Veselé Vánoce všem!

„Ani nevíte, jaká je to radost, být tady a vidět vás všechny. Je to úžasný, báječný zážitek a děkuji Bohu za to, jaký nádherný dar je mít takový dav. Abychom byli spolu, jsme spojeni po celou věčnost. Stáváme se součástí Boha. JSME součástí Boha. Jsme součástí Boha. Jsme Božím odrazem ve světě. Co víc si můžete přát k Vánocům? Zabalte se a schovejte se pod stromeček…“

listopad 2009

Dr. David R. Hawkins

PS: Prožijme Vánoce tak, aby všichni kolem nás je mohli slavit podle svých přání a cítili radost a lásku. 🙏❤

Za kolektiv příznivců Dr. Hawkinse

Vám přeje

Jan Mačto

Merry Christmas, everyone!

„I can’t tell you what joy it is to be here and see you all. It’s a marvelous experience, marvelous and I thank God for what a wonderful gift to have such a crowd to be with. To have been with each other, we are aligned throughout eternity. We become part of God. We ARE part of God. We are part of God. We are God’s reflection in the world. What more could you want for Christmas? Wrap yourself up and put yourself under the tree…“

Nov, 2009

Dr. David R. Hawkins

Total Page Visits: 92 - Today Page Visits: 1

Napsat komentář