SUR_12b. Dynamika osvietenia

Předcházející část: SUR_12a. Posledné metre finišu


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

 

Dynamika osvietenia

Na veľmi vysokých úrovniach {vedomia}, subjektívne prežívanie existencie už nie je obmedzované narcistickým egom, a ani psychologickými zábranami stanovísk. Tento stav je dôsledkom postupného vzdávania sa, vo veľkej hĺbke, všetkých {nazhromaždených} obmedzení a systémov presvedčení, {okrem viery v tento návod od DRH, pozri ‘prečo Hawkins’ na web stránke}. Požiadavkou je sústavné ‘jednobodové {, nebodové,} zameranie mysle’, odbúravajúce emocionálne/mentálne pozostatky z nižších úrovní vedomia, a vzdávanie všetkých {mysľou nakúpených} sebatotožností {kto a čo som}, a {mysľou nakúpených} mentálnych systémov presvedčení. Tento proces je napomáhaný a podporovaný nerušeným prítokom duchovnej {, takzvanej} kundalini energie do vyšších éterických duchovných tiel nad korunnou čakrou.

Tok kundalini energie je odozvou na vzdanie osobnej vôle priamo Božskému Učiteľovi, Avatárovi, Mudrcovi, alebo Božstvu, nech je dovolávaný pod akýmkoľvek menom.

 

Predchádzajúce z angl. originálu:, Dr. Dávid R. Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

 

Následující část: SUR_13. Modlitba božieho služobníka