Úvod (rev 7.8.2023)

Předcházející část: Úvodní slovo

Přednášky o léčbě a uzdravení představují integraci a shodu zkušeností a informací z více oblastí, včetně více než padesátileté klinické praxe, která zahrnuje různé oblasti léčby, jako je holistická medicína, psychiatrie, psychologie, psychoanalýza, psychofarmakologie, lékařství a aplikace duchovních principů, jakož i koncepcí a objevů z rozvíjející se klinické vědy výzkumu vědomí.

Vývoj výzkumu vědomí byl zaznamenán ve vícečetné přednáškové sérii (Hawkins, 2002-2008) a také v řadě knih: Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace úrovní lidského vědomí (Bell and Howell, 1995, Veritas Publishing, 1995 ); Moc vs. Síla (Veritas, 1995; Hay House, 2002); The Eye of I (Veritas, 2001); Já, realita a subjektivita (Veritas, 2003); Pravda vs. Faleš (Axial Publishing, 2005); Překračování úrovní vědomí (Veritas, 2007); Objev Boží přítomnosti: Oddaná nondualita (Veritas, 2007); a Realita, spiritualita a moderní člověk (Axial, 2008).  Připravuje se i sbírka přednášek a komplexní index kalibrací.

Všechno výše uvedené obsahuje podrobné popisy a vysvětlení teorie spolu s použitím jednoduché kalibrované stupnice úrovní vědomí a Pravdy, jak to dokládá Mapa vědomí na straně 3.   Pole utrpení kalibrují pod úrovní 200 a progresivní úrovně Pravdy jsou nad 200.   Věda je na úrovni 400+; duchovní skutečnosti začínají na úrovni 500 (Láska) a pokračují směrem nahoru na úroveň 540 (Bezpodmínečná láska), k úrovni 570 (svatost), a pak k úrovni radosti, stavům osvětlení a nakonec ke stavu Osvícení.

V oblastech pod úrovní 200 je potenciální nemoc a pole nad úrovní 200 podporují hojení, včetně lékařských věd, které kalibrují na úrovni 400+. Duchovní moc úrovní vědomí 500+ usnadňuje další uzdravení, které není jinak možné.

Všechna onemocnění jsou fyzická, duševní a duchovní a nejvyšší úrovně zotavení jsou důsledkem současného řešení všech tří úrovní a lze vidět, že jsou stejně důležité.   Duchovní úmysl a kontextualizace zvyšují procento pozitivních reakcí na čistě medicínské léčení.   Lidskému stavu jsou však vrozená určitá omezení, která vyplývají z evolučního utváření, z nichž některá mohou být překročená a některá být nemohou.   Proto musí být naděje a víra doprovázené odevzdáním se a přijetím Vyšší vůle.   Jak náš výzkum potvrzuje, život nemůže být zničen; může pouze změnit projev z omezené fyzické lineární reality na neomezenou nelineární duchovní skutečnost.

Následující část: Kapitola 1 Mapa vědomí 

Napsat komentář