a na úvod si přečteme i SUR_3 …
Předávám slovo Ivanovi:

IVAN:

SUR_3.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI
{Návrh ‘robenia’:⇒rozhodnutie ⇒videnie nevinnosti⇒súcit⇒odpúšťanie⇒láskyplnosť⇒kresanie tvrdohlavosti a myšlienok.}

.1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Ľudia sú zvedaví {a pýtajú sa DRH}: „Ako je možné dosiahnuť taký {vysoký} stav uvedomovania si?“. Ale málokto tieto kroky nasleduje, pretože sú tak jednoduché:

.1.    V prvom rade {musí vo vás existovať} neotrasiteľné rozhodnutie {v originály je slovo: túžba}, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

%

.2.    {Na základe tohto rozhodnutia} vznikne disciplína {, oddanosť,} účinkovať {v každodennom živote s neoblomným, stále prítomným,} sústavným, a všestranným odpúšťaním a láskyplnosťou {orig: jemnosťou}, a to  bez výnimky {, teda ku všetkému, čo vzchádza pred naše uvedomovanie si: aj k svokre, aj k politikom, aj k…}.

.3.    {Nevyhnutnou podmienkou je pritom, že} človek musí mať {na základe videnia  nevinnosti} súcit ku všetkému, {teda} aj vrátane seba a {vlastných} myšlienok. {Súcit definujeme ako schopnosť chápavo ⇒ vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý prístup bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať. Vidieť nevinnosť je pre ego ľahšie stráviteľné, ak mu povieme, že 1: každý robí iba to, čo považuje za najlepšie, a 2: keby sa niekto mohol správať ináč, tak by sa správal ináč.}

.4.      {Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné} byť ochotným zanechať {všetky ostatné} túžby. {S tým súvisí vzdanie sa tvrdohlavosti , aby bolo po mojom, inými slovami} vzdať sa svojej vlastnej vôle, a to v každom prebiehajúcom okamihu {sústavnosti}.

%

.5.     Pri tom, ako sa každá {tendencia privlastniť si} myšlienku, pocit, túžbu, a či skutok {uvoľňovali a} vzdávali Bohu, myseľ postupne utíchala.

.6.     {Týmto myseľ postupne} najprv upustila od celých príbehov a odsekov, a neskôr aj od nápadov a konceptov {, a tým utíchala aj ich obhajoba}.

.7.     Ako človek upustí od {autorstva a} priania vlastniť tieto myšlienky {a šťúrať sa v nich} , prestanú sa rozvíjať do takých {väčších} detailov a začnú sa rozpadávať {v priebehu ich vytvárania}, kým sú len napoly vytvorené.

.8.     Nakoniec bolo možné vzdať sa energie, ktorá stála sa samotným procesom myslenia, {a to} predtým, ako sa vôbec {myšlienka začala vytvárať, ako sa} stala myšlienkou.

%

.9.     {Táto} činnosť sústavného a neúnavne upreného zaostrenia sa, nedovoľujúca ani čo len {jediný} okamih odpútania pozornosti od {priebežnej} meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, {každodenných} činností.

Predchádzajúce voľne z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

 

JURAJ:

 SUR_11.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

Vzdávanie tvrdohlavosti

„Takže preklenúť stotožňovanie sa s obsahom vedomia {, s tým, čo práve teraz prelieta mysľou,} je najrýchlejšia cesta k stavu, v ktorom upúšťate od všetkého, {zároveň} ako to vzchádza {pred vaše vedomie}.

To nás teda privádza späť k zámernosti. Zámer oddanosti Bohu znamená vzdať sa svojvôle{/tvrdohlavosti} a odovzdať ju Bohu. Takže po celý čas sa vzdávame svojvôle (…) Takže najrýchlejšia cesta samozrejme je (…) buď môžete stráviť celý {tento} život nasledovaním {rozmanitých} duchovných postupov, a meditácií, a podobných vecí, alebo sa môžete, hlboko vo {svojom} vnútri, vzdať Bohu. Toto vzdanie sa Bohu, hlboko vo {svojom} vnútri, môže trvať zlomok sekundy, ale dopracovať sa k tomu zlomku sekundy môže trvať veľa prevtelení{/epizód životov}, {strávených} v agóniách a utrpeniach (…) S duchovnou prípravou, teda, počujúc určité duchovné pravdy, sa tento čas ohromne skráti. Teraz si človek aspoň uvedomuje, čo je problém.

Zotrvávanie v tvrdohlavosti je práve to, čo zabraňuje Osvieteniu – to a len to {!!!!}.

{Je to} jedna jediná vec: {neúprosné} trvanie na tom, čo ja chcem, po čom ja túžim, ako to ja vidím. Takže osobné, všedné ja a jeho naliehavosti sústavne stoja v ceste. Ochota vzdať sa svojej tvrdohlavosti a odovzdať ju Bohu, teda ‘Oddaná Nedualita’ {čo je DRH vymyslený názov duchovnej cesty, ktorý učí}, znamená, že Láska k Bohu je taká intenzívna, že človek je ochotný vzdať sa svojej osobnej vôle {, čím privolá a umožní asistenciu duchovnej Vôle, a v konečnom dôsledku, raz, privolá smrť pomyselnej naozajstnosti existencie svojho všedného ja}. Človek sa pred tým {zánikom všedného ja} ocitne zoči-voči {, a to} v poslednom okamihu {, na prahu osvietenia}.

(…) človek začne preklenovávať ego, a ono začne uvoľňovať svoje zovretie, zmierňovať nadvládu nad vecami svojou vôľou a chcieť ich meniť (…) a ‘vzdávanie sasa teraz dostáva do popredia ako životný štýl a spôsob, akým {vo svete} sme. Takže pritom, ako všetko vzchádza, je všetko vzdávané Bohu – aby to bolo tým, čím to je v {tom-ktorom} okamihu, bez akejkoľvek túžby to meniť.

Vzdávanie sa svojvôle{/tvrdohlavosti} teda vytrháva spod ega jeho opory, čo ho oslabí a zrúti, a človek vojde do úžasného stavu.”

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

IVAN:

SUR_12a:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

Posledné metre finišu

Ak sú podmienky – zahrňujúc {prevládajúci} stav mysle, zámer, oddanosť – priaznivé, môže vzniknúť rozhodnutie {ozaj} všetko svetské zanechať, a úplne sa vrhnúť – teraz alebo nikdy, sústavne, ako laser, zaostrene {, s klapkami na očiach,} do vzdania sa tej časti ega, ktorá sa týka vnímateľa/prežívateľa.

Tento prístup privedie človeka pomerne rýchlo mimo myseľ, k samotnému ‘okraju spracovávania’ {, k vznikajúcemu počiatku prežívania,} prežívateľa.

 Tento ‘okraj spracovávania’ je u všedných ľudí presne práve to {udomácnené} miesto ich všedného pocitu ‘ja’, a vytvára oneskorenie 1/10,000nu sekundy medzi Skutočnosťou a svetom, ako je vnímaný alebo prežívaný.

Táto rozluka je kľúčovým bodom a ložiskom mylných predstáv a duality všedného ja, ktoré zatemňuje chápanie prirodzene vlastnej Skutočnosti Neduality (Ja-Bytie).

 S preklenutím mylnej predstavy existencie oddeleného, individuálneho, osobného všedného ja, vystúpi {do popredia} Žiarivosť a Jednoliatosť Ja-Bytia, prostredníctvom ktorého sa všetok život, či už je označovaný za subjektívny alebo objektívny, pretvorí {pozmenením uhla pohľadu} do Jednoliatosti {Všetkého-Čo-Je}.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

JURAJ:

SUR_12b:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

Dynamika osvietenia

Na veľmi vysokých úrovniach {vedomia}, subjektívne prežívanie existencie už nie je obmedzované narcistickým egom, a ani psychologickými zábranami stanovísk. Tento stav je dôsledkom postupného vzdávania sa, vo veľkej hĺbke, všetkých {nazhromaždených} obmedzení a systémov presvedčení, {okrem viery v tento návod od DRH, pozri ‘prečo Hawkins’ na web stránke}. Požiadavkou je sústavné ‘jednobodové {, nebodové,} zameranie mysle’, odbúravajúce emocionálne/mentálne pozostatky z nižších úrovní vedomia, a vzdávanie všetkých {mysľou nakúpených} sebatotožností {kto a čo som}, a {mysľou nakúpených} mentálnych systémov presvedčení. Tento proces je napomáhaný a podporovaný nerušeným prítokom duchovnej {, takzvanej} kundalini energie do vyšších éterických duchovných tiel nad korunnou čakrou.

Tok kundalini energie je odozvou na vzdanie osobnej vôle priamo Božskému Učiteľovi, Avatárovi, Mudrcovi, alebo Božstvu, nech je dovolávaný pod akýmkoľvek menom.

Predchádzajúce z angl. originálu:, Dr. Dávid R. Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Z knihy B6 Objevování Boží Přítomnosti (2006) – K4: Duchovní cvičení, p. 88 originálu

– Nepřetržitá duchovní zamyšlenost;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Ivanovi – čeká nás čtení o Nepřetržité duchovní zamyšlenosti:

 

IVAN:

B6K4 (2006): Spiritual Practices, p. 88

Nepretržitá duchovná zamyslenosť

Meditácia a nepretržitá duchovná zamyslenosť sú len opisné štýly. Nie sú rozdielne, pretože procesy sú v podstate rovnaké. V praxi tradičná formálna meditácia je {takým} procesom, ktorý si vyžaduje {naše} odstránenie sa z činností každodenného života. Má však sklon vyvinúť sa do určitej zvláštnosti, a časom sa stáva odčlenenou {od žitia života}, a sporadickou. Sú obdobia nadšenia, ale táto prax je zraniteľná voči požiadavkám každodenného života. Je prospešnejšie uplatňovať základnú mudru/ pozíciu/ zaostrenie sa/ zámer v štýle, ktorý možno vykonávať nepretržite, aby sa nepretržitá duchovná zamyslenosť stala životným štýlom, pričom {samotný} život človeka sa stane meditáciou. Vývoj je premeniť svoj život na modlitbu/ nepretržitú duchovnú zamyslenosť/ meditáciu/ pokornú prosbu/ a vzdanie sa. Život človeka sa stáva modlitbou – modlitba je {páve tá} nepretržitá duchovná zamyslenosť.

Životný štýl nepretržitej duchovnej zamyslenosti uľahčuje presun z {myslenia si o sebe a so} stotožňovaním sa z telom/ mysľou, na svedka/ pozorovateľa, čo je prvotnejšie a bližšie k Pravde Ja-Bytia a k Skutočnosti. {Dve vety, ktoré nasledujú, sú v origináli na treťou vetou.} Jednou z hlavných výhod toho, že človek je svedkom/ pozorovateľom namiesto účastníkom, je to, že svedok nerozpráva, len sa díva bez komentára. Dalo by sa povedať, že svedok/ pozorovateľ je zladený skôr s lesom než so stromami. {A potom,} ďalším krokom je stiahnutie {myslenia si o sebe} že som svedok/ pozorovateľ, pri ktorom sa {toto myslenie si o sebe} presúva do prirodzenosti samotného vedomia/ uvedomovania si, ktoré je skôr črtou ako osobnosťou.

Otázka: Ako sa dá nepretržitá duchovná zamyslenosť ustanoviť, začať, alebo naučiť? Je to rozhodnutie?

Odpoveď: Je to len otázka uvedomenia si {toho}. Vlastne to nie je nič nové, a preto sa to netreba učiť, ale len tomu venovať pozornosť. Užitočným rozhodnutím alebo voľbou je rozhodnúť sa prestať o všetkom mentálne hovoriť, a zdržať sa vmiešavania komentárov, názorov, uprednostňovaní, a vyjadrení hodnôt. Ide teda o disciplínu len pozorovať bez toho, aby sme hodnotili, vkladali do toho cennosť, alebo editovali, komentovali. a mali obľúbenosti o tom, čo je svedkované. Človek potom vidí vzostup a ústup javov, a prechodnú povahu vzhľadov, ktoré sa pri bežnom premieľaní myšlienok dávajú do súvislostí ako sled príčin a následkov. Je poučnou praxou ‘predstierať’ byť hlúpym; a vzývaním zásadného pokorného uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti vyniká v popredí Podstata. Každé myslenie, z duchovného hľadiska, je len preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, , mylná predstava a okázalosť. Čím menej človek myslí, tým je jeho život rozkošnejší. Myšlienkovitosť je napokon nahradená poznaním. To, že človek ‘je’, nepotrebuje vôbec žiadne myslenie. Preto je užitočné urobiť rozhodnutie: zastaviť mentálne rozhovory a bľabotanie ktoré je {samozrejme neužitočné}.

Tiché skupinové pobyty sú často cennou skúsenosťou, pretože sa zistí, že život pokračuje nádherným spôsobom ďalej, a všetko zapadá na svoje miesto samo od seba. Komunikácia {v skupine} pokračuje bez slov a zdá sa, že každý sa, v prekvapivo krátkom čase, stáva telepatickým.

 

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Jak si představit Skutečnost – Videozáznam části staršího on-line setkání

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 93 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (65) na setkání z 1. srpna/augusta 2022..

– Odezva od Adama: O uplatňování SUR_3 v praxi;

Adam nám napsal:

Dobré ráno,  pane Mačto,

rozhodl jsem se řídit tím, co doporučujete, a to čerpat vědomosti z hž vysílaných on-line setkání.

V jednom z nich Julo doporučuje naučit se nazpaměť 4 věty z 9 vět , aby při častém opakování v mysli časem  vešly do podvědomí a opravdu jsme pochopili do hloubky jejich význam a tak učinkovali v životě.

Učím se věty ze SUR. 3 nazpaměť a  mám na Jula dotaz:

Žiji s manželkou v panelovém domě, kde je slyšet každý hluk. Před 6. Lety, kdy se odstěhovala většina vlastníků, se začaly byty pronajímat. Bohužel nájemníci se nechovali slušně a častý hluk obtěžoval všechny obyvatele domu. Nepomohlo nic, ani přivolání policie pro porušení nočního klidu. V té době nefungoval v domě výbor Společenství vlastníků, který by nás mohl hájit. Abych svoji i manželčinu situaci řešil, nechal jsem se na schůzi Společenství vlastníků zvolit za předsedu výboru. Potom jsem napsal dopis vlastníkovi, jako právnická osoba, kde jsem vylíčil všechny dny porušení domácího řádu. Teprve pod tíhou důkazů,  byl ochoten vlastník  chybu uznat, protože on za své nájemníky odpovídá. Dal jim výpověď z nájmu a dům a jeho obyvatelé si oddechli. 

Ale to netrvalo dlouho. Po nějaké době jsem jako předseda výboru Společenství řešil další 2 byty s nájemníky, kteří porušovali domovní řád a noční klid. Téměř po 2 letech, ve spolupráci se všemi obyvateli domu se podařilo přesvědčit vlastníka bytu s neukázněnými nájemníky, že došlo porušení Stanov Společenství, 

a on dal výpověď z nájmu svým nájemníkům. 

Zase byl 2 roky v domě klid. Letos došlo v jednom bytě k výměně nájemníků a opět je tu porušení domovního řádu. Nový nájemník, který bydlí přímo pod naším podlažím, došlo u něj  k porušení nočního klidu a já s manželkou jsme nemohli spát. Nakonec jsem musel jít k němu a upozornit jej, že nemůžeme spát. Za týden došlo opět k porušení nočního klidu a tak jsem volal vlastníkovi, ať to řeší on. Po jeho zásahu jsem mohl spát.

Podle SUR.3 jsem ochoten vidět nevinnost v osobě nájemníka  a odpouštím mu a jsem k němu láskyplný , ale přesto musím jednat a řešit tu situaci. Vím, že to bude naše společná karma, když se nám to stále opakuje.

Jak se tedy správně  zachovat v tomto případě, v souladu s 9 větami?

Děkuji Julovi za odpověď.

S pozdravem

Adam

 

Odpověď: Adame, přesto že to Julo není, odpověděl ti ve videu, které za chvíli pustím. V principu je to zápas s podobnou energii, které Julo čelí v rámci svých překladů… tedy sleduj či natočené video s Julem a Honzem ze Skypu.

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.

Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, případně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je stránka s informacemi o osobním setkání ve Střílkách a pro přihlášení se na toto setkání.

Setkání bude skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.
Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval a snad ještě nadabuje do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

 

7) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Aktuálně k dění: Výzva Interlicence k promazání webu hawkins.support

Přečtení dopisu od Interlicence:

Demand to Cease and Desist

Juliette Mroczkowski <juliette@interlicense.net>
2. 8. 2022 23:59 (před 7 dny)

Mr. Macto,

My company, InterLicense, Ltd. represents Veritas Publishing, the rights owner of THE EYE OF THE I and other titles by Dr. David Hawkins. We have been made aware of your website https://www.hawkins.support/ and the translations made available to the public without authorization from the rights owner, Ms. Susan Hawkins.

Your posts/uploads to your website are in violation of our client’s copyright and we hereby demand that you immediately cease and desist and remove all unauthorized content from the website.

Be advised that any non-compliance with our demand will constitute a criminal violation of U.S., Czech, and international copyright law.

I look forward to your prompt response and compliance.

Sincerely,

Juliette Mroczkowski
InterLicense, Ltd.

Překlad:

Požadavek na zastavení činnosti

Juliette Mroczkowski <juliette@interlicense.net>
2. 8. 2022 23:59 (před 7 dny)

Pan Macto,

moje společnost InterLicense, s.r.o. zastupuje nakladatelství Veritas, které je vlastníkem práv na OKO JÁ a další tituly Dr. Davida Hawkinse. Byli jsme upozorněni na vaše webové stránky https://www.hawkins.support/ a na překlady zpřístupněné veřejnosti bez autorizace vlastníka práv, paní Susan Hawkinsové.

Vaše příspěvky/nahrávky na vašich webových stránkách porušují autorská práva našeho klienta a tímto vás žádáme, abyste okamžitě přestali a odstranili veškerý neautorizovaný obsah z webových stránek.

Upozorňujeme, že jakékoli neuposlechnutí našeho požadavku bude představovat trestný čin porušení amerického, českého a mezinárodního autorského práva.

Těším se na vaši rychlou reakci a vyhovění požadavku.

S pozdravem,

Juliette Mroczkowski
InterLicense, Ltd.

 

– Video: Julové rozhodnutí se neúčastnit po neurčitou dobu setkání se Studijní skupinou DRH. 

 

– diskuse: co bude pro skupinu nejpřínosnější;

Výběr z Disertační práce Limity autorskoprávní ochrany od Petr Prchal

5. 1 Ke střetu otevřené výjimky a mezinárodního práva autorského
str.174-176
Modelovým příkladem otevřené výjimky je výjimka fair use dle práva USA. Tato
výjimka se poprvé objevila v současném autorském zákoně USA z roku 1976, jako výsledek
prací na celkové modernizaci autorského práva z počátku padesátých let. Výjimka fair use se
bez dalšího stala synonymem pokroku a moderny v oblasti autorského práva a přinesla
několik průlomových rozhodnutí v otázkách, ve kterých evropské soudy rozhodovaly
zdrženlivě.518 Lze proto přisvědčit, že tato výjimka do jisté míry umožňuje americkým
soudům držet krok s vývojem digitálního prostředí. Výjimka fair use je upravena v čl. 107
CA. Hypotéza této normy je abstraktní, neboť dovoluje užít díla bez souhlasu autora
k demonstrativně vymezeným účelům, kterými jsou kritika, komentáře, zpravodajství, výuka
(včetně většího počtu kopií pro použití ve třídě), stáže nebo výzkum. A dále norma stanoví, že
faktory, které je třeba zvážit (úloha soudu) k tomu, zda užití díla v konkrétním případě je
poctivé, musí obsahovat 1/ účel a povahu užití, zvážení, zda užití slouží k dosažení prospěchu,
či jde o neziskové vzdělávací účely, 2/ druh chráněného díla, 3/ množství a míru použité části
díla v poměru k dílu jako celku a 4/ vliv užití na potenciální trh nebo hodnotu chráněného
díla. Ačkoli § 107 CA uvádí pouze čtyři kritéria, které by měly soudy posoudit, dle judikatury
není vyloučeno, aby byla posouzena i kritéria další, neboť v zákoně uvedený výčet je i zde
pouze demonstrativní. Soudy proto mohou přibrat k posouzení i další vhodná kritéria. Soudy
proto často při posuzování výjimky fair use posuzují také páté kritérium, zda a jak je užitím
dotčen veřejný zájem vyjádřený v ústavní doložce.519 Tento pátý krok testu připomíná test
proporcionality v užším slova smyslu, kdy dochází k poměření na jedné straně stojících zájmů
veřejných a na druhé straně konkrétního soukromého zájmu jednotlivce. Nejvyšší soud USA
v několika rozhodnutích vyjádřil názor, že veřejný zájem, je nejzazším účelem autorského
práva.

Diskuse

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

MP3:

https://drive.google.com/file/d/1YS_8bPdUPXHGxbnq065joIg0UpHd7v7E/view?usp=sharing