. 48. Neosobnost Ega; Příčinnost; No a čo?; 9 hlavních rysů duch.přístupu – 27.9.2021

27.září/september 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Neosobnost Ega; Příčinnost – 5.část 7. kap. Mysl z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

– No a čo? – návod jak zůstávat v klidu.

 

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

V rámci utvrzování:

– 9 hlavních rysů duchovního přístupu.

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (21) na setkání z 20. září/septembra 2021.

– Odezva od “Amandy” – jak ven s letargie plynoucí z vnímání současného dění a současně studia učení DRH. Je to velmi aktuální odezva pro její důležitost a pochopení správné cesty při vykonávání potřeb přítomnosti, jež se asi týká většího počtu sledujících.

– Odezva od “Adama”

– Odezvy z živého setkání.

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Vybíráme podle barvy pleti, pohlaví, politické příslušnosti, nebo vybíráme ty nejkvalifikovanější na to, aby nám předávali učení DRH?

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Jurovi slovo:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

JURO: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

JURO: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Neosobnost Ega; Příčinnost – dokončení 7. kap. Mysl z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo, můžeš i zopakovat podstatné předchozí modré věty této 7. Kapitoly:

JULO:

 

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Tretia časť

SMER CESTY K VEDOMIU

KAPITOLA 7

Myseľ

Pokračování z minula…

Neosobnosť Ega

.7.51.    Pokiaľ {vo všednom ja} panuje presvedčenie o samostatnom {, oddelenom} ‘ja’ alebo ‘mojom’, {všednému ja} sa zdá, akoby sa človek obetoval, keď sa vzdá ega/mysle. Vníma sa to ako obeta, pretože sa to pokladá za niečo unikátne a vzácne, pretože je to {považované za} osobné. Je užitočné si ujasniť, že ego je neosobné; vôbec nie je unikátne. Každého vrodené ego funguje približne tak isto, ako ego každého iného. Pokiaľ nie sú pozmenené duchovným vývojom, všetky egá/všedné ja sú samoúčelné, egoistické, márnivé, dezinformované, a oddané nekonečnému zisku, vo všetkých jeho obvyklých podobách, ako je moralistická nadradenosť, vlastníctvo {čohokoľvek ‘cenného‘}, sláva, bohatstvo, pochlebovanie, a šéfovanie.

.7.52.    {Práve} kvôli svojim stanoviskám, ego každého človeka plodí vinu, hanbu, chamtivosť, hrdosť, hnev, besnenie, závisť, žiarlivosť, nenávisť, atď. Pretože ego je vybudované zo stanovísk, nemá možnosť byť ničím iným, než čím je. Preto sa stane neodvratným zdrojom nekonečného utrpenia a strát. Nadovšetko, bojí sa budúcnosti, a samotného prízraku smrti, čo je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry ega. Čoho sa ego najviac drží, je jeho presvedčenie o svojej vlastnej existencii ako nezávislej skutočnosti. Na nejaký čas, ego sa dokonca utieka k hľadaniu osvietenia, ako tajného prostriedku na zabezpečenie si svojho prežitia až do Večnosti. Týmto klamlivým úskokom, duchovné ego sa vynára v zúfalom, ale teraz už rafinovanom spôsobe prežitia. Naše fantázie o našej {akože} skutočnosti sú nám drahé, a neochotne sa ich zriekame. Celý postup {vzdania sa všedného ja} si vyžaduje aj odvahu, aj vieru {, ako vnútornú slepú dôveru}. Upustiť od poznaného pre nepoznané si vyžaduje veľké odhodlanie, ochotu, a oddanosť, {a namierenie} na vzdanie sa svojich {všetkých všedného ja} presvedčení Bohu.

 

Príčinnosť {, A Tá Je Podkladom Ega}

.7.53.    Niektoré ozrejmenia {pri duchovnom raste} prinášajú veľké skoky vo vedomí, a preto stojí za to si ich zopakovať, pretože sú často pochopiteľné predovšetkým prostredníctvom procesu zoznamovania sa {s danou tematikou}, a nie postupným {spracovávaním} lineárnou logikou {premýšľania}. Pokroku napomáha upustenie od určitých obmedzujúcich, ale silne zakorenených súhrnov presvedčení, ktoré sú samy o sebe stanoviskami.

.7.54.    V Skutočnosti {, s veľkým S}, nič nezapríčiňuje nič iné. Všetko {vyjadruje, a teda} je vyjadrením svojej vlastnej podstaty, a je samoexistujúce {, teda bez niekoho/niečoho individuálneho zapríčinenia}. {Všetkého} prejav je závislí od všetkého ostatného vo vesmíre, a od uhla pohľadu, z ktorého je pozorovaný. {Teda ešte raz,} všetko je vlastne samoexistencia vo svojej skutočnosti, pretože {to} všetko je súčasťou Všetkého-Čo-Je, a {čo teda} nemá samostatné časti, oddelenosť {od ostatného všetkého}, a ani samostatnú existenciu.

.7.55.    Keďže {toto všetko, v jednotnom aj množnom čísle} nie je oddelené od všetkého ostatného, toho existencia, taká, aká je, si nevyžaduje vonkajšiu príčinu. To, čo sa {nám} ukazuje ako prejavené, vzniká {rovno a} priamo z neprejaveného, a to procesom {ktorý nazývame} tvorenie. Nevzniká to ako následok ‘niečoho iného’ {, všedným ja vymyslenej nejakej príčiny}. Neexistuje žiadne ‘{niečo} iné’, a len v dualite sa zdá, že {to, čo sa nám ukazuje ako prejavené,} si vyžaduje vysvetlenie {svojho vzniku, použijúc}, napríklad {všedným ja vymyslenú} príčinnú súvislosť {poznámka pre matematicky nadaných – ako operand medzi udalosťou A, a udalosťou B}, aby sa vysvetlilo to, čo sa {všednému ja} javia ako oddelené udalosti. Vlastne, nejestvujú oddelené udalosti, oddelené veci, diania, ktoré by bolo treba vysvetliť.

.7.56.    Newtonovský model {existencie} príčinných súvislostí, ktorý je hlavným obmedzením ciachovaných úrovní 400-viek, predpokladá záhadný proces nazývaný ‘príčinnosť’. Ak pozorujeme a pozorne skúmame sled udalostí, všimneme si, že ide vlastne o sled prejavov. {Tento sled} je vytvorený {všedným ja, a to jeho úplne náhodným,} svojvoľným výberom {zvolenia} začiatku a {zvolenia} konca, a to {tak, ako sa mu hodí pre Jeho príbeh} v čase alebo v priestore. Príčinnosť je abstraktný koncept, a ako všetky abstrakcie, nemá vrodenú skutočnosť. Je to jazykový pojem, {ale} užitočný {a potrebný} vo fyzickom svete bežných činností. Vidíme iba podmienky. Zrejmým príkladom je, že človek môže ‘začať iba odtiaľ, kde je’. Mohli by sme povedať, že nevyhnutnými predpokladmi ‘udalostí’ nie sú príčiny, ale určité nevyhnutné podmienky {, pri splnení ktorých niečo akože ‘nastane’}. Dokonca aj intelektuálne uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomostí, si vyžaduje zrieknutie sa hypotetických {vymyslených konceptov,} konštrukcií, ktoré majú len špekulatívnu hodnotu ako jazykové vysvetlenia. Je to zrejmé z otázky dieťaťa: ‘Prečo sa kvet otáča k slnku?’ ‘Heliotropizmus’ je uvádzané vysvetlenie, ktoré síce napĺňa túto otázku, ale ktoré vlastne je odpoveďou bez odpovede. Rečnícka otázka môže vytvoriť len rečnícku odpoveď.

.7.57.    Keďže myseľ, ktorá funguje na základe modelu newtonovskej príčinnej súvislosti, nemá možnosť rozpoznať pravdu od falše, {takáto} vedecká myseľ {túto svoju v určitých oblastiach uvedomujúcu si neschopnosť} nahrádza skepticizmom alebo dokonca cynizmom, v snahe brániť sa pred zavádzaním. Na prekonanie tohto {jej} obmedzenia sú {ňou} využívané všelijaké obchvaty, vrátane dômyselných štatistík, ktoré sú zaraďované do podkategórie nazvanej ‘Vedecká Metóda’. To vedie k takzvaným dvojito slepým pokusom {teda takým, pri ktorých aj testovaný, aj testovateľ sú ‘zaslepení’), alebo k odkázanosti na zopakovateľnosť výsledkov, nadhadzujúc {a vyzdvihujúc} štatistické a matematické kritériá, ktoré sa sami sebou stávajú tým, čo dáva abstrakcii skutočnosť príčinnej súvislosti, ako údajný pôsobiaci mechanizmus. Z nelineárnej dynamiky však pozorujeme, že práve z rovnakosti vzniká rozdielnosť, inak by celé tvorenie stálo. Je to práve zo stámiliónov generácií čiernych chrobákov, z ktorých sa zrazu objaví biely chrobák.

.7.58.    Všetok skepticizmus, a ním vytvárané bloky, sú v hypotetických sporoch všetky zdržiavaním duchovného pokroku. Viera {, teda vnútorná slepá dôvera,} si vyžaduje dobrovoľné pozastavenie pochybností, čo podporuje uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, ktoré {, uznanie,} tvorí základ všetkého duchovného pokroku. {Posun zo (slepej) viery na} presvedčenie nastáva neskôr {, ak dozrel čas; pri priaznivých karmických podmienkach pre stúpenca}, pretože pravda sa odhaľuje sama od seba, je zrejmá sama od seba {, teda samoočividná}, a prichádza ako beznámahové, sebauskutočňujúce sa sprítomnenie.

.7.59.   Ak neexistuje príčinná súvislosť a {teda} nič nespôsobuje nič iné, ako potom privodíme želané ciele alebo zmeny? {Čo sa vlastne teda deje,} je nastolenie nevyhnutných podmienok, ktoré, pri pohľade do minulosti, boli vždy prítomné {, okrem ‘poslednej’}. To, čo si želá {, alebo neželá všedné ja}, je pozorovanie následností {vzchádzajúcich udalostí; a pritom}, potom príčinnosť je nadhodená {ako fígeľ všedného ja} ako{že bola, táto príčinnosť,} pôsobiaca počas {celého prejavovania sa} týchto následností.

.7.60.   Pri pozornom rozbore sa nám ukáže, že samotné následnosti {udalostí}, podobne ako heliotropizmus, sú len intelektuálnou konštrukciou. {Aby sme si tento koncept následnosti priblížili, môžeme si, ale len dočasne, povedať, že} nieto ani následností, ani dianí, ale namiesto toho {sú nami registrované,} po sebe idúce, body pozorovania, na pomyselnej časovej osi. {Ak sa takto, rozkúskovane, pozeráme na následnosť udalostí, tak} prinajlepšom by človek mohol postrehnúť, že toto {rozkúskovanie aspoň} rozmazáva to, čo sa javí {a považuje} ako premena vzhľadu {pozorovaného}.

.7.61.   Ak zanecháme svojvoľný, {všedným ja} umelo {vybratý} bod pozorovania v {nejakom} čase, tak {proste nutne} zmizne mylná predstava zmeny {, lebo čas sme zanechali}. Domnienka {že sa vyskytuje nejaké} ‘toto’, v porovnaní s {nejakým} ‘tamtým’, je výplodom duality a svojvoľne {zvoleného} bodu pozorovania.

.7.62.   {pozri 2.19., pozri 6.2.} V Skutočnosti {s veľkým S}, nejestvuje ‘toto’ alebo ‘tamto’, nejestvuje ‘tu’ alebo ‘tam’, nejestvuje ‘teraz’ ani ‘inokedy’. Sú to len mechanizmy {,nástroje,} myšlienkových pochodov, rovnako ako sa nedá opísať poloha bez základného referenčného bodu {ktorý slúži ako pomocný mechanizmus pri nutnom opisovaní vo fyzickom svete}. V Skutočnosti neexistuje žiadne ‘toto’, ktoré by sa stalo ‘tamtým’; Ani čas, a či vzdialenosť, nie sú ničím iným než {z pohľadu Skutočnosti} mylnou predstavou, vytvorenou svojvoľným výberom referenčného bodu. {Tento} svojvoľne zvolený referenčný bod lokality nie je {v Skutočnosti (, ktorá je bez lokalít)} možný {existovať}, ani nie je {teda} popísateľný; preto sa o Skutočnosti hovorí ako o nelokálnej, mimo priestoru a času. Nie je popísateľná tými {takými} pojmami {toto, tam, vtedy, raz … }, ktoré sú len kategóriami myslenia a abstrakciami procesu uvažovania. Tie sú však užitočné pre úrovne vedomia, ktoré ciachujú predovšetkým v 400-vkách. Pri 500-vkách dochádza k podstatnej zmene modelu {pohľadu všedného ja na skutočnosť}, takže to, čo bolo {doteraz považované za} skutočné, sa teraz javí ako neskutočné, a to, čo je {predtým považované za} neskutočné, sa teraz stáva ‘skutočným’. Každá úroveň uvedomovania má svoje vlastné chápanie pravdy, pričom zorientovanosť {človeka} prichádza vďaka spoznaniu tejto vlastnosti úrovní vedomia {, že naozaj každé všedné ja, od napríklad 20-tky počnúc, !!!má pravdu!!!. !!!Ale iba na svojom vlastnom piesočku!!! A preto sa neoplatí hádať sa, pretože sa nehádate s Adamom, ale s nekonečnou energiou úrovne vedomia, ktorá sa cez Adama prejavuje}.

.7.63.   Ak príčinná súvislosť nemá skutočnosť {, ináč povedané nejestvuje}, a mechanistické {newtonovské} poukazovania nie sú vysvetlením toho, čo pozorujeme, akým iným vysvetlením by sa to dalo dočasne nahradiť, kým sa {v nás} neodhalí väčšie uvedomovanie? Myseľ je dilemou života, preto môžeme na jej otázky {, obdobne ako na všetky dilemy,} odpovedať dočasným, ale zjavne uspokojivým vysvetlením Tvorenia.

.7.64.   Ak sa {teda} neprejavené stáva prejaveným prostredníctvom sústavného tvorenia, potom nie sú potrebné ďalšie intelektuálne prostriedky alebo predpoklady, ako pokusy o vysvetlenie zrejmého. {Pre uspokojenie mudrlantského všedného ja, ktoré potrebuje papaničku nejakého vysvetlenia,} mohli by sme {mu} povedať, že všetko je Tvorené tak, aby sa {mohlo} samotvoriť, pretože je {,táto samotvornosť,} vrodená {, prihodená k} všetkého existencii a {teda k} povahe samotného Tvorenia. Z takéhoto vysvetlenia potom vyplýva ďalšia dualita, a to ‘stvorený‘’ oproti ‘tvoriteľ’. Tú možno ľahko preklenúť tým, že uvidíme očividné; že Tvorenie a Tvoriteľ sú jedno a to isté. V nedualite nieto oddelenia medzi tvoriteľom a tým, čo je tvorené. Keď sa obmedzenia {mysle} uvoľnia, vesmír sa odhalí, že nie je odlišný {, a teda oddelený,} od Božstva. Pri Sebastotožnení sa s Ja-Bytím sa božskosť celého Tvorenia, vo všetkých jej prejavoch, vynára so žiarivou silou a absolútnosťou. Je sebažiariace, sebaodhaľujúce, sebaidentické, a kompletné, v úplnej svornosti a jednoliatosti.

.7.65.   Absolútno je presne také. Nekonečná Božia Prítomnosť vo všetkom, čo existuje, je mimo všetkého času a priestoru, navždy úplná, dokonalá a celistvá. Všetky body pozorovania miznú, a je {len} všadeprítomnosť toho, čo Vie-Všetko tým, že Je-Všetkým.

.7.66.   Pritom, ako Skutočnosť vystupuje do popredia vo svojom ohromujúcom sebasvedectve, a nekonečnom mieri, zdá sa, že zábranou Sebastotožnenia sa s Ja-Bytím bola samotná myseľ, ktorá nie je odlišná od ega; sú jedno a to isté.

.7.67.   Stav Uvedomenia {, stav Ja-Bytia,} je úrovňou „ne-myslenia“, {ale pozor,} čo nie je to isté ako „prázdnota“ alebo „ničota“. Tieto pojmy sa odvolávajú na formu. Absolútno je sférou neformy, neobmedzenia, a nelokality, a preto večnej prítomnosti totality Všetkého{-Čo-Je}.

.7.68.   Jestvuje iba Existencia {, s veľkým E}. {Táto} Existencia si nevyžaduje žiadnu príčinu, a myslieť si to, znamená vytvárať klamlivú logiku. Pod Existenciou mienime postrehnuteľnosť na základe pozorovania, a z toho vyplývajúcu hypotetickú zmenu stavu, z neexistujúceho na existujúce. Avšak, to, čo je, vždy bolo, vo svojej úplnosti, mimo všetkého času; hľadanie prvotnej príčiny je výplodom premieľania myšlienok, ktoré sa rodí popri konceptoch času a priestoru. Mimo času a priestoru nieto žiadnych udalostí, žiadnych začiatkov, žiadnych koncov, ktoré sú {ale} mimo rámca {všedného} ľudského myslenia či uvažovania.

KONIEC B2K7

HONZA: – K bodu 2. Honza ještě přidal opakování z 30.11.2020 – „No a čo?“. Jednalo se o překlad videa, kde Dr. Hawkis nabádá tazatele, aby se naučil přestat myslet: Video je součástí archivu on-line mítingů z 30.11.2020 a je možnost si jej tam pustit.
Požádám JURA, aby nám tento Julův překlad přečetl:

JURO:

Otázka: Pri šoférovaní netrpezlivo reagujem, ak na mňa niekto zatrúbi. Pritom som neurobil nič, čo by stálo za reč! …

Odpoveď:  … Myslím si, že sa musíte naučiť prestať myslieť.

Ak odstránime myslenie, tak sa ocitneme v nekonečnom tichu – pod myslením je nekonečné ticho. V tomto okamihu som napojený na ticho. Nič sa tu nedeje. Páči sa vám to? Bez televízora, bez štekania psov, no proste nič sa nedeje. Čo sa deje v tomto priestore ticha? Nedeje sa nič. Všetko je v tichej pohode. Ste s tým v poriadku? Dobre, žite v tomto tichu, ostaňte v ňom. Vytušte tento priestor ticha a noste ho so sebou tak, že ste ním. Nemyslite si, že pokoj a ticho sú mimo vás; sú vo vás.

Viete, ticho je tesne pod povrchom myslenia a cirkusu okolo nás. Ostaňte s tichom, a čokoľvek čo sa deje, považujte za nepodstatné. Navzájom sa tam zabíjajú a  vy poviete “No a čo?”; a guľky lietajú okolo, a vy poviete “V pohode, no a čo?” Takže sa naučíte hovoriť “No a čo”, nakoľko to anuluje ceniť si myslenie.

“Idem sa zabiť”.

“No a čo? Čo chceš po mne aby som spravil? Zavolal policajtov alebo čo?”.

Rozumiete, čo tým myslím?

Naučte sa hovoriť “No a čo?” pri každej konverzácii ktorej ste svedkom – vo vašom okolí a aj vo vašej hlave.

Ak ľudia hovoria, že ma veci netrápia, tak je to preto, lebo nemám ani štipku záujmu považovať veci za dôležité. Navonok sa tvárite zaujato, ale viete, že v nie ste v hre. Pritom sa správate podľa spoločenských pravidiel. “Idete sa zabiť? Ale čo? A prečo?”

Viete, ľudia vás chcú šikanovať, zaťahovať vás do svojej hry. Ak túto ich drámu odmietnete, môžete žiť v pohode, v tichosti a celé vám to bude pripadať zábavné. Takže namiesto toho, aby ste boli netrpezlivý a naháňali sa, stanete sa toho svedkom. Ste iba svedkom. Z vášho tichého pozadia vychádza, že ste všetkého svedkom.

Vtáci priletia a stavajú si hniezda, príde jar a príde jeseň, prídu vojny, usporadúvajú sa vojenské prehliadky a rakvy ukladajú jednu na druhú. Je to všetko za jedno, jasné?

Držte sa tohto, čo vám hovorím. Držte sa iba tohto. Nešpekulujte nad tým a ani to nerozpitvávajte. Iba sa držte toho, čo som vám povedal. Dobre?

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_1: 9 hlavních rysů duch.přístupu.

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

.9 Hlavných čŕt duchovného prístupu 04

V určitom období duchovného vývoja a so súhlasom vôle vznikne vnútorné rozhodnutie vážne a aktívne prevádzkovať duchovné uvedomovanie si, a to kvôli nemu samotnému {čiže duchovný vývoj sa dostane na obrazovku cieľov človeka, a postupne začne prevládať}. Môže to byť sprevádzané zmenou životného štýlu a/alebo vyhľadávaním duchovných učiteľov alebo skupín. Z praktického hľadiska sú hlavné črty vážneho prístupu k vnútornej duchovnej práci tieto:

.1.   Disciplína zamerania sa bez odchýlok {na iné vábenia, a povedať si: „nejdem tam“}

.2.   Ochota odovzdať všetky túžby a strach Bohu {, lebo v prítomnom okamihu je každý v bezpečí}.

.3.   Ochota znášať prechodné trápenie, až pokým nie je ťažkosť preklenutá {, a ktorá zaručenie pominie aj bez ‘vkladu’ nášho trápenia}.

.4.   Stálosť a bdelosť {, čo je „nepretržitá duchovná zamyslenosť“}.

.5.   Presun zo záujmov všedného ja ako účastníka/prežívateľa na {pozíciu} svedka/ pozorovateľa {, teda zanechávanie zadosťučinenia z prežívania}.

.6.   Ochota zanechať posudzovanie a názory na to, čo je pozorované {, zanechať vrhanie náhľadov, pri ktorých všedné ja doluje z nezrovnalostí}.

.7.   Stotožniť sa s poľom, radšej než s obsahom poľa {, teda presun zo stotožňovania sa s obsahom do stotožňovania sa s rámcom}.

.8.   Postupovať s istotou a dôverou, a to prijatím, že Osvietenie je vaším údelom, a nie cieľom {, predsavzatím}, želaním alebo nádejou; odmietnuť názor, že Osvietenie je ziskom; a rozumieť, že je to stav, ktorý nastáva následkom rozhodnutia, zámeru a obetavej oddanosti, vyplývajúcej ako aj z karmy, tak aj z Božej Priazne.

.9.   Vyhýbať sa magickému spôvabňovaniu a zveličovaniu tohto {duchovného} úsilia, alebo jeho cieľa, a namiesto toho sa spoliehať na oddanosť kvôli nej samotnej.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 121-122

HONZA: Tímto je hlavní program u konce. Zbývá už jen dodat: Julko, vřelé díky za vše, co pro nás děláš. Za to, že nám předáváš srozumitelnou formou učení podané přes Dr. Hawkinse.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (21) na setkání z 20. září/septembra 2021.

 

a) Odezva od “Amandy” – jak ven s letargie plynoucí z vnímání současného dění a současně studia učení DRH. Je to velmi aktuální odezva pro její důležitost a pochopení správné cesty při vykonávání potřeb přítomnosti, jež se asi týká většího počtu sledujících.

b) Odezva od “Adama”

c) Odezvy z živého setkání.

 

Ad a. – Odezva od „Amandy“

 

Dobré ráno,

Amanda by se chtěla zeptat na proces uvolňování stanovisek ve vztahu k fyziologii těla. Myslí tím únavu.

Amanda to má v tuto chvíli tak, že cítí obrovskou únavu. Napětí ve svalech. Paralýzu. Jako kdyby se otevíraly rány, ze kterých vytéká hnis (jed), který infikuje tělo, které se oslabuje (ta již zmíněná únava).

S tímto procesem má Amanda již zkušenost, ale neví, zda jsou to symptomy, které naznačují, že jde tím správným směrem, nebo zda to jsou naopak symptomy odporu. Amanda si uvědomuje, že tam jakýsi odpor je (a vlastně si už nyní uvědomuje, že si na otázku odpovídá tak trochu sama). Zároveň neví, jak by to mohla udělat jinak, aby to tělo nebylo v takovém stavu, protože to prakticky znamená, že ji činí velké potíže uvést se ráno do chodu (tj. vypravit dítě do školky, pracovat – naštěstí má ona home office). Amanda je otevřená skutečnosti respektovat proces, zároveň je však jaksi bezradná, jelikož jí to znemožňuje „běžné fungování“.

Amanda nyní uvolňuje stanoviska v tématech, které nejspíše kalibrují na velice nízké úrovni (50-75… možná?), proto uvítá jakýkoli vhled.

Prosím Julka o jeho reflexi.

Děkuji za vše, co děláte a s jakou energií to děláte. Jsem nesmírně vděčná.

S úctou a láskou
Amanda

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

 

Ad B. – Odezva od „Adama“

Zdravim Honzo,

chcel by som sa vám v prvom rade poďakovať za vašu prácu.

Sledujem vašu skupinu necelý mesiac a som z vašej skupiny, ako aj z učenia Dr.Hawkinsa nadšený.

Asi ako každy som skúsil rozne iné duchovné systémy, ale až pri tomto si viem sám ihned v praxi overit ich učinnost.

Chcel som sa zúčastnit aj vášho stretnutia, žial zdravie mi to nedovolilo. Verím, že na jar to výjde a budem moct stretnút a spoznať ludi podobného zmyšlania a podobných hodnót, čo je v dnešnom svete žial dost zložite. Ale to žail radšej vynechajme. Je to tak, ako to je.

Ale prečo pišem? Aby som neplýtval vašim casom.

Chcem vás poprosiť o zasielanie príspevkov na moju emailovu adresu a zároven vám posielam udaje, ktore sa možte zdielat vo vašej skupine/na vašej stranke pre umožnenie zoznamenia sa s luďmi z nášho okolia.

Teda, byvam v „Adamově“ a moje tel.č. je 123456789.

Vopred ďakujem.

Všetko dobré

Adam

Odpoveď: Děkujeme Adamovi za email. Zveřejnili jsme jej proto, aby i ostatní, kteří nedostávají emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chtějí tyto emaily dostávat, aby mi napsali na: jan.macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail a bylo i zjištěno, že některé maily nebyly přeposlány, když byly nějak nestandardní – třeba Smajlík v názvu zprávy apod. emailová adresa byla povinně zřízena pro administrování stránek hawkins.support v USA, kde jsou benevolentnější k autorským právům. Proto jsou stránky někdy pomalejší.
Ke stránkám mám ještě jednu prosbu – pokud se najde osoba zdatná v údržbě wordpresu a byla by nápomocna rozchodit automatické rozesílání zpráv, byla by to pro všechny velká pomoc a usnadnění přístupu k citlivým údajům o bydlištích, telefonech, emailech a místech setkávání, tím že by byly zveřejnitelné až lidem oprávněnými tyto údaje číst po jejich přihlášení se.
Současně odezva byla zveřejněna, aby i ostatní, kteří mají zájem o vzájemné setkávání se v místě jejich přebývání, napsali email a údaji pro zveřejnění těm, kteří také dali svá data k dispozici, tedy nebudou veřejně na stránkách supportu, ale skrytě. Jak? Na tom Honza zatím pracuje, prozatím asi pod zaheslovanou stránkou.

 

Ad C. – Odezvy z živého setkání:

Dotaz k přítomným, zda chtějí něco sdělit?

Honza popíše průběh týdne a ukáže novinky na Stránkách…

 

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Vybíráme podle barvy pleti, pohlaví, politické příslušnosti, nebo vybíráme ty nejkvalifikovanější na to, aby nám předávali učení DRH?

Na toto téma jsme hovořili ve středu při přípravě dnešního setkání. Honza je ochoten vyhovět každému smysluplnému návrhu – tedy aby například texty na živých akcích četly i ženy, nejen muži. Honza je rád za jakoukoliv pomoc, ale Julko v tom vidí i jistá nebezpečí a o tom bude jeho vstup. Předávám mu slovo:

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

– Buďte rozhodní vo vašom úsilí absolútne bez výhrad. Vyhnite sa vábeniu astrálnych sfér. Dávajte si pozor na vlkov v ovčom rúchu, pretože sú priťahovaní duchovnými stúpencami, ktorí robia výrazné pokroky. Nepríjmite do svojho života nikoho, kto neprekonáva ciachovateľnú úroveň Pravdy. Majte svoj duchovný cieľ stále na pamäti, bez ohľadu na to, akú činnosť vykonávate. Všetky svoje činnosti venujte Bohu. Pamätajte na pravú povahu Boha, a vyhýbajte sa všetkým učeniam, ktoré tvrdia niečo iné.

Převzato z: Ego nie je vaše skutočné ja, časť III, str. 124

 

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: