. 18. Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 4. část- 1.3.2021

Předcházející setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 3. část.

Záznam osmnáctého on-line meetingu z 1.3.2021 na téma: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 4. část.

 

1mar2021

Video obsahuje tyto texty:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Rychlé zopakování z minulého mítingu.

3) 4 část – Shrnutí předchozích 15ti setkání – 2 část. – kolik se cca za 1 hodinu stihne…

4) Přehled fotek – Jak ještě žijí lidé.

5) Upozornění na film The Shift – Posun (Proměna)

6) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně motto setkání a upozornění tentokrát Juraj slovensky a Hedvika naváže hned s upozorněním…

Nečteno: Motto CZ >: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“ < CZ


JURAJ
– Motto SK >:  „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“ < SK

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com


HONZA: opakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

HONZA:  2) Rychlé zopakování z minula – hovořili jsme o způsobu jak se dostat nad 500 – shrnutých do 9ti vět:

Jde o věty, které je dobré se naučit nazpaměť.

Tyto věty nám přečte František.

 

1  Na prvním místě musí ve vás existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.
.

2  Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s

neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností,

a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.
.

3  Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost,

a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.
.

4  Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy.

S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém,

jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.
.

5  Přitom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a

odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.
.

6  Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů,

a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.
.

7  Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky,

přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.
.

8  Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení,

a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.
.

9  Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se,

nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace,

pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

3) HONZA: Shrnutí předchozích 15ti setkání – 4 část.

Budeme pokračovat v opakování  dalšího mítingu, prvně slovensky i s označením původu-  např. Julo volně, nebo jen názvem knihy Dr. Hawkinse například „I“ a pak česky jen hlavní text, Po každém bodu bude pauza cca 15 vteřin na případné přihlášení se s dotazy.

A mám tu ještě jednu informaci, která se týká našeho shrnutí setkání a uvedených textů a je potřeba si ji říct. J

 

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Juraji a Mirku, máte slovo: (Zde je vložen jen český text)

7) 07dec2020

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, How Can We Train The Mind. Nechcete se věru dát nachytat na myšlenky! Všechny myšlenky mají na sobě háčky. Představte si, že se vezete jako spolujezdec v autě a dáte si před své okno černý, neprůhledný papír, do kterého jste předtím vyřezali úzkou svislou štěrbinu. A dívejte se ven z auta jen přes tuto štěrbinu. Nyní se k tomu, co se děje za oknem, nedá připoutat! Nedovolte, aby se nějaký příběh začal vůbec rozvíjet. Je potřebné mít ochotu vzdát se požitku těžit z příběhů. Začněte tyto příběhy postupně uvolňovat, zkracovat, až se z nich stanou krátké odstavce, potom jen věty, potom větu zanecháte ještě před tím, než se stala větou, {Dunčem}.

Prostor pro dotazy

 

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kapitola 4, 4. otázka. Otázka: Jak se dá utišit mysl? Odpověď: To se nedá. Mysl se utiší sama od sebe, když se odstraní energie zájmu myslet {a postupně si spřátelíte kamarády Samo, SaTo a Někdo, kteří vám začnou pomáhat}.

Prostor pro dotazy

 

8) 14dec2020

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.50. Další postup na jednání s pocity. Pocit zlikvidovat tím, že si uvědomíte, že vznikl jen důsledkem nesouladu vašeho stanoviska s tím, co se pozoruje. Tedy radši namísto studování svých výplodů fantazie, by bylo víc prospěšné (5) pocit zlikvidovat odhalením jeho původu, kterým je jeho zdánlivá realita,
    {percepce}.

Prostor pro dotazy

Prostor pro dotazy byl maximálně využit a dále jsme se v opakování neposunuli.

 

Celý souhrn 15 setkání – v českém i slovenském jazyce
i Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět – v českém i slovenském jazyce
je k dispozici zde:
  Texty pro studijní skupinu

 

4) Přehled fotek – Jak ještě žijí lidé. 

K snímkům je připojeno doprovodné Julovo dovysvětlení.

 

5) Upozornění na film The Shift – Posun (Proměna)

Domácí úkol: Podívat se několikrát na tento film 🙂

Film naleznete zde:
https://www.hawkins.support/multimedia/doporucene-filmy/the-shift-posun-promena-dr-wayne-w-dyer/


6)
Konec, dotazy.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek
nebo na jan.macto@gmail.com

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:

 

Následující setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 5. část.