Proč Hawkins?

Od 80 let bylo lidem umožněno zjišťovat cokoliv o čemkoliv a odlišovat tak pravdu od lži. Proto doporučuji Dr. Davida Hawkinse, Ph.D. Jde o 11 hlavních knih a několik spisů, přičemž některé z těchto knih už byly přeloženy i do češtiny.

Knihy začínají trilogií:
1. Moc versus Síla (Power vs. Force) 1995 

2. Vše vidoucí Já (The Eye of the I) 2001
3. Já, realita a subjektivita (I Reality and Subjectivity) 2003

Pokračují knihami:
4. Pravda proti falši a lži (Truth vs. Falsehood) 2005
5. Vzestup po úrovních vědomí (Transcending the levels of consciousness) 2006
6. Objevování přítomnosti Boha (Discovering the presence of God) 2007
7. Realita, spiritismus a moderní člověk (Reality, Spirituality and Modern man) 2008
8. Léčení a uzdravení ( Healing and Recovery) 2009
9. Neulpívat: cesta odevzdávání (Letting Go: The Pathway to Surrender) 2012
10. Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace úrovně lidského vědomí.
      (Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness)
11. Rozpuštění ega, uvědomění si sebe (Dissolving the Ego, Realizing the Self)
12. Cesta zítřka (Along the Path to Enligtenment)

I když při pohledu na jména některých knih se může vytvořit dojem, že se jedná o kontroverzní knihy, ve skutečnosti je to obrovský přínos vědění, který díky své složitosti, hloubce a vědeckému přístupu překoná vše, co tu kdy bylo publikováno či napsáno. Tato práce se týká úžasné tvůrčí fantazie a to včetně legendárních myšlenek a také dávných předpokladů, která přesto ukazuje na hodnotu skutečné reality a ukazuje i směr k této skutečné realitě, kde jsou všechny dosavadní fantazie jen dětské pohádky.

Po přečtení těchto knih si můžete uvědomit, pokud jste dostatečně hloubaví, že už není třeba více hledat. Přesto pochopitelně dává smysl nadále zkoumat naší pozemskou realitu a detekovat to, co ještě nevíme, i to, co víme.

V dnešní době, kdy neexistuje omezený přístup k informacím, ale naopak, jsme nadměrně zahlceni množstvím informací, přičemž více než polovina z nich je úplný nesmysl, je metoda pro odhalení a nalezení pravdy a úrovně pravdy od Dr. Hawkinse neocenitelným nástrojem, který nekompromisně pomáhá lidem najít sama sebe, a to jak ve světě i v životě jako takovém.

Na Youtube je mnoho videí s Dr. Hawkinsem, prosím, ať si každý vytvoří svůj vlastní obraz.

Na setkání příznivců Dr. Hawkinse se nevztahují žádná pravidla nebo povinnosti. Jde pouze o čistou a bezpodmínečnou ochotu poznat pravdu a nestranně zkoumat povahu znalostí do hloubky a to bez omezení. Schůzky příznivců jsou neziskové a jejich cílem je naučit každého člověka metodu pro přímou detekci pravdy a míru přesnosti všeho rychle a jednoduše bez potřeby zvláštních nebo technických dovedností a zároveň mu i ukázat směr, kterým by měl jít.

Cesta je přímá a úzká… neztrácejme čas!

Gloria in excelsis deo!

Total Page Visits: 6597 - Today Page Visits: 2