Mapa Vědomí rozšířená vhodná k sebeidentifikaci po opravě