Nicejské Vyznání Víry / The Nicene Creed

Přátelé,

dnes jsem se při prohlížení facebookové kalibrační skupiny dostal oklikou k Modlitbě, která má úroveň pravdivosti, dle tabulky Dr. Davida Hawkinse, úžasných 895. Je to pravdivost korespondující se stavy vysokého osvícení.

Kalibrace modlitby  – Nicejské vyznání víry – je zde:
http://www.hawkins.support/studijni-knihy/vzestup-po-urovnich-vedomi/kapitola-18-celkove-osviceni-uroven-850-1000/

 

Hledal jsem tuto Modlitbu v Angličtině i její překlad. A našel. Je dokonalá. Pochází z roku 325 našeho lepopočtu. Jedná se o Nicejské nebo Nikajské vyznání. Je to společné vyznání víry (krédo) vyznávající božství Ježíše Krista, přijaté na Prvním nikajském koncilu. Díky své čistotě Pravdy je přijímáno naprostou většinou křesťanských církví.

Při pronášení této modlitby a zamyšlení se nad jejím textem dochází k vnitřnímu uvolnění a úlevě. Je to pomoc pro případ, kdy se ocitáme z různých důvodů v nižších stavech emocí či bytí, než je běžně nacházíme.

 

Nicejské Vyznání

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta,
byl umučen a pohřben.
A třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit (hodnotit) živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života,

který z Otce (i Syna) vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.

Věřím v Pravdy Svaté, všeobecné a apoštolské Církve.

Uznávám Křty za odpuštění hříchů,
očekávám vzkříšení zemřelých
a život světa, který přijde. Amen.


The Nicene Creed

I believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.

And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds; God of God, Light of Light, very God of very God; begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made.

Who, for us men for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Spirit of the virgin Mary, and was made man; and was crucified also for us under Pontius Pilate; He suffered and was buried; and the third day He rose again, according to the Scriptures; and ascended into heaven, and sits on the right hand of the Father; and He shall come again, with glory, to judge the quick and the dead; whose kingdom shall have no end.

And I believe in the Holy Ghost, the Lord and Giver of Life; who proceeds from the Father [and the Son]; who with the Father and the Son together is worshipped and glorified; who spoke by the prophets.

And I believe one holy catholic and apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins; and I look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

 

Total Page Visits: 920 - Today Page Visits: 1

One thought on “Nicejské Vyznání Víry / The Nicene Creed”

  1. Zajímavé je, že tato modlitba má tak vysokou úroveň a přitom právě po koncilu v Nikei se křesťanstvo tak hluboko propadlo. Ty čísla se mi teď nechce dohledávat. Čím to asi je?

Comments are closed.