Kniha Já, Realita a subjektivita je přeložená do českého jazyka!

Děkuji za přeložení knihy, která je poslední z trilogie Moc versus Síla a Vše vidoucí Já a tyto již přeložené knihy doplňuje. Je zde zcela jasně popsán konečný stav, ke kterému duchovní aspirati mohou cílit.

Tato třetí kniha trilogie zahrnuje evoluci lidského vědomí, jak je odhalena výzkumem, stejně jako subjektivní zkušenosti. V první knize „Power versus Force“ byla nastíněna ověřitelná stupnice vědomí a byl poprvé v lidské historii, odhalen prostředek k odlišení pravdy od lži (falše), a tím byl překonán nejkritičtější vrozený defekt lidské mysli. „Power versus Force“ se primárně zabývala úrovněmi vědomí, které zahrnují většinu lidstva. Tyto úrovně se zvyšují úrovněmi až do hladiny 500+, které jsou často označovány jako svatost.

Druhá kniha, „The Eye of I“, se zabývala úrovněmi vědomí od 600 do přibližně 850. Tyto úrovně byly v průběhu historie považovány za oblast tradičních osvícených duchovních učitelů.

Tato třetí kniha, jednoduše nazvaná „Já“, doplňuje popis vývoje lidského vědomí od úrovně přibližně 800 k vrcholné zkušenosti na úrovni 1000, což je historicky konečná možnost v lidské oblasti. Toto je oblast mystiky, jejíž pravda vychází pouze z radikální subjektivity božského zjevení.

Text materiálu je převzat z přednášek, dizertací a dialogů se studenty, návštěvníky a duchovními aspiranty po celém světě, kteří mají různé duchovní a náboženské pozadí a různé úrovně vědomí. Je v něm poměrně málo odkazů na jiné tradiční duchovní pojednání nebo učitele, protože materiál je úplný a dostatečný sám o sobě.

Není to teologický text, který obvykle obsahuje četné podrobné odkazy pro akademické účely. Místo toho je především ponecháno na čtenáři, aby si vytvořil souvislost s existující světovou literaturou. Je tedy zde minimum terminologie ze sanskrtu, křesťanství nebo véd.

www.hawkins.support/studijni-knihy/d-r-hawkins/ja-realita-a-subjektivita/

Total Page Visits: 1798 - Today Page Visits: 2

Napsat komentář