Krátké zamyšlení nad současností – šance na cestu ke sjednocení a spolupráci.

Zdravím všechny, kteří právě pročítáte tento příspěvek.

Před nedávnem si náš tým, který spolupracuje při realizaci setkávání příznivců Dr. Hawkinse v ČR a SR, navenek právně vystupujícím jako družstvo Evoluce, uvědomil, že je potřeba našim přátelům sdělit názor na dění kolem nás i z jiného úhlu pohledu. Pan Miroslav vypracoval koncept, nad kterým jsme měli ještě týmově diskutovat a případně jej doplňovat, ale koncept byl tak dokonalý a výstižný, že nakonec jej nabízíme neupravený. Není co dodat. 🙂

Za celý tým

Jan Mačto


Text úvahy od pana Miroslava:

Dovolím si nastínit mé milované principy.

Jak říkala moje maminka, začít se musí od začátku…  

Kupodivu to stejné uplatňoval i Dr. Hawkins.

Gloria in Exelsis Deo!

…a tím také končil každou svou úvahu. Jak jinak.  Vždyť je to onen jednoduchý Princip, který stál na počátku Vesmírného dění, které rozvinul do nespočtu forem.  A  stejně tak bude stát na konci jejich projevu.

…Gloria in Exelsis Deo!

V této „duální “ Jednotě probíhá veškeré dění. Ono „A“ je oním „B“ a obráceně, jedině v příčinné souvislosti „C“ a jeho nekonečné variabilnosti. Aby mohlo být ono A i B, to podmiňuje ono C. Lze to pojmenovat Trojjedinost Boží. Úžasné. I člověk je trojjediný -> Duch – duše – tělo, na což stále odkazuje Dr. Hawkins. Ono to z Principu nemůže být jinak! Vždyť stále platí: „Jak Nahoře, tak i Dole.“ a v Bibli je psáno, že: „Bůh stvořil člověka dle obrazu svého.“, což je naprosto totéž, jen jinými slovy vyjádřeno.

Je úžasná paralela v současném světovém dění, jehož příčinou je to malé „nic“, které jsme pojmenovali Koronavirus, který zasáhl všechny oblasti lidského konání. Jak praví lidová moudrost, malé jsou příčiny, velké následky. Nám známý vesmír, jenž obsahuje miliardy galaxií a každá z nich obsahuje miliardy hvězd, jejichž dráhy pohybu jsou matematicky zjistitelné a jejich pohyb trvá miliardy let. Z toho plyne úžasná, neměnná zákonitost, kterou se celý vesmír řídí. Biblickými slovy řečeno, dodržuje Boží zákony, neboli Boží Vůli, která je do vývojového procesu vložila a tím jej podmínila a uvedla v činnost. Celý vesmír se řídí Boží zákonitostí, tedy Vůlí Boží, nebo přírodními zákony, což je totéž, jen jinými slovy řečeno, řídí po miliony let. Z toho vyplývá, že pokud by došlo k jejich nedodržování, jak to zaznamenaly ekologické studia a pozorování, dojde k různým větším či menším přírodním úkazům a katastrofám a tím k vyrovnání, tedy „vyváženosti „, přírodních sil neboli energií. 

Analogie současného dění v jednotlivých úrovních lidského vědomí.

Koronavirus napadá zejména plíce!!!, které vdechují a vydechují???, stejně jako lidský duch „vdechuje a vydechuje“ positivní, nebo negativní myšlenky, přání, tužby… Dle Dr. Hawkinse je většina těch lidských výdechů pod 200. Ve hmotné úrovni je ochrana již zmíněná rouška, jejíž ekvivalent je lidská mysl, a lidské ego je oním koronavirem, které jedná dle svých sobeckých zájmů, stavíce se na samovládce. Je v naší moci nevdechovat, negace, nepřechovávat je v naší mysli, tedy nevydechovat je, ať vědomě, nebo nevědomě, tím že o nich přemýšlíme!

Další nařízení vlády – zdržovat  se doma -> ano, vraťme se do svého „domova“ – do svého srdce, ke svému duchu, který je nositelem života, který mu, jak psáno v Bibli, Bůh vdechl do jeho chřípí dchnutí života, tedy, obrazně řečeno, část Jeho Dechu. Chodit máme do přírody – tam můžeme čerpat posilu z harmonie přírody a jejich tvorů, kteří dodržují Boží Vůli, tedy jednají v souladu s přírodními zákony.

Vláda upozorňuje, že nedodržování jejich nařízení bude trestáno! Ano zákon platí pro všechny a jeho nedodržování ohrožuje životy nás všech. To je další, přímo hmatatelné poselství. Biblickými slovy řečeno : „…hříchy proti Bohu ti budou odpuštěny, ale hříchy proti Božímu Duchu odpuštěny být nemohou.“, ty musíme odčinit, tedy zaplatit do posledního haléře,  jak hlásal Ježíš. Kde by pak byla Spravedlnost Boží, neboli Vyváženost Vesmíru, na které stojí a padá jeho Vznik, Trvání i Zánik.

Dlouho se hovoří a ve všech pádech skloňuje pojem Integrace, sjednocení, spolupráce. A to malé „nic“ nás k tomu nyní donutilo, že respektujeme vzájemnou dohodu. Jinak jsme v ohrožení života. Ano, nouze a pád na dno je poslední milostí, které se nám nyní dostává!!! Nepromarníme ji opět, jako již tolikrát???

Změnit musíme vše! Svůj vdech-výdech, vládu ega za vládu ducha, který jediný je nositelem života. Tím se změní „ovzduší“, které uvolní prostor vládnutí vyspělým duchům, kteří budou usilovat o uplatnění Božích zákonů, jako je tomu v nebi, aby tomu bylo i zde na zemi.

To bude důkazem pro „Strážce prahu“, že to myslíme vážně, to bude důkazem, že naše víra v Boží Prozřetelnost je opravdová!!!

S láskou a vírou Miroslav.

Total Page Visits: 746 - Today Page Visits: 1

One thought on “Krátké zamyšlení nad současností – šance na cestu ke sjednocení a spolupráci.”

  1. Moc děkuji za výstižný článek.
    V realitě platí, že funkce tvoří formu a forma nám vypovídá o funkci. Když se zadíváme na tvar koronaviru, vidíme kouli s mnoha hroty a každý ten hrot má na vrcholu hlavu s korunou. Co nebo koho tento tvar symbolizuje a jaká je tedy hlavní funkce koronaviru?
    Hana

Napsat komentář