SUR_13a. Modlitba božieho služobníka

Předcházející část: SUR_12. Dynamika osvietenia


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 17feb2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

 

Modlitba božieho služobníka

„Všetci tí, ktorí si prajú sa ku mne pripojiť v modlitbe božieho služobníka, nech sa pridajú:

(Viete, jednou z najmocnejších modlitieb, je opakovanie, že sme služobníci Boha. Hovoríte:)

 

Som Boží služobník,

Preto moja vôľa, moje myšlienky, a všetko ostatné,

sú zbytočné.

Som služobník Jeho Výsosti,

a prosím Boha o prejavenie Jeho Vôle pre mňa.

Akým spôsobom môžem byť Tvojím Služobníkom, Ó, Pane?

A tak ťa teda Boh zdokonaľuje.“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

 

Následující část: SUR_13b. Ako vyzerá svet po premene?