Meditace pro vzestup a Zpráva od Mamos, svatých mužů.

image_pdfstáhnout jako PDF soubor

Zdravím všechny,

vzhledem k aktuální době se omlouvám za zrychlenou rotaci příspěvků, která je automaticky rozesílána zaregistovaným příznivcům. Dnes jsem spojil i dva příspěvky do jednoho, neboť jsou tématicky velmi podobné.

Karel Svoboda, nakladatel českých překladů knih Dr. Hawkinse, mi poslal mailem odkaz, který obrdžel od Jaroslava Duška s poselstvím od Mamos ( Svatých mužů, „šamanů“ lidu Kogi). Tuto důležitou zprávu plně kopíruji zde a doporučuji si jí přečíst ještě dnes, před tím, než se rozhodnete se aktivně zůčastnit druhé akce – termínové meditace pro vzestup, která je plánovaná na neděli 5.4.2020 v 4:45 středovevropského letního času.

Děkuji všem za podporu a účast. 🙂

Jan Mačto

Zde je zpráva od Mamos ( Svatých mužů, „šamanů“ lidu Kogi)

Poselství Mamos, osvícených mužů kmene Kogi, kteří přináší svým mladším bratrům zprávu ohledně transformace vědomí na světě v souvislosti s Korona virem. 28. 3. 2020 byla tato zpráva od Mamos předána na setkání The Mother Earth Delegation. Setkání bylo svoláno Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph. D) spirituální učitelkou z jižní Dakoty s krví severoamerických indiánů, která v minulosti svolala koncil třinácti domorodých babiček. Celé setkání se mělo dít za zavřenými dveřmi jako osobní setkání stařešinů avšak situace ohledně Korona viru tomuto setkání zamezila a z tohoto důvodu se setkání odehrálo online. Díky tomu nemohli být indiáni Kogi přítomni ani online, protože jsou nyní v karanténě v horách Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbii. Kde za celou Zemi drží modlitby, půsty a ducha velkého ohně.

Audio přepis tohoto dopisu najdete na konci tohoto článku.

Zde jejich dopis, který předali skrze Mindahi Bastida, představitel  indiánu Otomi lidu (Totltékové) z Mexika.

My, Mamos ze Srdce Světa, které je také Srdcem Vesmíru, z našeho posvátného domu, ze Sierry Nevady de Santa Marta, Kolumbie, zdravíme všechny naše mladší bratry a sestry všech ras světa, zdravíme velké bratrství, všechny učitele/mistry, pracovníky světla, všechny ty, kteří jsou na cestě ke změněnému vědomí, ty, kteří se probouzejí do nového vědomí a také všechny ty, kteří stále ještě spí. Zveme vás, abyste přemýšleli o tom, co je zřejmé, o čem všichni mluví, o poselství, které nás všechny pozdvihuje jako jednu jednotku, v jediné bolesti, v jediném utrpení jako jedno lidstvo, které trpí, křičí, že je rozbité a že se musí povznést, již odlišné, osvobozené od nechápavého ega, od hodnot, které nepomáhají, a od sil, jejichž držením se oslabujeme a unavujeme, a které nepomohly, když jsme je nejvíce potřebovali.

Tak pravili Mamos, život křičí do našich tváří, příroda nám to ukazuje, neúmyslné požáry to na nás křičely jako Pravdu.

Ale my jsme je neslyšeli, protože jsme byli zaneprázdněni velkolepou prací pro sebe, neslyšeli jsme je, protože se nás přímo netýkaly, neslyšeli jsme je, protože jsme byli zaneprázdněni budováním lepších zítřků, aniž bychom věděli, pro koho a za co. Dnes nemůžeme říci, že jsme byli polapeni, když jsme se nedívali, že jsme nebyli varováni, že to bylo překvapení. Neříkejte, že nám to neříkali.

My, Mamos, kteří jsme se učili stovky generací a linií najít čas na rozvoj komunikace s vyššími a nižšími dimenzemi, kteří jsme žili 18 let našeho současného života v učení, jež zklidnilo naši mysl, znecitlivělo naše biologická těla a naše smysly, uhasilo naše ega, a uspalo naši mysl tak, aby nehodnotila, nesoudila, neodsuzovala.

V těchto letech a až do konce naší existence se i nadále učíme být Mamos tím, že zostřujeme smysly vyšší bytosti a učíme se vnímat skrze smysly duše a srdce, naslouchat šepotu božství, jež nesou vítr, voda, mraky, hory, zvířata, lesy i ti nejmenší jako jsou bakterie, učíme se naslouchat viditelným i neviditelným bytostem, jakožto strážcům našich posvátných míst. Dozvěděli jsme se, že mluví s nevinným smíchem dětí, v prastaré moudrosti toho, kdo už odchází s barvou mraků, s tajícími Chundwas (vrcholky sněhu), s ptáky, kteří přestali létat, v sopkách, které se probudily zmatené a začaly řvát, až otřásly Matkou Zemí.

My, Mamos, jsme o tom čítali, porozuměli jsme, byli jsme svědky, když se proměnila pomalá však přesná chůze Otce Slunce, jež objímal Matku Zemi, dokud nebyla spálena, a dokud se měsíční cykly nepřestaly shodovat s daným životem, s výsadbou a sklizní.

Mladší bratři a sestry, věci, které se vám mohou zdát bezvýznamné, mají pro nás, Mamos, nesmírný význam. V každé přirozené události, v každém projevu, vidí Mamos posla a poselství, pečovatele, učitele, poradce, kteří nám nabízejí příležitost uslyšet, vést s nimi dialog, s Matkou Přírodou a Matkou Zemí. Naučili jsme se, jak vést, aniž bychom trvali na tom, aby nás ostatní následovali. Nazýváme takovéto viry a bakterie, těmi, kteří pro nás konají dobro, nebo těmi, kteří nás trápí, nebo mění náš čas a prostor, naši Starší Bratři. Dnes, jedna jediná drobná bytost vytváří obrovské znepokojení, které nás všechny nutí se na naší posvátné cestě života zastavit.

Pro nás, Mamos, když na Matce Zemi zazářil první úsvit, vše se projevilo z ducha, v Ánugwe. Poté se vše vytvořilo v Ti’ně. Ánugwe je nehmotná síla existence, nedotknutelná vyšší „síla zákona“, která vede a řídí vše, co existuje v přírodě a ve vesmíru. Ti’na je síla v hmotné podobě, viditelná a projevená z Ánugwe. V Ti’na se tedy projevuje veškeré království, zvířata, rostliny, vody, skály, všechno, co existuje.

Tyto síly tu byly před námi, v Ánugwe, kde se projevily jako nejvyšší síly života a stvoření, až poté mohly pokračovat v Ti’na. Byli jsme poslední, kdo dorazil do Ánugwe a Ti’ny. Dorazili jsme včera, a přestože jsme dosud nebyli schopni pochopit, proč jsme přišli, či proč jsme byli poslední, ani co mělo být naší posvátnou misí, nebo proč jsme přišli pobýt se staršími bratry, stali jsme se jejich katy a jako kanibalové jsme začali spotřebovávat a ničit mnoho z nich. Změnili jsme řád stanovený nejposvátnějším zákonem vesmíru, původním zákonem, který je zákonem řádu, života a úcty k vnitřní bytosti. Nenaučili jsme se dosadit na vrchol Matku Zemi, ani přírodu. Jako rozmarné děti zaslepené mocí rozumu, začneme měnit všechno, ničíme a vyhlazujeme všechno, co nám stojí v cestě.

Byli jsme tak mocní, že jsme mrknutím oka přehřáli planetu, rozmrazili póly a způsobili, že mnoho bratrů flóry a fauny zmizelo. Znečistili jsme vánek a vzduch. Jen velmi málo z nás konalo s vědomím transformace, s úmyslem změnit systém. Tento chaos, nám tu dnes vládne. Až doposud jsme si hráli s ohněm. Vymanili jsme se z rovnováhy. A nakonec virus, nejmenší ze všech, očima mladších bratrů to nejméně významné stvoření, nás přinutil zastavit tuto honbu, aniž bychom věděli, za čím jsme se honili. Tento virus se stal skvělým učitelem, autentickým poslem.

Z naší komunikace skrze portály různých dimenzí, my, Mamos, vnímáme, že tento učitel je živen strachem, vibruje s ním a je to strach, který ho posiluje. Strach, který cítí v těch z nás, kteří se bojí, že ztratí to, co nabyli, vybudovali nebo plánovali postavit. Jako lidstvo jsme byli ověnčeni vibrací strachu. Z posvátných míst nám strážci posílají odvahu a my, Mamos, k této odvaze přidáváme slušnou dávku solidarity, bezpodmínečné lásky a sebe-vědomí, abychom je šířili ostatním jako účinný štít před strachem.

My, Mamos, mluvíme s Matkou Zemí, mluvíme se životem samotným a bytostmi všech království. Z našich posvátných míst žádáme o odpuštění, nejprve pro sebe, a naše sousedy, vánek, vodu, zvířata a rostliny. Uzdravujeme a harmonizujeme je, protože uzdravováním a harmonizací našich starších bratrů se uzdravujeme a vyrovnáváme i my, neboť vše je sjednoceno do celku díky vzájemným interakcím mezi sebou navzájem a se sebou samými. Pouze tehdy, když dosáhneme nové rovnováhy, bude Nové lidstvo posíleno solidaritou, propuštěno na novou Zemi, povýšeno, ctěno, respektováno a milováno. Pak bude možný nejen čistý vzduch, ale bude umožněno i uzdravení zvířat, rostlin, a každého prvku, všechny bytosti budou moci plnit své poslání, aniž by byly zničeny, narušeny tím, co se nazývá rozvoj, civilizace, modernost, které my, Mamos, nazýváme nevědomostí.

Naše posvátná matka Země bude ochráněna, když my jako lidstvo učiníme rozhodnutí nadále činit věci, jež respektují a ctí veškerý život. Pro nás, Mamos, je to pozvání ke změně a transformaci bez agresivity, s láskou a laskavostí. Je to něco, o čem mluvíte jako o transformaci nebo mutacích, kterými procházejí moderní viry. Mamos to vidí jako blížící se realitu, které můžeme dosáhnout s největší pokorou, a která nás v absolutní pravdě dovede k omluvě sobě a všem bratrům a našim starším bratrům, abychom dokázali této posvátné planetě, této posvátné matce a našim posvátným starším bratrům změny v našem postoji, proměnu vědomí a zlozvyků myšlení.

Již jsme ukázali, jak velké síly změny a transformace jsme schopni.

Použijme stejnou sílu ke zmutování našeho vědomí přidáním notné dávky lásky, soucitu, respektu a úcty k životu, aniž bychom s hrdostí nebo arogancí odmítali starší bratry přírody, neboť ti tu byli před námi.

Matka Země, Strážci našich posvátných míst, Mamos z Chundwas, nás všechny vyzývají, mobilizují další Mamos a mladší bratry a sestry, aby spolupracovali a přinesli tuto změnu lidství, i světu. Nechť síla, světlo a láska provází nás všechny, abychom v této době změny prošli touto transformací.

Duni.
Mamo Dwawiku Izquierdo, Mamo Arhuaco from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

Compiled by Amanda Bernal-Carlo

Copyright (@) The Great Balance
Photograph by Stephen Ferry, National Geographic

Děkujeme Eva Césarová z České Psychedelické společnosti za překlad, předčítání a společnou cestu.
Děkujeme nahrávacímu studiu minus 8

Článek k celosvětové meditaci:

Tento čas je velmi podporující pro všechny dobré úmysly, jen prosím zvažte, jakým způsobem se přidáte a co ve skutečnosti v čase pro meditaci uděláte.
V případě, že budeme o „něco dobrého a pozitivního a vzestupného“ usilovat, jsme na dobré cestě…

Jediná povznášenící možnost je zůstat v klidu a míru neutrality a ve své síle světla, vyzařovat přirozenou lásku ke svým bližním a být ve svém zdroji pravdy. Abychom takto mohli „vibrovat“, je bezpodmínečně nutné se předtím zabývat rozpouštěním té husté nevědomé zátěže, kterou všichni neseme a máme celoživotní příležitosti ji rozpouštět odpuštěním, láskou a vděčností za tyto příležitosti. K tomu slouží naše vztahy, které nám tyto příležitosti poskytují a vedou nás k poznání, jak můžeme změnit svoje postoje a smýšlení a my začínáme vyzařovat své vyšší já. Pak se dostavuje Milost, nejvyšší vibrace, která nedovolí, abychom poklesli na duchu i mysli a my se otevíráme všeobjímající laskavosti. V té chvíli chápeme utrpení jako milost. V tomto frekvenčním nastavení se otevírají ty nejvyšší brány nebeské. Nikdy nemůžeme do jakékoli průchozí brány vstoupit díky úsilí či snaze nebo hromadné meditaci. Je to stav, který je nám z vyšších sfér umožněn, jakmile tomu odpovídá naše frekvenční nastavení.

Dejme tedy příležitost posvátným vyšším světům, aby si vybraly naše zářící světelná těla na příslušné frekvenci k posílení světelného vzestupu na vyšší rovinu existence.

Můžete se také připojit k celosvětově MEDITACE 4./5. DUBNA – NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP.
Naléhavá CELOSVĚTOVÁ MEDITACE 4. dubna, = v ČR  a SR  až v neděli  5.4.  v  4.45  hod.

image_pdfstáhnout jako PDF soubor

One thought on “Meditace pro vzestup a Zpráva od Mamos, svatých mužů.”

  1. Bylo by dobrý meditovat jednou týdně dokud se to nezrealizuje.

Comments are closed.