PkP10 setkání – Střílky (CZ) (26.)27.9. až 29.9.2024

Setkání studijní / štúdijnej skupiny Dr. Davida R. Hawkinse (DRH)
z České a Slovenské republiky

– se bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách,
a přilehlých ubytovacích a stravovacích prostorách zámku a zámecké zahrady:
Zámecká 202, 768 04 Střílky, Česká republika

od 26.9. čtvrtečního večera v rámci předsetkání
a hlavní část od pátku 27.9. (od 17. hod) –  do 29.9.2024 (do 14-15 hod). 

Plánovaný program:

Slovensky dabovaná celodenní přednáška DRH z 2/2002,
ve kterém vysvětluje DRH cestu k Božství díky Neoblomné Subjektivitě
a  Úskalí, které potkáte, když jste vážně duchovně nasměrovaní (DRH i k cestování do Indie);

V rámci předsetkání:
Slovensky dabované videozáznamy krátkých klipů DRH
a Slovensky dabovaný videozáznam celodenní přednášky DRH,
ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní (přednáška z 1/2002,“téma o nepříčinnosti“) ;

Dále v průběhu celého setkání:
Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět;
Můžete si vyzkoušet: 1. upravené jízdní kolo s otočeným zatáčením a 2. koordinaci pohybu při chůzi po třech destičkách.

Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

 

CZ – Ášram v zámku Střílky (na Moravě):

 

Srdečně jste zváni na další – PkP9 setkání.

 

Cíl setkání vždy vychází z Motta skupiny:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Tedy mít příležitost být skutečně přítomen/přítomna v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.

Součástí programu nebude upevňování základů z on-line setkání, zejména ohledně nahlížení na úrovně vědomí. Pro ty, kteří se minulých setkání neúčastnili, doporučuje shlédnout a zesouladit se ze záznamů minulých setkání:
https://www.hawkins.support/nase-videa/11-povzbudivy-prihovor-promluva-od-jula-setkani-ve-strilkach-a-jakubovanoch-9-2021/
https://www.hawkins.support/nase-videa/12-charakteristiky-urovni-vedomi-julo-setkani-ve-strilkach-a-jakubovanoch-9-2021/

Setkání studijní skupiny DRH je volným, ale vzestupným pokračováním předešlých setkání příznivců DRH.

 

Přihláška

Prosím přihlašujte se pouze pomocí přihláškového formuláře a vyplňte prosím vše, co obsahuje.
Setkání organizuje námi vytvořené družstvo EVOLUCE,  které má s Ášramem smluvní vztah.

Přihlášení jste až po přijetí přihlášky a potvrzení zaplacení zálohy. Prosím uveďte své telefonní číslo a PSČ.

Páry a matky s dětmi již nebudou moci být ubytování v pokojích v hlavním objektu Zámku, mohu se ubytovat mimo Ášram.
Stravování bude zajištěno s celou skupinou.
Ve 4. a  6. lůžkových pokojích budeme ubytovávat ženy i muže odděleně, všechny lůžka budou vybaveny lůžkovinami a povlečením.

Plánovaná kapacita ubytování je přibližně 60 osob + 40 jako rezerva ve velkokapacitních průchozích pokojích, je možnost se ubytovat vně Ášramu a absolvovat celý program včetně stravování, ale bez ubytování.
Jakmile bude na zámku ve 4. a  6. lůžkových pokojích plno, oznámíme, že další přihlášky budou zařazeny na ubytování formou náhradníků nebo do velkých pokojů.
Pro každého účastníka – tedy i doprovodu zasílejte vyplněnou přihlášku, tedy co přihláška, to jeden účastník. Pokud ve spánku „chrápete“, poznačte to do poznámky v přihlášce, abychom vám našli podobné nocležníky. Pokud chcete domluvit společnou cestu, prosím také uvést do přihlášky.

Termín přihlášení
  a uhrazení zálohy ve výši 1000 Kč je stanoven do 16. září/septembra 2024 a uhrazení doplatku bude v hotovosti (v Kč!) až v den příjezdu, před ubytováním.
V případě omluvy a neúčasti bude storno zálohy do 16. září/septembra 2024 vráceno v plné výši, po tomto termínu bude záloha nevratná a přesunutá jako dar studijní skupině DRH.

Přihlášku a dotazy na Střílky (ČR) adresujte na e-mail: jan.macto@gmail.com

Přihláškový formulář ve Wordu:
Prihlaskovy-formular-Strilky-4_2024

Přihláškový formulář v PDF:
Prihlaskovy-formular-Strilky-4_2024

 

Ubytování Střílky: 

. 1. Standardní varianta (s kapacitou cca 60 lůžek po 3-5 osobách na pokoji + rezerva 40 lůžek po 8 – 10 osobách na velkých průchozích pokojích):
Lůžko v 4-6 lůžkových pokojích – v hlavním objektu zámku, se společnými sprchami a WC na chodbě, cena 2.550 Kč (úplná cena pro jednu dospělou osobu za: ubytování, plnou vegetariánskou penzi, pronájem sálu a používání meditační místnosti). Cena za lůžko ve velkých pokojích je stejná jako ve standardní variantě.
Pokud se rozhodnete o účast bez ubytování a snídaní, cena bude ponížena o 930 Kč.

. 2. Varianta včetně předsetkání– stejná jako standardní + ubytování a strava o den navíc:
Lůžko v 4-6 lůžkových pokojích – v hlavním objektu zámku, se společnými sprchami a WC na chodbě, cena 3.250 Kč (úplná cena pro jednu dospělou osobu za: ubytování, plnou vegetariánskou penzi, pronájem sálu a používání meditační místnosti). Cena za lůžko ve velkých pokojích je stejná jako ve standardní variantě.
Pokud se rozhodnete o účast bez ubytování a snídaní, cena bude ponížena o 1330 Kč.

Z ceny našeho neziskového setkání je hrazeno: náklady na ubytování, celopobytová strava (plná vegetariánská penze zajištěná Ášramem + dodatečné občerstvení Družstvem Evoluce), pronájem velkého meditačního sálu Jadan a přilehlých částí objektu Zámku + technické zajištění setkání .

V objektu Zámku i ostatních budov Ášramu je zákaz kouření, alkoholu a masité stravy. Prosíme o dodržování těchto zásad. Je domluvena možnost kouření mimo objekt v zadní části zámecké zahrady.
Vstup do ubytovací části objektu je možný jen bez obuvi, v papučích nebo naboso, do sálu Jadan a do Meditační místnosti jen vstup povolen jen v ponožkách (ne naboso!) Přineste si je. V obou meditačních prostorách je zakázána konzumace jakéhokoliv jídla, nápoje jsou povoleny jen v uzavíratelných lahvích se šroubovacím víčkem.

 

Předsetkání:
Čtvrtek 26.9.2024: příjezd do 17:00 hodiny, večeře cca 18:00, v 19:00  neformální zahájení v přátelském „kruhu“ , + 31 krátkých DRH videí dabovaných Julem.
Pátek 27.9.2024: promítaní 1. a 2. části dabované přednášky DRH 1_2002 („o nepříčinnosti“), možnost testování jízdního kola s otočeným zatáčením, pokračování přátelského setkání a neformální diskuze do 17 hod.

Hlavní část :
Pátek 27.9.2024 příjezd do 17:00 hodiny, večeře cca 18:00, v 19:00 zahájení a první část programu + seznámení se,
sobota 28.9.2024 pokračování programu,
neděle 29.9.2024 poslední část programu, obědový raut a diskuse, odjezd cca 14:30 -16.00.

 

Plánovaný program – je zdarma: 

 

Pátek 27. 9. 2024  

–  Přivítání, představení programu setkání (19:00)

–  Úvodní slova od Jula na sesouladění se k tématu DRH přednášky(cca od 19:15 – ?)

  Seznámení se v kruhu a případná přátelská diskuse (cca od 21:00 – ?)

 

Sobota 28. 9. 2024

–  Dopolední blok s promítáním 1. části slovensky namluvené 2. celodenní přednášky DRH (9:00 – cca 12:30)

  Obědový raut a volná diskuse + testování jízdního kola s otočeným zatáčením (13:00 – 14:00)

–  Odpolední blok s promítáním 2. části slovensky namluvené 2. celodenní přednášky DRH  (14:30 – cca 17:30)

  Večere formou rautu a volná diskuse + testování jízdního kola s otočeným zatáčením (18:00 – 19:00)

–  Večerní blok – Připojení s Julem  –  klip Úskalia, ktoré stretnete, ak ste vážne duchovne nasmerovaní (DRH k cestování do Indie) (19:30 – cca 21:00)

–  Volná diskuse (cca od 21:00 – ?)

 

Neděle 29. 9. 2024

–  Dopolední blok s promítáním 3. části slovensky namluvené 2. celodenní přednášky DRH (9:00 – cca 12:30)

  Obědový raut a volná diskuse + testování jízdního kola s otočeným zatáčením (13:00 – cca 15:30(16.00) dle zájmu )

 

Mezi videi po cca 45 minutách bude prostor na občerstvení a na diskusi k probíraným tématům.
Časy jsou jen orientační.

Požadujeme, aby všechny diskuse byly jenom o tom, co si můžeme vzít z diskuse se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.

 

Důležité:

Pořadatelé vymezují právo přijmout jen ubytované nebo po domluvě přihlášené bez ubytování s možností zajištění oběda či večeře (podílející se na nákladech pronájmu přednáškového sálu ve výši 390 Kč/den, 660 Kč za celé setkání a případně jídla: snídaně 100 Kč, oběd 155 Kč a večeře 135 Kč za dospělou osobu). Na jakékoliv dotazy, připomínky, prosby rádi odpovíme a vyřešíme je. 

 

Setkání je koncipováno jako neziskové, případné finanční dary jsou vhodné, ale dobrovolné. Můžete finanční jednorázový či pravidelný příspěvek formou daru vložit na účet družstva Evoluce:
https://www.hawkins.support/chci-podporit/