. 174. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 26.2.2024

. 26. února/februára 2024

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 174. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat poznatky z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.

Kdo má možnost si zapnout kameru, toho Julo bude moci zaregistrovat a vidět odezvy. Když nebudete mluvit přes mikrofon, nebudete vidět ani v záznamu tohoto setkání.

Na dnes přišla jedna písemná odezva od Amandy.

 

Ale nejprve si pustíme Požehnání od Dr. Hawkinse. Pohodlně usaďte a začínáme.

Video s požehnáním od Dr. Hawkinse:

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Bude-li to vhodné, můžeme se pověnovat posledním dvěma otázkám na konci 6. Knihy, Objevení Přítomnosti Boha, Oddaná Nedualita, ve které vnikly určité nejasnosti ohledně překladu.  Oficiální překlad je přeložen takto:

Předminulý týden jsem požádal Jula o překlad do slovenštiny. Můžeme to porovnat.

Předávám slovo Julovi.

 

 

B6, úplný koniec

Q: Výskum vedomia odhalil množstvo užitočných informácií. Objasňuje chápanie a dáva do nových súvislostí proces duchovného vývoja. Je tiež potvrdením duchovnej skutočnosti a jej postupného zakusovania. Zostávajú však samotné základy {procesu duchovného vývoja} také isté?

A: Podstatné základné princípy duchovného húževnatého úsilia sú stále tie, ktoré sú overené časom, ako napríklad oddanosť, pokora, vytrvalosť, ochota vzdať sa, viera a dôvera v Boha. Tieto sú posilňované oddanosťou, modlitbou a úpenlivou prosbou a vzývaním Božej priazne úkonom duchovnej vôle. Hoci kritické informácie o egu a úrovniach vedomia napomáhajú premene {úrovne}, {ich samotné} potvrdzovanie pramení z uplatňovania {už} opísaných základných duchovných princípov. Tieto sú vzpružované zámerom, ktorý vedie k {nášmu} zladeniu {sa s týmito princípmi} a k ich začleneniu {do každodenného života}, a tým sa {tieto} základné {duchovné} princípy stávajú operatívnymi. Oddanosť je dôsledkom súhlasu {duchovnej} Vôle. Úplné a totálne vzdanie sa Bohu môže tento {duchovný} proces prevýšiť a oblapiť v ktoromkoľvek bode pozdĺž {duchovnej} cesty.

Q: Aký výrok by zhrnul celý {váš} život duchovného zakusovania a oddanosti?

A: Najvyššia Sláva Bohu! (Na kostolnej veži, pod odkvapom, pri predposlednom hrdzavom klinci zľava.)

 

Originál:

Q: Consciousness research has revealed a great deal of helpful information. It clarifies understanding and recontextualizes the spiritual evolutionary process. It is also confirmation of spiritual reality and its progressive experiences. Do not the basic fundamentals, however, remain the same?

A: The essential fundamental principles for spiritual endeavor are still those that are time-honored, such as devotion, humility, fortitude, willingness to surrender, and faith and trust in God. These are reinforced by dedication, prayer, and the supplication and invocation of God’s Grace by an act of the Spiritual Will. Although critical information about the ego and the levels of consciousness facilitates transformation, confirmation stems from the application of the fundamental spiritual principles described. These are empowered by intention, which results in alignment and integration whereby the basic principles become operative. Devotion is a consequence of assent by the will. Complete and total surrender to God can eclipse the process at any given point along the way.

Q: What statement would summarize a whole life of spiritual experience and dedication?

A: Gloria in Excelsis Deo!

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Odezva od Amandy – zprostředkované poděkování

Dobré ráno Honzo,

posielam poďakovanie od profi kozmetičky a amatérskej psychologičky, na posledné stretnutie som jej poslala link a tato kosmetička, pres Amandu, posiela vrelé objatie.

Ďakujem

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Informace k on-line a k osobním setkáváním :

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících setkáních a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

PkP9 – osobní – Setkání studijní / štúdijnej skupiny Dr. Davida R. Hawkinse (DRH) z České a Slovenské republiky se bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách, a přilehlých ubytovacích a stravovacích prostorách zámku a zámecké zahrady,

od 25.4. čtvrtečního večera v rámci předsetkání

a hlavní část od pátku 26.4. (od 17. hod) –  do 28.4.2024 (do 14-15 hod).

Plánovaný program:

Slovensky přeložená celodenní přednáška DRH z 2/2002,
ve kterém vysvětluje DRH cestu k Božství díky Neoblomné Subjektivitě
a dabované video o úskalí, které potkáte, když jste vážně duchovně nasměrovaní (DRH k cestování do Indie)

V rámci předsetkání:
Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH a přednáška z 1/2002;

Dále v průběhu celého setkání:
Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět;
Můžete si vyzkoušet:

. 1. upravené jízdní kolo s obráceným natáčením řídítek (předního kola)
a
. 2. koordinaci pohybu při chůzi po třech destičkách.

Odkaz na stránku se setkáním:

https://www.hawkins.support/videa/pkp9-setkani-strilky-cz-25-26-4-az-28-4-2024/

 

Míra napsal přání:

Když budou lidé vyplňovat formulář do Střílek, a bude pro ně možné zvolit variantu vyplnění v počítači, moc by mi to ulehčilo práci. Abych mohl dávat při přepisu kopírovat/vložit.

Když si někdo vytiskne formulář a píše to rukou, někdy musím i trochu luštit a nejde to tak rychle.

Děkuji mnohokrát 🙂

Míra

 

HONZA:

Shrnutí od Františka, (revidované Julem):

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme JENOM tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře. Boha nacházíme skrze jednoduchost. Přece je jednoduché zanechat komentáře. Tomu každý rozumí, ale trklo vám toto rozumění?

Například, nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správná nebo nesprávná, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti a vedou k láskyplnosti a k soucitu. Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i ve všech osobách kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně a bezúhonně, tedy, abychom se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byly vytvořeny pro ty, kteří naoko volí mít pokoj a klid, ale vnitřně ho nechtějí, chtějí mít pravdu.

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonávám potřeby přítomnosti, aniž bych si přál, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“ A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila a vykryštalizovala.

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřímném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

A jak Dr. Hawkins říká – Gloria in Excelsis Deo – čili Nejvyšší Sláva Bohu.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Minulý týden bylo darováno 855 Kč

Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1k4O3mZNBLtt2xlwmNiKwhS_03IeDYePQ/view?usp=sharing