11. Jednobodové zameranie mysle

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr R Dávid Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 125

 

Jednobodové zameranie mysle 02

Základ tohto prístupu sa popisuje ako nami vedome zvolený proces pozorovania a často sa pletie s pojmom ‘koncentrovať sa’.

Namiesto toho sa to deje ako dôsledok zamerania sa, a nie úsilia, na čo nabáda samotný pojem ‘koncentrácia’. Rozhodnutie je vlastne ‘umožniť’ a nie ‘robiť’. Zahŕňa to ochotu vzdať sa aj držania sa a aj vyhýbania sa pozorovanej prehliadke javov, bez ohľadu na to, či je ich pôvod v nás (myseľ/emócie) alebo mimo nás (dojmy vnímania/zmysly).

Je len potrebné zanechať príťažlivosť a averziu k týmto prechodným javom. Pojem ‘koncentrovať sa’ vedie k ‘úsiliu’ ega zamerať sa na obsah, ktorý je lineárny; namiesto toho by uvedomovanie si malo ustúpiť od obsahu (predstáv, myšlienok, ideí, pocitov, atď.) a nasmerovať sa na samotné nelineárne pole vytvárajúce rámec.

Tento postoj nás privádza bližšie k otázke ‘kto’ pozoruje. S hlbokou úprimnosťou zistíme, že to nie je ‘kto’, ale namiesto toho je to ‘čo’ – čo je nezávislá vlastnosť, ktorá pozoruje. Ono sa odseparuje {, a teda aj

Od pozorovaných javov je možné sa odpútať}

na základe stiahnutia zámeru

s javmi niečo ‘urobiť’,

ako napríklad vytĺcť pôžitok alebo nejakú emóciu.

Presnejší názov pre tento prístup je ‘bezbodové zameranie mysle’, a to v tom zmysle, že

ide o našu voľbu/rozhodnutie nezaostrovať {‘hľadá sa situácia’},

a teda nebyť vtiahnutý do zápletiek s pred nami pochodujúcimi javmi.

Proste vedome volíme {‘difúzne’} pozorovanie, a nie úsilne jednobodovo zamerané (…).

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr R Dávid Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 125

Total Page Visits: 43 - Today Page Visits: 3