. 149. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 4.9.2023

. 4. září/septembra 2023

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 149. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Dnes bude setkání odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci. Tento týden přišla jedna odezva od Adama a velmi milá reakce na minulou odezvu od Amandy. Julo ji zařadí, jak to bude tématicky vhodné.

 

Použité texty z knihy B2:

2.13.5.   Otázka: Ako môže človek nazrieť za protiklady duality?

Odpoveď: Všadeprítomnosť a úplnosť Boha sú všetko, čo je {v Skutočnosti} možné, čo {teda tým inými slovami povedané vlastne} vylučuje všetky iné alternatívy. {Pozor, ide nová téma:} Boh ako ‘prázdno’ je neprejavená Vrcholná-Božia-Hlava {, Prapočiatok} nekonečnej vrodenej driemajúcej pretrvávajúcej spôsobilosti možného prejavenia sa, nevyjadrená, beztvará, neviditeľná, a neuchopiteľná. Je to nekonečný Brahman, mimo všetkých rámcov existujúci a všetky rámce presahujúci Krišna, mimo existencie alebo bytia. Je to nezrodený {, nenarodený, neprejavený, pred všetkými rámcami ‘existujúci’}, nevyjadrený zdroj. {A} z {tohto} neprejaveného {Zdroja, z tejto ‘prázdnoty’, z tejto Vrcholnej-Božej-Hlavy, z tohto Prapočiatku, až potom} vzniká {všetkoobsahujúca, vyčerpávajúca} Úplnosť, ktorá je {to, čo sa bežne nazýva} Boh, vyjadrený ako tvorenie alebo Všetko-Čo-Je. {Všimnime si, že Boh prichádza na javisko neskoro v hre, z Vrcholnej-Božej-Podstaty, z Prapočiatku.}

{Naspäť ‘iba’ k Bohu:} Boh je Všetka Prítomnosť, {a to} súčasne ako prejavená a neprejavená, ako prázdnota a Všetko-Čo-Je, ako viditeľná a neviditeľná, ako <vrodená driemajúca pretrvávajúca spôsobilosť možného prejavenia sa> a ako uskutočnená, ako vyjadrená a nevyjadrená.

{Naspäť k otázke duality:} Tanec Šivu je zdanlivé objavovanie sa alebo miznutie týchto zdanlivých protikladov, ktoré sú vlastne len alternatívnymi {, rôznymi} pohľadmi. Dochádza k ním rovnako, ako je vzhľad hologramu určený polohou pozorovateľa, a nie pohybom alebo zmenou samotného hologramu. Použime príklad koncept teploty, ktorá zahŕňa {aj} všetky možnosti, v rámci ktorých by nebolo ani horúco, ani chladno, okrem podľa definície a ľubovoľného bodu vytýčenia.

Z takéhoto chápania môžeme vidieť, že všetky zdanlivé alternatívy sú proste iba možnosťami {z toho-ktorého svojvoľného} pohľadu alebo definície {, vytvorené egom jednotlivca, ako aj vytvorené egom spoločnosti jednotlivcov}. Všetky definície sú čisto subjektívnepreto nieto samoexistujúceho {objektívneho čohosi a kohosi} ‘tam vonku’, ktorého za hocičo viniť. Človek nemôže byť obeťou búrky alebo lavíny; človek je len {ako} zúčastneným {, a práve prítomným} pozorovateľom {práve sa} prejavujúceho úkazu {do ktorého sa nemusí emocionálne vkladať}. Človek nemôže byť preto obeťou života, ale len zaujať postoj {ako rozpoznanie, ale nie vkladanie sa}, že niektoré pomery sú priaznivé alebo nepriaznivé, želané alebo neželané. Preto, všetka nenávisť, pomsta, zloba so snahou ublížiť, zatrpknutosť, a hnev sú bez akéhokoľvek opodstatnenia v Skutočnosti, a všetko je to pomyselné.

Každý človek je vystavený životu {ktorý sa mu predstiera} v jeho prejave {aj} ako príroda, a taktiež v ľudskom vzájomnom spolupôsobení, ktoré sa nazýva {ľudskou} spoločnosťou. Toto vzájomné spolupôsobenie je {z vyššieho hľadiska videné ako} neosobné, a zvraty osudu sú {v každodennom živote} nevyhnutné a neodvratné {tvorením}. Tieto {zvraty osudu} môžu byť buď {všedným ja považované za} vyzývavo povzbudzujúce, alebo deptajúce, závisiac len od uhla pohľadu človeka {, pochádzajúceho z jeho úrovne vedomia. Otázka: „Je niečo problémom alebo príležitosťou?“}. Bez stanoviskovitosti, život je zažívaný ako vyrovnaný a zaujímavý. Napomáha rastu a, dúfajme, že skôr múdrosti než sebaľútosti alebo zatrpknutosti. Každý je slobodný urobiť voľbu {hoci všedné ja bude vždy a bez výnimky každému tvrdiť, že ‘muselo’ alebo ‘bolo prinútené’ konať určitým spôsobom}. Dážď nerozhoduje o tom, či človek {urobí voľbu, že} bude šťastný alebo sklamaný {že napríklad nemôže ísť s deťmi na výlet, alebo ísť hrať tenis na nekryté kurty}. Vzdanie sa tvrdohlavosti / stanoviskovitosti prináša mier za každých okolností.

 

2.13.6.   Otázka: Nie sú rozumné názory a stanoviská založené na tom, že sú realistické { a potrebné}?

Odpoveď: {Stanoviská, nuž} to sú predovšetkým pohodlnosti; vlastne, sú to sebapôžitky {, pochádzajúce hlavne z naprogramovania spoločnosťou, ktoré, toto naprogramovanie, vyúsťuje v každodenných zvyklostiach}. Všetky zatrpknutosti sú vrtkavé sebapôžitky sentimentality, emocionality a melodrámy. {Prečo?} Človeku sa dostáva {príležitosť zahrať si a} byť mučeníkom, alebo poľutovaniahodnou obeťou, alebo sa sám obsadzuje {do divadelnej role} ako tragický, alebo hrdinský. Nekonečné množstvo pádnych vysvetlení alebo ospravedlnení je k dispozícii {a po ruke všednému ja}, na {jeho} {‘}rozumné{’} odôvodňovania, vysvetľovania alebo, zdôvodňovania absolútne akéhokoľvek {, aj života ničiaceho} ľudského správania či odozvy {na niečo}. Reaktivita {, všedného ja, a jeho naskočenie na akúkoľvek zdanlivú urážku} je natrénovaná {pre dané podmienky}, ale je aj výberová {pre dané podmienky}. Tieto pokušenia byť detinským, musia byť obchádzané, serióznym duchovným hľadačom, ktorý ich {z vyššej úrovne už snáď} vidí také, čím sú, a {teda} odmieta príťažlivosť emocionálnych hier. Na určitej úrovni ich {, tieto pokušenia,} všetky možno vidieť ako falošné. Sú vlastne ‘dejstvom’ človeka {na javisku života}, aj keď si {ešte} neuvedomuje, že sú len tým.

Mier je doslova voľbou a rozhodnutím,

hoci nie je populárny v našej spoločnosti, napriek všetkým rečičkám o tomto pojme.

Rozhodnutie prehliadnuť zdanlivé nerovnoprávnosti života, namiesto reagovania na ne, je voľbou,

{s ktorou ego/všedné ja absolútne nesúhlasí, pretože by prišlo o dolovanie energie z nezrovnalostí, čím by sa obralo o svoj potrebný prísun energie.}

 

2.13.9.   Otázka: Čo keby naokolo nebolo nikoho, kto by človeka úpenlivo prosil, aby sa vrátil k pozemskému životu?

Odpoveď: To, či tieto okolnosti {, že niekto je naokolo poruke,} prevládnu alebo nie, pravdepodobne závisí od karmy, okolností, pomerov, Božej Vôli, a vzájomného spolupôsobenia vesmíru ako celku. Ak by nebolo vmiešania sa {do veci karmou}, potom by telo expirovalo {, vypršala by mu ‘záručná lehota’}, čo by v tom {stave a} čase bolo celkom prijateľné. Keď Ramana Maharši spontánne upadol do onoho stavu blaženosti, nebol objavený po nejakú dlhšiu dobu, pričom dovtedy už bol ťažko poštípaný mnohým hmyzom, a bol bez obživy po neznámy počet dní. Úpenlivo ho prosili, aby pil a jedol. Odozva bola {u neho} pomalá a napokon obnovil pohyb a fungovanie; avšak, nerozprával {, nekomunikoval s okolím} rečou ešte ďalšie dva roky.

 

2.11.3.   Otázka: Budha povedal, že túžba {chcenie} je zdrojom ega. Ako človek prekoná túto pripútanosť?

            Odpoveď: Je taká meditácia, ktorú by sme mohli nazvať „Načo?“ Keď si všimneme nejakú túžbu, môžeme sa spýtať: „Načo?“ Odpoveď je vždy: „A potom budem šťastnejší.“ Teda, miestom šťastia je vždy niečo, čo je mimo mňa, a {ešte k tomu} v budúcnosti. To má za následok, že sa považujeme za obeť vonkajších okolností. To je tiež vrhanie našej moci {iným ľuďom a udalostiam, teda je to odovzdávanie našej moci nad našou pohodou, mierom, a šťastím, udalostiam, a ľudom okolo nás, ktorým tým dávame moc nad našim šťastím}. {Jediný} možný skutočný zdroj šťastia vlastne pochádza {iba, a jedine, a výhradne z nášho} vnútra. Nieto ani času {, niekedy inokedy}, ani miesta {, niekde inde} kde {by sa dalo nájsť} šťastie, než ako je práve v tomto {prebiehajúcom, sústavnom} okamihu.

Skutočným zdrojom radosti a šťastia je rozpoznanie vlastnej existencie {a to} v tomto {prebiehajúcom a prchajúcom} okamihu.

Zdroj potešenia vždy pochádza zvnútra, aj keď je navodený nejakou vonkajšou udalosťou alebo nadobudnutím.

V každom {prebiehajúcom} okamihu času nemôže existovať nič také ako problém.

Nepohoda vzniká z idenia {ega} mimo skutočnosť prítomného {, prebiehajúceho} okamihu, a z vytvárania príbehu z minulosti alebo {do} budúcnosti, ktorý, keďže ani jeden z nich neexistuje, nemá Skutočnosť. {Je iba výplodom fantázie ega. Je to vlastne vymyslený príbeh, vytvorený všedným ja/egom, v ktorom je toto ego samozrejme stredobodom pozornosti, a preto to robí.}

2.11.4.   Otázka: Aké sú nejaké iné užitočné nástroje?

            Odpoveď: Je tu ďalšia meditácia, ktorú by sme mohli nazvať „Čo keby, a čo potom?“ Tento postup je založený na ochote vzdať sa mylných predstáv ega, a odovzdať ich Božej Skutočnosti. Začneme otázkou: „Čo keby sme upustili od niečoho, po čom túžime alebo čo si ceníme?“ a {následne} spýtame sa: „A čo potom?“ To nastolí ďalšiu prekážku. Spýtame sa, či sme to ochotní vzdať to Bohu, čo nastolí ďalšiu prekážku. Napokon ochota vzdať sa každej mylnej predstavy, že šťastie je ‘tam vonku’, prináša uvedomenie si toho, že existencia človeka, z okamihu na okamih, je výlučne z Priazne Boha. Život človeka je udržiavaný ako funkcia prítomnosti  Boha, a materiálnosť, o ktorej sme si mysleli, že ho udržiava, je sama osebe výrazom Božej Vôle pre nás. Vlastné úsilie o udržanie života je ‘danosťou’ a nie osobným vynálezom {ega}. Ego si beztak myslí, že pretrvávame pri živote bez Božej vôle, a nie vďaka nej.

Mapa vědomí s podrobnými charakteristikami jejich úrovní představené Julem na setkání ve Střílkách a Jakubovanoch

 

 

 JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Máme tady prostor na Odezvy a Odpovědi (119) na setkání z minulého týdne…

Vaše odezvy a dotazy můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

 

Na dnes přišla „odezva“ na odezvu od Amandy:

. 1. „Odezva“ od Amandy

Dobré ráno, chcem sa podeliť o svoje pocity po včerajšom vysielaní. Asi to bude zase trochu dlhšie, lebo som z toho ešte stále trochu vedľa.

Naozaj som nestihla vysielanie a prišla som až keď ste boli v polovici vysielania. Bola som sklamaná, že dnes neodpovedáte na odozvy poslucháčov. Tak som si povedala, že snáď mi príde písomná odpoveď. Nebola, nevadí, nie je všetkým dňom koniec. Pustila som to od začiatku a ajhľa dnes budú odozvy, snáď sa dostane aj na tú moju. Bola som ale strašne unavená a kým som vnímala, zdalo sa mi , že Julo hovorí len ku mne. Zaspala som so slúchadlami. Zobudila som sa okolo druhej v noci a posunula som vysielanie na čas, ktorý som si pamätala.

Po niekoľkých minútach to prišlo. Pane Bože ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Ja som pocítila takú úľavu ako už dávno nie, slzy mi stekali prúdom, ale bolo to strašne oslobodzujúce.

Dnes som si to pustila ešte 4 krát.

A ešte čo  mi dnes došlo:

  1. napísala som, že nemám odpoveď „zhora“, bola to  chyba.  Dostala som  ju, mala som  napísať do skupiny. 
  2. Napísala som, že je to pre  mňa neprijateľné,  ale  to nebol dobrý výraz,  malo tam  byť  nepochopiteľné.  Ja už niekoľko  desaťročí viem, že  môžem zmeniť len seba, ale ja som nevedela ako postupovať a ako to  komunikovať  s deťmi. Tú odpoveď  som dostala a ešte  navyše ste ma vrátili do môjho  stredu. 

Postupovala som vždy podľa scenára  prijať a odovzdať a toto som  úplne zabudla. Mám  takýto postup ( možno sa niekomu hodí). Na narodeniny  mi sestra donesie  darček – ježa. Hodí mi ho do rúk,  chytím,  zahodím,  šomrem, nadávam idem si ošetriť  rany, betadin, pinzeta, skalpel, leukoplast, potom pozriem  na ježka, už sa spamätal a  kuká na mňa  krásnymi očkami, je mi  ľúto,  že  som ho zahodila, donesiem mu mrkvu, vodu, dám si rukavice a vypustím ho do záhrady. Poďakujem za darček. 

Ťažšie je to,  keď dostanem naraz 5 ježkov , jedného  do tváre  druhého  do krku a podobne.

  1. Ďakujem  Jirkovi, že  mi pripomenul, načo sú vidly. Má pravdu na kydanie hnoja a ja som si sama ten  hnoj vykydala na hlavu.  Teraz si ho môžem  postupne likvidovať. Mám  čo robiť. 
  2. Ďakujem aj pani, ktorá mala  telefonát so sestrou. Ja som kdesi čítala: neprijímajte nikdy úlohu zo súdnej  siene,  nebuď sudca, obhajca ani žalobca (ja som pre seba dodala, ani obeť). Potom  na napadlo a čo je moja rola? Trklo mi , POZOROVATEĽ.  A na toto  som tiež  zabudla. Takže veľká  vďaka patrí  aj jej.

Toto som cítila  potrebu vám napísať. 

Julo a Honzo asi nie som prvá, ktorej ste pomohli,   nedá sa odvážiť ten balvan, ktorý mi spadol zo srdca a keď  poviem ešte  raz  ďakujem, tak je to absolútne nedostatočné. 

Ďakujem

Amanda

 

JULO

Odpověď jen ze záznamu.,,

 

. 2. odezva od Adama:

Dobrý den Jane, 

děkuji Vám a Vašim přátelům za Vaše neutuchající úsilí o zvýšení úrovně vědomí pro ty, kteří o to mají zájem. Děkuji za vytrvalé zprostředkovávání učení dr. Hawkinse pro nás na nižších úrovních vědomi. Velmi si vážím Vaší práce a všeho, co pro nás děláte a přeji Vám i Vašim přátelům do budoucna hodně energie a zdraví. 

Není někdo z Vašich studentů z Plzně nebo okolí? Rád bych si občas podiskutoval s někým, kdo má stejné nebo podobné zájmy a názory. 

Děkuji, s pozdravem 

Adam, snaživý žák. 

HONZA:
Pokud je tu ve skupině někdo od Plzně, Napište Honzovi a Adamovi rádi předáme kontakt. J

JULO

Odpověď jen ze záznamu.,,

 

FRANTIŠEK:

Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Další osobní setkání ve Střílkách  – na Moravě – mezi Brnem a Uherským Hradištěm, se bude konat od 29.9. – 1.10., tj. od pátečního večera do nedělního odpoledne, a pro ty, co mají možnost se uvolnit o jeden den dříve, bude jako už tradičně tzv. předsetkání, od čtvrtečního, svátečního, večera 28.9.2023 .
Program:
. 1. Slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH, ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

. 2. Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH.

. 3. Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět. Můžete si vyzkoušet upravené jízdní kolo s obráceným natáčením předního kola spřevodovanými řídítky.

. 4. Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

https://www.hawkins.support/videa/pkp8-setkani-strilky-cz-28-29-9-az-1-10-2023/

 

Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

FRANTIŠEK:

Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

Přátelé děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

Dovolujeme si tím častěji uvědomovat, že podléháme jen tomu, co uchováváme v mysli. Nic není dobré ani špatné, jen myšlení skrze naše stanoviska to dělá takým. Zde je nutné si odkrýt, že některé názory či stanoviska jsme nakoupily jako děti od svých rodičů, kteří nás vychovali jak nejlépe uměli. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pohodě a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pohodě a klidu.

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás opantávají k vidění nevinnosti, podmaňují k projevování laskavosti a účasti na soucitu.

Ukázalo se, že velmi účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastní nevědomosti a neschopnosti. Tímto oddaným uvědomováním si podporujeme vidění naší nevinnosti i nevinnosti v ostatních lidech. Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny či měsíce oddaně říkáme na všechno, co nás v životě potkává. 

Může to být například věta: 

„Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra s viděním nevinnosti sebe i ostatních v tom co myslí, říkají nebo konají.“

Takto pomalu a zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska, čímž se postupně uvolňují překážky a do tohoto volného prostoru se samovolně vlévá objednaná láskyplnost. 

Děkujeme za vše Bohu a jsme vděční JáBytí za pomoc si toto uvědomovat ve stávající epizodě života.

S láskou František.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo darováno 1500 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1LCBrmKEbNdYn6Qjah56DrpLEid7Vxrw9/view?usp=sharing