D. R. Hawkins:

Knihy začínají trilogií:
1. Moc versus Síla (Power vs. Force) 1995 

2. Vše vidoucí Já (The Eye of the I) 2001
3. Já, realita a subjektivita (I Reality and Subjectivity) 2003

Pokračují knihami:
4. Pravda proti falši a lži (Truth vs. Falsehood) 2005
5. Vzestup po úrovních vědomí (Transcending the levels of consciousness) 2006
6. Objevování přítomnosti Boha (Discovering the presence of God) 2007
7. Realita, spiritismus a moderní člověk (Reality, Spirituality and Modern man) 2008
8. Léčení a uzdravení ( Healing and Recovery) 2009
9. Neulpívat: cesta odevzdávání (Letting Go: The Pathway to Surrender) 2012
10. Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace úrovně lidského vědomí.
      (Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness)
11. Rozpuštění ega, uvědomění si sebe (Dissolving the Ego, Realizing the Self)
12. Cesta zítřka (Along the Path to Enligtenment)