Kapitola 7. Každodenní Analýza Kritických Bodů

Předcházející část: Kapitola 6. Nové Obzory ve Výzkumu

Preložil DeepL a upravil Honza pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Honzem 30may2023.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 1: ‘Moc oproti Síle, přepracované vydání (2012)’

DRH používá neobvyklou stylizaci, v kombinaci s ním vymyšlenými slovíčkami, a pozice slov v jeho větách vyjadřují jejich závažnost. Z důvodu zachování tohoto DRH záměru, i Honza sa rozhodl byt mu věrný, a překlady připomínají spleť nestandardních stylizací, a nesprávné interpunkce, použité na oddelení vícenásobných myšlenek v jediné větě. Kdyby se byl DRH chtěl vyjadřovat jinak, tak by to bylo jinak, a Honzův překlad by se dal číst jako beletrie. Pri čtení, namísto tvrzení si ‘to nesedí’, Honza doporučuje klást si otázku „Co je potřebné ve mne změnit, aby mi to sedělo?“

 

KAPITOLA 7

Každodenní analýza kritických bodů

. 1. Potenciální aplikace pro výzkum, které jsme dosud popsali, dávají tušit neomezené možnosti využití této metody. Vzhledem k tomu, že interakce přitažlivých polí energie s lidským vědomím se projevuje v interakci mysli a těla, lze cejchovat základní úroveň dostupné energie v jakémkoli podniku. Stačí k tomu dva bezúhonní lidé, z nichž jeden zná techniku svalového cejchování. Praktické důsledky jsou ohromující; tento nástroj může být pro další vývoj společnosti stejně klíčový jako kterýkoli z dosavadních významných objevů fyzikálních věd. Vysvětleme si pragmatičtěji, co to může znamenat v každodenním životě.

. 2. Vzhledem k tomu, že cejchovaná moc identifikovaného přitahovače {atraktoru} přímo souvisí s mírou jeho pravdivosti, je možné čistě rozlišit pravdu od falše, konstruktivní od destruktivního, praktické a efektivní od neproveditelného a neekonomického. Můžeme identifikovat záměr, motiv a cíl v jakémkoli projektu nebo u jednotlivců samotných. Ovčí roucho už nemusí skrývat vlka.

. 3. Jak jsme viděli, vědomí rozhodujícím způsobem reaguje na rozdíl mezi pravdou a falší. Můžete si to okamžitě znovu potvrdit tím, že řeknete svůj pravdivý věk, což vám rameno posílí, a pak řeknete svůj nepravdivý věk, což vám rameno oslabí.“ (Řekněme, že je vám 43 let.) „Je mi 43 let.“ Když vám někdo stiskne nataženou paži, rameno zůstane silné. Nyní řekněte: „Je mi 45 let,“ a okamžitě rameno oslabí. Stejně jako počítač, vědomí jednoduše odpovídá 0 nebo 1, pravda nebo ne-pravda. (Jakékoli nejasnosti do procesu vnáší metoda dotazování, nikoli mechanismus odpovědi. Viz kapitola 2, dodatek C a níže.)

. 4. Můžeme určit úroveň pravdivosti jakéhokoli tvrzení, systému přesvědčení nebo souboru znalostí. Můžeme přesně změřit pravdivost jakékoli věty, odstavce, kapitoly nebo celé knihy, včetně této.1 Nyní máme k dispozici pohled na společenská hnutí a dějiny, který nikdy předtím nebyl možný. Politický výzkum se neomezuje pouze na současnost. Můžeme se podívat zpět do historie a provést cejchování, například porovnat Gorbačova se Stalinem, Trockého s Leninem atd.

. 5. Ve všech těchto cvičeních kineziologie odhaluje skrytý implicitní řád tím, že jej činí explicitním a odhaluje jeho skutečnou povahu. Používání systému je sebevzdělávací a sebeřízené. Každá odpověď, jak se zjistí, vede k další „otázce“ – naštěstí směrem vzhůru a blahodárně. Objevujeme pravdu o sobě samých, protože naše „otázky“ samy o sobě jsou pouze odrazem našich vlastních záměrů, cílů a úrovně uvědomování. Vždy je poučné cejchovat nikoliv odpověď, ale „otázku“.

. 6. Při diskusi o tomto procesu musíme znovu a konkrétněji zdůraznit některé aspekty formy kladení „otázek“: Přesnost ve formulacích je nesmírně důležitá. „Otázka“ může být položena například takto: „Je toto rozhodnutí dobré?“. Co však rozumíme pod pojmem „dobré“? Dobré pro koho a v jakém časovém horizontu? Proto je třeba „otázky“ velmi pečlivě definovat. To, co považujeme za dobré nebo špatné, je pouze subjektivní; to, co si o tom „myslí“ vesmír, může být něco zcela jiného.

. 7. Záměr při kladení „otázek“ je velmi významný. Vždy se nejprve zeptejte: „Mohu se ptát na tuto otázku?“. Nikdy nepokládejte „otázku“, pokud nejste připraveni na odpověď; fakta mohou být zcela odlišná od toho, čemu momentálně věříte. Ačkoli při nerozumném použití této metody může dojít k emocionálnímu rozrušení, zkušenost ukazuje, že pokračování v linii „dotazování“ rozšíří souvislosti a zhojí rozrušení. Řekněme, že mladá žena prohlásí: „Můj přítel je čestný“ nebo „Je pro můj život dobrý“ a odpovědi jsou negativní. Je zklamaná, když zjistí, že jeho láska je sobecká a jeho zájem vykořisťovatelský. Další „otázky“ však přinášejí rozřešení: „Tento vztah by skončil citovou bolestí“. (Ano.) “ Ušetřím si teď spoustu trápení, když o tom budu vědět“. (Ano.) „Mohu se poučit z této zkušenosti“. (Ano.) Tak vidíme přínos, když je linie zkoumání dokončena.

. 8. Na přízemnější úrovni lze stejnou technikou zjistit, zda je investice poctivá, či nikoli, nebo zda lze instituci důvěřovat, či nikoli. Můžeme přesně předpovědět potenciál nového vývoje nejen v marketingu, ale i v lékařském výzkumu nebo v inženýrství. Můžeme zkontrolovat bezpečnostní opatření, která se používají na velkých ropných tankerech. Můžeme předem posoudit vhodnost vojenské strategie. Můžeme zjistit, kdo je způsobilý vládnout, a odlišit státníka od pouhého politika. V případě mediální události můžeme okamžitě zjistit, zda tazatel nebo dotazovaný mluví pravdu, a pokud ano, jakou míru pravdy vyjadřuje. (Zkusíte-li to během zpravodajské hodiny na televizní stanici, může vás čekat šokující zjištění, že v některých případech všechny veřejné osobnosti nemluví pravdu).

. 9. Chcete zjistit, zda je to dobré ojeté auto ke koupi? Snadno. Jestli prodejce mluví pravdu? Jednoduše. Jestli je váš nový milostný zájem dobrou sázkou? Je to spolehlivý výrobek? Je tento zaměstnanec důvěryhodný? Jaký je stupeň bezpečnosti nového zařízení? Bude mít toto zařízení úspěch, nebo propadák? Jaká je úroveň bezúhonnosti, dovedností a kompetencí konkrétního lékaře nebo právníka? Kdo je nejlepší dostupný terapeut, učitel, trenér, opravář, mechanik nebo zubař? Jaká úroveň vědomí je potřebná k řádnému výkonu povinností v konkrétních veřejných funkcích a jaká je úroveň současných úřadujících osob?

. 10. Tato schopnost okamžitě rozlišit pravdu od falše má pro společnost tak mimořádnou potenciální hodnotu, že jsme považovali za vhodné v rámci našeho výzkumu zdokumentovat a ověřit některé jednoznačně praktické využití.

Současné a historické události

. 11. Protože tato technika okamžitě rozlišuje pravdivé důkazy od falešných, může řešit faktické spory – například totožnost pachatelů nebo místo pobytu pohřešovaných osob. Lze také odhalit pravdu, která stojí v pozadí významných zpravodajských událostí, ať už jde o vinu či nevinu současných obětí a obviněných, nebo o platnost historických konspiračních teorií či nevyřešených záhad, jako je příběh Amelie Earhartové {její zmizení při pokusu obletět zeměkouli}, Lindberghova únosu atd. Svědectví před senátními slyšeními a zprávy o událostech v médiích jsou ověřitelné během několika sekund. Pomocí této techniky se například zjistí, že významná sportovní osobnost, která si nedávno odpykala trest odnětí svobody, je ve skutečnosti nevinná a její žalobce lhal. V jiném nedávném významném případu mluví žalobce pravdu a obviněný stále zastává vysokou funkci.

Výzkum v oblasti zdraví

. 12. Neúspěch při vymýcení některých nemocí nebo nalezení jejich léku je často způsoben tím, že rozum je sám sobě omezen. Falešné odpovědi často vylučují hledání skutečných příčin. Například je současným dogmatem {cca 1995}, že tabák způsobuje rakovinu; náš výzkum však odhalil, že ekologicky pěstovaný tabák má cejchování silné, zatímco komerční tabák slabé. Tabák nebyl před rokem 1957 zaznamenán jako karcinogen, ale nyní tomu tak je v důsledku chemických látek zavedených od této doby do jeho výroby. Existují i jiná řešení rakoviny plic kuřáků. Výzkum, o kterém informoval časopis Science v roce 1995, ukazuje, že jeden gram vitaminu C denně zabraňuje poškození buněk kouřením. Skutečným řešením je však identifikace a odstranění karcinogenních chemických látek z výrobního procesu.

Trestní právo a práce policie

. 13. Vědět, zda svědek lže, či nikoli, je v každém vyšetřovaném případu samozřejmě důležité. Stejně důležité je však zjistit, zda obžaloba nezatajuje důkazy nebo zda porota nebyla zmanipulována (nebo zda je vůbec schopna důkazům porozumět).

. 14. Jedno z nejzajímavějších použití této techniky je u trestných činů, kde nejsou žádní svědci a kde jde o slovo žalobce proti slovu obviněného. Zřejmým příkladem je vlna obvinění ze sexuálních trestných činů proti prominentům. Veřejně známé osoby jsou snadným terčem politicky motivovaných útoků na jejich charakter a ve společnosti, kde média s obviněnými jednají tak, jako by jim byla prokázána vina už jen proto, že byli obviněni, potřebují veřejnou ochranu stejně jako obvinění.

Statistiky a metodika: Úspora času

. 15. Velké množství peněz a času se vynakládá na shromažďování údajů, aby se zdokumentovalo to, co by se dalo zjistit během několika minut. Například k „prokázání“ platnosti samotné kineziologické metody skeptikům bylo třeba dodržet následující postupy:
(1) 15 různých malých skupin o celkovém počtu 360 osob bylo cejchováno pozitivními i negativními podněty (statistická analýza ukázala, že p ≤ .001);
(2) 7 velkých skupin o celkovém počtu 3 293 dobrovolníků bylo cejcháno obdobně (p ≤ .001);
(3) 325 osob bylo cejchováno individuálně (p ≤ .001);
(4) 616 psychiatrických pacientů bylo cejchováno ve skupinách i individuálně (p ≤ .001).
Závěr ze všeho výše uvedeného byl, že hypotéza o neplatnosti byla zamítnuta. Tradiční metodiky jsou neúčinné.

Politika a vláda

. 16. Říkají nám naši vůdci pravdu? Dodržuje politická osobnost ústavu Spojených států, nebo ji podvrací kvůli osobnímu prospěchu? Má konkrétní kandidát jedinečnou schopnost dostát požadavkům úřadu, o který usiluje? Jsou fakta vládní agenturou nebo mluvčím zkreslována? Vyřeší navrhovaná politika skutečně problém, pro který byla navržena? Tyto praktické otázky lze nyní řešit s jistotou. Politické debaty a veřejná vystoupení lze analyzovat z hlediska věcnosti a navrhované právní předpisy lze posuzovat z jasnější perspektivy. Programy, které jsou smysluplné, lze s jistotou identifikovat a neefektivní programy lze opustit.

Obchod

. 17. Je možné diagnostikovat skomírající podnik nebo odvětví a řešit jeho problémy, aniž by bylo nutné riskovat finanční prostředky na experimenty. Úplná analýza podniku začíná cejchováním současné a minulé úrovně kolektivní motivace a schopností všech zúčastněných na jeho provozu. Dále lze ocejchovat, jaké úrovně musí jednotlivá oddělení dosáhnout, aby byla úspěšná. Poté lze podobně posoudit politiku, personál, výrobky, zásobování, reklamu, marketing a postupy při přijímání zaměstnanců. Různé tržní strategie pak lze zkoumat bez investic do nákladných tržních analýz, což šetří kapitál a zároveň obrovské množství času a energie.

. 18. Je moudré si uvědomit, že v obchodních konvencích, stejně jako v politice, má pravda nejednoznačný status. Existuje všeobecně přijímané, nepřímo vyjádřené přesvědčení, že na věci vyřčené za účelem získání výhod se nevztahuje žádný standard osobní poctivosti. Pohodlné svědomí, pokud jde o přehnané tvrzení, blaf, bílou lež, patří k tržnímu hávu stejně jako obchodní oblek a kravata. (Ve skutečnosti je zajímavé, že kineziologická analýza nám běžně říká, abychom už nevěřili kdysi důvěryhodnému člověku, jakmile si oblékne oblek a kravatu!). Proto se v každodenním obchodě objevuje řada aplikací – například k určení, zda je účet nebo faktura správná. Z „nafouknutého“ účtu má každý zkoušející slabé rameno, stejně jako z podřadné kvality nebo řemeslného zpracování. Podvody a falešné napodobeniny jsou snadno odhalitelné; technika dokáže rychle odlišit špatný šek od dobrého, falešný diamant od pravého drahokamu.

Věda a výzkum

. 19. Míra pravdivosti jakéhokoli vědeckého článku, experimentu nebo teorie je snadno zjistitelná, což je velký potenciální přínos pro vědeckou komunitu i širokou veřejnost. Přínos, který bude mít daný směr zkoumání, lze předem zjistit, stejně jako hodnotu alternativních cest výzkumu. Výzkum ekonomiky výzkumných projektů a možností řešitelů a vybavení má rovněž praktickou hodnotu.

. 20. Analýza kritických faktorů může odhalit bod v systému, v němž je nejmenší úsilí schopno přinést největší výsledek. Počítačová simulace se všemi svými složitými a nejistými proměnnými je v současnosti nejmodernější technikou pro předvídání vývoje a zkoumání alternativních návrhů. Vestavěná omezení logických obvodů však lze překonat kineziologickým využitím nejvyspělejšího počítače na světě, lidského nervového systému. Kvantová nelokalita zaručuje, že odpovědi na každou otázku jsou přítomny všude, ale tato skutečnost sama o sobě je mimo chápání a možnosti jakéhokoli konvenčního počítače.

Klinická práce

. 21. V medicíně lze testovat přesnost diagnóz i účinnost předepsané léčby. Tato technika je cenná i v psychologické problematice, kde lze rychle zjistit etiologii poruchy. Jedním z aktuálně kontroverzních předmětů zkoumání, který se zjevně nabízí, je oblast tzv. potlačených vzpomínek na údajné sexuální zneužívání v dětství. Fakta lze rychle odlišit od falešných „vzpomínek“ vyvolaných v reakci na sugesci. Freud dospěl k závěru, že většina zpráv o incestu v dětství, s nimiž se setkal, je hysterického původu, a přestal jim věřit. Pozdější vyšetřovatelé pak ovšem tvrdili, že výpovědi těchto pacientů jsou pravdivé. Další výzkumy ukázaly, že zprávy o výpovědích pacientů jako pravdivé byly samy o sobě nepravdivé.

. 22. Kineziologické testování se používá k podpoře klinických posudků, stejně jako vědecky kontrolované šetření, protože může překonat zabudované omezení konceptu dvojitě slepého výzkumu, který může sám o sobě vytvářet právě tu chybu, které má zabránit. Statistika nenahradí pravdu a ve složitosti biologicko-behaviorálních jevů se proximální předchůdci mohou příliš snadno zařadit mezi zdánlivé příčiny. Skutečnou „příčinou“ může být i přitažlivost budoucnosti prostřednictvím skrytého pole přitahovačů {atraktorů} (karmy).

Vzdělávání

. 23. Hluboce vypovídající cvičení lze provést zhodnocením knih ve vlastní knihovně. Stačí je podržet nad solar plexem a nechat někoho, aby vyzkoušel vaši svalovou sílu. Při tomto úkonu se vaše knihy ocitnou na dvou hromádkách, pravdivé a nepravdivé; zamyšlení nad rozdíly mezi nimi může přinést zjevení – mnozí cejchující to považují za jednu z nejcennějších zkušeností svého života. (Někteří z nich si tyto dvě hromádky nechali na dlouhou dobu, aby si z nich odnesli ponaučení.)

. 24. Stejně poučné je vyzkoušet si stejný postup s vlastní hudební sbírkou. Do negativní skupiny bude patřit násilnický, sexistický rap a heavy metalový rock. Pozitivní hromádka bude obsahovat klasickou hudbu, klasický rock (včetně Beatles), hodně country westernu, reggae, populární balady atd.

Spiritualita

. 25. Ačkoli se tato kapitola zabývala především světskými způsoby využití tohoto nástroje, je třeba zdůraznit, že aplikace této techniky může být hluboce duchovní. Můžeme si například vyzkoušet kontrastní výroky: „Jsem tělo“ ve srovnání s „Mám tělo“. Vhodné „otázky“ vycházející z tohoto bodu mohou vyřešit nejzákladnější obavy člověka. Všechny omezující definice sebe sama vyvolávají strach, protože vytvářejí zranitelnost. Naše vnímání je v podstatě zkresleno naší vlastní sebedefinicí, která je zase kvalifikována ztotožněním se s našimi omezeními. K chybě dochází, když lpíme na přesvědčení, že „já jsem to“. Pravda se odhalí, když vidíme, že člověk má „to“ nebo dělá „to“, místo aby byl „to“.

. 26. Velkou svobodu přináší uvědomění, že „mám“ tělo a mysl, a ne že „jsem“ svou myslí nebo tělem. Jakmile je překonán strach ze smrti, život se stává proměněnou zkušeností, protože právě tento strach je základem všech ostatních. Málokdo ví, jaké to je žít beze strachu – ale za strachem se skrývá radost, protože smysl a účel existence se stávají průzračnými. Jakmile dojde k tomuto uvědomění, život se stane bezproblémovým a zdroje utrpení se rozplynou; utrpení je pouze cenou, kterou platíme za svá připoutání.

. 27. Empirické otázky se však týkají i duchovního hledání. V otázce duchovních učitelů jsou Američané nesmírně naivní, mimo jiné proto, že duchovní hledání zde nemá dlouhou tradici jako ve starších kulturách. To, že svět oplývá falešnými guruy, je v Indii dobře známo, ale takový cynismus nedochází Američanům snadno {netrkne jim to}. Z Indie opakovaně přicházejí falešní guruové s působivými prezentacemi a oblbují naivní západní duchovní aspiranty, kteří v dětské důvěře opouštějí domov a krb, prodávají svůj majetek a následují charismatického duchovního podvodníka na cestě k případnému rozčarování. Prozíravost některých těchto „guruů“ může být oslnivá a jejich schopnost předstírat přesvědčivou upřímnost je úžasná; často zaujmou i velmi zkušené duchovní hledače. To je duchovní svádění. Směs pravdy a lži smíchaná v úhledném balení zní jako platné učení, pokud člověk nevidí, že jejich pravda byla zkreslena falešnými souvislostmi.

. 28. Takové duchovní zneužívání je běžně odhalováno v Indii, kde jsou tito mediálně hladoví podvodníci v nelibosti a často je vláda zavírá do jejich ubikací, pokud se vrátí domů. Takoví takzvaní „učitelé“ mohou způsobit strašlivé utrpení a tragédie. Nejkatastrofálnější deprese v klinické praxi se objevily u lidí, kteří zjistili, že byli duchovně podvedeni a znásilněni. Takové rozčarování a bolest jsou mnohem těžší než ty, které jsou důsledkem jiných životních ztrát, a ne vždy bylo možné se z nich zotavit.

. 29. Kouzlo všech falešných proroků spočívá v přesvědčivosti. Používání zde popsané cejchovací metody však poskytuje spolehlivou ochranu před takovým podvodem. Je poučné sledovat televizní evangelisty s vypnutým zvukem a nechat se někým cejchovat. Falešní guruové také lidi dramaticky oslabují. Jako by vesmír považoval duchovní znásilnění za zvlášť závažnou chybu.

. 30. Co s pravým učitelem? Univerzálním znakem je především to, že pravý učitel nikdy žádným způsobem neřídí ničí život – místo toho pouze vysvětluje, jak postupovat ve vědomí. Pokud však provedeme cejchování, zjistíme, že Matka Tereza, kterou svět uznal díky Nobelově ceně za mír, byla cejchována na 710 a uznávaný indický duchovní světec Ramana Maharši, který zemřel v roce 1950, byl cejchován na 720. (Do stavu osvícení se dostal v šestnácti letech, nikdy neopustil horu, kde žil, a vedl skromný prostý život, vyhýbal se penězům, prestiži a následovníkům a zůstal by v anonymitě, kdyby popis Maharšiho osvíceného stavu od známého britského spisovatele nepřivedl hledající z celého světa)2.

. 31. Nikde není duchovní podvod rozšířenější než ve světě channelerů a senzibilů. Je poučné ověřit si úroveň pravdy, kterou tato média vyjadřují, stejně jako úroveň údajného „zdroje“ na „druhé straně“. Někdy se opravdu vyučuje překvapivě vysoká úroveň pravdy. Úrovni pravdy, která se cejchuje na 500, stojí za to naslouchat – bez ohledu na její původ -, protože neschopnost milovat je kořenem většiny lidských problémů. Za úrovní 500 se materiální statky a světské potřeby stávají nepodstatnými, a proto praví učitelé neusilují o materiální zisk ani po něm netouží.

. 32. Přiměřené používání systému vždy povede k sebepoznání a růstu. Nakonec nás to může vést k soucitu s každým, když vidíme, jak všichni musíme bojovat se stinnou stránkou lidské přirozenosti. Každý je v nějaké oblasti zmrzačený a každý je někde na cestě vývoje, někdo před námi a někdo za námi. V krocích, které jsme ušlapali, jsou staré lekce života a před námi jsou nová učení, která se musíme naučit.

. 33. Vlastně si nemáme co vyčítat a co obviňovat. Není koho nenávidět, ale je tu to, čemu je lépe se vyhnout, a takové slepé uličky budou stále zřetelnější. Každý si zvolil svou vlastní úroveň vědomí, přesto nikdo nemohl v daném okamžiku postupovat jinak. “ Dostat se „tam“ můžeme pouze „odsud“. Každý skok musí mít základnu, ze které vychází. Bolest existuje proto, aby podporovala vývoj; její kumulativní účinek nás nakonec donutí vydat se novým směrem, i když tento mechanismus může být velmi pomalý. Kolikrát je třeba dopadnout na dno, než se člověk poučí? Možná tisíckrát, což může vysvětlovat obrovské množství lidského utrpení, které je tak obrovské, až je nepochopitelné. Pomalu, po centimetrech, dělá civilizace pokroky.

. 34. Je zajímavé použít tuto techniku k přehodnocení obětních beránků naší společnosti – například ocejchovat současnou úroveň moci Organizace spojených národů a pak se ptát, jaká úroveň by byla nutná k úspěšnému plnění úkolů, pro které byla vytvořena. Když uvidíme takové nesrovnalosti vyčíslené v jasných číslech, možná si přestaneme nadávat a obviňovat instituce a uvědomíme si, že často prostě nemají potřebnou moc k tomu, aby splnily očekávané úkoly. S pochopením zmizí odsuzování i pocit viny. Veškeré odsuzování se nakonec ukáže jako odsuzování sebe sama, a když to pochopíme, nastoupí větší pochopení podstaty života.

. 35. To, co je škodlivé, ztrácí schopnost škodit, když je vyneseno na světlo. A nyní již nic nemusí zůstat skryto. Každá myšlenka, čin, rozhodnutí nebo pocit vytváří vír v propojených, vzájemně se vyvažujících a neustále se pohybujících energetických polích života a zanechává trvalý záznam navždy. Toto uvědomění může být při prvním pohledu zastrašující, ale stává se odrazovým můstkem pro rychlý vývoj.

. 36. V tomto propojeném vesmíru každé zlepšení, které učiníme v našem soukromém světě, zlepšuje svět jako celek pro všechny. Všichni se vznášíme na kolektivní úrovni vědomí lidstva, takže každý přírůstek, který přidáme, se nám vrací. Všichni přispíváme ke společnému vztlaku svým úsilím prospívat životu. To, co děláme ve prospěch života, automaticky prospívá nám všem, protože jsme všichni zahrnuti do toho, co je život. My jsme život. Je vědecky prokázáno, že „co je dobré pro tebe, je dobré i pro mě“.

. 37. Prostá laskavost k sobě samému a ke všemu živému je nejmocnější proměňující silou ze všech. Nevyvolává žádnou zpětnou reakci, nemá žádné stinné stránky a nikdy nevede ke ztrátě nebo zoufalství. Zvyšuje vlastní opravdovou moc, aniž by si vybírala jakoukoli daň. Aby však tato laskavost dosáhla maximální síly, nesmí připouštět žádné výjimky a nesmí být praktikována s očekáváním nějakého sobeckého zisku nebo odměny. A její účinek je stejně dalekosáhlý jako jemný.

. 38. Ve vesmíru, kde platí, že „podobné k podobnému“ a „vrána k vráně sedá“, k sobě přitahujeme to, co vyzařujeme. Důsledky se mohou dostavit netušeným způsobem. Například jsme laskaví k obsluze výtahu a o rok později nám na opuštěné dálnici podá pomocnou ruku ochotný cizinec. Pozorovatelné „toto“ nezpůsobuje pozorovatelné „tamto“. Ve skutečnosti naopak změna záměru nebo chování působí na pole, které pak vyvolává zvýšenou pravděpodobnost pozitivních reakcí. Naše vnitřní práce je jako vytváření bankovního konta, z něhož však nemůžeme čerpat podle vlastní vůle. Dispozice s prostředky určuje jemné energetické pole, které čeká na spouštěč, který tuto energii uvolní zpět do našeho vlastního života.

. 39. Dickensova Vánoční koleda je příběhem života nás všech. Všichni jsme Skrblíci {Scroogeové}. Všichni jsme Tiny Tim. Všichni jsme v některých oblastech sobečtí i chromí. Všichni jsme oběti jako Bob Cratchit a všichni jsme stejně rozhořčeně moralističtí jako paní Cratchitová, která odmítá připít Skrblíkovi { Scroogeovi}. Duch minulých Vánoc pronásleduje všechny naše životy; Duch příštích Vánoc nás všechny vybízí, abychom se rozhodli tak, že zlepšíme svou vlastní existenci i existenci ostatních. (Mimochodem, když si vycejchujeme energetickou hladinu Vánoc, je zřejmé, že jejich moc se skrývá v samotném lidském srdci).

. 40. Všechny cesty kladení otázek vedou ke stejné konečné odpovědi. Objevení, že nic není skryto a pravda stojí všude odhalena, je klíčem k prozření o nejjednodušších praktických záležitostech a osudu lidstva. V procesu zkoumání našeho každodenního života můžeme zjistit, že všechny naše obavy byly založeny na nepravdách. Vytěsnění nepravdy pravdou je podstatou uzdravení všech viditelných i neviditelných věcí.

. 41. A vždy nakonec vyvstane u každého tazatele poslední otázka – největší otázka ze všech: „Kdo {přesněji, Co} jsem já?“.

 

Následující část: ……