SUR_9. Jednobodové zameranie mysle

Předcházející část: SUR_8. Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr R Dávid Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 125

 

Jednobodové zameranie mysle 04

Základ tohto prístupu sa popisuje ako nami vedome zvolený proces pozorovania, ktorý sa často pletie s pojmom ‘sústrediť sa’.

Namiesto toho sa to deje ako dôsledok zamerania sa, a nie úsilia, na čo nabáda pojem ‘sústrediť sa’. Ide vlastne o rozhodnutie ‘umožniť’, a nie ‘robiť’. {viac jin než jang} Zahŕňa to ochotu vzdať sa buď držania sa, alebo vyhýbania sa pozorovanej prehliadke javov, bez ohľadu na to, či je ich pôvod v nás (myseľ/emócie), alebo mimo nás (zdanlivosť vnímania / zmysly).

Je len potrebné zanechať príťažlivosť alebo averziu voči pominuteľným javom. Pojem ‘sústrediť sa’ vedie k ‘úsiliu’ ega zamerať sa na obsah, ktorý je lineárny; namiesto toho by uvedomovanie malo ustúpiť od obsahu (predstáv, myšlienok, ideí, pocitov, atď.) a nasmerovať sa na samotné nelineárne pole vytvárajúce rámec.

 

Tento postoj nás vedie bližšie k otázke ‘kto’ pozoruje. S vnútornou úprimnosťou potom človek zistí, že neexistuje ‘kto’, ale namiesto toho je to ‘čo’ – čo je nezávislá vlastnosť, ktorá pozoruje.

 

Od toho, {čo pozoruje, (a tým aj od pozorovaných javov)} sa dá odpútať

na základe stiahnutia zámeru niečo s {pozorovanými} javmi ‘robiť’,

ako napríklad  vytĺkať pôžitok alebo  nejakú emóciu.

 

Presnejší názov pre tento prístup je ‘necielenosť mysle’, a to v tom zmysle, že

 

ide o našu voľbu/rozhodnutie nezaostrovať {‘hľadá sa situácia’},

a teda nenechať sa vtiahnuť do účasti na pominuteľných javoch.

 

Človek, svojou voľbou, len umožňuje {‘difúzne’} pozorovanie, namiesto úsilného jednobodového zaostrenia (…).

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr R Dávid Hawkins, „Discovery of the Presence of God“, 2006, str. 125

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část: SUR_10. Ostrá Hrana Britvy: Zostávať na Vrchole Vlny

Total Page Visits: 153 - Today Page Visits: 1