Širší perspektiva dění (nejen) v USA.

image_pdfstáhnout jako PDF soubor

Autor: Brian Gibbs.    

Akviziční povahu Ega lze shrnout takto:

1. chtění
2. dostávání
3. vedení

Odpovídají úrovním síly ve vědomí:

1. Touha
2. Hněv
3. Pýcha

Zvolení úředníci a funkcionáři nebo kdokoli, kdo jedná primárně s cílem udržet svou práci, vliv nebo moc, bude pravděpodobně na úrovni pýchy. „Politik“ je na 180 v TvF (Moc versus Síla, Dr. David R. Hawkins). Pýcha se zdá být připoutaností k moci, která působí na ochranu (pracovní) pozice a z ní vyplývajících hmotných i nehmotných výdobytků a příslušenství. Zdá se, že na ničem jiném nezáleží, pravda je zatracená.

V Pýše Ego skutečně věří, že je pro něj nejvyšším dobrem chopit se moci a jde tak daleko, že definuje pravdu pro ostatní, např. být odborníkem bez dat, vytvářet pravidla bez inteligence a prohlašovat, co je správné a co je špatného bez duchovního vědomí. Říká se „prázdná nádoba nejvíc duní (vydává nejhlasitější zvuk :-D)“.

Od politických selhání vycházejících z „panoptika“ zdravotnických odporníků a jejich názorů na koronavirus, až po zničení ekonomiky, vláda (USA?) nařídila uzavření hlavních zpravodajských komentářů u zpráv ospravedlňujících výtržnosti a rabování. Rok 2020 je nesouladem nebo „prázdnými nádobami“. Pýcha je vypočítavá a kategoricky není, nebude, nemůže být prospěšná pro všechny a nemůže konstruktivně sloužit každému.

Nicméně, vzhled sloužit nejvyššímu dobru je významné chování Pýchy, tj. signalizující pokryteckou ctnost, rétoriku a pompézní gesta. „Zůstaňte doma, zachraňujte životy“ zní hrdinsky, ale bylo pochybné od začátku a zůstává nepodložené. Podpora Black Lives Matter (BLM) zní humanitárně a morálně, ale je to tak? Hnutí se podle mého testu kalibruje na 180. Je to úroveň nemilosrdnosti (TvF) a evidentně není od toho, aby sloužila všem, byla humánní (260) nebo ani morální (200).

Pýcha si je vědoma „optiky“ jako strategie udržování moci, kontroly, prestiže, vlivu, relevance a odměny. Optika smrti George Floyda zvýšila vnímání rasových předsudků, nenávisti, rozhořčení, nároku, nepřátelství a „ospravedlnitelné“ neúcty vůči policii, která se objevila na ulici. Protesty jsou kalibrovány na 175. (Stejná hodnota 175 je také kalibrace Facebooku, takže obsah se hodí pro jeho platformu). Díky této optice získává BLM stovky milionů dolarů od nadací, korporací a jednotlivců, kteří nakupují ctnost a nálepku s nápisem „Nejsem rasista“.

Rád bych, aby peníze pomohly černým komunitám a černým životům obecně, ale to je těžké očekávat od organizace na 180, pokud je má kalibrace správná. Nepomáhejte lidem, aby se učili“ posilování “ křivdy, ctnosti při přiřazování viny nebo sebeúcty v zasluhování zvláštního zacházení. To jsou machinace hněvu a pýchy, kde cílem není být nápomocný – je to získat a udržet moc a prestiž.

Převzato a přeloženo (z angličtiny) z facebokové skupiny Consciousness Calibrations Group, autorem příspěvku je správce této skupiny a současně občan USA.

image_pdfstáhnout jako PDF soubor